Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branislav Krekić glasaousvojen

Nije prisustvovao