Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Jelena Vujić-Obradović

Jelena Vujić-Obradović

Jedinstvena Srbija

Govori

Poštovane kolege, poštovani građani Srbije, uvažena poverenice, gospođo Janković sa saradnicima, na dnevnom redu današnjeg skupštinskog zasedanja nalazi se izveštaj za prethodnu godinu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Vaš izveštaj, pre svega, želim da pohvalim. Vrlo je dobar, opširan i koncizan. Tema je vrlo iscrpna za diskusiju, vaš izveštaj takođe i lično bih volela da imamo što manje osnova za diskriminaciju i što manje pritužbi u svakom smislu, ali vi ste tu kao Poverenik da pružite građansko-pravnu zaštitu i da date upute građanima Srbije za prekršajno-pravnu i krivično-pravnu zaštitu.

Jedinstvena Srbija na rad Poverenika za zaštitu ravnopravnosti gleda vrlo korisnim i značajnim za građane Republike Srbije i njihovu sigurnost. Postupanje po prigovorima građana i preporuke koje nam dostavljate ocenjujemo visokom ocenom. Samim tim, želim da pohvalim vaš rad i rad vaše kancelarije, kao i saradnju sa odborima, koleginica i ja smo u Odboru za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i vrlo često dobijamo vaše izveštaje, kao i saradnju sa Narodnom skupštinom.

Jedinstvena Srbija uključena je u sve parlamentarne i lokalne programske društvene tokove na planu i unapređenju ravnopravnosti i podršci socijalne i ekonomske sigurnosti građana.

Takođe, smatramo da podizanje svesti stepena anti-diskriminacionog zakonodavstva u Srbiji postiže viši nivo unapređenja ravnopravnosti i suzbijanja diskriminacije. Rodna ravnopravnost svakako je u fokusu, ali na njoj treba još uvek puno raditi.

Mi smo danas ovde po izveštaju razmatrali po osnovu različitih vidova diskriminacije. Govorili smo o zdravlju, diskriminacije u oblasti sporta, starijih sugrađana. Zatim, kada su u pitanju osetljive društvene grupe i kategorije Roma.

Ali, ono na šta ja posebno želim da se fokusiram jeste unapređenje i poboljšanje položaja mladih, naročito da se baci akcenat na smanjenje visoke stope nezaposlenosti i to u manjim lokalnim sredinama, tako da je neophodno stvoriti uslove u okruženju u kojem će se mladi osećati sigurno, bezbedno i ravnopravno.

Treba uskladiti potrebe tržišta rada i obrazovnog sistema kako bi se smanjila visoka stopa nezaposlenosti.

Takođe, pohvalna je i vaša reakcija na Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, naročito kada su u pitanju roditelji dece sa posebnim bolestima, koje nisu obuhvaćene prethodnim zakonom, i dece sa autizmom. Očekujem da će se ovaj zakon naći u proceduri Narodne skupštine.

Treći fokus pažnje na koji želim da skrenem jeste položaj žena, gde je, da kažem, ostvaren veliki napredak u ostvarivanju rodne ravnopravnosti položaja žena, a bez žene ne može celokupnog razvoja svake zemlje pojedinačno, ni regiona u celini.

U parlamentu danas imamo 94 poslanice i one čine oko 38% celokupnog broja poslanika.

Put rodne ravnopravnosti i osvajanja većih sloboda nije bio ni malo lak. Zahvaljujućim dobrim zakonima i propisima, omogućeno je da se položaj žena suštinski poboljša i da one budu vidljive, zastupljene i mane diskriminisane.

Kada pripada okruženju, koje je jako bitno, u kome osoba obitava i da li će se dogoditi određeni stepen diskriminacije, tako da socijalizacija i društvo, mediji i skretanje pažnje jako su značajni na svaki oblik diskriminacije. Ali, kada ste okruženi sredinom gde sa punim uvažavanjem gledaju na ženu, smatrajući je rodno ravnopravnom, smatrajući je najbitnijom karikom društva, kada ravnopravno sa kolegama učestvuje u svim parlamentarnim raspravama, gde je žena resurs u politici i daje podjednako dobre rezultate kao i muškarac, gde se glas žena čuje u odborima, stranim delegacijama, političkom i društvenom životu i okruženju gde se uvažava ravnopravnost, moralne vrednosti, poštovanje žena i nacionalni interes, sa tog aspekta mogu slobodno reći da poslanička grupa JS na naše društvo gleda sa uvažavanjem i ravnopravnim uključivanjem žena u sve tokove društvenog i političkog života.

Što se tiče vašeg izveštaja, imaćete punu podršku poslaničke grupe JS u danu za glasanje. Zahvaljujem.
Hvala, poštovani predsedavajući.

Uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani ministre, poslanička grupa Jedinstvena Srbija - Dragana Markovića Palme, podržaće predlog izmena i visokom obrazovanju.

Ali, kada govorimo o starim studentima, ja ih ne bih nazvala stari studenti. To su apsolventi. To su gotovo studenti koji su završili svoje studije, odslušali sve programe i kojima je ostao jedan, dva ili nekolicina ispita da bi diplomirali.

Upravo zato hvala vam, u ime poslaničke grupe i svih studenata, a bilo je preko tri hiljade mejlova koje su poslali na sajt parlamenta i nas kao poslanika, u molbi da završe svoje školovanje i da svoje studije privedu kraju.

Poslanička grupa Jedinstvene Srbije - Dragana Markovića Palme smatra da treba podržati studente, da treba podržati obrazovanje, naročito u ovom trenutku kada nam veliki broj mladih ljudi odlazi iz zemlje, kada imamo nedostatak u stručnim kadrovima, kada se borimo protiv bele kuge i kada nam je jako bitno da što više intelektualaca ostane u našoj zemlji, ostane da radi i da imamo što više osposobljenog i stručnog kadra.

Poslanici Jedinstvene Srbije veruju da postoji dobra volja predlagača i da ovim mladim ljudima treba dati šansu, da će biti pozitivan ishod ovog zakona i koristan, da će ovi apsolventi i naše društvo imati koristi ukoliko im omogućimo ovih dodatnih dve godine da završe svoje studije. Hvala vam što ste uspeli da nadglasate brojne stručnjake oko vas koji su vam savetovali drugačije i gde ste bili kategorični da ovi studenti treba da pređu da studiraju, ukoliko žele da završe studije po Bolonji i da ste ipak dali šansu, verovatno i dovoljno uvereni da nećemo za dve godine ponovo razmatrati ovaj predlog i da oni koji žele da iskoriste šansu, da će je i iskoristiti.

U trenutku kada su studenti upisivali studije važio je tadašnji Zakon o Univerzitetu i nije postojao rok završetka studija. Na kraju krajeva, imamo i primere iz brojnih, da kažemo, stranih zemalja, kao i kada ih pročitamo prosto se zadivimo da je neka osoba u starijim godinama završila studije posle toliko i toliko prošlih godina kada je odslušao taj studijski program.

Takođe, ono što želim da kažem, poštovani ministre, u ovom momentu je da je to produženje roka jako racionalno rešenje, jer je u interesu ovih studenata i tu problematiku i vi, a i mi kao poslanici sagledali smo sa svih strana, ali isto tako i da fakulteti moraju, u stvari, da i vi na neki način utičete na fakultete da i tehnički i organizaciono stvore uslove da ovi studenti mogu u ovom roku da privedu studije kraju. Tačan broj ovih studenata koji studiraju po starom programu nemamo, kreće se, da kažem, ta sistematika između 3.000 i 10.000 studenata, znaćemo kada bude jedinstveni broj kada su u pitanju đaci i studenti koliko je zaista u pitanju ovih studenata.

Iz svega gore navedenog poslanička grupa JS Dragana Markovića Palme na ovaj način odgovara zahtevima velikog broja studenata koji su uputili molbe i mejlove, jer smatramo da apsolutno zašto ne dati nekome mogućnost da završi započeto i zašto mu ne dati šansu kada je već došao do kraja. Zahvaljujem.
Poštovani potpredsedniče, poštovani ministre Šarčeviću sa saradnicima iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Srbije, kolega Marinković podstakao me je kada je govorio o dualnom obrazovanju i politici patriotizma da, citiram Dragana Markovića Palmu, koji je rekao da se patriotizam ne sipa u traktor i da je patriota onaj ko ulaže u školstvu i koji otvori bar jedno novo radno mesto u Srbiji.

Ja ću govoriti o dualnom obrazovanju, visokoškolskom. Sve pohvale vama, ministre Šarčeviću i Ministarstvu prosvete. Mi smo doneli Zakon o dualnom obrazovanju kada su u pitanju srednje škole i sada, u kontinuitetu, donosimo i nov zakon o dualnom obrazovanju visokoškolskih ustanova, što je jako bitno za Republiku Srbiju, za naše studente, za privredu i za državu. Naravno, i za dovođenje novih investicija, novih investitora, jer na ovaj način mi ćemo imati nov, spreman, stručni kadar i zaustavićemo odliv mladih ljudi iz naše zemlje u inostranstvo, gde će moći posle završenih studija i da se odmah zaposle.

U ime Jedinstvene Srbije želim da istaknem i dostojnost parlamenta Republike Srbije i Ministarstva prosvete zato što je ovo važno pitanje u oblasti obrazovanja i važno pitanje za mlade, za đake, za studente, stavilo na dnevni red ovog skupštinskog zasedanja. Naravno da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme dati podršku predloženim zakonskim predlozima, jer za nas je jako bitno koliko država, koliko ministarstvo brine o mladima, koliko ulaže u obrazovanje, koliko ulaže u visokoškolske ustanove. Svakako želimo zajedno sa vama da se borimo i za borbu protiv bele kuge, da nam se svake godine sve više i više đaka upisuje u škole, ali isto tako i da se upisuje više studenata na fakultetima. To je jedini put prosperiteta Srbije i načina kako možemo da se izborimo i da naše obrazovanje i škole dobiju visok kvalitet rada.

Ako se osvrnemo na prošlost, država kada je počela da osniva škole, posle ustanaka, imala je nameru da napravi dobre i kvalitetne ustanove. Prošlo je mnogo loših godina koje su iza nas i u ovom mandatu u kojem ste vi ministar prosvete vaše ministarstvo je predložilo i mi smo ovde doneli gotovo 30 zakona. To su bile jako teške reforme koje je podnelo i ministarstvo, koje je podnela i prosveta i đaci i prosvetari, ali te reforme ne mogu da se vide u kratkom roku. Prosto je potrebno neko vreme koje će proći, a mi očekujemo da će do 2023, 2024. godine, to je taj neki rok od pet godina, moći da se vide prvi rezultati reformi i predškolskih ustanova, osnovnog, srednjoškolskog i sada visokog obrazovanja.

Ono što je najbitnije jeste i najvrednije, da se najviše ulagalo u nauku, da se najviše ulagalo i u informatičku pismenost đaka i studenata. Sada ste najavili i nove predloge zakona u okviru vašeg ministarstva, kada je u pitanju i robotička pismenost ili ulaganje u robotiku.

Zatim, kada je u pitanju finansiranje nauke i visokog obrazovanja Republika Srbija sada ima dovoljno sredstava da može da finansira nauku, da može da finansira svoje studente, kako u zemlji tako i u inostranstvu, ali, isto tako, da možemo i u narednom periodu da ponovo svojim ustanovama vratimo taj ugled i da strane turiste dovedemo na studije u našu zemlju.

Mi iz Jedinstvene Srbije vidimo podizanje kvaliteta obrazovanja, ulaganje u nauku, ulaganje u školu i stvaranje uslova za jedan kvalitetniji rad, na čemu vi insistirate.

Neke stvari uradili ste jako brzo, to smo već rekli, gde se otišlo kada su u pitanju prirodne nauke, a smatram da i kada su u pitanju društvene nauke, isto treba obratiti pažnju. Recimo, bilo je do sada u okviru studiranja i na pravnom fakultetu i političkih nauka jedna određena stručna praksa i verujte da je to jako značajno jer, za svršenog studenta, kasnije ima neko osnovno znanje koje je potrebno. Jer, na kraju krajeva, ne mogu svi da budu zaposleni u javnom sektoru i poslodavac traži to neko osnovno znanje, tako da će ovo dualno obrazovanje upravo da omogući i poslodavcima, vi ste najavili da će do kraja godine biti i taj javni identifikacioni broj, gde može da se vidi i o studentu, o praksi, o znanju koje poseduje, a samim tim imaće više mogućnosti kada postoji praksa da se zaposli kod poslodavca.

Ono što je najbitnije jeste da zaustavimo odliv mladih ljudi, ne samo iz Srbije u inostranstvo. Imamo veliki problem kada je u pitanju odliv mladih ljudi iz manjih opština i gradova u velike gradove, kao i iz sela u gradove. Na tome se dosta radi, ali tu treba da prođe jedan određeni period, naročito u manjim lokalnim sredinama, veliki broj studenata se više ne vrati u svoje lokalne sredine. Na ovaj način, dovođenjem investitora, osposobljavanjem privrede, mladi ljudi će videti šansu da mogu da se vrate u svoje lokalne sredine gde žive i gde žive njihove porodice i da tu nastave i da zasnuju svoju porodicu.

Kada je u pitanju dualno obrazovanje, Jagodina, sa posebnim zadovoljstvom navešću kao jedan od dobrih primera, kada je u pitanju dualno srednjoškolsko obrazovanje, gde ste vi posebno istakli da je lokalna samouprava uradila i više od svojih mogućnosti i da se vidi da se radi srcem, tako da je tu možda i prvi model tog dualnog obrazovanja primenjen. Neki kažu da ovo ne može u praksi odmah da se primeni. Svakako da ne može, ali mi smo imali u srednjoškolskom obrazovanju prvo hiljadu, pa tri hiljade, sada već ima sedam hiljada učenika, tako da očekujemo da će tako biti i kada je u pitanju visokoškolsko obrazovanje.

Očekujemo da će Srbija nastaviti ovim načinom reformi, nastaviti putem renoviranja škola, kako matičnih, tako i seoskih škola, jer najnovija istorija je pokazala da je obrazovanje osnov našeg društva.

Poslanička grupa Jedinstvene Srbije svakako će podržati oba predloga zakona. Zahvaljujem.
Hvala, uvaženi potpredsedniče.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, uvaženi ministre Dačiću sa saradnicima, neki vas nazivali srpskim de Golom, ali predsednik JS, Dragan Marković Palma i svi poslanici JS potvrđujemo da ste najbolji ministar spoljnih poslova Republike Srbije ikada.

Poslanička grupa JS daće podršku svim sporazumima koje ste predložili i koje je predložilo 156 narodnih poslanika. Jedinstvena Srbija na čelu sa našim predsednikom uvek gleda u budućnost, u dobre i prijateljske odnose sa drugim zemljama, da građanima Srbije bude bolje, da kvalitetnije žive i da predlažemo što kvalitetnije zakone u Narodnoj skupštini.

Svi sporazumi koji su na dnevnom redu nisu došli preko noći. Ovde se radi o zemljama, o 15 zemalja, a među njima su i ove četiri zemlje koje su povukle priznanje samo proglašene države Kosovo. Među njima država, odnosno Republika Surinam, prva je povukla nogu i dala povlačenje note priznanja nezavisne države Kosovo i mi smo joj na tome zahvalni. Ovaj sporazum koji danas potvrđuje, pokazuje i odnos sa Republikom Surinam koji će se odnositi na ukidanje viza i za nosioce običnih pasoša pored diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša. Imamo i sporazume sa Republikom Paragvaj, Dominikanskom Republikom, Mjanmarskom unijom. Imajući u vidu da se na ovaj način kada potvrđujemo sporazume jačaju prijateljski odnosi dveju zemalja i interes Republike Srbije, njenih građana i ovih zemalja i građana ovih zemalja, olakšava ulazak i izlazak njenih državljana. Samim tim poslanička grupa JS podržava ove sporazume i sve predloge koji su na dnevnom redu.

Dobrim diplomatskim odnosima između ovih zemalja i drugih zemalja, svakako da doprinosi svakodnevnom politikom predsednik Srbije, Aleksandar Vučić i ne vidim ništa sporno i zašto su neki poslanici pogrešno shvatili našu nameru, jer poslanici JS i SPS apsolutno su u svemu dali podršku predsedniku Vučiću i svim zakonima koje ovde donosimo, ali svakako da u spoljnoj politici, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, igra apsolutno glavnu i ključnu ulogu i da je njegov doprinos nemerljiv kada je u pitanju spoljna politika.

Srbiji su sada otvorena gotovo sva vrata i na Srbiju se apsolutno drugačije gleda. To je jedan put kojim Srbija ide, koji je odgovoran, koji je nov, koji je rodoljubiv, gde druge države koje su ranije i nenaklono gledale prema Republici Srbiji, sada gledaju drugačije.

U Republiku Srbiju dolaze strani investitori, s nama je i Dragan Marković Palma, predsednik JS, koji je preteča dovođenja stranih investitora u Srbiji. To sada radi i predsednik Aleksandar Vučić. Sve je to jako bitno i slika je kako druge države gledaju na nas. Rade se i autoputevi, grade se fabrike, jako je bitno kada turista, takođe mi u Srbiji imamo da pokažemo i odlične turističke programe, planine, banje, sve je to jako bitno kako Srbija predstavlja sliku u svetu. Zato je bitno i zato kažemo da i opozicija ne sme da radi van interesa Srbije. Mi zajedno moramo da se borimo da Srbija kako unutrašnjim poslovima, tako i diplomatskim odnosima pokazuje najbolju moguću sliku, da se poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, da poštuju Rezoluciju 1244, koja je još pre mnogo godina počela da se krši.

