Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vojislav Šešelj glasao

Vojislav Šešelj

Srpska radikalna stranka


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao