Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Veroljub Stevanović glasao

Veroljub Stevanović

Zajedno za Srbiju