Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Milovan Drecun

Milovan Drecun

Srpska napredna stranka

Govori

Poštovana predsedavajuća, gospodo ministri, poštovani narodni poslanici, impresionira me neviđena lakoća zaborava koju nam danas kritikujući rebalans budžeta demonstriraju pojedini opozicioni poslanici. Ovo nije ono što smo mi hteli da bude u rebalansu budžeta, već naš iznuđeni odgovor, koji je nastao u suočavanju činjenicama i podacima koje smo dobili u nasleđe od prethodnog režima. Srpska napredna stranka nema vremena da se bavi time ko koliki deo odgovornosti od koalicionih partnera iz bivšeg režima snosi za ovakvo stanje.
Srpska napredna stranka je najjača stranka u državi. Mi smo dobili najveće poverenje građana. Građani od nas očekuju dve ključne stvari – da im stvorimo uslove za bolji život, čemu treba da posluži ovaj rebalans budžeta i da kažemo ko je opljačkao Srbiju. Mi ćemo to uraditi. Rebalans budžeta je nužna reforma javnog sektora u pravcu uravnotežavanja budžetskih prihoda i rashoda, traži da se pođe od zatečenog stanja nasleđenog od prethodne Vlade.
Samo bih ukazao na nekoliko podataka, da vidimo zbog čega je rebalans budžeta, kako je predložen, predložen na ovaj način, da vidimo da nije bilo drugog izlaza, da je to bio jedini način da sprečimo najgore, bankrot države.
Prvo, ogroman porast nezaposlenosti u privrednom sektoru, tako da je nezaposlenost ukupno povećana za 555.000 u privrednom sektoru, a ukupno preko 400.000, a time i baza za formiranje javnih prihoda, odnosno poreza i doprinosa. Nezaposlenih, onih koji se evidentiraju je 833.000. Broj penzionera je porastao za 600.000. Svake godine se broj penzionera poveća za 35.000, a istovremeno se broj zaposlenih smanji za 50 do 70.000. Može li ovakav socijalni sistem da izdrži? Već sada se penzije pokrivaju sa 50% iz drugih budžetskih prihoda. Trenutno imamo 1.700.000 penzionera, čiji broj raste brže od broja zaposlenih. Sada je odnos penzionera i broja zaposlenih skoro 1:1. Dakle, na jednog zaposlenog u privredi, koja se guši u nelikvidnosti i dodatno je ugušena ukupnim i skupim kreditima banaka, prezaduženost visoke poreske obaveze, dolaze dva penzionera, dva izdržavana do 15 godina starosti i jedan nezaposleni.
To je pet izdržavanih na jednog zaposlenog, od kojih 105 hiljada neredovno prima plate, i to je nasleđeno stanje od prethodne vlasti. Stvarna stopa nezaposlenosti nije 24% ili je registrovano 27,5%, već gotovo 30% i najviša je u Evropi. Svakako rezultat vredan hvale, izgleda, za bivši režim.
Socijalnu pomoć prima 834 hiljade ljudi. Preko dva miliona ljudi preživljava ispod 200 evra mesečno. Od ukupnog broja penzionera, preko 990 hiljada prima manje od 22.000 dinara, a preko 227 hiljada prima do 11.450 dinara. Sa prihodom ispod 15.000 živi 571 hiljada građana. Na minimalcu živi 140 hiljada. Bez plate radi oko 105 hiljada formalno zaposlenih.
Socijalna slika društva, koja je stvorena u prethodnih 10 godina i koja je najviše uticala na ovakav ponuđeni rebalans budžeta, zastrašujuća je. Prosečna plata pokriva 38% potrošačke korpe. Odnos penzija prema prosečnoj plati pao je sa 74% u 2001. godini na svega 54% u 2011. godini. Penzije već treću godinu padaju realno između 5% i 8% godišnje. Sada sa moraju usporeno povećavati po 2%, uz inflaciju oko 10%. Samo 19% firmi redovno izmiruje zarade.
Slika je jasnija kada se vidi da u ukupnim primanjima domaćinstava Srbije, na zarade otpada svega 40%, penzije 34,2%, doznake 6%. To je, gospodo, između ostalog, nasleđeno stanje i na tim osnovama je napravljen rebalans ovog budžeta.
Prethodna Vlada je bila gotovo bespomoćna i dozvolila je stihijska i nekontrolisana kretanja, posebno eksploziju javnih rashoda, što sada otkrivamo kao gorku istinu.
Da bi se izfinansirao budžetski deficit, čak i redovni javni rashodi, gotovo nekontrolisano se Vlada zaduživala. Naplativost poreza i doprinosa je pala sa 94% iz perioda pre 2000. godine, na 37 do 43% do sada.
Najveći problem je ipak akumulisanje kamatnih obaveza i teret kamata. Ostaje nam da izabrani model povećanja prethodne strane budžeta u što je moguće manje fiskalno opterećenje privrede i stanovništva, ali veoma selektivno ograničavanje rashoda, da se sada sačuva nužno socijalna funkcija budžeta i njegova kontrolna uloga.
Ovakav rekao bih, sanacioni predlog rebalansa budžeta, treba podržati, ali kao prelazno i sada jedino moguće rešenje i način da se izbegne bankrot države. Hvala.
Poštovani narodni poslanici, izmene i dopune Zakona o Narodnoj banci Srbije, izbor novog guvernera prati jedna snažna kampanja prilično jakog pritiska na većinu u ovom domu i zastrašivanje građana da, kada se izabere novi guverner, da će posle toga maltene uslediti potop.

Ko u stvari zastrašuje građane i ko vodi ovu kampanju? Upravo oni koji su tako nemilosrdno u minule četiri godine opljačkali državu i građane, razorili nama privredu, uspostavili monopole, oduzeli mnogima od nas i našoj deci pravo na budućnost. Sada bi ti isti da zadrže privilegovane pozicije, da nastave da pljačkaju i zato se tako panično plaše promene guvernera.

Naravno da nema tog čarobnog štapića kojim mogu da ubede građane da u minule četiri godine nisu uspostavili neviđenu političku kontrolu nad svim strukturama društva i države. Ali nam sada govore o navodnom ugrožavanju nezavisnosti NBS. Postavlja se pitanje – da li je postojao bilo koji segment društva i države nad kojim nisu uspostavili punu političko-kumulsko-pljačkašku kontrolu.

Sem toga, u jednom dnevnom listu danas, jedan ambasador jedne moćne zapadne države u autorskom tekstu kaže da – politički pritisak vođen proteklih nedelja na guvernera NBS, kojim se traži njegova ostavka i predloženi amandmani Zakona o NBS kojima se slabi autonomija guvernera, predstavljaju poraz vladavine prava. Po Ustavu Republike Srbije, Narodna skupština je ta koja ima pun legalitet i legitimitet da donosi zakone, da bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije i da nadzire njegov rad. Kako je onda moguće da ono što radi ova Skupština predstavlja poraz vladavine prava. Naprotiv, biće da jačamo vladavinu prava.

Ovakav pritisak, ne samo da je neprihvatljiv i neprimeren, već predstavlja ometanje Narodne skupštine u njenom radu. Što se promena tiče, bivši nedemokratski režim je građane Srbije uveo u siromaštvo, glad, nezaposlenost, očaj i bedu. Smena tog režima na minulim izborima je velika promena i korak napred.

U Srbiji, kad nešto ne valja, svi smatramo da treba menjati. Nije naš cilj da uspostavimo političku kontrolu nad Narodnom bankom Srbije, jer to verovatno bivši režim nije radio. Hajde da poverujemo u tu priču, šarenu lažu. Naš cilj je da promenimo ono što ne valja. Šta je to što nije bilo dobro u radu guvernera i NBS u minulom periodu. Evo samo nekoliko naznaka. Pogrešno je vođena politika visokih i nezdravih monetarnih rezervi, veštački su se naduvavale, čime su postale osnovni kanal za nekontrolisanu emisiju novca. Privreda je okrenuta na zaduživanje u inostranstvu, gde su dugovi prosto eksplodirali, a visokim deviznim obaveznim rezervama veštački naduvavale devizne rezerve. Dugovi su rasli, ali i nelikvidnost preduzeća.

Dosadašnja monetarna politika nije bula u funkciji domaće privrede i razvoja, već ponajpre, reklo bi se, interesa nekih stranih banaka i nekog krupnog kapitala. Bez potrebne podrške Centralne banke privreda nije u stanju da se izvuče iz krize. Centralna banka je izgubila kontrolu nad poslovnim bankama, posebno sa većinskim stranim kapitalom, a takvih je od  ukupno, ako se ne varam, 33 danas 25, sa gotovo 90%  finansijskog potencijala i preko 84%  kreditnog potencijala. Centralna banka gotovo da moli ove banke, koje se, naravno, rukovode isključivo sopstvenim interesom i profitom, a ponajmanje razvojem i likvidnošću srpske privrede, da obaraju kamatne stope,  jer je kamatna marža najviša u Evropi, iznosi  devet do deset procenata.

Privreda u dubokoj krizi i ogromnoj nelikvidnosti potpuno je zavisna od kredita banaka i ne može iz krize sa ogromnim kamatama koje se kreću od 18 – 30%, pa i više. Privreda je u velikim gubicima i bez sopstvenih sredstava i kapitala. Centralna banka ne drži pod kontrolom ni novčane tokove, ni finansijske institucije, a to mora da bi vodila usmerenu i kvalitetnu monetarnu politiku. Ona mora da stavi pod kontrolu sve monetarne i finansijske tokove. To je do sada izostalo.

Poznato je da je blizu 70 hiljada preduzeća nelikvidno, da su desetine hiljada u stečaju ili pred gašenjem, a našu centralnu banku i bivšeg guvernera kao da to ne dotiče. Privreda je krajem 2011. godine koristila oko 400 milijardi kratkoročnih kredita kod banaka, ali je uspela da zadrži svega 89 milijardi. Sve se odlilo u druge sektore, ali kamate privreda mora da plati.

Finansijski sistem se mora iz osnova menjati i prilagoditi realnom sektoru. Preduzeća se masovno zadužuju u inostranstvu, jer im je nedostupan domaći novac i skupi krediti. Tako im je spoljni dug povećan sa 607 miliona iz 2001. godine na preko devet milijardi evra u 2012. godini.

Trebaće veliki napori i znanje da se napravi totalni zaokret od finansijskog sloma i negativnih tokova u privredi u oživljavanje privrede i društveni preporod. Prvi korak u tome je da na pravo mesto stavimo našu centralnu banku, Narodnu banku Srbije. Upravo to sada činimo, gradimo potrebnu finansijsku infrastrukturu za novu razvojnu strategiju i sređivanje javnih finansija i raspodele, uz potpuno drugačiju monetarnu politiku.

Osoba koja treba taj posao da obavi, prvenstveno Jorgovanka Tabaković, kada ona preuzme Narodnu banku Srbije, kada pokaže rezultate koje od nje očekujemo i mi i građani, onda će verujem i oni, koji sada govore da se njenim izborom na mesto guvernera uspostavlja nekakva politička kontrola nad Narodnom bankom Srbije, morati da priznaju da nisu bili u pravu. Ako imaju iole  političkog morala, onda i da se pokaju. Hvala.
Gospodine predsedniče, poštovani narodni poslanici jedno od najčešće postavljenih svakodnevnih pitanja u Srbiji svakako jeste – koliko je danas evro? Evro četiri godine ide iz dana u dan gore, dinar ide dole. Takav trend je uveo ogromnu većinu građana u svakodnevna poskupljenja i pad životnog standarda. Na poslovnom planu stvorena je neodrživa situacija, nemogućnost dugoročnog planiranja i stabilnog poslovnog miljea, što je suprotstavljeno preko potrebnom privrednom razvoju. Svi koji direktno ili posredno utiču na vrednost nacionalne valute snose odgovornost za takvo stanje, za obezvređivanje dinara i pad standarda. Oni nisu dobro radili, nisu ispunili očekivanja građana. Obaveza je nove vlasti da njihove propuste ispravi i spreči nastavljanje grešaka.
Narodna banka Srbije je izuzetno značajan stub ekonomske bezbednosti zemlje i finansijske stabilnosti. Naš cilj je da Narodna banka Srbije maksimalno bude stavljena u funkciju ekonomskog razvoja i finansijske stabilnosti na održiv i perspektivan način, a radi ostvarenja strateškog cilja, boljeg života za građane Srbije i ekonomskog prosperiteta, ali i da sprečimo zloupotrebe Narodne banke Srbije od strane nekih moćnih interesnih grupa i pojedinaca što je bila praksa u prethodnom periodu. Da bi smo realizovali taj cilj neophodne su nam izmene i dopune Zakona o Narodnoj banci Srbiji i određena kadrovska rešenja.
Ne vidim šta je sporno u razlozima za donošenje zakona ako je, između ostalog, tim zakonom predviđeno da se vrše korekcije u cilju povećanja nadzora Narodne skupštine nad Centralnom bankom u skladu sa ustavnim odredbama, da se zatim vrši povećanje odgovornosti organa Narodne banke, delimično ograničenje i preciziranje ovlašćenja guvernera, izvršnog odbora Narodne banke Srbije. Narodna skupština Republike Srbije ima interes da se ovi razlozi za donošenje zakona ispoštuju. Nismo dobili mandat od građana Srbije da nastavimo uništavanje privrede, pljačku državnih para, enormno zaduživanje, drastičan pad kvaliteta života, uništavanje radnih mesta, što nam je u nasleđe ostavio bivši režim, već da napravimo diskontinuitet sa sveopštim propadanjem i stvorimo uslove za porast životnog standarda, a za to nam je neophodna Narodna banka Srbije.
Špekulacije da će novi zakon i promena guvernera ugroziti naše odnose sa MMF i Svetskom bankom, dobijanje datuma za početak pregovora u članstvo EU, gde će nas vratiti u devedesete, gde će dovesti do velikog pada dinara nisu dobronamerne, a ponajmanje konstruktivne. Takvim špekulacijama se zastrašuju građani i ugrožava finansijska stabilnost. Zastrašivanje građana je oproban metod delovanja bivšeg režima. Stalno su nas plašili da će doći potop ako oni ne budu na vlasti. Hajde da onda njih i sadašnjeg guvernera izaberemo doživotno, da nas više ne bi plašili.
Građani su na izborima rekli da nisu zadovoljni i da žele promene. Dali su nam mandat da realizujemo te promene i mi to i radimo. Deo promena je i Zakon o Narodnoj banci Srbije i eventualna promena guvernera. Za promene su nam potrebni novi zakoni ili dopune postojećih, ali i novi ljudi koji će na najkvalitetniji način sprovoditi te zakone. Narodna banka Srbije je od vitalnog značaja za prosperitet zemlje i kvalitet života građana. Zato je neophodno da unapredimo njen rad, povećamo njenu efikasnost i stavimo je u funkciju razvoja. Zato su nam neophodne izmene i dopune Zakona o Narodnoj banci i novo rukovodstvo Narodne banke Srbije.
Na kraju, čuli smo da su građani izabrali na prošlim izborima od dva zla manje zlo. Na sreću nisu izabrali najveće zlo za Srbiju. Hvala.
Gospodine predsedniče, poštovani narodni poslanici, silno sam bio obradovan kada sam u ovim klupama video nekoliko koleginica koje čekaju prinove. Jedna od njih nosi dvojke, dve curice i kako reče jedna će se zvati Milica. Najlepše srpsko ime, rekao bih. Budućnost te Milice, budućnost sve one dece koja će se roditi u Srbiji i koja sada žive u Srbiji je najvažnija obaveza i najznačajnija zakletva nove vlade.
Vi se danas na budućnosti te dece zaklinjete, ali budućnost naše dece bila je i u rukama prethodne Vlade, bivšeg režima, koji nam ovde dele lekcije o političkoj kulturi, o demokratiji. Pričaju kako ne valja situacija, kao da oni nisu kreirali tu strahovito lošu situaciju. Kreirali su je tako da smo došli u sledeću situaciju da demografi upozoravaju da u Srbiji na jednu mamu dolazi 1,41 dete, a za prostu reprodukciju nacije potrebno je 2,14 deteta po porodici.
Zašto je to tako? Možda, gospodo, zato što ste vi vašom vladavinom doveli Srbiju u situaciju da po cenama pelena i potrepština za novorođenče je najskuplja u Evropi. U momentu dolaska bebe na svet, samo za najosnovniju bebi opremu treba obezbediti 600 evra. Bivši režim ne želi da se suoči sa posledicama takve svoje politike. Stopa nezaposlenosti osoba mlađih od 25 godina je skoro 50%, a obećavali ste brda i doline mladima. U Srbiji, po istraživanju USAID čak 63% studenata kaže da bi voleli da odu iz zemlje u potrazi za boljim životom i poslom, što našu zemlju čini drugom u svetu po odlivanju mozgova, a zloupotrebili ste na najgori mogući način tu mladu generaciju kada ste realizovali svoje političke ciljeve i sve i svašta im obećavali. Prosečna potrošačka korpa za porodicu je krajem decembra 2011. godine iznosila 55.657 dinara, za četvoročlanu preko 70.000 dinara.
Srbija je na začelju u Evropi po životnom standardu. Prosečne plate su više u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Hrvatskoj i Albaniji. Nezaposlenost je u Srbiji u novembru prešla prošle godine dostigla zastrašujućih 23,7 odsto radno sposobnog stanovništva. Nezaposlenih je više od 800.000, a verovatno i preko milion. Posao je od 2008. godine kada ste počeli da upravljate na demokratski način, vi gospodine Đeliću, da.
Do sredine 2011. godine, izgubljeno 540.000 radnih mesta. U Srbiji živi preko 700.000 ljudi ispod granice siromaštva. Po kriterijumima Ujedinjenih nacija to znači da nemaju dovoljno hrane, da nemaju dovoljno odeće, i da nemaju dovoljno ogreva. Verovatno nemaju ni krevet tetkin da spavaju na njemu.
Vi ste dozvolili da 6.000 srednjoškolaca svakog dana ide u školu, da roditelji nemaju da im daju 100 dinara za kiflu. Vi ste dozvolili da 10.000 dece živi tako što dobiju jedan obrok u narodnim kuhinjama i to samo radnim danima.
Brinuli ste o selu, ministar poljoprivrede pravnik po struci. Brinuli ste tako što ste oko 4.600 sela u Srbiji dopustili da potpuno bude napušteno oko 1.900, a od njih 1.200 najmlađi stanovnik ima više od 60 godina. Na birou rada ima oko 3.200 agronoma sa višom i visokom stručnom spremom, i više od 30.000 nezaposlenih, mladih, stručnih, sa trogodišnjom ili četvorogodišnjom srednjom poljoprivrednom školom. To su rezultati vašeg rada. Izvan je razumne sumnje.
(Predsedavajuća: Samo bih vas molila da se vratimo na temu. Jako je kasno.)
Tema je ono što je mandatar rekao da Srbija preživljava jedno od najtežih razdoblja u svojoj istoriji. Ako niste razumeli, molim vas da se koncentrišete. Ja govorim o težini tog razdoblja u kome se nalazimo i na kome će nova Vlada morati da bazira svoju delatnost.
Dakle, izvan je razumne sumnje da je za takvo katastrofalno stanje apsolutno odgovoran bivši režim Demokratske stranke, zato što su sistematski, planski uništavali, razarali i pljačkali Srbiju i narod. Dobili smo mandat na izborima, ne da nastavimo tu pogubnu politiku, a po najmanje da zaštitimo odgovorne, već da napravimo diskontinuitet sa organizovanim i sistematskim razaranjem države.
Nova Vlada treba da služi narodu, a ne narod njoj, kao što je bilo u prethodnom režimu. Biće izuzetno teško novoj Vladi da pokrene Srbiju, jer su posledice delovanja bivšeg režima užasne, ali će biti veoma lako da ova vlada bude sigurna od one prethodne, jer ta prethodna iz bivšeg režima nije bila loša. Ona je bila najgora, gore ne može biti.
Srpska napredna stranka je temeljni stub nove Vlade. Srpska napredna stranka će sa koalicionim partnerima upravljati Srbijom, ali će istovremeno biti i najveći kritičar onoga što je loše i biti savest nove Vlade.
Srpska napredna stranka je predložila svoje kadrove za učešće u Vladi. U tim predlozima smo jedinstveni. Naša kadrovska rešenja za ministarska mesta predstavljaju samo vrh timova, stručnjaka koji će raditi sa njima.
Moja poruka Vladi – radite pošteno i časno, isključivo u interesu države i građana. Ne dozvolite da doživite sramnu sudbinu bivšeg režima. Od danas Srbiji moramo da vratimo nadu, budućnost, perspektivu, osmeh. Pomenute koleginice će svoju, od srca im želim zdravu i naprednu decu doneti na svet u boljoj Srbiji. Tadićeva Srbija, Srbija Demokratske stranke sada je noćna mora koju smo preživeli. Nažalost ne svi. Bilo ne ponovilo se.
Vladi Republike Srbije poručujem neka se sa pripadnicima bivšeg režima bave policija, tužilaštva, sudovi. Vi se bavite gospodo budućnošću, nemojte se baviti prošlošću. Vratite građanima Srbije nadu da će živeti bolje. Vratite im
radna mesta, vratite im osmeh, vratite im budućnost za njihovu decu. Vi nemate prava na grešku. Želim vam da uspemo u poslu koji je pred nama. Možemo samo napred, nazad, nemamo gde, jer zalog je Srbija, naša zajednička otadžbina, jedina. Hvala vam.