Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Jelena Vujić-Obradović

Jelena Vujić-Obradović

Jedinstvena Srbija

Govori

Zahvaljujem, potpredsedniče.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, uvaženi predstavnici iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodine Đorđeviću i gospodine Neriću, poštovani predstavnici iz Ministarstva finansija na čelu sa ministrom Sinišom Malim, na samom početku reći ću da na dnevnom redu današnjeg skupštinskog zasedanja i u celokupnom načelnom pretresu juče, danas i sledećeg dana, govorimo o veoma važnim zakonima koji su gotovo 20 godina čekali da uđu u skupštinsku proceduru što govori o važnosti i značajnu ovih zakona.

Ispred poslaničke grupe JS govoriću danas o prvih šest tačaka dnevnog reda, dok će o ostalim tačkama dnevnog reda govoriti moje uvažene kolege iz poslaničke grupe JS.

Jedinstvena Srbija i naši koalicioni partneri, sa našim predsednicima Draganom Markovićem Palmom i Ivicom Dačićem daju nedvosmislenu i jasnu podršku u donošenju svih zakona ovde u Narodnu skupštinu od samog početka. Tako će biti i sada. Dakle, daćemo i podržaćemo sve zakone koje je podnelo i Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja ovde u Narodnoj skupštini.

Dakle, sa jasnim i pozitivnim rezultatima u svim sferama društvenog, socijalnog, finansijskog, političkog i bezbedonosnog i privrednog života Republike Srbije, a za nas iz Jedinstvene Srbije, ovi zakoni koji su ma dnevnom redu, naročito koji se odnose na oblast socijalne zaštite su od izuzetnog značaja, jer program Jedinstvene Srbije u prvi plan stavlja programe iz oblasti socijalne zaštite porodice boraca invalida.

Jedinstvena Srbija glasaće za sve vaše zakone, uvaženi ministre Đorđeviću, koje ste podneli. Izuzetno su značajni, izuzetno su dobri u odnosu na prvobitni nacrt zakona koji je dat. Mi kao članovi i zamenici članova Odbora za rad sa vama i kolegama iz ministarstva zaista smo vodili jednu argumentovanu i konstruktivnu raspravu i posvećenost na odboru. Sa predsednicima Udruženja boraca došlo je do jednog, da kažem, za sada dobrog rešenja. Svakako da će i poslanici JS određenim amandmanima i celokupna ova rasprava od strane kolega danas je jako značajna, jer sve ono to treba promeniti i upotpuniti smatramo da će ovim novim Predlogom zakona i da će sve kolege glasati za ovaj zakon koji je izuzetno značajan za naše borce, veterane, ratne vojne invalide i pale borce.

Na ove zakone se zaista čekalo 20 godina. Narodski rečeno, skrivani su pod tepih i od značaja je da ste kao prioritet na ovom 26. vanrednom zasedanju upravo uvrstili u ovu skupštinsku proceduru.

Predloženim zakonima zajedno sa građanima Republike Srbije apsolutno moramo da radimo svakog dana da stvorimo uslove za bolji život naših boraca, da stvorimo uslove i ne dozvolimo da potpadnu pod socijalnu kategoriju i za bolju budućnost sve dece u Republici Srbiji, da ostanu ovde da žive, da ostanu u našoj domovini, jer mi drugu i rezervnu domovinu nemamo.

Pravni akti svakako koji su juče bili u skupštinskoj proceduri i o kojima smo razmatrali i na Odboru za pravosuđe i koje je razmatrao Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo treba da pruže pravni kontinuitet, treba da pruže vladavinu, veću vladavinu prava Republike Srbije, jer u istinu svi ovi zakoni utemeljuju pravni sistem pre svega Republike Srbije, a zatim i sve ostale zakone, uključujući i socijalne i finansijske zakone koji su bitni za ekonomski i socijalni status građana Republike Srbije.

Srbija naše borce u ratovima smatra najzaslužnijim građanima Republike Srbije i ja molim sve građane Republike Srbije da ne slušaju neistine koje se plasiraju i da mi ovde upravo u visokom domu borimo se za prava svih građana Republike Srbije i borimo se za dostojanstvena prava boraca.

Borimo se, dakle, da više nikada ne bude ratova, da više nikada ne bude bombardovanja, bola, patnji.

Ja sam poslanik JS, ali sam isto tako i praunuka i unuka palih boraca. Kolega je jednog trenutka rekao da ne koristimo termin - palih boraca, ali to je uvršćen sistem boraca u Prvom i Drugom svetskom ratu, ali sam isto tako i supruga, sestra i ćerka boraca u ratovima koji su se dešavali u prethodnom periodu u Hrvatskoj i na teritoriji Kosova i Metohije.

Dakle, sa ponosom mogu da govorim da se ovde borimo za sve kategorije boraca i da su po prvi put ovim zakonom uvršćeni i borci koji su se borili i na teritoriji Kosova i Metohije, koji su se borili u prethodnom ratu na teritoriji Hrvatske.

Borci, heroji, veterani, članovi njihovih porodica, ratni vojni invalidi, moraju biti priznati u obezbeđivanju svih prava i mora biti veći stepen obezbeđivanja zakonitosti. Za nas iz JS to je prioritet i to je najvažnije, da borci, da kažem, da ova sadašnja materija koja treba da zaštiti borce, vojne invalide i porodice palih boraca, mora biti sistematski sjedinjena u jednom pravnom aktu, s obzirom da dosadašnji zakoni, zakoni koji datiraju iz, da kažem, tih saveznih zakona i nisu u jednom smeru. I bilo je više zakona, tako da nije postojao jedinstven pravni akt koji bi objedinio sva njihova prava.

Dakle, taj poslednji zakon na kojima su se zasnivala prava boraca datira iz 1998. godine i zahteva uređenje ove oblasti jednim propisom.

Zakon je radikalno promenjen u odnosnu na prethodnu verziju. Očekujem veliku podršku svih poslanika, naravno, uz određene argumente šta i kako još treba promeniti i izmeniti, slušajući i prava boraca i predstavnike njihovih udruženja i udruženje veterana.

Vi ste, ministre, danas ovde zaista koncizno, jasno i do detalja izneli određene pojedinosti i na neki način uokvirili zakonski predlog, da smo mogli da dobijemo jasnu sliku o svim stavkama iz ovog predloga zakona.

Dakle, postojeći nacrt zakona koji je pred nama na dnevnom redu sublimira 12 postojećih zakona, četiri uredbe, jednu odredbu, četiri protokola, četiri uputstva, dva sporazuma i jedan zaključak i u pripremi ovog nacrta zakona učestvovali su predstavnici udruženja vojnih invalida i boraca.

Ovim zakonom nijedno pravo nije uskraćeno borcima, već se u skladu sa mogućnostima države stvaraju uslovi da se uvedu dodatna prava boraca.

Svi zajedno, složićemo se, moramo i kao društvo i kao država i kao pojedinci i mi kao poslanici, kao predstavnici zakonodavne vlasti, da poštujemo one koji su se borili, koji su krvarili, koji su ginuli za našu zemlju, da sačuvamo sećanje na one koji su dali živote za naše bolje sutra i za bolje sutra dece u Republici Srbiji, jer oni predstavljaju naše heroje i kao društvo i kao država moramo da im pokažemo i zahvalnost i poštovanje za sve što su učinili.

Želimo da status boraca bude zaista jasno definisan, ko su borci, iz kojih perioda imaju status boraca i da obezbedimo mnoge povoljnosti za sve ratnike u pojedinim slučajevima i članove njihovih porodica, roditelje i potomstva.

Svakako da ćemo se zalagati i amandmanima da borci koji zaslužuju najviše poštovanje i odlikovanje ne smeju da budu zaboravljeni, što je ovim zakonom i pokazano, ne smeju da budu prepušteni slučaju, a nikako da budu socijalni slučajevi, već zaslužni građani Republike Srbije, jer borci ratova su temelj države i patriotizma, a to mora da se ceni i poštuje. Mi iz JS smatramo da oni imaju najveće zasluge za Srbiju koja danas jeste, koja je opstala i koja postoji.

Kada govorimo o boračkom dodatku, svakako da treba da bude uvršćen kao vid nacionalnog priznanja. Ja bih vas ovde zamolila, eto, za neko dodatno obrazloženje, jer smatram da nije dovoljno definisan pojam boračkog dodatka i njegove visine, kao i zdravstvena zaštita koju su borci dobili kao jedno od prava.

Ono zašta se zalažu i što smatram da je i do sada uvršćeno kao praznik i Dan boraca oduvek, to je Vidovdan i da ovde u skupštinsku proceduru i treba ući taj predlog zakona da se odredi dan ratnih boraca, između ostalog, i dan veterana, koje zahtevaju da odredimo u cilju poštovanja naše Srbije i vrednosti i ovaj praznik.

Žao mi je što je državni sekretar Nenad Nerić trenutno izašao i odsutan. Bio je uključen u sve naše razgovore, čak je i posetio okrug i zajedno sa nama određene porodice ratnih vojnih invalida, i zaista, u okviru državnog sekretarijata i vašeg ministarstva, založio se za poboljšanje statusa boraca, ali bio je i uključen u određene razgovore i sugestije, kada su u pitanju i invalidi, ne samo invalidi rata, već i naši invalidi u Srbiji, tako da, mnoge predloge je uvažio i državni sekretar i vaše ministarstvo na koje su nam ova i udruženja i pojedinci sugerisali.

Takođe, vi ste obrazložili drugi zakon koji će poslanička grupa JS podržati. To je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije, značajan sporazum. Imate punu podršku naše poslaničke grupe.

Zatim, imamo na dnevnom redu veliki broj protokola, sporazuma. Ja ću govoriti o potvrđivanju Protokola za međunarodni prevoz robe.

Zatim, imamo jako važan zakon, da to ne zaboravim, Zakon o igrama na sreću. U okviru ovog zakona posebno treba da se pohvali rad Ministarstva i ministra finansija, koji je ovaj zakon uvrstio u skupštinsku proceduru, Zakon o igrama na sreću, zato što će ovim zakonom budžet Republike Srbije biti značajno uvećan, ali finansijska sredstva koja će se nalaziti u okviru ovog budžeta biće određena određenim kategorijama, da kažem, stanovništva, pre svega invalidnim licima, što je od jako velikog značaja. Mi iz JS taj, da kažem, socijalni program uvek stavljamo na prvo mesto i smatramo da invalidi kao kategorija u mnogim poslovima nisu prihvaćeni. Mnogi se nalaze na rubu egzistencije.

Svakako da ne treba ni sve borce invalide stavljati u isti koš, jer i različiti su uslovi života pod kojima žive, ali finansiranje iz budžeta, finansiranje Crvenog krsta, finansiranje ustanova socijalne zaštite i ono što je najvažnije jeste finansiranje retkih bolesti za decu koja se leče u inostranstvu i koja treba da se leče u inostranstvu. Svakako da smo mi ovaj zakon doneli, ali ovo je povećanje fonda i povećanje sredstava, što je od izuzetnog značaja. Tako da, država je na ovaj način pokazala da se značajno ulaže u podršci i zaštiti, da kažem, invalida i uopšte socijalnih kategorija i da izdvaja ogromna sredstva.

Svakako da treba postojati i veća kontrola i centara za socijalni rad, ali isto tako i veliki novac koji država izdvaja i koje finansira. Nevladine organizacije i lokale samouprave svakako da trebaju biti pod kontrolom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Takođe, sporazum i protokol koji se odnosi na otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji koji je Vlada Republike Srbije podnela 31. januara 2020. godine od velikog je značaja. Ja sam u više navrata postavljala i poslanička pitanja Ministarstvu poljoprivrede, kada je u pitanju sistem za navodnjavanje zbog promenjenih klimatskih uslova i sušnih godina. Jako je značajno da se u Republici Srbiji uspostavi i sistem za navodnjavanje kako bi poljoprivrednici mogli da osiguraju svoju poljoprivrednu proizvodnju.

Ono što je od izuzetnog značaja jesu sporazumi, protokoli za ukidanje viza sa velikim brojem zemalja. To govori u prilog odličnoj diplomatskoj politici koju vodi ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je sada i u Solunu dobio vrlo značajno priznanje, Hilandarsku spomenicu, i posetio je tom prilikom i Zejtinlik. To sve govori u prilog odličnoj spoljnoj politici ministra spoljnih poslova Ivice Dačića koje je vrlo značajno za našu zemlju, koje je vrlo značajno za ukidanje viza sa velikim brojem zemalja, jer nama je svaka zemlja, svaki novi uspostavljeni, da kažem, prijateljski odnos, kako sa zemljama u okruženju i regionu, Evrope i sveta vrlo značajan, naročito kada se borimo za pitanje povlačenja priznanja samoproglašene države Kosovo, što je ovim putem i potvrđeno.

Ukoliko smatramo, svi ovde smatramo, da je zaista Aleksandar Vučić najbolji državnik u istoriji Republike Srbije, Ivica Dačić najbolji ministar spoljnih poslova, trebamo pomenuti, kada je u pitanju, da kažem, socijalni program, a i vi ste, ministre, u više navrata pohvalili Jagodinu, kao vrlo dobar i značajan primer koju vodi predsednik Jedinstvene Srbije, Dragan Marković Palma, gde sada imamo i otvaranje četvrte industrijske zone i gde se svakog dana, da kažem, povećava broj zapošljavanja mladih, smanjuje se nezaposlenost. To utiče i na stabilnost porodica, na stabilnost rađanja dece, svakako zapošljavanja, dovođenja stranih investitora.

