Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Žarko Obradović glasao

Žarko Obradović

Socijalistička partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovao