Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Vladimir Marinković

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije

Govori

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 83 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutan 91 narodni poslanik, odnosno da imamo kvorum i mogućnost da nastavimo rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Vladan Zagrađanin, prof. dr Miladin Ševarlić i Ljiljana Malušić.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda – Predlog zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da prisustvuju ministar finansija, gospodin Siniša Mali, i njegovi saradnici iz ministarstva.
Dame i gospodo narodni poslanici, primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Marijan Rističević, Vjerica Radeta, Nataša Spasoje Jovanović, Sreto Perić, Milorad Mirčić, Aleksandar Šešelj, Dubravko Bojić, Ružica Nikolić, Nikola Savić, Petar Jojić, Zoran Despotović, Nemanja Šarović, Aleksandra Belačić, Miljan Damjanović i Filip Stojanović.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite, gospođo Radeta.
Hvala, gospođo Radeta.
Na član 1. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Izvolite, kolega Despotoviću.
Hvala, gospodine Despotoviću.
Sad reč ima Jelena Žarić Kovačević, po amandmanu. Izvolite.
Hvala, gospođo Žarić Kovačević.

Sada po amandmanu reč ima Nataša St. Jovanović, pa Žarko Bogatinović da se pripremi.

Izvolite.
Hvala, gospođo Jovanović.
Pravo na repliku ima Vjerica Radeta.
Izvolite.
Hvala, gospođo Radeta.

Sada pravo na repliku ima Nataša Jovanović.

Izvolite.
Hvala gospođo Jovanović.
Vjerica Radeta ima pravo na repliku. Izvolite.
Hvala gospođo Radeta.

Pravo na repliku ima Nataša Jovanović. Izvolite.
Hvala gospođo Jovanović.
Reč ima Vjerica Radeta, pravo na repliku. Izvolite.
Hvala, gospođo Radeta.

Pravo na repliku, Nataša St. Jovanović.
Hvala, gospođo Jovanović.

Prvo na repliku, Vjerica Radeta.
Hvala, gospođo Radeta.

Povreda Poslovnika, narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Hvala, gospođo Jovanović.
Smatram da nisam povredio Poslovnik i vi to dobro znate. Moja uloga nije ovde edukativna, nego da u skladu Poslovnikom pomažem predsedniku Narodne skupštine i da se ponašam u skladu sa tim Poslovnikom.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?
(Nataša Sp. Jovanović: Ne.)
Ne. Dobro, hvala.
Reč ima gospođa Ana Čarapić, ovlašćeni predstavnik SNS. Izvolite.
Hvala, gospođo Čarapić.
Reč gospodin Aleksandar Marković, po amandmanu. Izvolite.
Hvala, gospodine Markoviću.
Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Izvolite, kolega Bogatinoviću.