Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vera Paunović glasala

Vera Paunović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala