Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dušan Obradović glasao

Dušan Obradović

Demokratska strankausvojen

Nije prisustvovao