Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Janko Veselinović glasao

Janko Veselinović

Demokratska stranka


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao