Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Muamer Bačevac glasao

Muamer Bačevac

Socijaldemokratska partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovao