Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Tomislav Ljubenović glasao

Tomislav Ljubenović

Srpska radikalna stranka
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao