Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Mira Petrović

Mira Petrović

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Govori

Poštovana predsednice, uvaženi ministre, kolege i koleginice, u ime poslaničke grupe PUPS, htela bih da kažem da ćemo mi u danu za glasanje podržati ovaj set zakona.
Osnovni razlog je upravo cilj koji je pred ovim Zakonom o ulaganjima, odnosno poboljšanje uslova i sigurnost, pravna sigurnost za domaće i strane investitore.
Naravno da nam je važan taj ekonomski i privredni podsticaj, ali od svega najvažnije je upravo otvaranje novih radnih mesta. Kao stranka koja se bavi inače i u našem fokusu se nalaze i penzioneri korisnici socijalne pomoći i zaposleni, vrlo je važno da imamo što više novih investicija, da imamo što više novih radnih mesta, da prosto stranim, uglavnom strani, znate, mi kada govorimo o našim domaćim investitorima, moramo priznati da ih ima malo, da ih ima malo koji mogu da upravo ispune one kriterijume o kojima ste govorili i vrlo precizno ste vi nama pojasnili ovaj zakon o ulaganjima.
Naravno da tu treba gledati njihove reference. Znate, mi imamo navodno uspešne firme ovde, odnosno uspešne ljude koji imaju po dvadesetak, tridesetak preduzeća, a nemaju više od dve hiljade zaposlenih. Mi moramo da nađemo investitore, da pružimo uslove stranim kompanijama koje imaju sredstva, ali da im naravno i garantujemo tu pravnu sigurnost ovde, da oni tačno znaju sa čime ulaze kada dođu na naše tržište.
Slažem se potpuno da treba izjednačiti i domaće i strane investitore kada su u pitanju carinski benefiti i olakšice koje im dajemo, ali s druge strane, moramo priznati da mi nemamo baš para i da je zato nama ti stranci trebaju. Nama su potrebni ljudi koji imaju sredstva, koji mogu da nešto ovde sazidaju, otvore i zaposle, jer čim zaposlimo veći broj ljudi, imaćemo više para za više doprinosa, biće puniji fond, a time će biti i redovnije isplate i plata i penzija i biće veća sigurnost.
Mislim da je dobro da smo ovaj zakon, odnosno vi da ste ga radili u saradnji sa Svetskom bankom i evropskim organizacijama, subjektima koji su vam dali pravne savete i uputili vas u kom pravcu da se ovaj zakon napiše, te tako sve ostale izmene koje budu neophodne da bi on bio što bolji, mi ćemo, naravno, podržati.
Cilj svih nas je da dobijemo nešto što je kvalitetno. Cilj svih nas je da ta sigurnost bude zaista konačno merljiva. Važno je da i ta razvojna agencija, koju ćete raditi, i Savet za ekonomski razvoj i na kraju krajeva, ti projektni timovi će znati šta tačno treba da rade, ali je važno da konačno u ovoj zemlji nešto počne da funkcioniše. Važno je, po meni, ja se slažem sa kolegom Jovanovićem, ali mislim da mi treba da se više uputimo, odnosno usmerimo ka novim poslovima koje treba da radimo, prepustimo, na kraju krajeva, to ko je kriv i ko je šta sada radio, svi dobro znamo. Postoje tužilaštva, neka se ona sada bave istraživanjima. Mi treba da se okrenemo našoj budućnosti. To je prosto neophodno da bismo imali i taj bolji ekonomski razvoj i privredni razvoj.
Što se tiče ove transparentnosti o kojoj su kolege govorile, kao što nimalo ne sumnjamo, i potpuno bezrezervno podršku dajemo i Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja, tako mislim da moramo da imamo i poverenje u Vladu i u najbolje namere kada neke projekte proglasi za projekte od posebnog značaja. Prosto, nema razloga da sumnjamo u želju svih nas, na kraju krajeva, zajedno, da uradimo nešto konačno dobro za ovu zemlju.
Htela bih samo da skrenem još jednom pažnju, naš predsednik Milan Krkobabić stalno ističe da nema viška zaposlenih, već manjka posla i naravno da ne misli bukvalno, nema. U Srbiji, generalno, malo ljudi radi. Naravno da u nekom segmentu mi ih imamo više. Te ljude treba zaposliti, prebaciti, ali generalno, mi u Srbiji imamo malo ljudi koji rade. Zato su nama potrebne investicije, ali je, takođe, potrebno da to naše tržište konačno bude uređeno, tako da će poslanička grupa PUPS u danu za glasanje, naravno, podržati sav set zakona koje ste danas ovde doneli.
Moram da vam se zahvalim da ste zaista vrlo jasno i precizno dali pojašnjenja zakona o kojima danas govorimo. Hvala.
Poštovana predsednice, uvažena ministarko Udovički i ministre Vujoviću, htela bih samo da u ime poslaničke grupe PUPS-a kažem da ćemo mi u danu za glasanje podržati ovaj set zakona koji je danas pred nama.
Ja nemam sada ovde neki literalni sastav. Mi smo zaista ovaj materijal dobili u subotu, ali u sklopu svih promena koje su neophodne u ovoj državi, imamo puno razumevanje za hitnost postupka i usvajanja ovih zakona ovom brzinom.
Ono zbog čega sam se najviše javila jeste da u ime PUPS-a i Pošte Srbije, odakle dolazim, prosto uputim pohvale ministru Vujoviću i njegovim saradnicima upravo za neke izmene u Zakonu o javnim nabavkama koje će nama mnogo značiti. To se posebno odnosi na ovaj član 124a, koji će omogućiti da taj povećani iznos malih javnih nabavki sa tri miliona na deset upravo olakšaju efikasnost tih velikih preduzeća, a do sada nam je to zaista bila onako velika kočnica, tako da je to jedan od razloga što sam se javila.
Drugo je da ja smatram da je dobro što država nije ušla u reorganizaciju, odnosno određivanje maksimalnog broja zaposlenih u javnim preduzećima. Recimo, Pošte Srbije je, na čijem čelu se nalazi naš predsednik Milan Krkobabić, jedno od najuspešnijih javnih preduzeća, sama krenula u racionalizaciju i reorganizaciju i tamo gde ima viškova prebacuje ih u tehnologiju gde uvek ima manjka. Otvaramo nova radna mesta, odnosno osmišljavamo nova radna mesta i imamo teoriju da nema viška radnika, nego manjka posla.
Znači, ono što mi želimo, kao poslanička grupa, to je da damo podršku ovom setu zakona, uz puno razumevanje hitnosti koja je bila neophodna. Hvala.
Poštovani predsedavajući, drage koleginice i kolege, na ovo što je rekao naš kolega Meho Omerović ja zaista ne bih imala šta više da dodam. Mislim isto što i on, mislim isto što je rekao i gospodin Martinović i mislim da zaista biografija gospođe Janković je preporučuje. Mi kao Poslanička grupa PUPS-a ne bismo imali ništa protiv i da sami stojimo iza ovakvog predloga. Naravno da smo mi sa vladajućom većinom podržali predlog koji je pred nama.
Ono zbog čega sam se najviše javila je u stvari, i žao mi je što gospodin Veselinović nije ovde, jeste govor koji je održao gospodin Veselinović i koji je vrlo uvredljiv za našu poslaničku grupu. Ono što karakteriše PUPS i našeg predsednika je čast, moral i poštenje. Insinuacije koje je gospodin Veselinović izneo su zaista za nekog ko ima čast i moral vrlo uvredljive i mislim da bi toga trebao da se stidi.
Niti je gospodin Milan Krkobabić dobio da vodi javno preduzeće zato što će nakon dve godine morati da podrži premijera u merama koje su donete, niti smo podržali predlog gospođe Janković da bi gospodin Krkobabić ostao na mestu na kome se nalazi. Gospodin Krkobabić je pokazao kako se vodi javno preduzeće i sviđalo se to ili ne gospodinu Veselinoviću, to je najbolji rezultat koji je Pošta imala ikada u svojoj istoriji i mislim da će u novijoj istoriji ostati zapamćen kao čovek koji je unapredio jedno javno preduzeće i za prva tri meseca imamo preko milijardu dobiti.
S druge strane, podrška koju smo dali smanjenju plata i penzija, podrška koju smo dali konceptu premijera Vučića, nije donela nikakvu novu poziciju. Donela nam je jedino, gospodin Krkobabić je to vrlo precizno objasnio ovde u parlamentu, i svim poslanicima i gospodinu Veselinoviću zašto smo mi stali iza toga, upravo iza onih milion i 48 hiljada ljudi o kojima je i u proteklom periodu brinula gospođa Janković, znači, jedina korist svega toga, ako se to može nazvati nekom dobiti je prosto priznanje koje smo dobili od premijera da smo jedini bili spremni na takvo odricanje, za razliku od svih koji su se u poslednjem periodu setili penzionera. Godinama unazad se njima niko nije bavio, sem Partije ujedinjenih penzionera Srbije.
Mislim da gospodin Veselinović mora malo da razmisli o izjavama koje je dao. Mislim da je zaista uvredljivo i treba da se, još jednom moram da ponovim, duboko stidi onoga što je izjavio.
Što se tiče gospođe Janković, mi stojimo iza ovog predloga i stajaćemo uvek iza svih ljudi koji imaju ovakve moralne kvalitete i ovakve biografije iza sebe.
Moram samo da se osvrnem i na taj nevladin sektor. Ne sećam se da kada je birana gospođa Petrušić da je tada bila potrebna saglasnost nevladinog sektora. Ali, u svakom slučaju, ja znam da koliko god postojale peticije protiv, da postoje i peticije za gospođu Janković.
Mi kao partija koja se zaista bavi ugroženim i ranjivim kategorijama ovog društva, mi ne jurimo duhove. Mi zaista gledamo napred, gledamo kako možemo da pomognemo svim tim ljudima i zato stojimo iza ovog predloga i danas ćemo kao Poslanička grupa PUPS-a glasati za gospođu Janković. Hvala.
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, kolege i koleginice, u ime poslaničke grupe PUPS htela bih da kažem da ćemo mi podržati ovaj zakon, da smatramo da je Vlada imala dobru procenu kada je odlučila da rok treba da se produži, jer je ovo zaista jedan obiman posao koji bi trebalo temeljno i valjano uraditi, da ne bismo došli u situaciju, kao što smo došli prethodnih godina, sa brzopletom primenom nekih zakona, koja nas je dovela do toga da je dobar deo imovine izdvojen iz javnih preduzeća, a kasnije je i završio u privatizaciji i sada je problem sudskih sporova i istraga.
Ono zbog čega sam se najviše javila, uz podršku koju ćemo dati, je da, pošto vidim da nam je PTT Srbije nekako zanimljivo, kao javno preduzeće, pojedinim kolegama, moram da kažem da, kao jedno od retkih javnih preduzeća koje je poslovalo sa dobiti, utrostručilo je dobit za ovaj period od devet meseci. PTT Srbije je uradio svoj posao u skladu sa zakonom. Drugog oktobra smo imali upravni odbor koji je potvrdio tu odluku i resornom Ministarstvu telekomunikacija je uredno predata danas sva dokumentacija. Uz angažovanje svih potencijala koje je PTT imao, taj posao je odrađen.
Tačno je, moram i da se osvrnem na neke komentare, tačno je da PTT Srbije ima osam ljudi u menadžmentu, ali to je nešto što je zatečeno, što je zatekao generalni direktor kada je došao Milan Krkobabić i nikoga od njih nije promenila, ali to su ljudi koji su postavljeni u nekim ranijim periodima, pripadali su različitim političkim opcijama, ali je njegov takav odnos prema menadžmentu u stvari njegovo viđenje departizacije. Tačno je i da imamo sektor za rizik, vidim da se stalno PTT pominje, te tako, slobodno, ako neko smatra da može da se prijavi, neka konkuriše. U svakom slučaju, preporuka je više neko rizično ponašanje u stručnosti. Mi vas podržavamo i glasaćemo za ovaj predlog. Hvala.
Predsedavajuća, zaista mislim da bi ovu diskusiju trebalo da dovedemo u onaj tok, koji ona treba da ima. Uz svo ovo uvažavanje i najveće vladajuće i najveće opozicione stranke, ovo već prelazi prosto…
Neprimerene da mi sada razgovaramo o tome kome je takav rejting, ko šta očekuje. Dajte da se vratimo, koliko ja znam nama je tema dnevnog reda Zakon o javnoj svojini. Ministar je tu, dajte da završimo posao. Zaista ne mislim da je bilo ko od nas ovde dokon. Verujte ja imam gomilu obaveza koje me očekuju. Dajte da završimo ovo.
Vi uporno puštate da oni vode svoje razgovore na način na koji to njima odgovara. Znam da nas gledaju, ali mislim da postoji Poslovnik, držimo se njega.
Poštovani predsedniče, uvaženi ministre, kolege i koleginice, moram da ukažem na povredu Poslovnika član 104, jer je prethodni govornik negativno govorio o partiji kojoj moja poslanička grupa pripada. Govoreći o PIO, rečeno je da tu sede direktni ili maskirani članovi PUPS. Ne znam u čemu je problem ako su članovi PUPS u Upravnom odboru PIO fonda? Ovde sede časni ljudi. U ovoj partiji se nalaze ljudi koji su najpoštenije zaslužili svoje penzije, ali i ljudi koji tek treba da stignu do njih. Mislim da je problem Fonda u nečem drugom, a ne u broju 21. Mislim da je problem u ne plaćanju poreza i doprinosa. Mislim da je tu problem jedne labave politike fiskalne.
Juče smo pričali da ovu državu drži privatni sektor. Tačno je, ali taj isti privatni sektor i ne plaća uredno poreze i doprinose. Svi se sećamo kako je funkcionisao Fond PIO u vreme postojanja Službe društvenog knjigovodstva. Da se ne vraćamo, ona nije tema ovog razgovora i naše današnje sednice.
Samo bih htela da ukažem da ministarstvo za koje je preuzelo odgovornost PUPS je apsolutno odradilo sve što je bilo u njegovoj moći. Ovde smo već imali nekoliko situacija gde je ministar i javno izvestio o tome šta je urađeno. Socijala je teška. U socijali je puno urađeno. Na kraju krajeva, Vlada će to oceniti i verifikovati, kao i javno preduzeće za koje smo mi preuzeli odgovornost.
(Predsednik: Vreme.)
Znači, mi imamo prosto situaciju gde je to javno preduzeće jedino ostvarilo dobit i to ne 10%, 20%, nego 400%. Znači, za šest meseci će to preduzeće imati najslavniju dobit, koja je u 2011. godini bila 20 miliona.
Neću biti tako raspevana i razigrana kao svi vi ovde, neću govoriti o pesnicima, ali ću vam reći da postoje zvanični finansijski izveštaji koji su podneti i ministar je sa tim upoznat. Znači, ovo što sam rekla nije deo lepe želje, umetničke nego nešto što je zaista taj sistem ostvario i vrlo je jednostavno proverljivo.
Mislim da mi ovde imamo veći problem. Ovde imamo problem, kad smo se već sada dokačili i gospodina Krkobabića, koji je na čelu PTT, imamo problem poslova, odnosno mi smo preuzeli odgovornost imenom i prezimenom, odnosno strankom, za razliku od drugih. Ovde je veliki problem infostan, posao gde su stajale nestranačke ličnosti na vaš predlog, gde je posao koji je zakonom pripadao PTT bio oduzet. Mi smo ga vrati, odnosno gospodin Krkobabić ga je vratio. U pitanju je dva miliona evra. Vi ćete morati, odnosno infostan da plati kaznu od milion i 400 hiljada evra.
Mislim da je to najveći problem u celoj priči. Kada govorimo o sposobnosti, kada govorimo o ljudima, mešamo. Ovde imamo vrlo jasne podatke. To koliko su vaši ljudi navodno nestranački bili sposobni, tu priču imate u gradu, imate kakve ste rezultate tamo ostavili, kolika je dugova tamo ostalo, koliko je ljudi volšebno nestalo, ali nećemo ulaziti u dalje polemike. Hvala.
Ja sam isto povreda Poslovnika, član 104. gospodin Đurić je direktno prozvao poslanika, narodnog poslanika Milana Krkobabića, koji jeste postavljen za direktora PTT Srbije.        
Ono što meni nije jasno, ovo nije prvi put da vi to postavljate kao pitanje. Ne znam na osnovu čega vi prosleđujete, procenjujete nečiju sposobnost.
Gospodin Krkobabić ima 30 godina radnog staža, pre nego što je ušao u politiku, sa sve svojim rukovodećim funkcijama na kojima je bio i ja ne znam zašto je on vama stalno predmet. Mogli bi da pričamo i o vašoj stručnosti. Na osnovu čega ...
Ja samo htela da upozorim da je prosto prozvan gospodin Krkobabić koji nije prisutan, a ipak je član parlamenta.
Moram da se javim kao ovlašćeni predstavnik partije
Ujedinjenih penzionera Srbije. Gospodin Krkobabić je šef poslaničke grupe, između ostalog. Stvarno ne razumem i ne znam dokle ćemo da govorimo o njegovoj stručnosti.
Volela bih kada bi mi neko objasnio šta je to što je po vama stručnost? Šta je to što će kvalifikovati gospodina Krkobabića, da bismo znali kada bude neki konkurs, da se prijavi. Jer, ako njegove kvalifikacije i njegovo 33-godišnje iskustvo, visokostručno obrazovanje, rukovođenje finansijskim kućama i bankama, drugi čovek grada Beograda četiri godine, a vi ste u to vreme bili isto tamo i znam imena ljudi koje ste postavili tamo koje neću sada spominjati, trebali biste vi, gospodine Andriću, da nam kažete šta je sporno u biografiji gospodina Krkobabića? Ljudi slušaju, da čujemo šta je to što je sporno. Njegova biografija je okačena od 2008. godine na sajtu grada Beograda, okačena trenutno i na PTT.
Stalno ističete njegovu nestručnost. Pri tom, zaboravljate da niste ovde pozvani da procenjujete njegovu stručnost. Molila bih da pređemo na ono o čemu se govori.
Ja se izvinjavam ponovo, ako nije bilo dovoljno ono izvinjenje od malo pre, što sam vas pogrešno navela, što sam posumnjala u vašu radnu biografiju. Sve što sam govorila bilo je upućeno gospodinu Andriću.
Sa druge strane, zbilja ne znam koje radno iskustvo imate i jedan i drugi, sem političkog? Ne znam zašto je jače vaše političko iskustvo od radnog menadžerskog iskustva, koje je gospodin Krkobabić imao u proteklih 30 i kusur godina? Vi ste nas napadali, odnosno prozivali gospodina Krkobabića za njegovu biografiju i njegovu stručnost i u vreme dok nije došao nacrt zakona o javnim preduzećima, pa niste znali kakve će klauzule stajati u njemu. Niste znali da li će biti sedam godina ili ovo ili ono.
Gospodin Krkobabić je javno izneo svoju biografiju 2008. godine, u trenutku kada je to bilo potrebno. Pokazao je svoje stručne sposobnosti. Ne znam šta je kod vas sporno, dajte, izbacite vaše biografije. Pitanje je da li biste znali da vodite neke firme. Možda je zato vaš izbor da se bavite samo politikom?
Hvala, poštovani potpredsedniče.
Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, zaista bih molila za malo pažnje. Amandman koji sam podnela u ime poslaničke grupe PUPS, a koji je gospodin Milan Krkobabić najavio kada smo imali raspravu u načelu, odnosi se na trudnice koje imaju problema u svojoj trudnoći, odnosno na žene koje moraju da održavaju trudnoću, a koje su kažnjene Zakonom o socijalnoj zaštiti i njima se isplaćuje 65% njihove zarade.
Moram priznati da sam vrlo iznenađena što Vlada nije prihvatila ovaj amandman, jer je ovo nešto o čemu mi govorimo već poslednjih par godina. Već od 2008. godine u Beogradu se isplaćuje 100% zarade svim ženama koje održavaju trudnoću. Koliko znam, to radi i Novi Sad, mislim da radi i Zrenjanin, a eventualno, čini mi se, i Jagodina. Sve ostale žene u Srbiji su samim tim diskriminisane.
Sa punim pravom govorim o ovome jer sam majka tri devojke i svaku trudnoću sam morala da održavam. U vreme kada sam ja rađala decu imala sam 100% zaradu. Malo sam pogledala i kada se desilo to, odnosno kada je ukinuto pravo ženama na punu zaradu. Naravno, došla sam do toga da je to bilo 1. januara 2006. godine, a vi ste, gospodine ministre, tada bili ministar finansija, a gospodin Tomica Milosavljević je bio ministar zdravlja. Razlog koji je bio naveden za uvođenje ovakve kazne je da je bilo dosta zloupotreba. Ako krenemo razgovor o zloupotrebama, mislim da onda nećemo daleko stići.
Procene su da, recimo, za Srbiju sada treba 3,5 milijarde, to je maksimum, a to je 35 miliona evra. Juče smo ovde slušali priče o milijardu i 800 miliona dolara garancije za ovo, 100 miliona se daje banci za ono, slažem se potpuno da sve to treba, ali mi nije jasno šta će nama i "Fijat". Slažem se, kolege, sa vama da su celoj Srbiji potrebne sportske dvorane, ali ne za mene za rekreaciju, potrebne su nam za decu. Mi izumiremo. Stalno pričamo o natalitetu, ali kada nešto nećemo da uradimo, onda imamo problem jer moramo da uradimo analizu, moramo da napravimo strategiju, moramo da uradimo socijalnu kartu itd. Uvek ćemo naći hiljadu razloga zašto to nećemo da sprovedemo.
U odnosu na sve te novce koje imamo na različitim pozicijama, zaista ne mislim da je 35 miliona problem. Čak sam i ja gledala sa kojih pozicija bi to trebalo skidati, ali pođimo od toga da, ako govorite o zloupotrebama, sami znate koliko zloupotreba ima u sportu. Nikada niko nije rekao – ne, fudbalskim klubovima nećemo dati novac. Ne ispituje se ni šta se dešava. Zaista smatram da je Vlada pogrešila. Obrazloženje da to nije u skladu sa pravnim propisima, pa to smo znali u startu, imamo i spremljen dopis Ministarstvu zdravlja, koji je pripremio ministar za rad i socijalnu politiku. Znamo da treba izmeniti član 74. zakona, ali smo želeli da na ovaj način, da ovim amandmanom obezbedimo sredstva, a da u međuvremenu, posle u hodu izmenimo taj član zakona. Šta nam znače izmene, ako nemamo novac i ako ga ne planiramo budžetom?
S druge strane, ne zaboravite da je ta inicijativa krenula još 2010. godine u gradu Beogradu. Ne znam da li toga ima i u Srbiji, ali pred Novu godinu dupli blizanci, dvojke, trojke, četvorke, kojih ima dovoljno, dobijaju pomoć od grada. Tada smo pokrenuli i priču zašto bi žene u Srbiji bile diskriminisane. Postoje lokalne samouprave koje nemaju para za to, pa zašto ne bi država pomogla? Tada su svi bili gluvi. Imali smo konferenciju za novinare u holu dvora, ali nijedna partija se nije odazvala i podržala nas.
Ovog leta u julu i avgustu, pogledajte malo štampu, videćete da su sve novine bile pune podrški svih predsednika partija koje su trenutno u parlamentu. Niko nije izašao i rekao – ovo je nepotrebno, ostajemo pri tome i naš stav je da žene ne treba da dobijaju. Ako smo svi u julu i avgustu, kada su nas mediji pratili, imali podršku za ovo, kako je moguće da sada na Vladi nismo imali? Juče su sedele ovde četiri ministarke i bila sam u dilemi da li da ih pitam. Ne znam da li je u pitanju diskriminacija žena i da li su se one osećale loše, jer na Vladi je vas 17, a njih je ukupno pet. Kako god glasale, one će biti nadglasane. Prosto, nisam htela da ih dovedem u situaciju, jer pretpostavljam da su se u trenutku kad su morale da glasaju za odluku, da bi odluka bila jednoglasna, osećale loše, pa nije bilo potrebe da ih još jednom ovde podsećam na to.
Moja deca još malo treba da rađaju decu, mislim svi vi imate i decu i majke i sestre. Hoću da moja deca budu ponosna na mene. Hoću da vratimo ženama dostojanstvo. Vi ste pre neki dan snimali dvoranu i snimali ko ovde sedi. Juče sam brojala i reći ću vam da je u ovom parlamentu bar jedno petnaestak puta u toku dana i proporcijalno mnogo više žene učestvuje u radu ovog parlamenta. Juče smo bili ili egal ili je bilo nešto više muškaraca od nas. Odnos je bio 80 prema 100, za razliku od zvaničnog gde nas je trećina. Znači, kada treba da se radi mi smo tu, kada treba da budemo da budemo domaćice mi smo tu, kada treba da rađamo decu mi smo tu, ali kada treba malo da nam pomognete oko toga, onda se vi setite da je potrebno dati Partizanu i Zvezdi.
Nemam ništa protiv fudbala. Zaista, odrasla sam uz brata i meni je sport jako važan u životu. Moja deca su se bavila sportom. Slažem se da i za kulturu treba mnogo novca. Treba, bez toga nema ničega, nema ni bez ekologije, ali bez dece mi nemamo ništa. Šta nam vredi sve ovo, izumrećemo. Zato smatram i očekujem odgovor od vas ministre. Zašto ovo na Vladi nije prošlo? Koje vaše obrazloženje, jer toliko su sredstva koja mogu da ugroze budžet, na bilo koji način.
Sa druge strane mi ovde imamo glasanje pa ćemo videti gospodo ko će kako da glasa. Zbilja ću vrlo ozbiljno obratiti pažnju na to kako ko glasa. Imamo i tolike nevladine organizacije, imamo te ženske mreže, svaka partija ima forum žena, dajte gospođe obratite pažnju u subotu kako ko glasa. Nemojmo deklarativno biti za to – da mi hoćemo podršku, mi hoćemo natalitet, mi smo uradili strategiju rađanja. Od toga nema ništa.
Dajte da uradimo ono što je praktično, ono što je konkretno. Mi smo to zaista radili u gradu, radili smo puno i trudimo se da radimo kao PUPS i na nivou Republike pokušavamo da ono što je dobro, što smo tamo uspeli, prenesemo ovde. Odradili smo pomoć za penzionere, ali dajte da uradimo i pomoć za žene, pa ćemo se baciti na neku drugu kategoriju. Podržaću vas kad god treba za sportsku halu, gospođo Mojović za kulturu kad god treba, u Odoru sam sa vama, ali dajte da uradimo zaista nešto. Zato se obraćam ženama koje gledaju, zato se obraćam ženama ovde u parlamentu. Dajte da im pokažemo da mi to možemo da uradimo. Hvala.
Odmah ću vam odgovoriti. Prvo meni je stvarno poražavajuće da ste izgovorili ovo što ste sad izgovorili – da li mi je mesto ovde ili kod vas. Ovog puta sam govorila kao žena i majka i neko ko želi da pomogne svojoj deci. Ako mislite zaista tako kao što ste sada rekli, onda nema potrebe da postoji parlament. Onda gospodo hajmo svi kući, pozicija ima dovoljan broj glasova, završiće sve što treba, idemo na izbore kada dođu, ko pobedi neka nastavi sam da radi.
Ako je zaista vaše mišljenje da mi ne možemo da utičemo ni na šta, ne vidim zašto bih ja morala da mislim isto što i gospodin ministar, prosto smatram da smo svi ovde zajedno, mi smo narodni poslanici i lepo je to pre neki dan rekla gospođa iz LDP-a. Znači, dajte poštujte ovu instituciju u kojoj se nalazimo. Mi smo izabrani od građana Srbije da bismo da bismo njima popravili kvalitet života, a jedan od toga je amandman koji ja tražim. Nisam zadovoljna da to bude od 1. januara 2014. godine. Prosto mislim da tri i po milijarde, to je maksimalna procena, Beograd daje svega osam, znači, nemoguće je da Srbija ima više od tri puta, to je nemoguće jer je od prilike Beograd trećina svega, je svota koja sasvim sigurno ne može da poremeti rebalans, odnosno budžet.
Imate vi tamo i neku stavku, nekih viškova od 28 milijardi, pa onda neka budu 25, ili nemojte dati nekoj banci 100 miliona, nego joj dajte 97, znači možete vi, vi ste doktor za finansije. To vam uopšte ne osporavam. Znači, malo vi to pročeprkajte i moći ćete da ga sredite.
Što se tiče gospodina predsednika naše partije, ovde postoji problem. Ne znam da li vi svesno nešto nećete da shvatite jer ovde ste svi normalni i pametni ljudi. Ako je neko radio i zaradio svoju penziju 40 godina, ne znam zašto mu osporavate pravo da je prima. On pri tome je radio i puno radno vreme, čak mnogo više nego vi ovde jer juče u parlamentu ste svi bili ovde, samo kad su bili vaši predstavnici iz Vlade. Znači, kad znate da vas slikaju i da vas vaši predstavnici partija gledaju onda ste svi u klupama. Znači, nemojte da osporavate pravo gospodinu Jovanu Krkobabiću koji radi svakog dana od 8,00 ujutro da ima pravo da mu neko plati za taj njegov rad. On je svoju penziju zaradio kao i većina poslanika PUPS-a koja sedi u ovoj klupi. Ljudi su radili čestito 40 godina i nemojte im osporavati pravo koje su zakonski ostvarili.
