Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Živojin Stanković glasao