Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dušan Bajatović glasao

Dušan Bajatović

Socijalistička partija Srbije
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao