Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Hadži Milorad Stošić glasao