Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Vladimir Marinković

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije

Govori

Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.

Hvala, gospođo Jovanović.

Reč ima ministar, gospodin Zoran Đorđević.

Izvolite.

(Nemanja Šarović: Povreda Poslovnika.)

Dobro, što ste nervozni? Daću vam reč. Podignite Poslovnik, pa ću vam dati reč. Nije nikakav problem.

Reč ima gospodin Šarović, povreda Poslovnika.

Izvolite, gospodine Šaroviću, recite kako sam ja to povredio Poslovnik.
Hvala, gospodine Šaroviću.

Dugujem gospodinu Šaroviću objašnjenje.

Mi se stvarno trudimo, svi koji predsedavaju Skupštinom, trudimo se da damo jednaku šansu svima, i to radi i predsednica Maja Gojković, Veroljub Arsić, Milićević i ja i ne vidim razlog za takav jed. Stvarno ja sam došao da predsedavam od 14,00 časova, imam ovde redosled govornika i prema tome sam dao reč vašoj stranačkoj koleginici gospođi Jovanović. Ako sam se ogrešio o vas, izvinite. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?

(Nemanja Šarović: Imam pravo na repliku.)

Ne mogu, ja nemam sad proceduralnu opciju da vama dajem pravo na repliku, ja sam došao da predsedavam u 14,00 časova. Eto, izvinio sam vam se javno. Imam ovde redosled govornika. Da, izviniću se nije mi nikakav problem da to uradim, da bi imali jednostavno normalne uslove da to radimo.

Sada ću dati reč ministru Đorđeviću, jer nemam proceduralnu opciju da vam sada dam repliku, pa onda opet povredu Poslovnika i sve drugo što vi sada želite.

(Nemanja Šarović: Kako nemam?)

Možete tražiti šta god hoćete. Molim vas, da uspostavimo samo mogućnost za normalan rad.

Hvala vam, gospodine Šaroviću.

Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?

Smatraću to da želite.

(Nemanja Šarović: Ne možete vi da smatrate ništa.)

Reč ima ministar Đorđević.
Hvala, gospodine ministre.

Reč ima Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.

Hvala, gospođo Jovanović.
Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović. Povreda Poslovnika.
Izvolite.
Hvala, gospodine Šaroviću.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje?
(Nemanja Šarović: Ne.)
Hvala vam na razumevanju.
Narodni poslanik Marijan Rističević, povreda Poslovnika.
Izvolite.
Hvala, gospodine Rističeviću. Hvala i na kritici.
Smatram da nisam povredio Poslovnik.
(Marijan Rističević: Ne, ja sam!)
Svako ima svoj način i percepciju.
Neki me optužuju zašto se nekom obratim sa profesore, gospodine, što se izvinem, ali ja ne mogu svima da ugodim. Hvala vam.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje?
(Marijan Rističević: Jel si ti gluv?)
Hvala.
(Narodni poslanik Marijan Rističević je šutnuo karticu.)
Reč ima ministar Zoran Đorđević.
Hvala, gospodine ministre.

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite, pravo na repliku.

Hvala, gospođo Jovanović.
Povreda Poslovnika, gospodin Borisav Kovačević.
Izvolite.
Hvala, gospodine Kovačeviću.
Hvala vam na sugestijama i na predlozima. Ja sam navikao, kao i moje kolege ovde predsedavajući, da imamo jedan visok prag tolerancije i u interesu Skupštine i narodnih poslanika, najveći interes je da radimo i da raspravljamo o zakonima i da donesemo što više zakonskih rešenja u korist građana Srbije, a trenutnu nervozu, ili bilo šta, ćemo na neki način prevazići.
Nemojte se brinuti za mene. Nisam se uplašio ni nekih prethodnih, odbiju se nekako na dva tri metra od mene. Sve je pod kontrolom. Idemo dalje.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?
(Borisav Kovačević: Da.)
Hvala, gospodine Kovačeviću.
Reč ima Đorđe Komlenski.
Izvolite.
Hvala, gospodine Komlenski.
Uneli ste i malo duha i humora u celu ovu situaciju.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?
(Đorđe Komlenski: Ne.)
Hvala vam puno.
Nastavljamo dalje sa radom.
Reč ima Milanka Jevtović Vukojičić.
Izvolite.
Hvala..
Sada reč ima narodni poslanik Petar Jojić, povreda Poslovnika. Izvolite.
Hvala.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje. (Ne.)
Hvala.
Sada imate reč po redosledu. Izvolite.
Hvala gospodine Jojiću.
Hvala na izlaganju.
Sada reč ima profesor doktor Marko Atlagić.
Profesore Atlagiću, izvolite.