Apsolutno su ove zemlje pokazale, što je jako bitno, pored toga što su povukle priznanje Kosova, bile su protiv ulaska nezavisne države Kosovo u Interpol. Zato moramo i očekujemo da će nam ministar spoljnih poslova u narednom periodu dati izveštaj da je još više zemalja povuklo priznanje nezavisne države Kosovo, jer to je za Srbiju danas goruće pitanje.

Svakako da će poslanička grupa JS u danu za glasanje podržati sporazume i podržati sve što radi Ministarstvo spoljnih poslova. Hvala vam.
Hvala, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, stara devizna štednja, još jedno nasleđe iz prošlosti. Tačno je da se radi o tehničkom zakonu, imamo dva predloga zakona, ali o njemu treba i te kako govoriti, jer na ovaj način, da kažem, devizne štediše koje su ulagale svoju imovinu i ušteđevinu u banke posle 30 godina moći će da vrate svoju deviznu štednju, a država Srbija pokazuje svoju odgovornost prema svim građanima Srbije.

Uvaženi ministre, gospodine Mali, poslanička grupa Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme daće punu podršku svim predloženim zakonskim predlozima, kao i predloženoj Konvenciji koju ste dali, u danu za glasanje.

Ovim je potvrđeno da se Republika Srbija ponaša jako odgovorno prema svojim građanima koji su imali deviznu štednju položenu kod banaka, a čisto zbog javnosti i građana Srbija da napomenemo, radi se o deviznim štedišama čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ.

Ovim predloženim izmenama zakona omogućava se građanima dodatni rok od šest meseci da prikupe dokumentaciju kako bi mogli da podnesu Komisiji i povrate svoju staru deviznu štednju.

Prema podacima koje ste nam izneli, radi se o dugu od 310 miliona evra položenim do 07. aprila 1992. godine, mislim da sam iznela tačne podatke, i radi se, po podacima koje sam ja imala, o oko 1.600 predmeta, a vi ste izneli da se radi oko 2.003 predmeta, ali kompletnom dokumentacijom, odnosno tačan broj štediša znaće se tek kada svi budu podneli svoje prijave i kada Komisija bude ustanovila konačno stanje.

Dakle, ovaj zakon donet je još 2016. godine i ovim izmenama i dopunama zakona skratiće se, da kažem rok isplate štedišama njihova stare devizne štednje, pri tom da će se odnositi ne samo na štediše, već i na njihove naslednike deviznih štediša, ukoliko potrebnom dokumentacijom, naravno dokumentuju svoje nasledstvo.

Takođe, komisija za izradu predloga o utvrđivanju prava na isplatu ima mogućnost, ali i obavezu da prikupi dokumentaciju koja je neophodna građanima, a za koju se građani obrate, naravno koju građani još uvek nisu zbog tehničkih problema i razloga uspeli kod pojedinih banaka da prikupe, jer su im mnogi davali samo potvrdu koja je u ovom slučaju nevalidna u našoj zemlji i na taj način oni će moći da prikupe dokumentaciju, jer je vrlo sporno to zato što se radi o bankama koje su većina od njih u stečaju.

Da ne bi bili građani oštećeni, Ministarstvo finansija smanjilo je broj polugodišnjih rata isplate sa deset na osam meseci i na taj način krajnji rok isplate umesto februara 2024. godine, pomeren je na avgust 2023. godine. Dakle, pomera se početak prve isplate za šest meseci, ali su rate veće i kraće.

Dakle, radi se o Predlogu zakona koji je u interesu građana Srbije, koji pokazuje odgovornost Republike Srbije prema svojim građanima i poslanička grupa JS podržaće ovaj Predlog zakona.

Imamo i drugi zakon koji je na dnevnom redu, koji je takođe podnelo Ministarstvo finansija, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije, uzajamne administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima. Svesni smo činjenice da u prethodnim reformama, naročito kada se radi o tom finansijskom stanju države, penzioneri jesu pretrpeli možda i najveći teret, ali se pokazalo da je došlo do rasta i plata i penzija koje su sada znatno veće i građani Srbije znaju da Republika Srbija postaje ekonomski snažnija, ekonomski naprednija zemlja i partije koje su na vlasti ocenjuje visokim ocenama.

Uvaženi ministre, gospodine Mali, imaćete podršku i kada je u pitanju ovaj Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije od strane poslaničke grupe JS. Budući da su države članice Saveta Evrope i zemlje članice za ekonomsku saradnju i razvoj potpisnice ove konvencije među kojima je i Republika Srbija, to pokazuje da Republika Srbija postaje sve snažnija u tim međunarodnim odnosima. Tome zaista dosta doprinosi i taj odnos našeg predsednika sa ostalim zemljama, kako u okruženju, tako i u ovim svetskim zemljama.

Kada su u pitanju međunarodni odnosi, mi danas imamo i vrlo važnu posetu predsednika sa predsednikom Francuske, gde najavljeno i potpisivanje oko 20 sporazuma, među kojima ima i sporazuma iz oblasti ekonomije i finansija. Takođe, ne treba zanemariti ogromnu važnost i ministra Ivice Dačića koji na svim međunarodnim sastancima potencija jako važan status Republike Srbije i Kosova gde imamo povlačenje velikog broja zemalja, oko 13 zemalja je povuklo priznanje nezavisnog Kosova. Imamo najavu još šest zemalja.

Isto tako, i našeg predsednika JS, Dragana Markovića Palme, koji na svim sastancima kako u zemlji, kada mu dolaze strane diplomate, tako i u inostranstvu. Sada se nalazi u Grčkoj, radi na svim mogućim odnosima i na sastancima poboljšanja tih međunarodnih odnosa dveju zemalja. Nas je u Jagodini tj. predsednika Dragana Markovića Palmu posetio je i guverner Crvenog mora Egipta i to je sve vrlo značajno kako doprineti u međunarodnim odnosima, jer nama su apsolutno potrebne strane investicije, potrebne su nam fabrike. Dragan Marković Palma je jedan od inicijatora dovođenje stranih investitora. To sada rada i predsednik Vučić. Poslanička grupa JS daće vam punu podršku na putu reformi i svemu što radite uvaženi ministre. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Strpljivo smo saslušali sve ove replike, tako da očekujem, ukoliko prekoračim vreme, da me ne prekidate.

Uvaženi gosti, predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, gospodine Sikimiću, sa koleginicama, mi iz JS obično za nešto što je dobro ili odlično kažemo - domaćinski. Tako da izveštaj koji ste podneli ispred Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu je zaista domaćinski. Imaćete podršku poslaničke grupe JS, podržaćemo i usvojićemo izveštaj o radu, tako da će poslanička grupa JS Dragana Markovića Palme, koja je inače dala pozitivnu ocenu na izveštaj o radu za 2018. godinu Agencije za borbu protiv korupcije, sa izveštajem o sprovođenju nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji i akcionog plana za njeno sprovođenje, koji je podneo Narodnoj skupštini direktor Agencije Dragan Sikimić.

Dakle, imaćete i punu podršku u daljem radu za sve što radi Agencija za borbu protiv korupcije. Pohvaliću i vašu saradnju sa Narodnom skupštinom. Sa sva tri odbora sa kojima sarađujete imali ste pozitivan izveštaj.

Ja sam član Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i mi smo na Odboru za pravosuđe, u skladu sa članom 238. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine razmotrili vaš izveštaj o radu i Odbor je konstatovao da je izveštaj celovito predstavio rad Agencije za 2018. godinu i tu nema ništa sporno, ali isto tako i sprovođenje nacionalne strategije i akcionog plana.

Pohvalno je to i da je povećan budžet u odnosu na 2017. godinu i da je dato prostora zapošljavanja većeg broja kadrova Agencije za borbu protiv korupcije, to će svakako doprineti i poboljšati vaš rad same Agencije. Što se tiče preporuka koje ste dali u ovom izveštaju, smatram da će daljom saradnjom i sa Narodnom skupštinom, ali i sa ministarstvima, i Ministarstvom pravde i MUP-a i ove preporuke u narednom periodu biti realizovane.

Jedinstvena Srbija podržava napore i aktivnosti Agencije za borbu protiv korupcije u jačanju integriteta i odgovornosti funkcionera institucija, ali i u radu na suzbijanju korupcije u celini.

Pohvalno je svakako i saradnja Agencije za borbu protiv korupcije sa nacionalnom Antikorupcijskom agencijom Italije. Srbija je prava dobila, da kažem poziv, da postane član jedne takve agencije i pored ovih 15 država koje su članice te agencije pohvalno je to da ste vi gospodine Sikimiću jedan od dva potpredsednika ove agencije.

Za Srbiju je jako važno pitanje korupcije, kao i za građane Srbije i o njemu treba otvoreno govoriti. Tako da, Srbija je prethodnih 15 godina, a i kroz ove replike mi smo napravili jedan rezime šta se dešavalo od 2000. do 2012. godine, imala velikih problema po pitanju korupcije i ogroman broj nezakonitih radnji koje se mogu podvesti pod terminom korupcija.

Ova vlast i sve stranke vladajuće većine bore se za reforme, za što potpuniju primenu Zakona o sprečavanju korupcije. Jedinstvena Srbija sa našim koalicionim partnerima SPS, davala je otpočetka i daje punu podršku SNS, predsedniku Aleksandru Vučiću u borbi za bolju i sigurniju Srbiju i za bolji život građana.

Svakako da ćemo podržati sve reforme, mi smo u Narodnoj skupštini usvojili i zakon kojim se rukovodi Agencija za borbu protiv korupcije i sve pohvale u daljem radu.

Što se tiče same Srbije kada je u pitanju status korupcije, u martu ove godine ukinuta je negativna ocena antikorupcijskog tela Saveta Evrope, čime smo ušli u krug civilizovanih zemalja koje nemaju posebno negativnu ocenu već su u nekom standardnom režimu. To je uspeh i Agencije za borbu protiv korupcije i Ministarstva pravde, MUP-a, Narodne skupštine, ali i svih građana Srbije, jer Agencija, odnosno GREKO ne bavi se percepcijom, bavi se konkretnim rezultatima rada. Vi ste prihvatili vrlo ozbiljnu funkciju i pokazujete jednu veliku odgovornost u tom radu.

Mi iz poslaničke grupe JS smatramo da ako korupcija postoji, da ne sme biti privilegovanih i da svi podjednako moraju da odgovaraju, jer jedino tako možemo stati na put najvećem neprijatelju savremenog društva.

Svedoci smo po pokazateljima da je danas mnogo manje korupcije, nego, recimo 2012. godine, kada smo imali velike nasleđene probleme od prethodne vlasti i kada su napravljeni milionski dugovi države, ali i opština, zatvarane su velike fabrike, zatvarani su giganti, radnici su ostajali bez posla, sve je to bio veliki problem sa korupcijom, koja sada, trudimo se na sve moguće načine i zakonskim osnovama, da iskorenimo i popravimo.

Kada građane pitamo šta je to najčešće što i u onim izveštajima koje dobijamo, na šta se najčešće žale, kažu da je to nepotizam, rođačke, prijateljske veze. Mnogo je više toga bilo do 2012. godine.

Ja neću kritikovati druge opštine, reći ću i za svoju opštinu vrlo otvoreno iz koje ja dolazim Aleksandrovac, dat je negativan izveštaj kada je u pitanju zapošljavanje, gde je zadnjih 15 godina bilo mnogo malo konkursa ili ih nije bilo, ili ako ih je bilo, unapred su se zapošljavali ljudi ili se znalo ko će se zapošljavati. Tome moramo stati na put, jer šta će raditi ljudi, tako nam odlaze mladi. Šta će raditi ljudi koji imaju 35, 40 godina, koji nemaju pravo na posao?

Znači, u tom domenu smatram da funkcioneri, kada su u pitanju i poslanici, ministri, uopšte javni funkcioneri, pa mi ne možemo da sakrijemo naše pravo stanje, možemo eventualno u onom izveštaju da nešto nepotpuno uradimo što kasnije dopunimo. Ali, znači, i lokalne samouprave moraju biti tema apsolutno Agencije za borbu protiv korupcije i naročito kada je u pitanju zapošljavanje, tome moramo stati na put da svi imaju jednake šanse.

Za kraj, reći ću samo da će poslanička grupa JS Dragana Markovića Palme, podržati vaš izveštaj, usvojićemo izveštaj, da se Srbija na sve moguće načine, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem bori za dovođenje stranih investitora, bori se da svi gradovi, sve opštine budu podjednako razvijene. Verujem da će taj put borbe da nastavimo, da će i manji gradovi dobijati fabrike i da će jednostavno Srbija postati jedno bolje mesto za život građana. Zahvaljujem.
Predsedavajuća, poštovani građani Srbije, uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, „Tijanin zakon“ - ovo je naš dug prema Tijani i svoj deci i porodicama dece koje su žrtve najtežih krivičnih dela, monstruozni zločini.

„Tijanin zakon“ je u stvari potreba društva, potreba Republike Srbije da zaštiti svu decu od napasnika, od ubica i od silovatelja.

Kao narodna poslanica i sve moje kolege poslanici svakako da smo predstavnici svih građana Srbije, ali nijednog trenutka ne mogu da vidim opravdanje da se za najteže počinioce krivičnih dela ne uvede doživotna kazna zatvora.

Poslanici Jedinstvene Srbije Dragna Markovića Palme podržaće sve predložene zakonske predloge. Podržaćemo, dakle, izmene i dopune Krivičnog zakonika, izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku, kao i izmene i dopune Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, kao i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, takođe i predloge koje je podneo Visoki savet sudstva. Dakle, radi se o kadrovskim rešenjima, o izboru predsednika sudova i sudija koje se po prvi put biraju na sudijsku funkciju, svakako uvažavajući struku. Mi smo na Odboru za pravosuđe razmatrali ove predloge, tako da će poslanička grupa JS podržati i sve predloge Visokog saveta sudstva.

„Tijanin zakon“ ili izmene i dopune predloga Zakonika o krivičnom postupku, najstroža kaznena politika za one koji su počinili krivična dela, odnosno doživotni zatvor za ubice dece bez mogućnosti uslovnog otpusta. Postavlja se često pitanje i već danima u medijima postavlja se pitanje da li je uvođenje doživotnog zatvora humano. Ljudski nije, ali ako uzmemo u obzir visinu krivičnog dela i težinu krivičnog dela koje je počinilac izvršio, smatram da ne postoji nikakvo opravdanje za decu koja su stradala ovakvim krivičnim delom, kao i za njihove porodice i da ne postoji, da kažem, dovoljno visoka kazna koja bi mogla da im nadoknadi žrtvu ili dete.

Jedinstvena Srbija Dragana Markovića Palme podržaće „Tijanin zakon“. Svakako da ćemo glasati i za sve izmene Zakonika, jer veliki broj dece i mladih u poslednje vreme nestane.

Jedinstvena Srbija bori se za stabilnu i bezbednu porodicu i za bezbednost dece, tako da ovim putem želim da kao predstavnik građana apelujem i na sve građane Srbije da moramo kao društvo da podignemo moralne vrednosti, pre svega, i da počiniocima krivičnih dela ne ostavimo ni minimum opravdanja za učinjeno krivično delo.

Takođe, postavlja se pitanje kada je u pitanju sudska praksa zašto su se do sada, da kažem, donosile različite krivične sankcije? Sudstvo se u jednom složilo, a to je da je postojala blaga kaznena politika. Ne bih dalje polemisala o, da kažem, predstavnicima različitih nevladinih organizacija ili predstavnika građana koji su se protivili donošenju ovih izmena i ovih članova izmena koje se odnose na „Tijanin zakon“, jer smatramo da takvo opravdanje nema i da su za četiri godine apsolutno mogli da prisustvuju svim radnim grupama i telima i da daju svoje mišljenje, a ne sada da se usprotive, jer svakako neko je morao biti inicijator. To je Fondacija „Tijana Jurić“. Otac Tijane Jurić je roditelj žrtve upravo jednog takvog učinjenog krivičnog dela i njegov predlog, inicijativu podržalo je 158 hiljada građana, što je pet puta više nego što je potrebno da bi se ovaj predlog našao u proceduri u Narodnoj skupštini.

Međutim, postavlja se drugo pitanje, a to je da li institucije koje se odnose na mentalno zdravlje ljudi mogu i unapred da prepoznaju i spreče počinioce krivičnih dela. Smatra da je kao poslanik, kao pravnik da je to jedan jako veliki problem, jer dugo se čeka i ako se nekad prepoznaje u ponašanju i karakteristikama, čak i u nekim prijavama da neko izvrši krivično delo da bi bio ili sankcionisan ili smešten u određenu ustanovu za lečenje, tako da smatram da je to pogubno kod izvršenja krivičnih dela.

Kada je u pitanju uslovni otpust za učinioce najtežih krivičnih dela, tu apsolutno smatram da posle toliko godina, da uzmemo u obzir i 20 – 30 godina, počinilac takvog krivičnog dela prosto ne može da se socijalizuje i da se vrati u normalne tokove društva i pitanje je kada je jednom učinio takvo krivično delo, tačno je da je on izdržavanjem kazne na neki način tu svoju kaznu i odslužio, ali pitanje je da li bi takva osoba ponovo počinila krivično delo i zato smatram da za najteža krivična dela treba uvesti doživotnu kaznu.

Na dnevnom redu imamo takođe i izmene Predloga zakona o sprečavanju korupcije, kao i izmene i dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela. Smatram da je o ovome ovlašćeni predlagač Odbora za pravosuđe i naš kolega iz poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Petar Petrović obrazložio da ćemo sve ove predloge zakona podržati. Mi smo to na Odboru za pravosuđe i razmatrali, tako da smatram apsolutno opravdanim.

Bilo je takođe i polemika kolega zašto u kontinuitetu donosimo ove zakone. Prosto, godinama se stajalo u statusu kvo.

Uvažena ministarka, apsolutno imate podršku poslaničke grupe Jedinstvena Srbija, jer smatram da nešto što je godinama zanemarivano ili, recimo, ukidano, dodavano, vi ste osmelili u te reforme pravosuđa. Svidelo se to nekom ili ne, ali zaista sve što radite, radite u korist građana Srbije, u korist naše dece. Sada ste i najavili da će se pred skupštinskom procedurom naći izmene i dopune Zakona o izvršiteljima kada su u pitanju dugovi za komunalne usluge, da to nije dovoljna visina da bi se nekom oduzela nepokretna imovina ili krov nad glavom, tako da svaka čast. Očekujemo i taj zakon da će ući u skupštinsku proceduru.

Apsolutno imate podršku za sve ove zakone poslaničke grupe Jedinstvena Srbija, koja će u danu za glasanje podržati sve ove zakone. Hvala vam.
Poštovani predstavnici Ministarstva zdravlja, poštovani predsedavajući, uvaženi ministre Lončar, dame i gospodo narodni poslanici, građani Srbije. Predloženi zakoni koji su na dnevnom redu skupštinskog odlučivanja, kako zakoni koje je podnelo Ministarstvo zdravlja, tako i izmene i dopune zakona koja je podnela koleginica Marija Obradović i sve ostale dopune zakona, poslanici JS smatraju da su to vrlo kvalitetni zakoni i da su izazvali izuzetnu pažnju građana Srbije i javnosti, tako da će poslanička grupa JS na čelu sa našim predsednikom, uvaženim Draganom Markovićem Palmom, sve predloge zakona podržati.

Što se tiče zakona koje je podnelo Ministarstvo zdravlja, imamo zakone o zdravstvenom osiguranju i zakone o zdravstvenoj zaštiti, o čemu ću ja danas govoriti. Treba napomenuti da je Srbija u prethodnih 20 i više godina pretrpela velike posledice bombardovanja. Tu činjenicu nikako ne smemo da zanemarimo i da je to bitno uticalo na zdravlje građana Srbije, ali nažalost i na zdravlje naše dece.

Ovim zakonom, uvaženi ministre, pozabavili ste se i vrlo bitnim problemima, kada je u pitanju zdravlje naše dece i zdravlje građana Srbije, kao i podrška roditelja koji moraju i trebaju da budu uz svoju decu, ne samo fizički, već im je potrebna i puna finansijska podrška, kada su u pitanju i njihova primanja što ste ovim zakonom i pokazali, gde će sada roditelji, umesto dosadašnjih 65% od plate, sada imati nadoknadu od 100% kada ovaj zakon bude usvojen.

Srbija se bori sa velikim nedaćama i problemima, tako da zakon o zdravstvenoj zaštiti i zakon o zdravstvenom osiguranju je jedan jako kvalitetan i dobar zakon. Akcenat koji je stavljen, odnosi se na podršku u lečenju dece, boljim uslovima u izlečenju, kao i većoj podršci roditeljima obolele dece.

Poštovani građani Srbije, ima li šta značajnije od života i zdravlja građana Srbije, od života i zdravlja naše dece i podrške koju roditelji, uz sve tekuće probleme koji ih prate kada se razboli njihovo dete, da ne dobiju podršku države?

Ovim zakonom, oni će dobiti i jednu takvu podršku. Respekt jednom ovakvom zakonu. Moram da konstatujem da moje kolege poslanici iz poslaničke grupe JS, kada smo pravno analizirali zakon o zdravstvu, jednoglasno smo se složili da je zakon izuzetno kvalitetan i da ćemo podržati sve predložene zakonske izmene.

Prepoznali smo volju predlagača koje se odnose na velike promene u zdravstvenom sistemu.

Vi ste ministre učinili krupne i hrabre korake u zdravstvu, u reformama zdravstvenog sistema, bavite se obnavljanjem i rekonstrukcijom bolnica, kliničkih centara, zatim deca obolela od retkih bolesti koja ne mogu da se leče u Srbiji, sada imaju mogućnost da se o trošku države leče u inostranstvu.

Ta procedura je znatno uprošćena i skraćena, tako da uz malu konsultaciju lekara i radnika RFZO i tih zdravstvenih centara, možda treba još malo da budu upućeni. Ja sam imala slučaj u opštini Aleksandrovac, odakle dolazim, pa evo koristim priliku da vas zamolim, a naravno da je zdravlje svakog deteta bitno, ali imamo dete kome je potrebna hitna intervencija, tako da smo morali da intervenišemo, da se ta procedura ubrza i pomogne, koje treba da se leči u Grčkoj, gde su inače obezbeđene matične ćelije za lečenje ovog dečaka.

Takođe, roditeljima čija su deca bolesna, omogućavate sada da sve vreme u toku trajanja bolesti budu uz svoju decu. Brišu se dosadašnja ograničenja, kada su u pitanju maligne bolesti, retka oboljenja, hronične bolesti koje traže višegodišnja lečenja, bolovanje sada u trajanju od dva meseca, dopunsko i dodatno osiguranje, 100% bolovanja za negu bolesnog deteta do punoletstva i to su samo neke od novina ovaj zakon omogućava.

Takođe, u grupaciji stanovništva, obuhvaćene su nove kategorije stanovništva. Sada imamo mlade i nezaposlene osobe, koje se ne nalaze na školovanju do navršene 26 godine, lica sa statusom borca, izbegla i prognana lica, zatim lica kojima se obezbeđuje preporučena imunizacija i žrtve terorizma. Zakoni koji su pred nama, pored svih ovih novina koje donose, verujem da će građani Srbije biti zadovoljni.

Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju ima vrlo jasne ciljeve, a to je – ostvarivanje i unapređenje određenih prava zdravstvenih osiguranika i zdravstvene zaštite.

Prema dosadašnjem zakonu, osiguranici koji imaju overenu zdravstvenu knjižicu, mogli su da se leče i da uživaju sve privilegije zdravstvene zaštite, ali postojao je problem kod osiguranika, koji sticajem okolnosti nisu imali overenu zdravstvenu knjižicu i do sada su samo mogli da dobiju zaštitu kada je u pitanju hitna medicinska pomoć.

Ovim izmenama i dopunama zakona, oni sada imaju mnogo veću medicinsku zaštitu. Takođe, omogućili ste lekarima, pored toga što sada aktivno obavljaju specijalizacije koje ranijih godina, evo u opštinama, manjim, po 10, 15 godina nisu bile omogućene specijalizacije lekarima, sada imamo aktivno slanje lekara na specijalizacije, zatim omogućićete im da lekari mogu, pored toga što su zaposleni u određenoj ustanovi i dopunski da rade, kako u ustanovi u kojoj su zaposleni, tako i u privatnim ustanovama.

Zatim, privatnici će moći da iznajmljuju prostor od državnih ustanova u trajanju od 20 godina, naravno ustanovama gde taj prostor nije potreba, tako da će posle 20 godina ovaj prostor moći, znači, da ostane državi uz svu opremu koja se u njoj nalazi. Tako da zakon ima jasne ciljeve, imamo duže bolovanje, hospitalizaciju bez uputa, negu deteta, javno-privatno partnerstvo, doplata uz bolje uslove. Imamo plaćen prevoz do bolnici i sve su ove vrlo bitne zakonske izmene, tako da ćete imati punu podršku poslaničke grupe JS koja će podržati ceo set vašeg zakona.

Što se tiče Zakona o bezbednosti saobraćaja, jako bitna stvar za poljoprivrednike. Građani Srbije su s pravom u poslednje vreme bili jako uznemireni, puno je ljudi, naročito u unutrašnjosti odakle ja dolazim i veliki broj poslanika JS gde se stanovništvo bavi poljoprivredom, da sada neće morati svake godine da registruju, da kažem, svoje poljoprivredne mašine, već će moći uz određenu tehničku ispravnost jednostavno da nastave sa registracijom. Tako da Zakon o bezbednosti saobraća poslanici JS svakako će podržati. Hvala vam.
Poštovani predsedavajući, poslanici JS smatraju da će se usvajanjem predloženih zakonskih rešenja dati doprinos uspostavljanju zaštite građana Srbije, bezbednosti i pravdi.

S tim u vezi, poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, uvaženi građani Srbije, pred nama su 18 vrlo važnih zakona koje je podnelo Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i kadrovska rešenja koja su podneli Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva.

Poslanička grupa JS daće punu podršku svim predloženim zakonskim predlozima, kao i kadrovskim rešenjima koje je podnelo Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva, uvažavajući pre svega struku.

Ja ću govoriti o zakonima iz oblasti pravosuđa, ali iskoristiću, s obzirom da mi je malo vremena ostalo, samo par rečenica da kažem o MUP-u i radu i dostignućima koje su do sada postigli. Tako da sve pohvale, uvaženi ministre Stefanoviću, kao i vama gospodine Mariću, na svemu što doprinosite u situacijama, tj. vanrednim situacijama Republike Srbije.

Što se tiče Zakona o pravosuđu, gospođo Kuburović, uvažena ministarka, ovo je samo još jedan, da kažem, put reformi pravosudnog sistema u kome puno ulažete, tako da pred nama imamo izmenu i dopunu Zakona o parničnom postupku, Zakon o uređenju sudova i besplatnoj pravnoj pomoći.

Svakako da će poslanička grupa JS podržati sve predloge, a što se tiče Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, s obzirom da ovaj zakon već deset godina čeka, svaka vam čast, ja sam ranije bila i uključena u tim, kada je u pitanju Ombudsman tj. Zaštitnik prava građana i besplatna pravna pomoć, tako da je ovo vrlo važna stvar za građane Srbije, gde sada brinete o svim kategorijama stanovništva.

U mom kraju se obično kaže – nema novca ni za advokata. Nadam se da će ova rečenica otići u istoriju, jer ko ima novca on će platiti advokata, a sada će i sve kategorije, naročito, ne samo ugrožene kategorije, nego postoje prosto situacije kada građani Srbije nisu u mogućnosti možda da obezbede advokata, da će im ova pravna pomoć biti omogućena.

Srbija je postala jaka i stabilna država zahvaljujući sadašnjoj vlasti, zahvaljujući dobro vođenom, da kažem, reformama i politici ministarstva, pre svega Ministarstva pravosuđa, jer je ono na čelu i donošenje promene Ustava. Naravno, na čelu sa Aleksandrom Vučićem…

(Predsedavajući: Privodite kraju.)

Samo da završim, to je jedan sekund.

Ovim zakonom pokazujemo da Srbija misli na sve socijalne kategorije stanovništva. Ja ću vas samo zamoliti, s obzirom da dolazim iz opštine Aleksandrovac, znam koliko ste radili na mreži sudova, ali postoje opštine koje su izgubile ovaj sud i svele se pod sudsku jedinicu. Tako da, tu ima velikih problema, naročito kada je u pitanju parnični postupak i overa, recimo, ugovora i sličnih stvari da o tome u narednom periodu odlučujemo.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poslaničko pitanje upućujem Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministarstvo za rad i zapošljavanje upoznato je sa problemom u koje je zapalo Udruženje za pomoć dece sa intelektualnim poteškoćama u razvoju u opštini Aleksandrovac, s obzirom na veliki broj molbi i zahteva, koje je podnelo kako udruženje, tako i roditelji. Ovo udruženje je od jula meseca tekuće godine u totalnom prekidu rada.

Dakle, radi se o Udruženju koje je licencirano od strane Ministarstva za pružanje usluga socijalne zaštite, pre svega usluga dnevnog boravka i edukativnih usluga i ovo udruženje ne bi opstalo i uopšte ne bi uspostavilo ovaj vid socijalne zaštite da nije do sada imalo podršku Ministarstva i sufinansiranja iz budžeta Ministarstva.

Dakle, obrazložiću, problem nastaje u julu mesecu tako što u tekućoj 2018. godini Ministarstvo apsolutno obustavlja namenska transferna sredstva opštini Aleksandrovac posle utvrđenog revizora ili revizorske komisije, tako da je Udruženje svedeno bilo samo na sredstva budžeta opštine Aleksandrovac, koja je po prvi put u tekućoj godini predvidela ova sredstva, ali ne dovoljno za uspostavljanje ove usluge.

Dakle, nastaje jako veliki problem, jer Udruženje postoji već 15 godina, Udruženje je u totalnom prekidu rada. Korisnicima ovih usluga je ovo jedini način korišćenja usluga i, na kraju krajeva, 15 godina jedini način života gde su oni uspeli na ovaj način da uđu u socio-društvene tokove, ali isto tako, kako ima i mladih lica sa poteškoćama u razvoju dece, i u školske tokove.

Tako da molim ministarstvo, s obzirom na sve napred navedeno i s obzirom na ozbiljnost problema, s obzirom da su upoznati i da i državni sekretarijat i ministarstvo ulaže napore da ovaj problem reši, ali evo već četiri meseca bez bilo kakvog rešenja ovog problema, da zajedno sa lokalnom samoupravom Opštine Aleksandrovac ovaj problem i reši. Hvala.
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, poštovani ministre, ima li šta značajnije od života i zdravlja ljudi, dece, očuvanja životne sredine i očuvanja prirodnih resursa. Uzimajući u obzir važnost ovih zakona svakako da ćete imati maksimalnu podršku poslaničke grupe JS kako na predlog zakona koji je dala Ministarstvo zdravlja, tako i na predlog zakona koji je dalo Ministarstvo životne sredine.

Uvažavajući vaše prisustvo, uzeću samo par minuta vremena da par reči kažem o dopuni zakona iz oblasti Ministarstva zdravlja. Dakle, radi se o predlogu Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana RFZO. Na dnevnom redu dobili smo ovu vrlo važnu dopunu zakona, možda i najvažniju odluku Ministarstva zdravlja koja se tiče života dece i ljudi obolelih od retkih bolesti.

Dakle, na spisku Fonda RFZO za sada po statistici ima oko 200 dece obolelih od retkih bolesti. Puna podrška hitnom donošenju ovog zakona, povećanju sredstava Fonda za oko dve milijarde dinara, kratkom roku donošenja odluke od strane lekarske komisije što je možda najvažnije i zato što su ovim zakonom obuhvaćene retke bolesti koje do sada nisu bile na spisku Fonda RFZO.

Jako je bitno takođe da roditelji dece obolelih od retkih bolesti budu blagovremeno ispravno informisane o načinu kako da podnesu zahteve komisiji, što je ministar Lončar obrazložio u svom uvodnom izlaganju i to je jako bitno. Takođe, na spisku Fonda biće proširena lista retkih bolesti koje se do sada nisu nalazile na spisku Fonda. Ne želim zaista da kao prioritet ističem nijedno bolesno dete ili bolesnog čoveka i vrstu bolesti, smatram da je svačiji život podjednako važan i vredan, ali lično sam bila upoznata kao poslanica koja dolazi iz grada Aleksandrovca o bolesti deteta čija se dijagnoza bolesti nije nalazila do sada na spisku RFZO.

Zaista iskazujem posebnu nadu i zahvalnost da će i ovo dete i sva ostala dečica, a ja im želim zaista da ih ima što manje u narednom i budućem periodu se uopšte i koriste sredstva ovog Fonda, ali je zaista vest jako pozitivna, da je sada izdvojena ovolika sredstva, oko dve milijarde dinara i da isto tako Ministarstvo ukazuje da će ta sredstva biti i uvećana. Tako da će ovaj predlog zakona Ministarstva zdravlja imati punu podršku poslanika JS.

Što se tiče vašeg zakona, uvaženi ministre, takođe imate punu podršku poslanika JS, dakle, Zakona o zaštiti životne sredine, Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju afričko-evroazijskih migratornih ptica i vodenih staništa, zatim sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske i predloženog protokola.

Dakle, vaše ministarstvo i Srbija shvatila je ozbiljno važnost zaštite životne sredine. Shvatila je ozbiljno Poglavlje 27 koje se tiče očuvanja životne sredine, očuvanja naših voda, klime, vazduha, zemljišta, što je važno za život i zdravlje svih ljudi.

Korisnici ili lica, a jako sam pažljivo slušala vaše izlaganje, koje je bilo i jasno i koncizno, da aplikatori za sredstva koja će jednim delom izdvojiti i Ministarstvo za zaštitu životne sredine, ali isto tako i sredstva pretpristupnih fondova EU IPARD programa, da će korisnici ovih sredstava biti kako pravna, tako i fizička lica i korisnici poljoprivrednih gazdinstava, što je jako bitno. Dakle, stvaraju se pravni uslovi kako bi i pravna i fizička lica mogla da apliciraju za ova sredstva.

