Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Jadranka Jovanović glasala
usvojen

Nije prisustvovala