Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nataša Mićić glasala

Nataša Mićić

Liberalno demokratska partija

usvojen

Nije prisustvovala