Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Karolj Čizik glasao

Karolj Čizik

Liga socijaldemokrata Vojvodineusvojen

Nije glasao