Sve su to vrlo značajni faktori da Republika Srbija zaista ide u pravom smeru. Treba zaista napomenuti, vrlo značajno, što je predstavljeno sada i na velikoj regionalnoj konferenciji, veliku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, što smo ovde i u ovim sporazumima potvrdili gde je sada Srbija na šestom i sedmom mestu podrške Evropske banke za obnovu i razvoj, ali se smatra da će u tekućoj, sledećoj godini biti uvršćena i među prvih pet zemalja koja ima podršku i poverenje Evropske banke za obnovu i razvoj. To je vrlo značajno za zadržavanje mladih u Republici Srbiji, za ostanak i opstanak mladih, za osnivanje porodica u Republici Srbiji i zapošljavanje.

Od strane poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme svakako da ćete imati punu podršku svim predloženim zakonima. Zahvaljujem.
Zahvaljujem poštovana predsednice, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, put rodne ravnopravnosti, koji vodi putu napretka i unapređenju ne samo položaju žena u Srbiji, već vodi putu bolje i lepše i stabilnije Srbije.

Jedinstvena Srbija, pre svega, kao prioritetan program ima program o porodici, a žena je za nas najvažnija karika i stub društva. Žena je u JS i majka i sestra i domaćica i poslovna žena, a isto tako cenjena i kao žena koja se bavi politikom.

Potvrdiću i stav svoje koleginice Marije, koja je već rekla da je JS na svim nivoima, kao na lokalnom tako i na republičkom nivou, dakle, i u zakonodavnoj i u izvršnoj vlasti ima veliki broj žena i na našim listama svakako da ćemo podržati predlog koleginice Marije Obradović o većem učešću i procentu žena, ali na JS to direktno ne utiče, jer mi smo i do sada imali veliki broj žena na našim i lokalnim i republičkim listama tako da imamo i dve poslanice u republičkom parlamentu, a veliki broj žena na mestima i direktora i odbornika i svih drugih institucija i ustanova.

Takođe, ako gledamo na zakon o većem učešću žena u političkom životu, svakako da ćemo postići jedan bolji, da kažem, lepšu sliku, evropsku sliku kojom će Srbija postati jedna od pet zemalja o najvećem učešću žena u parlamentu, parlamentarnom životu, ali mi i do sada imamo i predsednicu Narodne skupštine i veliki broj žena na drugim, vrlo značajnim funkcijama, i svakako da ćemo dati podršku i sada da žene budu više cenjene i da budu i na lokalnim nivoima, koji su možda i najvažniji nivoi i stubovi u političkom životu, gde žene direktno učestvuju i bore se da promene svaki segment u društvu i sve probleme od najsitnijih problema, koje se u lokalnom životu dešavaju, do najkrupnijih problema, a svakako da su oni glavna karika i stub koji utuče na nas u parlamentarnom životu prenoseći nam sve probleme koje trebamo da i iz ovog visokog doma rešavamo na, da kažem, sa parlamentarnog na lokalnom nivou.

Tako da JS svakako da će podržati i ovaj amandman koleginice Obradović, podržaćemo i predlog koleginice Gordane Čomić, koji je svakako revolucionaran. Ovaj predlog prihvatio, da kažem blagonaklono, i predsednik Aleksandar Vučić i naš, tj. moj predsednik Dragan Marković Palma, na prvom mestu uvek stavlja žene, kao domaćice, kao majke, kao sestre, kao supruge. Citiraću jednu njegovu rečenicu – da žene treba da budu poštovane uvek kao da je svaki dan praznik i kao da je svaki dan 8. mart, jer za nas, kada govorimo o ženama i kada govorimo o programima, ne radi se o političkim samo programima, već i o životnim programima gde žene trebaju da budu uključene u sve sfere života i političkom životu.

Tako da puno podrške JS u daljem napretku lepše i bolje Srbije i života svih građana Srbije i naše dece. Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, u matici, dijaspori i rasejanju, dozvolićete mi da u okviru prava za postavljanje poslaničkih pitanja, a u cilju očuvanja srpskog jezika, srpske kulture i tradicije, postavim poslaničko pitanje Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao jednu sponu i dobar znak, pokazatelj i most kojim se srpstvo ujedinjuje.

Opstanak srpskog jezika, srpske kulture, srpske ćirilice, predstavlja u svetu važan znak kako bi očuvali naš jezik, našu kulturu i našu tradiciju svih Srba u Dijaspori i rasejanju, i kako bi mogli van nastave koju uglavnom pohađaju na jeziku zemalja u kojoj se nalaze, da pohađaju dodatnu nastavu gde će moći da uče srpski jezik.

Bez podrške matice, mislim na mlađe generacije, teško će biti da se odupru asimilaciji i očuvanju svog jezika, tradicije i običaja.

Verujem da će naša ministarstva i Kancelarija za Dijasporu, kao i Odbor za Dijasporu, najpre napraviti jasnu sliku o broju naših građana Republike Srbije koji se nalaze u Dijaspori i dece koja imaju potrebe za pohađanjem te nastave, najpre zemalja koje su više ugrožene od strane većinskog naroda, kao što su Albanija, Mađarska i Slovenija, a zatim i zemalja u kojima više žive građani Republike Srbije.

Ulaganjem Srbije u rad dopunskih škola u inostranstvu, dajemo priliku našoj Dijaspori da očuva srpski jezik, kulturu i tradiciju.

Treba izraziti posebno zadovoljstvo zbog činjenice da je interesovanje dijaspore za učenjem srpskog jezika iz godinu u godinu sve veće i da je Srbija među retkim državama koja finansira rad dopunskih nastava.

Pitanje koje postavljam Ministarstvu kulture i informisanja odnosi se na donošenje Pravilnika o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu koji bi trebalo da unapredi kvalitet nastave i funkcionisanje dopunskih škola kako bi svoj deci u dijaspori dali podjednaku šansu da očuvaju maternji jezik, kulturu i tradiciju kao i svoju veru?

Drugo pitanje koje postavljam, takođe Ministarstvu kulturi i informisanja, s obzirom da je ministar prosvete, gospodin Šarčević, potpisao dokument zajedno sa ministrom u Republici Srpskoj odnosi se na definisanje saradnje Srbije i Srpske za uvođenje škola srpskog jezika u dijaspori, kao i okupljanje što većeg broja Srba u tim školama koje žive u dijaspori, a u cilju je očuvanja nacionalnog identiteta srpskog naroda.

Tom prilikom napravljen je dogovor o potpisivanju Sporazuma ili Memoranduma kojim će se tačno definisati naredni koraci zajedničkog pristupanja Srbije i Srpske i zajedničkog delovanja prema dijaspori kako bi se ušlo i u proces digitalizacije nastave na srpskom jeziku.

Takođe, drugo pitanje koje postavljam Ministarstvu privrede, a odnosi se na Srbe u dijaspori jeste - kada će biti konačno stvoren pravilnik ili dokument kojima će biti propisan i jasni uslovi u ulaganju i promenjeni uslovi koji su u korist državljana Republike Srbije u dijaspori, promenjeni uslovi o ulaganju kapitala u Republiku Srbiju?

Republika Srbija nikada nije stvorila bolje uslove zahvaljujući dobroj politici, predsednika Aleksandra Vučića, izuzetno dobroj politici koju vodi ministar Dačić, politici okupljenoj koaliciji socijalista i Jedinstvene Srbije.

Ovom prilikom zaista želim da pozovem sve Srbe u dijaspori, s obzirom da danas donosimo vrlo važan zakon i razgovaramo o izborima, izbor o cenzusu, da u što većem broju izađu na naredne izbore.

Zahvaljujem.
Zahvaljujem poštovani potpredsedniče.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije postaviću dva poslanička pitanja ispred poslaničke grupe JS.

Prvo i veoma važno pitanje i poruka Dragana Markovića Palme, predsednika JS, koji se osvrnuo na sinoćno dešavanje prebijanja mladića srpske nacionalnosti u Podgorici. Povodom brutalnog prebijanja mladića srpske nacionalnosti samo zato što je Srbin i drugačijeg mišljenja, predsednik JS, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma, pitao je vlast u Crnoj Gori, ali se obraćamo i Ministarstvu spoljnih poslova u promeni postojećeg mišljenja - da li je na taj način, samo zato što je drugačijeg mišljenja i drugačije nacionalnosti otvorena turistička sezona u Crnoj Gori i da li prebijanje mladića srpske nacionalnosti govori o politici mržnje, koja se vodi prema Republici Srbiji, a koju vodi sadašnji predsednik Crne Gore Milo Đukanović?

Ubeđeni smo da narod u Crnoj Gori ne misli isto kao i Milo Đukanović i da i Crnogorci koji se nalaze u Republici Srbiji, ali i isto tako i svi stanovnici u Crnoj Gori treba da se okrenu protiv takve politike, kao i politike mržnje i otimanja srpskih crkava.

Što se tiče drugog pitanja, na ovo pitanje svakako morali smo da ukažemo jer ovo su već dešavanja koja hvataju maha, koja govore o politici mržnje prema Republici Srbiji i prema građanima srpske nacionalnosti u Crnoj Gori.

Drugo poslaničke pitanje postaviću Ministarstvu zaštite životne sredine, ministru Trivanu i državnom sekretaru Kariću, s obzirom na poziciju, na pregovaračku poziciju za Poglavlje 27 i pripremu najvažnijeg strateškog dokumenta u oblasti zaštite životne sredine, želela bih da postavim dva važna pitanja, a odnosiće se na izradu ovog dokumenta koji će kasnije dokumenti na nacionalnom i lokalnom nivou biti sublimirani, da obrate pažnju na pitanje regionalnih deponija i zakonske izgradnje mini hidroelektrana.

Poslaničko pitanje uz obrazloženje problema s obzirom da sam poslanik koji dolazi iz Kopaoničkog kraja, koji obuhvata sa jedne strane Rasinski okrug, a sa druge strane Raški okrug i opštine Brus, Aleksandrovac, Rašku, Vrnjačku Banju, jako važno pitanje jeste pitanje regionalnih deponija, ali pre rešavanja pitanja regionalnih deponija moram da ukažem na činjenicu da nije rešeno ni pitanje lokalnih deponija iako je u planu izgradnja regionalne deponije negde na teritoriji opštine Trstenik, ove opštine nisu uključene u domen ove regionalne deponije.

U delegaciji JS, koju je predvodio Dragan Marković Palma, mi smo imali u Beču sastanak sa kompanijom „Por“ i tom prilikom smo i obrazložili ove probleme koja je vrlo zainteresovana da u saradnji sa Republikom Srbijom rešava ovaj problem regionalnih deponija i tom prilikom je kompanija „Por“ zbog dobrih odnosa sa našim predsednikom Draganom Markovićem Palmom i donirala jedan kamion smećar JS, koja je preko našeg poslanika i odbornika JS u Vrnjačkoj Banji Vojislava Vujića i donirana opštini Vrnjačka Banja.

Tako da ovim pitanjem pre svega lokalnih deponija Ministarstvo apsolutno mora da se pozabavi jer ovaj problem ne može da se reši već više od 20 godina na lokalnom nivou i smeće je veliki zagađivač, pali se, baca se u reke i to je veliki problem ovog dela gde se nalazi Nacionalni park Kopaonik i apsolutno zaštićeni deo prirode.

Što se tiče drugog pitanja, koje je veoma važno, i koje je pokrenulo Udruženje Ekoklub „Željin“ iz Aleksandrovca je ste pitanje mini hidroelektrana, ali ne u domenu da one ne treba da budu izrađivane, već da izvođači radova u skladu sa projektima i procedurom to rade, zato što u ovom delu Kopaoničke regije, gde se nalaze planine Kopaonik, Željin, Goč, Jastrebac imamo i sada veliko arheološko nalazište „Koznik“.

Radi se o brdsko-planinskim rekama sa prvom klasom vode, čistih reka gde dolazi do totalne obustave vode nepravilnom gradnjom i do totalnog uništavanja prirode, ali isti tako i zdravih šuma i kada se krče šume dolazi do obrušavanja puteva, zemljišta i kamenog dela puta, što ugrožava kako lokalno stanovništvo, tako i turiste koji dolaze sve više u ovaj deo Srbije, Kopaonika i gore pomenutih planina, ali se uništava i prirodno bogatstvo, kako biljnog, tako i životinjskog sveta.

Vrlo je alarmantno i zaista sam više puta ukazivala i ministru Trivanu da dođe da poseti ovaj deo Kopaoničke regije kako bi moglo na ovoj strategiji da bude obuhvaćen i da se zaustavi i ovaj proces uništavanja prirode.

Tako da pitanje koje sam postavila odnosi se na izradu strategije u okviru pregovaračkog Poglavlja 27 da i ovaj deo Nacionalnog parka Kopaonika bude obuhvaćen što pre u okviru strategije. Zahvaljujem.
Zahvaljujem potpredsedniče.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, poslanička grupa JS Dragana Markovića Palme, kao i do sada, podržaće svakako sve predloge zakona, kako iz prve načelne rasprave, tako i iz druge načelne rasprave koje je podnelo resorno Ministarstvo finansija.

Poštovani ministre, gospodine Mali sa saradnicima iz Ministarstva finansija, vi imate podršku poslaniče grupe JS i o tome smo govorili i kada smo donosili prethodne zakone i ovaj Zakon o budžetu koliko je Ministarstvo finansija u ove prethodne tri godine uradilo kako bi budžet bio dobar, bio razvojni i kako bi obuhvatili sve sektore društva, a naročito što je značajno je da ste sada obratili pažnju i na poljoprivrednike i na investicije kada je u pitanju rekonstrukcija i izgradnja naročito bolnica, ali i socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

Zbog građana Republike Srbije napomenuću koji su to zakoni ili predlozi zakona koji su u drugoj načelnoj raspravi. Pre svega, imamo prvi Predlog zakona o tržištu kapitala koji je podnela Vlada Republike Srbije decembra 2019. godine. Ovo je značajno jer govori pre svega o postignutim rezultatima i dobroj finansijskoj i fiskalnoj politici koju vodi Republika Srbije i koju vodi Ministarstvo finansija.

Kada govorimo o srpskim obveznicama dobile su još jednu potvrdu vrednosti i kvaliteta na svetskom tržištu jer su uvrštene na listu potencijalnog uključivanja u Morganov indeks državnih obveznica zemalja u regionu. To je od velikog značaja za Republiku Srbiju. To je od velikog značaja za ulaganje i investitore kako strane tako i domaće investitore, odnosno za potencijalno ulaganje, a ono što je od značaja jeste da ozbiljni investitori upravo prate ovaj indeks i prate ulaganja, tako da za nas iz JS jako je značajno, jako su značajne nove investicije, jako su značajni strani investitori i unos kapitala u Republiku Srbiju, koji će još više ojačati privredu Republike Srbije koja je sada, da kažemo, u jednom dobro i domaćinskom statusu zato što ima dosta i unutrašnjih i stranih investitora koji ulažu svoj kapital, a sada ovde imamo i ulaganje u hartije od vrednosti, što je od velikog značaja, uvaženi ministre.

Zatim imamo drugi Predlog zakona koji govori o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini, koji će voditi Republički zavod za statistiku. Takođe, ovaj zakon je značajan jer pre svega stvoriće jednu realnu sliku o popisu stanovništva kako bismo napravili taj jedan demografski balans i odnos između broja rođenih i broja umrlih, takođe, kako bi se napravio pravilan popis naročito u poslednje vreme, da kažemo, da sada već zaustavljamo taj odnos intelektualno ekonomskih migracija, zato što Republika Srbija postaje ekonomski jača zemlja i obezbeđujemo mogućnost zapošljavanja, opstanak i ostanak građana Republike Srbije u Srbiji, a naročito mladih ljudi, obezbeđujući im nova radna mesta. Tako da će ovim popisom moći da se napravi jedna statistika i strategija za jedan dugoročniji period u narednih 10 godina.

Za mene kao poslanika JS, s obzirom da poljoprivreda je vrlo značajna jer dolazim iz poljoprivrednog područja jako veliki značaj posvetiću Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu kada govorimo o konkurentnoj privredi Republike Srbije i Banke za obnovu i razvoj. Ovim Predlogom zakona i donošenjem zakona od velikog je značaja da će biti obuhvaćen sektor poljoprivrede, naročito poljoprivrednika u ruralnim sredinama i velika podrška srednjih i malih poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača.

To je od značaja kada govorimo i o konkurentnosti, ali i zato što mali i srednji poljoprivredni proizvođači do sada nisu mogli da ispune preduslove kada su u pitanju IPARD programi koji se odnose na poljoprivredu i na ovaj način država će stati iza njih i moći će i da konkurišu i da se više ulaže u sektor poljoprivrede, investicije i stvaranja uslova za bolji razvoj poljoprivrede u ruralnim područjima.

Uvažena predsedavajuća, mogu li da nastavim?

Molim vas da mi delimično vreme vratite.

Takođe, vrlo važan zakon koji se …
Hvala.

Izuzetno važan zakon koji će podržati poslanička grupa JS odnosi se na okvirni Predlog zakona kada je u pitanju izgradnja Univerzitetske klinike „Tiršova dva“ u Beogradu, dečije klinike. Treba napomenuti da je stara klinika koja i sada prima i leči decu ima nedovoljno kapaciteta i da je izgrađena pre Drugog Svetskog rata, da je u dva navrata bila obnavljana, ali da je od velikog značaja ovaj delimični zajam koji će omogućiti izgradnju nove klinike koja će stvoriti veće i prostorne kapacitete i uslove za lečenje naše dece jer deca ne smeju da čekaju, zdravlje ne sme da čeka i veliki broj dece koja naročito iz udaljenih područja, da kažem, dosta dugo čekaju na listi da bi mogli da se leče i da prime adekvatnu terapiju ili preglede u ovoj klinici.

Tako da svi ovi zakoni apsolutno govore o napretku Republike Srbije, govore o jako dobrom, da kažem, putu kojim Republika Srbija ide i koju građani Srbije vide. Dakle, imamo nova radna mesta, imamo zapošljavanje, imamo ostanak mladih u Republici Srbiji, ali ono što je najbitnije jeste ulaganje u nova rađanja, tj. natalitet, zatim imam ulaganje u poljoprivredu, ulaganje u izgradnju škola i bolnica, tako da imate punu podršku gospodine ministre, poslaničke grupe JS u danu za glasanje, za sve predloge predloženih zakona. Zahvaljujem.
Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, dozvolićete mi da pre svega ispred poslaničke grupe JS, s obzirom da je prvo zasedanje u novoj 2020. godini posle praznika, svim građanima Republike Srbije, kolegama, predsednici, predstavnicima ministarstva poželim uspešnu Novu godinu i srećne verske praznike i današnjeg Svetog Jovana, a s obzirom da imamo veoma važne zakone iz oblasti obrazovanja i našim đacima, prosvetnim radnicima i predstavnicima ministarstva budućeg Svetog Savu, školsku slavu i ono što je jako lepo i što smo danas čuli od ministra Šarčevića jeste da će biti uvršćene i svetosavske nagrade i da će zasluženi đaci, koji su i napredni i uporni i vredni, biti nagrađeni, što je jako važno i stimulativno u njihovom periodu školovanja i odrastanja.

Uvaženi predstavnici ministarstva, uvaženi ministre Šarčeviću, poslanička grupa JS Dragana Markovića Palme daće punu podršku svim predloženim zakonima koji su danas na dnevnom redu prvog skupštinskog zasedanja. Radi se o Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija, Zakona o žigovima, Zakona o sistemu obrazovanja i vaspitanja, to je bitno za građane Republike Srbije koji prate ova skupštinska zasedanja da napomenemo, Zakon o srednjem obrazovanju i jako bitne zakone koji se odnose u korist slepih, slabovidih, to je ovaj makaraški zakon, kojima će biti omogućeno korišćenje štampanih materijala.

Pre svega želim vaš tim koji je sada već tri godine na čelu sa ministrom Šarčevićem ispred poslaničke grupe JS posebno da pohvalim jer reforme koje ste sproveli u trenutku kada ste preuzeli vođenje jako važnog ministarstva bilo je i strategija do 2020. godine iz oblasti obrazovanja, realizovano je nekih 20%, da ste uspeli svakako zajedno sa nama ovde u Narodnoj skupštini i zakonima koje ste predložili, koje je Narodna skupština podržala, vašim timom i vašim vrednim radom, ali i stvorenim uslovima u Republici Srbiji koje svakako moramo da istaknemo i koje građani Republike Srbije apsolutno vide stvorene uslove i rezultate jako vrednog rada, što je i predsednik Vučić, koji je inicijator takvih teški reformi, ali koje su se danas pokazale veoma korisnim pa i korisnim u domenu sistema obrazovanja i vaspitanja, juče posebno pohvalio da je tim velikih vladajućih partija, uključujući svoju partiju SNS, i veliku podršku svojih koalicionih partnera SPS, JS i svih koji su glasali za ove važne reforme pokazao se kao jako dobar.

Tako da mi danas ne bismo mogli ovde da govorimo o ovim važnim zakonima, i o nacionalnom okviru kvalifikacija koji je važan jer povezuje sistem rada i sistem obrazovanja da nisu u Republici Srbiji stvoreni dobri i povoljni uslovi.

Mi smo ovde izglasali budžet koji je dobar, koji je razvojni, koji je povećao finansijska sredstva koja doprinose i vašem Ministarstvu obrazovanja i vaspitanja i gde vi na jedan pravilan i domaćinski način raspolažete tim sredstvima.

Treba svakako napomenuti da je u prethodne tri godine 900 osnovnih škola i srednjih škola, samo renovirano i rekonstruisano. To je ogroman napredak, jer na taj način stvoreni su uslovi, ne samo u velikim gradovima, poseban napredak pokazao se u manjim sredinama, čak i u seoskim školama, gde su mnoge posle 100 godina, gde ništa nije urađeno i gde su bile ruinirane, stvorili deci uslove, da mogu da rade, da mogu bezbrižno da uče, a profesorima i nastavnicima, pored brojnih promena koje su usledile, pored povećanja plata, da im je jedina briga da vaspitavaju i pravilno usmeravaju našu decu.

Svakako taj povoljan, da kažem, politički i uopšte privredni ambijent u kome možemo da govorimo sada o vaspitanju i obrazovanju na jednom jako višem nivou, vaše ministarstvo je u gotovo svim sektorima videlo, pa i kada govorimo o mreži škola, što je za mene jako značajno, jer dolazim iz manje sredine, gde postoji veliki broj seoskih škola koje su jako udaljene od gradskih škola i gde ste i pored brojnih pregovora sa školama, čak u jednom trenutku je govoreno da će mnoge seoske škole, koje imaju jednog, dva ili pet đaka, da budu ugašene, jako je značajno da ste i te škole ostavili da rade, da ti đaci mogu u svojim sredinama pohađaju nastavu.

U ovom trenutku kada se Republika Srbija bori protiv bele kuge, bori za svako novo dete, za svakog novog đaka, za Jedinstvenu Srbiju je od velikog značaja da te škole nisu zatvorene i da stvaranjem ovih uslova i vraćanjem mladih ljudi u seoske sredine, samo bismo kasnije napravili problem, jer jednom ugašena škola vrlo teško kasnije može ponovo da se otvori i da se vrati život i obrazovanje u takvu školu.

Tako da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sve reforme koje je uradilo, ocenjujemo sa visoko pozitivnim ocenama i ono što je jako bitno, jako pohvalno, jeste da ste jedino ministarstvo koje je zatvorilo Poglavlja 25 i 26. Takođe, uvek budemo iznenađeni kritikama, kada govorimo o reformama, da one treba da budu vidljive odmah, preko noći ili u roku od godinu dana. Svakako da određene, da kažem implementacija određenih programa i rešenja vidljiva je već sada, neka će biti vidljiva možda u nekom kratkoročnijem periodu 2022. – 2024. godine. Ono što je najbitnije je da vaš zacrtani plan ove implementacije tih programa i da ćete moći i po završetku ovog mandata i svojim naslednicima da ostavite jedan dobar rad, da do 2028. godine imamo jednu totalnu konfigurisanu sliku i obrazovanja i vaspitanja i svih programa i sprovedene strategije.

Poslanička grupa JS svakako podržava vaš radi i sve reforme i mi smo i u Narodnoj skupštini podržali sve zakone koje ste do sada predložili. U istinu možda i najveći broj zakona i vaše prisustvo, gotovo da je ovo mislim 11. ili 12. sednica koja je posebno sa novim predlozima zakona zakazana i uvek ste interaktivno učestvovali sa nama i posebno želim da vam se zahvalim na odgovoru sa poslednje sednice poslaničkih pitanja. Vaš tim i Ministarstvo već je prosledilo poslaničkoj grupi JS. Odgovor se tiče naše dece sa posebnim potrebama ili dece sa smetnjama u razvoju, a odnosi se na izradu Pravilnika o pedagoškom asistentu i adagoškom asistentu, što je bitno da je 12.12.2019. godine konačno izrađen i postavljen na sajt vašeg Ministarstva. Značajno je za roditelje, da ovo znaju i da mogu da pogledaju i na sajtu, da zajedno sa školama, koje su propustile i nisu na vreme dale predloge kada je Ministarstvo uputilo, da mogu da se praktično usavrše određeni pedagoški asistenti, da to mogu i sada da urade i da ćete podržati i u manjim sredinama ovaj vid pedagoške asistencije.

Takođe, Zakon o dualnom obrazovanju koji prati prethodne zakone o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakona o srednjem obrazovanju, za poslanike JS je jako značajan.

Mi smo ponosni na činjenicu da je moj predsednik, odnosno predsednik JS Dragan Marković Palma bio jedan od inicijatora dualnog obrazovanja i sve zakone koji su doneseni u pogledu dualnog obrazovanja mi smo podržali. Dualno obrazovanje se pokazalo da u praksi u Republici Srbiji je apsolutno izvodljivo, ali i prilagodljivo uslovima privrede u Republici Srbiji i da novom strategijom i novim vašim unutrašnjim aktima, stvaranjem novih profila koje bude tražilo tržište rada i da kažem unos novih kapitala i stranih investicija, što je takođe za nas jako značajno, jer Jagodina je grad koji vodi Dragan Marković Palma i koji prednjači po stranim investitorima.

Vi ste ministre posebno pohvalili kada je dualno obrazovanje počelo da se realizuje, da je Jagodina grad koji je dao najbolje uslove za realizaciju dualnog obrazovanja. Sada ima veliki broj profila, oko 37 profila koji mogu da se sublimiraju sa dualnim obrazovanjem. Jako je lepa i pozitivna vest da će Jagodina postati prvi grad koji će koristiti veštačku inteligenciju i kompanija koja će ući sa svojim kapitalom će raditi u mnogim sektorima od IT sektora, korišćenja veštačke inteligencije preko projektovanja pametnih gradova, što je jako bitno, jer pametna sela stvaraju mnogo veće uslove od onih uslova koje je Srbija do sada imala. To su neke sugestije koje su jako bitne.

Mi smo jako ponosni na taj Zakon o dualnom obrazovanju. To je jedan stimulans našoj deci i našim đacima da pored učenja imaju i taj praktični rad. To je značajno jer sada industrijski centri, uopšte industrije traže ne samo teorijsko znanje, već i da đaci u trenutku kada treba da počnu, po završetku škole, u stvari svršeni đaci, da imaju i određenu stručnu praksu i obrazovanje. ono što je tako bitno jeste da posebnu pažnju posvećujete zanatima, što je za Srbiju veoma značajno, jer na neku ruku ostali smo u manjku kadrova velikog broja zanata i da su u budžetu Republike Srbije plate povećane kada su u pitanju određeni zanatski poslovi.

Takođe u okviru nacionalnog okvira kvalifikacija, pored povezivanja obrazovanja i rada, stvorene su mogućnosti celoživotnog učenja što je jako značajno i usavršavanje naših kadrova da i posle završene škole, fakulteta, oni mogu da nastave i da se obrazuju.

Takođe, ono što posebno želim da istaknem jeste da, kada je u pitanju strategija obrazovanja, koja je bila predviđena do 2020. godine, bilo je realizovano samo nekih 20% od te strategije, ali da ste efikasnim radom nadoknadili gotovo do 100% realizacije svih postavljenih ciljeva i da je Evropska komisija to posebno pohvalila, na svemu što je postiglo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, tako da ono što možemo očekivati uopšte od sistema obrazovanja i vaspitanja i od vašeg ministarstva, jeste da je posao dobro odrađen i da možemo samo da nastavimo na tim kvalifikativima da eventualno zakone menjamo i uobličavamo, koji u praksi pokažu eventualno neke nedostatke, da su doneti jako dobri i jako kvalitetni zakoni. Naša deca i uopšte srpska nacija je možemo slobodno reći, visoko inteligentna, tako da stvorenim uslovima u školama, tehničkim i vaspitnim na kojima treba još više da rade, jer zaista prosvetni radnici moraju puno svog radnog vremena da posvete upravo vaspitanju i obrazovanju dece, pored porodice koja je osnovni stub društva. Taj segment je možda i najvažniji, jer na taj način im stvaraju i radnu naviku i postaju visokokvalitetni ljudi u životu.

Tako da, imamo i ono što su nam se posebno obratili prosvetni radnici, jeste prestanak zabrane zapošljavanja koje se odnosi na njih, tako da su u jednom segmentu se malo uznemirili vezano za konkurse, ali ste i to obrazložili što je jako dobro, da će najpre imati prednost prosvetni radnici koji su radili na određeno vreme do 2014. godine, ali da će biti i u februaru, martu mesecu novi konkursi za ostale radnike koji su radili na određeno vreme i oni koji nisu imali do 100% radnog vremena, kako sam vas ja razumela, tako da je to zaista dobro da će svi dobiti šansu da na konkursima imaju stalno zaposlenje u školama.

Reforme su obrazovani, visoko strukovnom obrazovanju, Fondu za nauku, Fondu za inovacionu delatnost, maturu, dualno obrazovanje iz budžeta Republike Srbije taj novac je svakako obezbeđen, tako da je sistem obrazovanja i vaspitanja podignut na vrlo dobar nivo i u tom domenu očekujemo i nikada ne možemo da kažemo da je nešto odlično, ali da zaista možemo da pariramo i svetskom obrazovanju i sutra dan naši obrazovani i srednjoškolski, visokoškolski studenti i svršeni đaci i studenti na svetskom tržištu.

Takođe, jako je bitno ne samo zakonima, ne samo rečima, kada govorimo da zaustavimo veliki problem, a to je ekonomsko intelektualne migracije koje nisu samo vezane za Srbiju, već za sve zemlje u okruženju, jer mi znamo raspadom SFRJ šta se uopšte desilo. Međutim, bitno je da je Republika Srbija stvorila realne uslove da možemo da zaustavimo odliv mladih ljudi iz Srbije u inostranstvo, da možemo da im ponudimo radna mesta, da možemo da im ponudimo i bolje školstvo, stipendije, da onaj ko želi da uči, da onaj ko želi da radi, zaista će moći da ostane u svojoj zemlji, zaista će moći da zasnuje porodicu u svojoj zemlji. Tako da, to je pohvalno, jer Srbija ima volje, Srbija ima snage. Mladi to vide, mladi se sve više vraćaju iz inostranstva i pohvalno je to da se sve više naših ljudi koji su u dijaspori, pregovaralo se da, s obzirom da se stvaraju uslovi da se vrate iz inostranstva u našu zemlju, samim tim ulaganjem i njihovog kapitala biće vrlo značajno.

Možda ono što bih posebno želela da vas zamolim jeste da kada su u pitanju seoske škole, svakako sport je jako bitan i to treba i u matičnim školama pored redovnih sportskih aktivnosti, zbog zdravog stila života i današnjeg načina na koje deca provode slobodno vreme, treba uvesti i besplatan sport kao vanškolske aktivnosti, s obzirom da sve matične škole, a dosta sam i na terenu to propratila, evo i sada je vaše Ministarstvo sa Ministarstvom omladine i sporta matičnim školama doniralo brojnu opremu vezanu i za lopte i tehnički osposobljene sale, ali treba to uraditi i u seoskim školama. Seoske škole zaista vape za fiskulturnim salama, za novom opremom, ali je jako bitno i da pored matične škole uvek forsiraju matičnu gradsku školu, da imate pravi uvid i o seoskim školama, jer još uvek postoji veliki broj seoskih škola koje nemaju kompletne tehničke uslove.

Ja verujem da vi to imate u planu, ali eto to je čisto jedna sugestija, jer jako je značajno da imaju osposobljeno i grejanje i sve druge uslove koje imaju i matične škole, tako da imate punu podršku poslaničke grupe Jedinstvene Srbije, Dragana Markovića Palme i u danu za glasanje podržaćemo sve vaše predloge zakona. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas pitanje postavljam Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, a u cilju podrške srpske poljoprivrede, srpskog sela i poboljšanja položaja žena na selu.