Vi ste, ministre, pomenuli kao primer dobre prakse i Austriju i Mađarsku. Poslanička grupa Jedinstvene Srbije, na čelu sa šefom naše poslaničke grupe, uvaženim Draganom Markovićem Palmom, imala je u prethodnom periodu jednu veoma uspešnu posetu Austriji, Beču, gde smo mogli i lično da se uverimo o stepenu i naporima koje ova zemlja ulaže u zaštitu životne sredine, a isto tako imali smo i radni sastanak iz oblasti ekologije u Kompaniji „Por“, koja se bavi zaštitom životne sredine, prisutna je i u Srbiji. Mi smo tom prilikom izložili sve probleme, naročito kada su u pitanju regionalne deponije, a složićete se i vi kada ste došli na čelo ministarstva i sagledali problem, da Srbija apsolutno ima problema sa regionalnim deponijama.

Ja dolazim iz Rasinskog okruga. Postoji problem. Raški okrug ima problem i da ne pominjem druge okruge. Dakle, veliki je problem i vaši napori moraju biti usmereni u rešavanju pitanja regionalnih deponija.

Verujem da ćete se složiti da pitanje broj jedan ne samo evropskom putu, već i na nacionalnom putu mora biti pitanje rešavanja regionalnih deponija i svakako i svih ostalih segmenata u oblasti zaštite životne sredine.

Međutim, problem ekologije kako rešavate vi u ministarstvu, mi kada donosimo zakone u Narodnoj skupštini, smatram da i lokalne samouprave, jedinice lokalnih samouprava, pored građana koji treba da podižu svest o zaštiti životne sredine, i nevladinom sektoru svakako puna podrška u ovoj oblasti zaštite životne sredine, smatram da i jedinice lokalne samouprave takođe moraju da aktivnije učestvuju u izradi svih dokumenata koji su potrebni kako u pripremi projekata, podnošenje projekata, tako i rešavanju ekoloških pitanja na lokalu.

Zakonom o zaštiti životne sredine propisano je da sredstva Zelenog fonda sada u većoj meri mogu da koriste jedinice lokalne samouprave i upravo ovo nije neka velika sistemska, da kažem, izmena zakona, ali je prilagođavanje svih ovih propisa koje do sada u zakonu nisu bili prisutni, programima EU.

Svakako da na tom put prioriteta…

(Predsedavajući: Koleginice, privodite kraju.)

Hvala vam. Sumiraću na kraju da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije zakonu iz oblasti zaštite životne sredine i vašem ministarstvo, takođe, dati punu podršku. Hvala vam.
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Poštovani predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, svi predloženi zakoni i sporazumi, dakle, 28 predloženih sporazuma imaće punu podršku poslaničke grupe JS.

Jedinstvena Srbija kao socijalno odgovorna stranka, na čelu sa našim predsednikom i počasnim konzulom Republike Grčke u Srbiji, uvaženim Draganom Markovićem Palmom, vodi odgovornu socijalnu politiku i brigu o svim građanima Srbije, kao i o penzionerima, tako da ćemo dati punu podršku kada je u pitanju zakon o PIO.

Što se tiče drugog zakona, zakona o visokom obrazovanju, svakako da ćemo podržati i zakon o visokom obrazovanju koji je u epicentar pažnje stavio da studenti koji završavaju studije po starom programu da im damo rok dodatnog studiranja, tako da ne vidim ni jedan razlog da ne podržimo i ovaj zakon i da ne podržimo naše studente i obrazovanje.

Kada je u pitanju 28 predloženih sporazuma posebno bih istakla Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u oblasti turizma, kao i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine. Tako da će svi ovi sporazumi, a naročito bih istakla prijateljski odnos Grčke, zatim Republike Kine i nama prijateljske Rusije koja govori u prilog činjenici da ove zemlje pokazuju prijateljski i blagonaklon odnos prema Srbiji.

Vidim da predstavnici opozicije negoduju kada sam rekla da JS vodi brigu o penzionerima, reči su ovde suvišne. Imali smo kritike kada su u pitanju neki tviter nalozi od nekih predstavnika porodičnih partija. Reči može svako da izgovori, ali dela su najznačajnija, kada je u pitanju odnos JS prema penzionerima i mi ćemo nastaviti da pomažemo penzionerima, a isto tako i da podržavamo zakon koji je pozitivan i koji je u korist penzionera.

Kada je u pitanju zakon koji je podnelo Ministarstvo rada i socijalne politike, ministre Đorđeviću, u vašem uvodnom izlaganju ste nas ubedili da Srbija sada vodi dobru ekonomsku politiku, što predstavlja jedan uslov povećanja penzija u Srbiji, odnosno mi sada imamo situaciju da ovim izmenama i dopunama zakona trebamo ukinuti Zakon o privremenom smanjenju penzija i penzionerima vratiti odnos penzija koji je bio u oktobru 2014. godine. Tako da usvajanjem zakona, već u oktobru, odnosno isplatom u novembru mesecu, penzioneri će imati mogućnost povećanja penzija.

Takođe, očekujemo, s obzirom na suficit u budžetu i ispravno vođenu ekonomsku politiku, da će u narednom periodu Vlada dati predlog i o daljem povećanju penzija, kao i o povećanju plata u javnom sektoru.

Mi ne sumnjamo u dobru volju predlagača i mi iz JS smatramo da Republika Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem vodi odgovornu i stabilnu ekonomsku politiku, što pokazuje suficit u budžetu. Fond PIO kako smo mogli da čujemo je stabilan a u budžetu ima dovoljno sredstava i to je pozitivna vest. Dakle, Srbija je izašla iz deficita, već tri godine imamo suficit u budžetu, a 2014. godina je bila pred finansijskim bankrotom. Odluka koja je tada doneta najviše je pogodila penzionere koji su možda i najvažniji stub društva i mi moramo da nastavimo da se borimo dalje, da penzioneri mogu da nastave dostojanstven da žive, tako da ne smemo nikada više dozvoliti da penzioneri moraju i posle odlaska zasluženog u penziju, da nastave da radi, kako bi pomagali svojoj deci i unucima.

Naravno da postoje lokalne samouprave koje pomažu svim građanima, naročito penzionerima, bolesnima i starim licima. Imamo primer grada Jagodine, koji omogućava besplatan prevoz penzionerima, besplatan prevoz ka kliničkim centrima i bolnicama, isto tako funkcioneri u Jagodini ne koriste svoje službene automobile, već ih koriste građani, koriste ih stari i bolesni.

Ovo su sve pozitivni primeri da pored pozitivnog zakona i lokalne samouprave isto tako trebaju da pruže punu podršku kada su u pitanju penzioneri, stari i bolesni.

Dakle, da sumiram, svi ekonomski pokazatelji su dobri. Cilj je ukidanje privremenih mera umanjenja penzija i povećanje penzija koje nikada nije bilo veće. Naravno da ćemo podržati realizaciju ovog cilja. Dakle, sve promene su u interesu penzionera i penzioneri će imati punu podršku JS.

Takođe, ministru Đorđeviću i državnom sekretaru Nenadu Neriću, zahvaliću se, s obzirom da dolazim iz opštine Aleksandrovac, zato što su uložili kao Ministarstvo i državni sekretarijat ogromne napore da Društvo za pomoć dece sa posebnim potrebama, ili dece ometene u razvoju, nađe način za rešenje problema zastoja u radu, da ova dečica dobiju punu podršku u nastavku korišćenja svojih usluga.

Što se tiče drugog zakona, ili da kažem trećeg po redu zakona, Predloga zakona o visokom obrazovanju, ovim izmenama i dopunama zakona dajemo šansu, ili pružamo šansu efikasnijeg i efektivnijeg studiranja i tako da država treba da ima visokoobrazovani kadar. Poslanici JS ne vide prepreku da ovim studentima, koliko ih je sada ostalo, oko 4.000 studenata ne treba dati šansu, naprotiv, treba im dati šansu. Mi smo imali pitanja i na sajtu parlamenta, da se studentima po starom programu, čije studije traju pet i šest godina, možda i dodatno damo predlog da se produže rokovi ukoliko bude bilo potrebe za tim.

Takođe, ministre Šarčeviću, hvala vam što držite reč kada su u pitanju seoske škole, naročito kada je u pitanju Rasinski okrug. Vaši saradnici su obišli ovaj teren. Mi imamo, ne tako velike, ali probleme sa određenim seoskim školama u planinskim predelima…


Samo da završim, da postavim ministru pitanje.

Dakle, imamo problem sa seoskom školom u Ploči, gde je podnet Ministarstvu zahtev. Izrazilo je pozitivnu volju i Kancelariji za investiciona ulaganja, pa vas molim da i taj problem rešimo.
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, gospodine Neriću, poštovani građani Srbije, poslanička grupa Jedinstvene Srbije će u danu za glasanje održaće sve predloge zakona koji su na dnevnom redu za odlučivanje, dakle radi se o setu zakona iz oblasti socijalne politike i boračkih prava.

Pre svega kao poslanik Jedinstvene Srbije, koja ima dva svoja poslanika u Odboru za rad, pohvaliću rad resornog ministarstva, kako na Odboru za rad, tako i danas ovde u ovoj načelnoj raspravi. Smatram da svi ovi zakoni koji su pred nama i o kojima odlučujemo već su na neki način isfiltrirani na Odboru za rad, i svi smo se složili i poslanici vladajuće većine, kao i poslanici opozicije da su ovo vrlo dobri zakoni.

Takođe, ono što posebno želim da naglasim jeste da Republika Srbija vodi vrlo dobru politiku na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, što se pokazalo i juče, kada je još jedna država povukla ranije dato priznanje. Dakle, radi se o Liberiji, koja je povukla ranije dato priznanje o priznavanju nezavisne države Kosovo.

To je veoma dobar put, s obzirom da je u prethodnih šest meseci pet država povuklo ovo priznanje, s obzirom da se radilo o nedovoljno informacija koje su posedovale u trenutku kada su davale ovo priznanje.

Ministar Dačić nas je obavestio da će u narednom periodu voditi pregovore sa još deset zemalja koje će isto učiniti.

Što se tiče samog zakona o podršci porodice sa decom, žao mi je što trenutno nije prisutna i ministarka bez portfelja Slavica Đukić Dejanović, ali ja se nadam da će i ministar Đorđević moći u ovom delu kada se radi o merama Strategije populacione politike da odgovori na neka pitanja koja bih mu postavila.

Dakle, Jedinstvena Srbija podržaće sve ove zakone koji se odnose na podršku porodica sa decom. I, ne bih se složila sa prethodnim kolegom koji je rekao da niko do sada u Srbiji nije sprovodio ove mere populacione politike. Mi imamo Jagodinu i Dragana Markovića Palmu, koji već 14 godina sprovodi mere populacione politike i stimuliše borbu protiv bele kuge, ispravno vođenu demografsku politiku, podršku majkama sa jednim, dvoje, troje, četvoro i više dece, kao i podršku u rađanju i podršku kada su u pitanju majke, tj. buduće majke koje vantelesnom oplodnjom jedino mogu da se ostvare u ulozi majke i gde smatramo da i država treba dati još veću podršku ovim majkama koje nisu u mogućnosti da same finansiraju ovaj način trudnoće.

Od krucijalnog je značaja što je država Srbija prepoznala značaj populacione politike i sve što radimo, radimo u cilju da nam što više mladih ostane u našoj zemlji, da što više mladih u ostane u sredini u kojoj živi, naročito u seoskoj sredini, s obzirom da dolazim iz opštine gde sa druge strane, kako postoje opštine gde postoji pozitivan trend, kada je u pitanju rađanje, kao što je Jagodina i gde imamo svake godine sve više đaka prvaka, znači, pozitivan je natalitet, imamo opštine i naročito seoske sredine gde imamo negativan trend rađanja. Ja sam ovome pričala sa ministarkom Đukić Dejanović kada smo donosili budžet, gde je rekla da će biti povećana ta sredstva da se još više ulaže u ove opštine koje imaju negativan trend u natalitetu.

Ovo je jako važno i kažem i kao poslanik i kako roditelj muškog deteta koje se školuje u našoj zemlji, gde želim da svi mladi ljudi ostanu da žive u svojoj zemlji, da imaju porod, kao, na kraju krajeva, po ugledu na naše pretke i da zadržimo ove mlade ljude različitim merama, poput ovih mera populacione politike, isto tako, i merama na neki način da se omogući majkama i deci ili porodicama sa više dece besplatno školstvo.

Tako da, ovo je jako bitno kako bi se očuvali kao nacija, jer po statističkim podacima, da nisu počele da se sprovode ove mere i da nije predložen ovako dobar zakon, Srbija bi za 40 godina nestala kao nacija.

Međutim, ono što posebno želim da pitam ministra Đorđevića, naravno, uz svo uvažavanje zakona koji je dobar, da li će primeniti mehanizme i mere kada su u pitanju majke koje već imaju jedno, dvoje ili četvoro dece i kako rešiti, da kažem, problem i tih majki u nekom dugoročnijem periodu, kao i dati veću podršku majkama sa dečicom ometenom u razvoju i dečicom sa invaliditetom, jer ovi anđeli zaista zaslužuju, kao i njihove porodice koji ulažu velike napore, još veću podršku društva?

Sve ovo su mere koje gledaju pro-futuro, to znači u budućnost, za ispravno vođenu demografsku i populacionu politiku naše zemlje.

Svakako, za nas iz Jedinstvene Srbije, porodica je stub društva. NJu čine žena majka, muškarac i deca i od toga nikada nećemo odustati, tako da se ne slažem sa natpisima koji u novinama stoje – oformićemo prvi gej u Srbiji. U periodu kada govorimo o merama populacione politike, moramo da apsolutno podržimo zdravu porodicu.

Posebno bih pohvalila i ovaj zakon koji se tiče ratnih memorijala, kao i zakon koji se odnosi na borce, ratne vojne invalide i porodice palih boraca. Zaista, borci rata koji Srbija nikada, da kažem, nije izazvala već je bila uvučena u takve ratove, oslobodilačke ratove, zaslužuju svo dostojanstvo i pažnju naše države, kao i njihove porodice. I pohvalno je to da je Ministarstvo i deci palih boraca, kao i deci boraca rata omogućilo sada u više od 40 škola, odnosno visokoškolskih ustanova besplatno školovanje, ali isto tako i da ratni vojni invalidi mogu da se besplatno leče u banjskim lečilištima.

Samo još da kažem na kraju da će poslanička grupa JS podržati sve predloge zakona.
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, uvažena guvernerko sa saradnicima, poštovani građani Srbije, poslanička grupa JS, na čelu sa Draganom Markovićem Palmom, daje apsolutnu i veliku podršku u donošenju svih zakona u Narodnoj skupštini. Poslanička grupa JS podržaće i sve predložene finansijske zakone koje je podnela Narodna banka Srbije u danu za odlučivanje.

S obzirom da mi je jako malo vremena preostalo, neću obrazlagati sve zakone pojedinačno, ali ću reći da ćemo dati apsolutnu podršku svim zakonima, kao i da ćemo podržati sve sporazume o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Dakle, radi se o sporazumima za dalji razvoj zdravstva, za razvoj javnih preduzeća i finansijskih institucija.

Građani Srbije znaju da ova vlast radi odgovorno i da sve zakone donosimo u interesu građana Srbije. Predloženi zakoni od strane Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija pokazuju monetarnu i finansijsku stabilnost u kom pravcu ide Srbija, pokazuju da mi danas imamo dobru fiskalnu politiku, stabilnost dinara i, ono što je nama iz poslaničke grupe JS jako bitno, imamo stabilnost za dovođenje investitora i bolju sigurnost građana Srbije. Naravno, ovi zakoni koje ste predložili pokazatelj su i vašeg kontinuiranog i dobrog rada, uvažena guvernerko, i poslanička grupa svakako će sve ove zakone podržati.

Srbija je sada priznata u svetu, dakle, trebalo je dosta vremena da zadobije ponovno poverenje kako građana Srbije, ali i ostalih država koje sada imaju sasvim drugačiju sliku o našoj državi. Tako da ovi međunarodni sporazumi između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj pokazatelj su da se Srbiji veruje.

Poslanička grupa JS svakodnevno je na terenu sa građanima Srbije i najbolje poznajemo probleme sa kojima se građani suočavaju i sa kojima su se suočavali u prethodnom periodu. Veliki broj problema rešava se u kontinuitetu, kao što je povećanje plata, sada su povećane i penzije, doduše, u narednom periodu pokazaće se znatno povećanje penzija, ali isto tako postoje problemi koje moramo da rešavamo, a koji su zaostali u prošlosti.

Kao poslanik JS, moram da ukažem na činjenicu, naročito vama, poštovana guvernerko, da imamo problem još uvek zaostali, kada su u pitanju građani Srbije koji su prezaduženi u švajcarskim francima, da taj program, iako nije ova vlast odgovorna za tako nešto, iako ulaže napore da se takvi problemi reše, mi moramo da nađemo zajedničko i generalno rešenje da takav problem koliko-toliko ublažimo ili rešimo.