Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Nenad Mitrović

Nenad Mitrović

Srpska napredna stranka

Govori

Poštovani gospodine Arsiću, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam na član 3. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podneo amandman. Donošenjem posebnog zakona za realizaciju ovog projekta biće beneficirani uslovi i postupci pod kojima će projekat biti započet, budući da uslovi, način i sama realizacija započinju na različitim lokacijama u isto vreme.

Takođe, donošenjem posebnog zakona ubrzaće se procedura izdavanja akata za građenje, postupak javnih nabavki, postupak eksproprijacije zemljišta i mogu da kažem da odredbe ovog zakona imaju efekat na domaća i strana privredna društva, preduzetnike, organe javne vlasti, kao i na banke i druge finansijske institucije.

Na pripadnike snaga bezbednosti uticaće tako da će svi pod jednakim uslovima moći trajno rešiti stambenu potrebu, uz ispunjenje, naravno, propisanih uslova. Osim toga, bitno je napomenuti da će realizacija projekta uticati na rast BDP u oblasti građevinarstva, zapošljavanje domaće građevinske industrije i rast zaposlenosti, s obzirom da je odredbama ovog zakona određena obaveznost učešća domaćih privrednih subjekata.

Juče sam govorio da pripadnici snaga bezbednosti rade pod otežanim i bezbednosno otežanim uslovima u kopnenoj zoni bezbednosti, ali moram da pomenem da su snage bezbednosti imale ključnu ulogu za vreme migrantske krize na području opština Preševo i Bujanovac i da ćemo se na adekvatan način odužiti pripadnicima snaga bezbednosti time što ćemo rešiti njihove stambene potrebe.

Pozivam kolege poslanike da u danu za glasanje podrže Predlog zakona. Hvala.
Poštovana predsednice, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam na član 1. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podneo amandman i hoću da kažem da se ovim zakonom uređuju uslovi, kriterijumi, način i postupak za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, kao i za lica ranije pripadnika snaga bezbednosti koji su pravo na penziju ostvarili u jednom od ovih državnih organa.

Politika nacionalne bezbednosti predstavlja deo ukupne državne politike i sprovodi se kroz usklađen program mera i aktivnosti koje država preduzima radi dostizanja ciljeva politike nacionalne bezbednosti. NJenom realizacijom stvaraju se pretpostavke za politički, ekonomski, socijalni, kulturni i ukupni društveni razvoj Republike Srbije.

Prva faza na izabranim lokacijama predviđa izgradnju 1.578 stanova, što po gradovima iznosi: Beograd 400, Novi Sad 400, Niš 188, Vranje 190, Kraljevo 200 i Kragujevac 200 stanova.

Hoću da istaknem da je dobro da se u prvoj fazi u Vranju gradi 190 stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

Na jugu Srbije imamo pripadnike snaga bezbednosti koji su angažovani u kopnenoj zoni bezbednosti. Angažovanje pripadnika snaga bezbednosti u kopnenoj zoni bezbednosti je pod izuzetno teškim i bezbednosno složenim uslovima. Dobro je da donošenjem ovog zakona pomognemo ovim pripadnicima snaga bezbednosti da reše svoje stambeno pitanje, jer velika većina njih, nažalost, do sada nije rešila svoje stambeno pitanje.

Rešavanjem stambenog pitanja pokazali bi odnos prema ovim pripadnicima snaga bezbednosti koji svoju dužnost obavljaju u izuzetno teškim i bezbednosno složenim uslovima, kako bi građani Srbije bili bezbedni i sigurni. Ali, rešavanje ovog problema predstavlja i javni interes Republike Srbije od značaja za jačanje sistema nacionalne bezbednosti.

U danu za glasanje pozivam narodne poslanike da podrže Predlog zakona. Hvala.
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, gospodo oficiri, dame i gospodo narodni poslanici, vojno obrazovanje obuhvata školovanje i vojno i stručno osposobljavanje za potrebe odbrane i Vojske Srbije.

Zakonom o vojnom obrazovanju predviđeno je srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje koje realizuju visoko školske ustanove.

Vojno obrazovanje je od posebnog značaja za Republiku Srbiju. Članom 2. predloga zakona predlaže se propisivanje vojnog obrazovanja kao dela obrazovnog sistema Republike Srbije i kao delatnosti od posebnog značaja za odbranu koja je u nadležnosti Ministarstva odbrane.

Iz predloga zakona možemo da zaključimo da se predloženo rešenje zasniva na potrebama školovanja, usavršavanja i vojno-stručnog osposobljavanja lica iz građanstva, kako onih koji su državljani Republike Srbije, tako i stranih državna, profesionalnih vojnih lica prema stručnim profilima, potrebama, vidovima rodova i službi vojske i pravilima vršenja vojne službe, čije je određivanje u nadležnosti Ministarstva odbrane i nadležnih stručnih vojnih organa.

Ono što ja hoću da istaknem da je u opštini Bujanovac Vojska Srbije 2015. godine učestvovala u adaptaciji zgrade predškolske ustanove „Naša radost“ i muzičke škole.

Tom prilikom, na zgradi predškolske ustanove koja je stara više od 40 godina zamenjena je drvena stolarija pvc stolarijom. Sređeni su sanitarni čvorovi, zamenjena je električna instalacija, kao i popravka krova.

Ovo je od izuzetnog značaja za naše najmlađe sugrađane koji borave u ovoj ustanovi, da njihov boravak bude miran i spokojan, a da roditelji budu sigurni da su njihova deca na sigurnom mestu.

Zahvaljujem se ministarstvu odbrane i tadašnjem ministru, Bratislavu Gašiću i Vojsci Srbije na iskazanoj pomoći i podršci.
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, gospodo oficiri, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam podneo amandman u članu 3. Predloga zakona dodaje se stav 3. Amandmanom se dodatno definišu posebni ciljevi vojnog obrazovanja.

Posebni ciljevi vojnog obrazovanja jesu školovanje i usavršavanje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, državnih službenika i lica iz građanstva za vršenje poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i razvoj naučno-istraživačkog i stručnog kadra za potrebe odbrane i Vojske Srbije.

Članom 3. Predloga zakona o vojnom obrazovanju predlaže se propisivanje posebnih ciljeva vojnog obrazovanja koji i pored opštih ciljeva obrazovanja obuhvataju i posebne ciljeve koji proizilaze iz specifične prirode vojnog obrazovanja i posebnog statusa učenika, kadeta, odnosno studenata i nastavnog osoblja koji u vršenju obrazovnog rada primenjuju i propise o odbrani i pravila vojne službe.

Učenici, kadeti, odnosno studenti i nastavno osoblje u vojno školskim ustanovama imaju status vojnih lica i posebna prava, obaveze i odgovornosti uređene ovim zakonom i propisima o Vojsci Srbije.

U danu za glasanje pozivam narodne poslanike da podrže Predlog ovog zakona. Hvala vam.
Poštovana predsednice, gospodine ministre sa saradnicima, gospodo oficiri, dame i gospodo narodni poslanici, vojno obrazovanje se zasniva na posebnim principima koji proizilaze iz prirode vojne službe i organizacije i rada vojnih ustanova, uz poštovanje ljudskih prava i građanskih sloboda uključujući zabranu svih vrsta diskriminacija.

Predlogom zakona, u članu 4, predviđeno je šest posebnih principa vojnog obrazovanja, a to su: rukovođenje vojno-školskim ustanovama, jedinstveno integrisano planiranje, organizacija i poslovanje, posebna prava i obaveze učenika kadeta, odnosno studenata, poseban status vojno-školskih ustanova u sistemu obrazovanja, obezbeđivanje kvaliteta i efikasnost vojnog obrazovanja.

Članom 4. Predloga zakona, predlaže se propisivanje posebnih principa vojnog obrazovanja i njihova harmonizacija sa opštim principima obrazovanja propisanim zakonom kojim se uređuju osnove obrazovanja u Republici Srbiji. Predloženo rešenje proizilazi iz prirode vojnog obrazovanja i potrebe rada na poslovima odbrane i bezbednosti.

Kolege narodni poslanici, pozivam vas da u danu za glasanje podržimo Predlog zakona o vojnom obrazovanju. Hvala.
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, gospodo oficiri, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam podneo amandman na Predlog zakona o vojnom obrazovanju - u članu 1. Predloga zakona dodaje se stav 3. Amandmanom se dodatno definiše član 1. ovog zakona.

Važeći Zakon o vojnim školama i naučno-istraživačkim ustanovama usvojen je 1994. godine. S obzirom na to da je postojala potreba da se usvoji Zakon o vojnom obrazovanju, koji će uskladiti propise o vojnom školstvu sa sistemom obrazovanja u Republici Srbiji, na ovaj način otklanjaju se posledice puštanja opšteg roka za usklađivanje zakona sa Ustavom, a što je bilo predviđeno članom 15. ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije.

Ono o čemu ću govoriti je svakako angažovanje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u pružanju stručne pomoći civilnom stanovništvu.

Na teritoriji Pčinjskog upravnog okruga 2016. godine imali smo zajedničko medicinsko angažovanje koje je predstavljalo humanitarnu asistenciju mešovitih medicinskih timova Vojske Srbije i garde Ohaja civilnom stanovništvu.

U ovoj aktivnosti kao podrška bilo je uključeno i koordinaciono telo za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu. Aktivnost se ogledala u organizaciji lekarskih pregleda u selima koja su udaljena od zdravstvenih stanica u gradovima. Ovom aktivnošću bila su obuhvaćena sledeća mesta. U opštini Preševo sela Reljan i Cerevajka, u opštini Bujanovac - Muhovac, Lučane, Klenike i Letovica i u Gradu Vranju selo Vlase i Vrtogož.

Izuzetna zahvalnost Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije za jednu ovakvu aktivnost, jer je zajedničko medicinsko angažovanje dalo izuzetne rezultate. Pregledan je veliki broj pacijenata, a aktivnost je bila od višestruke koristi, kako po lokalno stanovništvo, tako i u detektovanju problema sa kojima se susreću pacijenti i lekari u ovim lokalnim zajednicama.

U danu za glasanje pozivam narodne poslanike da podrže Zakon o vojnom obrazovanju. Hvala.
Poštovani gospodine Arsiću, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam na predlog 4. člana podneo amandman kojim se kaže da planskim dokumentima ostvaruje se sveobuhvatni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na stabilnost kursa dinara. Amandmanom se definiše svrha planskih dokumenata.

Ovim zakonom uređuje se planski sistem Republike Srbije, odnosno upravljanje sistemom javnih politika. Kao posledica neuređenog sistema upravljanja javnim politikama došlo je do izrade i usvajanja velikog broja dokumenata javnih politika na republičkom i lokalnom nivou, od čega su mnoga dokumenta nepovezana, često neusklađena sa različitim standardom kvaliteta i nivoa razređenosti.

Iz navedenih razloga bitno je usvajanje zakona o planskom sistemu Republike Srbije. Da je dobar plan osnova za ostvarivanje rezultata u bilo kojoj oblasti dokaz za to je plan povećanja fizičkog obima proizvodnje u kompaniji „Jumko“ iz Vranja. Ova kompanija je otvorila svoj pogon u Bujanovcu, gde trenutno radi 65 radnika. U pripremi je adaptacija proizvodnog prostora i instaliranje mašina gde bi se uposlilo još 65 radnika, što ukupno iznosi 130 novih radnih mesta.

Za Bujanovac je izuzetno velika i značajna stvar da se posle punih 18 godina otvori fabrika i uposle ljudi sa teritorije naše opštine.

Izuzetna zahvalnost generalnom direktoru i menadžmentu „Jumka“, Ministarstvu privrede, a posebna zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je 2014. godine, prilikom obilaska „Jumka“ vreme štrajka radnika, jedini verovao da ova fabrika ima perspektivu, što sam na kraju i pokazalo ispravnim.

Ja molim kolege poslanike da u danu za glasanje podrže Predlog zakona. Hvala.
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam na Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije podneo amandman na član 2. U članu 2. stav 1. Predloga zakona dodaje se tačka 18) efikasnost planiranja. Amandmanom se dodatno definišu osnovni pojmovi Predloga zakona.

Stabilnost i kurs dinara proističe pre svega iz političke i finansijske stabilnosti, na osnovu čega možemo računati na nove investicije i nova radna mesta.

Predloženim Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije možemo da računamo na ravnomerni održivi razvoj u određenim oblastima. Garant za ovo su učesnici u planskom sistemu koji utvrđuju javne politike.

Usvajanjem dokumenta javnih politika učesnici su Narodna skupština, Vlada Republike Srbije i organi lokalne vlasti u skladu sa svojom nadležnošću. Pored toga što imamo koordinisano planiranje javnih politika, imamo i mehanizam koji se odnosi na kontrolu sprovođenja javnih politika kroz kontrolu i sprovođenje srednjoročnih planova, ali i kroz propisivanje obaveza izveštavanja o sprovođenju srednjoročnih planova od strane nadležnih organa za sprovođenje kontrolnih mera ili aktivnosti iz dokumenta javnih politika. Hvala.
Poštovani gospodine Arsiću, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije. U članu 3. Predloga zakona dodaje se tačka 10) koja glasi: „načelo efikasnosti, koje podrazumeva obezbeđivanje sveukupnog razvoja Republike Srbije s posebnim osvrtom na stabilnost kursa dinara“.

Amandmanom se dodatno definišu načela upravljanja sistemom javnih politika. Uređivanjem planskog sistema i njegovim povezivanjem sa procesom izrade budžeta kroz srednjoročno planiranje organi državne uprave biće efikasniji u planiranju svog rada, aktivnostima za koje su nadležni, kao i u trošenju sredstava koje imaju na raspolaganju. Proces upravljanja javnih politika je u tesnoj vezi sa zakonodavnim procesom, jer propisi spadaju u regularne instrumente koji se donose u cilju sprovođenja usvojenih javnih politika. Koordinisano i transparentno planiranje je svakako značajno.

Projekat Koridora 10 deonica auto puta „Srpska kuća – Levosoje“, koja prolazi pored Bujanovca je projekat koji je dobro planiran, a koji će biti uspešno realizovan, biće od velikog značaja za ceo region juga Srbije. Donošenjem ovog zakona moći ćemo da uskladimo planove republičkih i lokalnih organa, a ujedno pratićemo i njihovu realizaciju.

Zašto sve ovo govorim? Govorim iz razloga što lokalna vlast u opštini Bujanovac već duže vreme govori o izgradnji industrijske zone, a onda predsednik opštine kaže kako će se u Bujanovcu graditi dve industrijske zone, a još na vidiku nema nijedne.

Mislim da ćemo donošenjem ovakvog jednog zakona, jednim koordinisanim planiranjem između republičkih i lokalnih organa otkloniti nejasnoće. Hvala.
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, na Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona, gde se kaže da se dodaje stav 2, koji glasi: „Planskim sistemom se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na stabilnost kursa dinara“.

Ovim zakonom u članu 1. uređuje se planski sistem Republike Srbije, tj. upravljanje sistemom javnih politika i srednjeročno planiranje, vrste i sadržina planskih dokumenata koje u skladu sa svojim nadležnostima predlažu, usvajaju i sprovode učesnici u planskom sistemu.

Razlog za donošenje jednog ovakvog zakona je potreba da se uspostavi efikasan, transparentan, koordinisan i realističan sistem planiranja Republike Srbije, autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave koji pokriva sve ključne aspekte socijalne i ekonomske razvojne politike i regionalnog i prostornog razvoja, uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava, obezbeđenje održivog rasta i razvoja Republike Srbije, uključujući autonomne pokrajine i lokalne samouprave.

Ovim zakonom se postiže efikasan planski sistem, da se naročito zna šta je planirano u pogledu javnih politika.

Ovim zakonom ostvarujemo zajedničko planiranje javnih politika, ali i realizaciju planiranog, pa da na taj način pomažemo razvoju slabo razvijenih i nerazvijenih opština u Srbiji. Hvala.
Poštovani predsedavajući, ja sam u članu 3. Predloga zakona predložio da se doda tačka 10) koja glasi: „Obezbeđivanje sveukupnog razvoja Republike Srbije, s posebnim osvrtom na stabilnost kursa dinara“.

Politička i finansijska stabilnost su ključ za stabilnost kursa dinara, a sve se to dalje odnosi na privredni razvoj. Dolazak stranih investitora, otvaranje novih radnih mesta, ali i podrška domaćoj privredi koja radi i funkcioniše. Podrška domaćoj privredi sa nivoa Vlade Republike Srbije svakako ne izostaje, ali lokalne samouprave treba da uzmu učešće u ovome, da praktično lokalne samouprave budu partner Vladi Srbije u podršci privredi.

Imam primer lokalne samouprave u Bujanovcu, koja čini sve kako bi se privreda ugušila i ugasila, a kako tu radi određeni broj ljudi i redovno primaju platu. Imamo primer Bujanovačke banje, koja ima problem sa lokalnom samoupravom u smislu praćenja usluga javno-komunalnom preduzeću, koja na mesečnom nivou iznosi oko 200 hiljada dinara. Javno-komunalno preduzeće fakturiše ovaj iznos na osnovu površine, a ne na osnovu količine pruženih usluga. Imaćemo situaciju da ćemo po ovom osnovu imati blokiran žiro-račun Specijalne bolnice za rehabilitaciju negde u iznosu od 20 miliona dinara.

Formirana je Radna grupa od strane opštinskog veća opštine Bujanovac, koja bi imala zadatak da sagleda ovaj problem i da predloži rešenje problema. Radnu grupu čini jedan predstavnik lokalne samouprave, jedna predstavnik JKP i jedan predstavnik Bujanovačke banje, ali od novembra meseca, kako je formirana radna grupa, do današnjeg dana se nije sastala. Hoću ovo da navedem kao jedan primer kako i na koji način lokalna samouprava u Bujanovcu podržava privredu i privredni razvoj jedne od najnerazvijenih opština u Srbiji. Hvala.

(Nemanja Šarović: Poslovnik.)
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, ja sam na osnovu člana 161. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podneo amandman na Predlog zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije.

U članu 2. Predloga zakona dodaje se tačka 15. koja glasi: „Afirmacija stečenih kvalifikacija, kapitalizacija stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na stabilnost kursa dinara“.

Stabilan kurs dinara proizilazi iz političke i finansijske stabilnosti. Time stvaramo uslove za dolazak investitora u Srbiju, a sve to stvara šanse za nova radna mesta, šanse da ljudi koji su završili školovanje imaju mogućnost da se zaposle.

Ono što ja hoću da naglasim u svom izlaganju, a to je da u Bujanovcu postoji odeljenje Ekonomskog fakulteta iz Subotice i svake godine upiše se oko 80 studenata.

Mislim da je od izuzetnog značaja postojanje ovog odeljenja iz više razloga. Pre svega, oni koji žele da studiraju, mogu studirati u svom rodnom mestu ili u neposrednoj blizini. Da studenti iz Preševa i Bujanovca imaju dodatni motiv da posle završenog fakulteta ostanu i rade u svom rodnom mestu, da stečena znanja primene u razvoj ovih nerazvijenih opština, a time daju doprinos široj društvenoj zajednici.

Postojanje odeljenja Ekonomskog fakulteta iz Subotice u Bujanovcu je dobar primer za privredni razvoj. Fakultet, pored toga što kao osnovnu obavezu ima školovanje studenata, u mnogome pomaže i privredi u smislu davanja smernica i saveta za izradu biznis planova, istraživanje tržišta i sve ostalo što je neophodno za poslovanje privrednih subjekata.

Ja znam da ministar Šarčević pruža izuzetnu podršku da ekonomski fakultet ostane i opstane na ovim prostorima i ja vam se, gospodine ministre, zahvaljujem na ovome. Hvala.
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, kolege poslanici, ja sam na osnovu člana 161. stava 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podneo amandman na Predlog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije.

Amandman u članu 1. Predloga zakona glasi – dodaje se stav 3, koji glasi: „Nacionalnim okvirom kvalifikacija se afirmiše sveukupan razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na stabilnost kursa dinara“.

Ovaj amandman ima za cilj da dodatno definiše predmet ovog zakona. Stabilnost kursa dinara je od izuzetne važnosti za našu zemlju. Stabilan dinar podstiče privredni razvoj. Ono što hoću da naglasim je da smo zbog stabilnosti dinara bili u mogućnosti da iz budžeta Republike Srbije finansiramo izgradnju deonice auto-puta Srpska kuća-Levosoje, na Koridoru 10, koja će biti pokretač privrednog razvoja u opštinama Bujanovac i Preševo. Ključ privrednog razvoja je svakako politička stabilnost koju u ovim opštinama imamo.

Ja očekujem da se deonica na Koridoru 10 koju sam spomenuo, Srpska kuća-Levosoje završi za par meseci i da time podstičemo investitore da ulažu svoj kapital na jugu Srbije. Time stvaramo uslove za nova radna mesta, da omladina ima šanse da se zaposli, da stečena znanja prilikom školovanja primene konkretno u praksi i time pomognu široj društvenoj zajednici.

