Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Božidar Đelić glasaousvojen

Nije prisustvovao