Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Đorđe Komlenski glasao

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista

Nijedan akt nije pronađen.