Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nikola Tulimirović glasala

usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala