Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Teodora Vlahović glasao