Republika Srbija je preko Službe Koordinacionog tela za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa za stipendije dodelila 20 miliona i 556 hiljada dinara ili 312 stipendija, što po opštinama iznosi: Preševo – 174 stipendije, Bujanovac – 124 i Medveđa – 14. Studentske stipendije u iznosu od 10.649.470 dinara za 19 studenata na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu ili 45 hiljada dinara mesečno, a studenti su takođe iz opština Bujanovac, Preševo i Medveđa. Hvala.
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas na dnevnom redu imamo tri zakonska predloga – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticaju u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama. Ja ću se u svom govoru osvrnuti na prva dva zakonska predloga o izmenama i dopunama zakona.
Mogu da kažem da Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i neophodnost izmena i dopuna ovog zakona je što ovom izmenom i dopunom omogućavamo nesmetano korišćenje sredstava IPA fondova namenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju. Novčana sredstva IPA fondova značiće nam za poljoprivredu i ruralni razvoj, a biće realizovana preko Uprave za agrarna plaćanja.
Naime, ovim zakonom uređujemo postupak rada Uprave u pogledu dodeljivanja sredstava iz IPARD fonda koji predstavljaju finansijski instrument EU za pretpristupnu pomoć ruralnom razvoju. IPARD podsticaji su podsticaji ruralnom razvoju koji se dodeljuju poljoprivrednim gazdinstvima i drugim licima u skladu sa IPARD programom.
Cilj svega ovoga biće rast proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača, kao i to da ćemo stvoriti uslove da 175 miliona evra novčanih sredstava koji su na raspolaganju Srbiji iz pretpristupnih fondova iskoristimo.
Kada posmatramo izmene i dopune Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, dolazimo do zaključka da je pod jedan – širenje kruga korisnika koji mogu da ostvare pravo na podsticaj i pod dva – uvođenje kategorije mladih lica, poljoprivrednih proizvođača koji će moći preko podsticajnih sredstava organizovati poljoprivrednu proizvodnju.
Kada govorimo o širenju kruga korisnika koji mogu da ostvare pravo na podsticaj, pre svega odnosi se na stočarstvo, odnosno proizvodnju junećeg mesa, uvodi se podsticaj za krave, za uzgoj teladi i tov. U opštinama Bujanovac i Preševo podsticajna sredstva za 2016. godinu, po osnovu matičenja životinja, iznose oko 74 miliona dinara.
Širenjem kruga korisnika koji će na osnovu ove izmene i dopune Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju po proceni za Bujanovac i Preševo imaćemo povećanje iznosa podsticajnih sredstava za oko 15 miliona dinara, što je od izuzetne važnosti za korisnike podsticajnih sredstava. Što znači da ćemo u narednoj, 2017. godini po osnovu matičenja životinja imati blizu 100 miliona dinara.
Širenjem kruga korisnika koji imaju pravo na podsticaj, sa jedne strane ostvariće se novčani prihod za korisnike koji imaju pravo na podsticaj, a sa druge strane smanjićemo mogućnost nelegalnog prometa žive stoke.
Druga bitna stvar, ovih izmena i dopuna Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, to što se uvodi mera podrške za mlade poljoprivrednike. Cilj ove mere je podrška mladim poljoprivrednicima, pre svega u nerazvijenim opštinama, da preko bespovratnih novčanih sredstava u formi start-ap kredita, mogu otpočeti poljoprivrednu proizvodnju u okviru svojih poljoprivrednih gazdinstava i na taj način obezbede novčana sredstva za normalnu egzistenciju svoje porodice i da ostanu da žive na svojim imanjima kako ne bi dolazili u situaciju da napuštaju svoja vekovna ognjišta i sele se u razvijenije sredine.
Srpska napredna stranka će u danu za glasanje podržati sve izmene i dopune predloženih zakona, pozivam i ostale kolege narodne poslanike da podrže ove zakonske predloge. Hvala.
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama su danas na dnevnom redu Predlog izmena i dopuna Zakona o privatizaciji i Zakona o standardizaciji. Ja ću se malo zadržati na izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, koji ima za cilj rešavanje dugog procesa privatizacije koji kod nas traje skoro dve decenije.
Vlada Republike Srbije je prihvatila odgovornost za rešavanje sudbine oko 500 preduzeća. Od ovih 500 preduzeća malo koje od njih može da izdrži tržišnu utakmicu. Pred ovom Vladom postavljeno je pitanje - kako rešiti problem ovih 500 preduzeća i kako prekinuti ovu ekonomsku utopiju? Nemamo održive ekonomije zbog toga što preduzeća ne plaćaju svoje obaveze prema dobavljačima, prema državi i prema radnicima. Vlada se preko ovih izmena i dopuna Zakona o privatizaciji odlučila da konsoliduje i oporavi firme koje će kasnije moći da prežive od svog rada.
U prethodnom periodu praksa je bila da se nešto obezvredi i uništi, kako bi se lakše prodalo. Ideja ove Vlade je da se loše stanje u privrednim subjektima popravi, da se pojedine firme ožive i kao takve da budu interesantne za potencijalne investitore. Izmene i dopune Zakona o privatizaciji između ostalog definišu uslovni otpis duga, popis i procenu fer tržišne vrednosti, pripremu privatizacione dokumentacije i, naravno, član 2. kojim se definišu određeni subjekti privatizacije od strateškog značaja.
Strateški značaj za Republiku Srbije imaju subjekti privatizacije koji ispunjavaju sledeće kriterijume: pozitivan uticaj na nivo zaposlenosti u regionu; pozitivan uticaj na poslovanje drugih privrednih subjekata; tržišno učešće i tržišni potencijal; održivost tekuće proizvodno-poslovne aktivnosti; proizvod i usluge od značaja. Period od godinu dana predstavlja period u kome će biti mnogo manje poverioca. Imaćemo likvidnu privredu, odlazak radnika, odnosno smanjenje broja radnika preko odlaska u redovnu penziju i rešavanja viška zaposlenih otpremninama.
Hoću kao pozitivan primer svega ovoga da spomenem „Jumko“ iz Vranja, jer imali smo priliku da je tamo bio štrajk i da su radnici bili na blokadi auto-puta. Moram da kažem da je novi menadžment i novi nadzorni odbor u ovoj kompaniji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i sa resornim ministarstvima, uspeo da radnike koji su bili u štrajku vrati u fabričke hale i organizuje proces proizvodnje. Naravno da su i radnici koji rade u „Jumku“ za svaku pohvalu, jer su shvatili da ih predlog menadžmenta i Vlade Srbije vodi u proces ozdravljenja i oporavka ove kompanije.
Danas u „Jumku“ radi ukupno 1860 radnika, smanjeni su troškovi za energente i isplaćen je deo duga za električnu energiju. Na drugoj strani, došlo je do povećanja prosečnih plata, od oko 13.000 na 18.500 koliko je to danas, sa tendencijom daljeg rasta. Plate se isplaćuju iz sopstvenih izvora realizacijom ugovorenih obaveza. Dobavljačima se redovno izmiruju obaveze. Trenutni procenat izvršenja povećan je sa 40 na 70%, sa tendencijom daljeg rasta. Započeta je i realizacija socijalnog programa.
„Jumko Vranje“ je strateški važno pozicionirana firma na krajnjem jugu Srbije i ima fabriku mineralne vode „Bivoda“ u Bujanovcu, koja zapošljava 103 radnika, a koja bi uz određeno ulaganje u liniju za punjenje staklene ambalaže i racionalizacijom troškova mogla da poveća broj zaposlenih. Za Bujanovac, kao opštinu koja spada u red nerazvijenih opština u Republici Srbiji, od velikog je značaja tih stotinak radnih mesta koliko imamo u „Bivodi“. Takođe, hoću da spomenem i „Jumkovu fabriku“ u Bosilegradu, koja je posle godinu i po dana otpočela sa radom.
Gospodine ministre, vi ste na početku svog izlaganja spominjali i „Simpo“. Ove izmene i dopune zakona ne dotiču „Simpo“, ali hteo bih samo da kažem, s obzirom da „Simpove“ fabrike imamo skoro u celom Pčinskom okrugu, da je posle 186 dana blokade „Simpo“ počeo da radi. Blokada je bila negde oko milijardu i po dinara. Dobro je da je sa poveriocima napravljen sporazum i da su deblokirani računi ove kompanije.
Takođe, moram da kažem da je sa upravom prihoda, sa lokalnom samoupravom, sa Fondom PIO izvršena konverzija obaveza „Simpa“ u državni kapital. Urađen je i plan i program konsolidacije, a pre svega napušten je koncept proizvodnje za magacine, finansiranje skupih bankarskih kredita, okrenuli su se novoj organizaciji prodaje, asortimanu proizvoda i ceni proizvoda. Izmirili su deo svojih obaveza po različitim osnovama, a od januara 2015. godine organizovan je kontinuirani proces proizvodnje. Realizovan je i program rešavanja viška zaposlenih preko socijalnog programa.
Ovde ću pohvaliti menadžment „Simpa“ koji je, u saradnji sa Vladom Srbije, uspeo da ovako teško stanje dovede u neku normalu i koji stvaraju realnu osnovu za potpunu ekonomsko-finansijsku konsolidaciju koja podrazumeva da „Simpo“ postaje tržišno održivi sistem sa pozitivnim poslovanjem.
Dame i gospodo narodni poslanici, ja vas pozivam da u Danu za glasanje svojim glasom podržite izmene i dopune Zakona o privatizaciji i standardizaciji. Hvala vam.