Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Elvira Kovač glasala

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađarausvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala