Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radmila Gerov glasaousvojen

Nije prisustvovao