Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Sanja Jefić Branković glasala

Sanja Jefić Branković

Socijaldemokratska partija Srbije