Što se tiče ovoga što sam rekla, ne znam da li imamo pravo replike, ali je činjenica da bi mogli da nešto promenimo u Danu glasanja i da pokažemo da baš to što ne mora da bude sedite Miro, mogu da imam svoje mišljenje. Imam vreme ovlašćenog predstavnika partije, a imam i vreme poslaničke grupe. Tako da mislim da je vrlo nepristojno da mi dobacujete. Nikada nikome ovde nisam dobacila. Znači, očekujem izvinjenje za ovo.
Zaista mislim da treba da pričamo o temi, tema je bila moj amandman i tema je da li treba dati podršku ženama ili ne. Meni je žao što ste doživeli moje prebrojavanje kao prebrojavanje prisutnosti. Samo sam htela da pokažem da su žene u tom smislu odgovornije, jer je procentualni odnos poslanika u Skupštini od 250 nekih 35% su žene.
U radu Skupštine svakog dana je otprilike od prisutnih, ne govorim koja je cifra, ne govorim ni o jednoj poslaničkoj grupi, ali je odnos žena i muškaraca 80:100. Dakle, 80% žena je prisutno. Samo hoću da kažem da mi žene dajemo maksimum od sebe u svemu što radimo, pokušavajući da budemo zaista i poslanice kakve treba i domaćice kakve treba, i majke i od vas tražimo samo podršku da nam pomognete, da naše rizične trudnoće iznesemo do kraja.
Ovde je bilo zadovoljstvo gledati par trudnica koje su bile, Jovana nije bila moj omiljeni lik, mi smo se sukobljavale oko nekih socijalnih stvari, ali je bilo božanstveno gledati je, zdrava i prava trudnoća koja je izvedena do kraja, to je nešto najlepše što jedna žena može da ima. Ali, ako već nema to, a kažem vam da sam i sama kroz to prošla, dajte podršku ženama i dajte im da budu ravnopravne sa svima, ništa više.
Prosto mislim da je to ljudski i ja ne pričam uopšte, ja se naravno obraćam u ime PUPS, ali ja to pričam kao jedna od pripadnica žena u ovom parlamentu i pripadnica žena ove države, ništa više. Nadam se da smo se sada razumeli i razjasnili dileme, bez ikakve uvrede, slikanja i prebrojavanja.
Moje gledanje kako će ko da glasa bilo je vezano za natpise po novinama i izjavama koje su sve partije davale prošlog leta. Ja sam gledala, avgust, juli, ovog leta, svi su bili za to, sve partije su dale podršku i zato hoćemo da vidimo kako će izgledati sada, a ja ne mogu nikoga da bijem da glasa za nas, a ja mogu da sedim tu i glasaću za naš predlog, kao što će glasati i naša poslanička grupa.
Moram da kažem da sam iznenađena, prvo vašom konstatacijom da moramo da budemo odgovorni. Ja sam gospodine Iliću vrlo odgovorna osoba. Ne mislim da ste pozvani da procenjujete moju odgovornost, kao što ne mislim da treba da budete advokat gospodina Dinkića.
Gospodin Dinkić je ovde prisutan kao ministar i treba da brani Vladu. To da li je osam milijardi više izdvojeno za socijalna davanja u ovoj državi je na žalost tužna priča ove države, zato što je sve tako loše kako jeste. Ne mislim da tim ljudima to treba ukinuti, ali takođe ne mislim da žene koje imaju rizičnu trudnoću, da njih treba kažnjavati sa 35%. Mislim da je zaista neumesna vaša konstatacija da je to jeftino skupljanje poena.
Verujte, trebalo bi ispitati žene koje održavaju trudnoću, da vidimo da li misle što i vi. Mi ovde govorimo o jednoj državi, opstanku jedne države. O tome je juče govorila gospođa iz DSS, o izumiranju ove nacije, gde 30.000 ljudi više umre nego što se rodi. Poražavajuće nam je.
Šta će nama auto-putevi, hajde pričajte mi kakvi koridori? Pa ko će da ide tim koridorima, ako ne budemo imali natalitet? Ko će ići? Šta će nama "Fijat"? Pa jel ga pravimo za ovih pet godina i narednih pet godina? To treba da postoji kroz narednih 30 godina. Nama ne treba ništa onda, ne treba nam ekologija, školstvo, zdravstvo, ne treba nam ništa.
Znači, mi moramo da pođemo od toga što je baza. Baza smo mi. Baza su nam deca, tako da stvarno ne razumem uopšte vašu potrebu da mi spočitavate, pogotovo ne odgovornost.