Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Laslo Varga glasao

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađarausvojen

Nije prisustvovao