Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Ognjen Pantović

Ognjen Pantović

Srpska narodna partija

Govori

Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman se odnosi na dodavanje načela efikasnosti planiranja, koji podrazumeva razvoj Srbije posebno u polju povećanja infrastrukturnih kapaciteta naše zemlje.

Veliki infrastrukturni projekti Srbiju čini boljim mestom za ulaganje, povezuju sa zemljama regiona, Evrope i sveta. Trenutno je Srbija jedno veliko gradilište, gde se u svim delovima naše zemlje grade moderni putevi, pruge, rekonstruišu plovni putevi.

Ono što bih posebno naglasio jeste izgradnja obilaznice oko Beograda i to je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata trenutno u našoj zemlji.

Trenutno se radi na izgradnji mosta kod Ostružnice gde je vrednost investicije 29,7 miliona evra, a takođe radi se i na delu od petlje Petlovog brda do Orlovače.

Da bi se završila izgradnja obilaznog prstena oko Beograda potrebno je izgraditi preostali deo autoputa od Bubanj Potoka do Pančeva, uključujući kombinovano putničko-železnički most. Vrednost ove investicije je procenjena na 450 miliona evra.

Izgradnjom obilaznice izmestiće se tranzitni saobraćaj iz centralnog dela grada, smanjiće se buka, zagađenje, to jest doći će do povećanja bezbednosti saobraćaja.

Na ovaj način, ovako ozbiljnim javnim politikama, državna uprava postiže svoj cilj, kao i unapređenje života građana i obezbeđivanje ključnih javnih dobara. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, predlogom zakona o planskom sistemu Republike Srbije uspostaviće se efikasan, transparentan, koordinisan i realističan sistem planiranja koji pokriva sve ključne aspekte socijalne i ekonomske razvojne politike i regionalnog razvoja.

Veoma je bitno da donošenje javnih politika bude zasnovano na realnim pokazateljima. Potrebno je pratiti da li su određene politike donele željene rezultate.

Pošto se moj amandman odnosi na povećanje infrastrukturnih kapaciteta, sigurno na tom polju može jasno da se izmeri da li su planovi doveli do željenih rezultata.

Širom Srbije se grade auto-putevi. Evo, na primer, na deonici Preljina-LJig, na Koridoru 11, vidimo najpozitivnije efekte. Izgradnjom ovog auto-puta smanjio se intenzitet saobraćaja na Ibarskoj magistrali i na taj način se povećala i bezbednost saobraćaja na tom području. Ovakvi rezultati se očekuju na svim onim delovima koji se trenutno grade – Niš-Dimitrovgrad, auto-put ka Preševu i rekonstrukciji postojećih lokalnih puteva.

Ovako ozbiljnim planovima, kada su u pitanju infrastrukturni projekti postižu se rezultati na nekoliko polja, od atraktivnosti područja do toga da se olakšava život građana i do povećanja bezbednosti saobraćaja, gde dolazimo i do spašavanja ljudskih života. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. ovog zakona, gde želim posebno da istaknem pojam efikasnosti planiranja, posebno u onom polju koje se odnosi na povećanje infrastrukturnih kapaciteta naše zemlje.

Ono što sigurno zanima najviše naše građane, a posebno mlade, jeste razvoj one infrastrukture koja direktno utiče na povećanje novih radnih mesta. Imali smo priliku pre nekoliko dana da vidimo da u Kragujevac stiže nemački „Simens“, a istovremeno da kreće i gradnja velikog industrijskog parka u tom gradu, čime se Kragujevac konačno vraća na mapu industrijskih centara. Ovaj industrijski park imaće centar za istraživanje, razvoj i edukaciju, učinioce za praktičnu nastavu i savremene laboratorije gde će mladi stručnjaci tragati za inovativnim rešenjima, kao i prostor za podršku startap kompanijama. Ovaj industrijski park je šansa za zapošljavanje inženjera i obučenih radnika iz cele Šumadije.

Takođe, što se tiče velikih planiranih projekata, potrebno je spomenuti najavljenu izgradnju industrijskog parka u Borči. Ovaj park će se prostirati na 320 hektara i u njemu će, prema studiji izvodljivosti, biti otvoreno preko hiljadu inovativnih kompanija. Vrednost projekta je 300 miliona evra. On znači 10 hiljada direktnih radnih mesta i oko 40 hiljada indirektnih radnih mesta. Industrijski park će graditi kompanija koja je gradila najveći industrijski park na svetu u gradu Sudžou u Kini. Takođe, već 40 najvećih visokotehnoloških kompanija iz Kine su potpisale memorandum gde su najavile zainteresovanost učešća u ovom projektu. Ovi veliki projekti uposliće naše mlade inženjere, naučnike i na taj način ih zadržati da ostanu i stvaraju ovde u Srbiji, što je, složićete se, jedan od najbitnijih zadataka svih nas. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, kada je u pitanju član 1. Predloga zakona o planskom sistemu Republike Srbije, gde se definiše predmet uređivanja ovog zakona, predlažem da se doda stav koji se posebno osvrće na povećanje infrastrukturnih kapaciteta naše zemlje.

Zašto je ovo bitno? Zato što se svakim novim kilometrom autoputa probijenim tunelom, izrađenim mostom, industrijskim parkom, olakšava život naših građana, dolaze novi investitori i otvaraju se nova radna mesta.

Ono što posebno želim da naglasim, a što će najverovatnije zanimati mlađu populaciju jeste inovaciona infrastruktura. Mladim inženjerima, studentima, naučnicima su potrebni najbolji mogući uslovi da rade i iskažu sve svoje potencijale. Zbog toga me veoma raduju ovi veliki projekti Vlade Republike Srbije, a tu bih naveo primer izgradnje naučno-tehnološkog parka u Nišu, gde se gradi na 10.000 kvadratnih metara i vrednost investicije je 10 miliona evra. Takođe, gradi se i naučno-tehnološki park u Novom Sadu, gde će posao dobiti 3.000 mladih inženjera, a vrednost investicija je 13 miliona evra. Svi ovi naučno-tehnološki parkovi biće opremljeniji najsavremenijom opremom i biće omogućeni najbolji mogući uslovi za rad i usavršavanje naših mladih naučnika.

Želimo da zadržimo mlade ljude u Srbiji da ovde zasnivaju porodicu i ostvaruju radni odnos. Kroz ovih nekoliko primera, a ima ih još mnogo, možemo da vidimo zbog čega je bitno da se uvek posebno osvrnemo na povećanje infrastrukture u Republici Srbiji. Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, kada je u pitanju član 3. ovog zakona, odnosno ciljevi Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije, zaista je značajno da se jedan od ovih ciljeva posebno osvrne na povećanje infrastrukturnih kapaciteta naše zemlje.

Sa kolegama iz Odbora za saobraćaj, imao sam priliku da obiđem radove na Koridoru 10 i da se lično uverim o kakvim se zahtevima radi, kada je u pitanju teren, kada je u pitanju intenzitet radova i zaista je ova poseta na mene ostavila snažan utisak.

Ovako veliki projekti naravno da zavise od kvalifikacija onih koji rade na njima. O pravcima koji nas povezuju sa zemljama u okruženju, imao sam prilike da govorim u prethodnim diskusijama, a sada bih hteo da pomenem i deonice koje se tiču unutrašnjeg saobraćaja Republike Srbije.

Sva merenja saobraćaja pokazuju da je trougao Beograd-Čačak-Pojate-Beograd jedan od najopterećenijih u našoj zemlji i zaista me raduje što postoji već sada projekat za izgradnju tzv. moravskog koridora koji bi povezao Čačak i Pojate.

Na tom predelu živi oko 500.000 stanovnika naše zemlje, posluje 21.000 malih i srednjih preduzeća. Imamo 20 manastira, 10 popularnih destinacija banjskog turizma i bitno je da se izgradi ovaj koridor i da se na taj način poboljšaju i promovišu potencijali ovog dela naše zemlje.
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, zaista ovim zakonom se na najbolji mogući način povezuju obrazovni profili i tržište rada. Za nas su jako bitne dugoročne prognoze prema potrebama tržišta rada, a posebno u onom polju koje se odnosi na povećanje infrastrukturnih kapaciteta naše zemlje.

Kada je u pitanju infrastruktura, posebno bih želeo da naglasim one putne pravce, odnosno projekte koji nas povezuju sa Republikom Srpskom. Ovi putni pravci ne samo što će doneti investicije u te predele i što će olakšati život građana u tim predelima, oni su dokaz da Srbija ne zaboravlja svoj narod na levoj obali Drine i da želi da te veze dodatno učvrsti.

Imali smo priliku danas da vidimo i nakon sastanka dvojice predsednika, da će Srbija uložiti pet miliona evra u razvoj lokalnih samouprava u Republici Srpskoj.

Naveo bih primer i mosta LJubovija – Bratunac koji je izgrađen u oktobru 2017. godine, gde je Republika Srbija uložila 660 miliona dinara. Takođe me veoma raduje vest o izgradnji puta Beograd – Sarajevo. Ovaj autoput bi se nastavio na Koridor 11, tačnije od Požege ka Užicu ka Kotromanu, a ova deonica je dužine 60 kilometara i imaće 66 mostova i 22 tunela.

Nadam se da će rukovodstvo Republike Srpske izboriti da ovaj autoput nastavi dalje pravcem Višegrad-Rogatica-Sokolac-Pale i kroz Republiku Srpsku i da će ovaj put doneti nove investicije i olakšan život građana Srbije i Republike Srpske, gde on prolazi. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici,Predlogom zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija rešiće se problem neusklađenosti sistema kvalifikacija sa potrebama privrede. Posebno želim da naglasim one koji dovode do povećanja infrastrukturnih kapaciteta Republike Srbije. Koliko je to bitno i koliko se na tome radi možemo videti na svakom koraku. Autoputevi se grade širom naše zemlje, a pre nekoliko dana smo mogli da vidimo da je probijen najveći tunel na deonici Lajkovac – LJig na trasi Koridora 11. Deonice Ub – Lajkovac i LJig – Preljina su već gotove, a trenutno se radi o deonicama Surčin – Obrenovac, Obrenovac – Ub i Lajkovac – LJig. I ovaj autoput od Obrenovca do Čačka biće gotov pre kraja ove godine.

Ovaj koridor će u mnogome poboljšati uslove života stanovnika zapadne Srbije i on je jedan od preduslova za dolazak investitora za nova radna mesta i za ostanak našeg stanovništva u tom predelu naše zemlje.

Takođe, potrebno je spomenuti bezbednost saobraćaja. Izgradnjom ovog koridora izmestiće se veći deo saobraćaja na autoput sa Ibarske magistrale, gde nažalost imamo povećan broj saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama i smrtnim ishodom. Srbija dobija jedan moderan autoput, bezbedan, a ovaj deo naše zemlje šansu za ubrzan ekonomski razvoj. Ovim amandmanom želim da se obrati posebna pažnja na ovako bitan segment razvoja naše zemlje. Hvala.