Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radmila Gerov glasao


usvojen

Nije prisustvovao