Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Jovana Jovanović glasala

Jovana Jovanović

Demokratska stranka