Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Tatjana Macura glasala

Tatjana Macura

Stranka moderne Srbije