Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aleksandra Đurović glasao