Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milovan Marković glasao

Milovan Marković

Demokratska stranka


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao