Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Vladimir Marinković

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije

Govori

Hvala.

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Izvolite.
Hvala, gospodine Šešelj.
Đorđe Vukadinović se javio.
Hvala.
Reč ima Marijan Rističević.
Izvolite.
Hvala, kolega Rističeviću.
Đorđe Vukadinović se javio. Po kom osnovu želite?
(Đorđe Vukadinović: Replika.)
Nije vas pomenuo nijednog trenutka.
Idemo dalje, reč ima dr Muamer Zukorlić. Izvolite.
Hvala, gospodine Zukorliću.
Reč ima profesor dr. Miladin Ševarlić. Izvolite.
Hvala, profesore.
Reč ima Marijan Rističević.
(Miladin Ševarlić: Šta je, replika? Čisto da znam.)
Tačno je kolega, svi to znaju, imaju spisak ispred sebe.
Hvala, kolega Rističeviću.
Reč ima dr Aleksandra Tomić, replika.
Izvolite.
Hvala.
Profesore Ševarliću, po kom osnovu želite reč?
Izvolite, replika.
Hvala.
Reč ima Marijan Rističević.
Izvolite.
Hvala.
Pravo na repliku, Aleksandra Tomić.
Hvala, gospođo Tomić.
Pravo na repliku ima narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Izvolite.
Hvala, prof. Ševarliću.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
Hvala, gospodine Rističeviću.

Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović. Nije tu.

Reč ima narodni poslanik Miljan Damjanović.

Izvolite.
Polako kolega Zukorliću, imate i vi pravo na repliku, ali prvo kolega Marijan Rističević.
Izvolite.