Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1768 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1768 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlagač: Vlada

Sre
26.10.2016
Sre
26.10.2016
Čet
29.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Čet
29.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona predviđeno je uzimanje kredita od Banke za razvoj Saveta Evrope u iznosu od 17 miliona eura. Kredit je namenjen za finansiranje izgradnje i opremanje novog zatvora u Kragujevcu.

Predlogom zakona je predviđeno da ukupna vrednost izgradnje i opremanja iznosi 29 miliona eura. Tako da Srbija finansira iz svojih sredstava 12 miliona eura koji su potrebni za izgradnju i opremanje zatvora. Predlogom zakona je izričito naznačeno da se kredit ne može koristiti za plaćanje bilo kakvog poreza, carina i drugih dažbina.

Srbija je još u februaru 2012 godine aplicirala za dobijanje ovog kredita. Predlogom zakona je predviđeno povlačenje kredita u ratama (tranšama). Što se tiče određivanja kamate za kredit, iznos kamate biće određen prilikom uzimanja svake rate (tranše).

Predviđeno je da se dogovor oko kamate i visini rate (tranše) dogovore zajedno Banka i Ministarstvo finansija. Period otplate kredita, prema predlogu zakona, ne sme biti duži od 20 godina uključujući grejs period od najviše 5 godina. Kao kranji rok do kada mogu biti iskorišćena sredstva iz kredita, određen je 30.09.2019. godine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 86
Protiv: 122
86%
122%
0%

Ključne novine

IZNOS KREDITA I ROK OTPLATE

- Srbija se zadužila za 17 miliona eura radi izgradnje zatvora u Kragujevcu
- Vrednost zatvora iznosi 29 miliona eura
- Srbija učestvuje u izgradnji sa 12 miliona eura naših para
- Rok otplate kredita je maksimalno 20 godina

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 85
Protiv: 118
85%
118%
0%

KAMATA ĆE BITI NAKNADNO ODREĐENA

- Iznos kamate biće određen prilikom svakog povlačenja kredita u ratama (tranšama)

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 86
Protiv: 93
86%
93%
0%

Napomene

Stupanje na snagu: Sporazum će stupiti na snagu nakon potvrđivanja od strane Narodne skupštine Republike Srbije i odgovarajuće potvrde koju Banka za razvoj Saveta Evrope primi od Ministarstva finansija.
Nadležan za nadzor: Ministarstvo finansija

Poslednji put ažurirano: 07.09.2021, 13:28