Mi ne smemo kao društvo da zaboravimo na srpsko selo, ne smemo da dozvolimo da se srpska sela gase, moramo više ulagati u srpsko selo i kako da poboljšamo težak položaj života žena na selu.

S obzirom da sam poslanik koji dolazi iz srca poljoprivrednog područja, iz Aleksandrovačke Župe, Kopaoničkog i Rasinskog okruga, od prvog dana od kada sam u Narodnoj skupštini zalagala sam se za rešavanje problema i poboljšanja položaja poljoprivrednika, naročito u brdsko-planinskim područjima i poljoprivrede u jugozapadnoj i jugoistočnoj Srbiji.

Poslanička grupa JS i naš predsednik Dragan Marković-Palma daje vrlo značajne savete i predloge kada je u pitanju poboljšanje položaja poljoprivrednika i u lokalnim samoupravama gde učestvujemo u vlasti, poljoprivrednike oslobađa plaćanja poreza na poljoprivredno zemljište, plaćanja poljoprivrednih tezgi i uopšte poboljšanja njegovog položaja.

Međutim, postoje lokalne samouprave koje nisu u mogućnosti da se same izbore sa problemima koje vremenske neprilike i nepogode donose, tako da u tim lokalnim samoupravama potrebna je veća podrška ministarstva u cilju poboljšanja i rešavanja problema, naročito kada je u pitanju ulaganje u protivgradnu zaštitu i ulaganje u sisteme za navodnjavanje. Jedino ovim merama koje Ministarstvo poljoprivrede može da sprovede naročito povećano u ovim brdsko-planinskim predelima možemo da sprečimo da poljoprivreda, naročito kada su u pitanju voćnjaci, vinogradi, zatim, malinjaci, gde je potrebno u slučaju prirodnih katastrofa duži vremenski period da se one oporave, a u određenim slučajevima i ne mogu da budu oporavljene.

Drugo pitanje koje postavljam Ministarstvu poljoprivrede, tiče se podrške takođe poljoprivrednicima, da li država može da garantuje otkupnu cenu poljoprivrednih proizvoda u nekom kvartalno dužem vremenskom periodu kako bi poljoprivredni proizvođač mogao u ovom periodu kada planira da kažem, zasade i u šta želi da ulaže, mogao da se odluči koji poljoprivredni proizvod želi da proizvodi i isplativost tog poljoprivrednog proizvoda.

Drugo pitanje upućujem Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, tiče se poboljšanja položaja žena na selu. Kao poslanik koji dolazi iz unutrašnjosti uvek želim da ukažem da život žena u gradu i u Beogradu nije isti kao život žena na selu. U prethodnom periodu položaj žena na selu dosta je izjednačavan sa položajem žena u gradu i to je pravljen najveći problem jer nije se obraćala posebna pažnja na sasvim drugačije potrebe i uslove i da kažem, na rodnu ne ravnopravnost koje žene na selu i otežanim uslovima imaju potrebe da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku posebnom strategijom i merama potpomogne ovim ženama. Tako da pitanje koje postavljam Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku jeste, dokle se stiglo sa strategijom unapređenja položaja žena na selu, ekonomskog osnaživanja žena i informatičke pismenosti? Zahvaljujem.
poštovani potpredsedniče Marinkoviću, poštovani ministre, poštovani predstavnici ministarstva, poštovani građani Republike Srbije, najpre želim da kažem da građani Republike Srbije i svi Srbi u dijaspori i rasejanu i svi glasači koji imaju izborno pravo ne treba da brinu, da je Republika Srbija i politički i ekonomski stabilna zemlja i da je dobro što se o ovoj izuzetnoj važnoj temi, da se o izbornim uslovima i ovom setu zakona koji su danas na dnevnom redu upravo koji treba da doprinesu poboljšanju izbornih uslova rasprava u Narodnoj skupštini i tamo gde u stvari i jeste mesto za raspravu, za dijalog i za donošenje zakona.

Narodna skupština je mesto gde treba da razgovaramo. Evo, mi smo danas ovde imali veoma konstruktivne rasprave. Čuli smo različita mišljenja i tako se donose zakoni i tako se govori o izbornim uslovima.

Poslanička grupa Jedinstvene Srbije glasaće za ceo set zakona koji ste, uvaženi ministre, uvaženi predstavnici ministarstva, predložili Narodnoj skupštini, koji će se odnositi na unapređenje izbornih uslova, izbornih procesa, demokratskih i transparentnih izbora.

Kao parlamentarna stranka, Jedinstvena Srbija, koja ima šest svojih poslanika u parlamentu Republike Srbije, koja je učestvovala u svim dijalozima i okruglim stolovima koji su se do sada održali po pitanju poboljšanja izbornih uslova, ali koja je i zajedno sa svojim koalicionim partnerima, socijalistima, podnela 17 predloga pre održavanja dijaloga o poboljšanju izbornih uslova, apsolutno spremna za održavanje izbora i mi smo spremni svojim delima, programima i rezultatima da već danas izađemo na izbore ukoliko bi se oni održali.

Za nas iz Jedinstvene Srbije poboljšanje izbornih uslova su apsolutno jako važni, jer ih vidimo kao dugoročno rešenje koje će unaprediti celokupan izborni proces i od velike je važnosti za održavanje i izlazak na birališta kako na lokalnim, tako i na parlamentarnim izborima.

Gospodine ministre, pohvaliću i vaše ministarstvo i rad, trud koji ste uložili, naročito kada je u pitanju elektronski sistem podataka, kada je u pitanju povezivanje i matičenje kako knjiga rođenih, tako i knjiga umrlih, kako bi imali apsolutno tačnu, jedinstvenu predstavu koliki je, da kažem, broj birača koji imaju izborno pravo da izađu na izbore.

Vladajuća koalicija učinila je mnogo za unapređenje celokupnog izbornog procesa, za unapređenje izbornih uslova i doneli smo vrlo kvalitetne zakone u Narodnoj skupštini.

To je jedina legitimna vlast koju su građani Republike Srbije izabrali, jer vlast se apsolutno bira na izborima. Predstavnici parlamentarnih stranaka koje su ovde u parlamentu apsolutno zastupaju građane Republike Srbije.

Ne mogu da se razgovori vode na ulici, ne mogu zakoni da se donose na ulici, već ovde u Narodnoj skupštini, koja je jedino mesto gde se dijalog oduvek vodio, gde se vodi i gde će se voditi.

Jedino Srbija koja je legitimno izabrala svoju vlast, jedino Srbija koju danas vodi i predstavlja predsednik Aleksandar Vučić je Srbija, gde Aleksandar Vučić otvara auto-puteve, škole i porodilišta, Srbija u kojoj Dragan Marković Palma dovodi strane investitore i otvara nove fabrike i otvara nove pogone, kao što je ječe otvorio nov pogon fabrike „Juhor“ u Jagodini, jedino Srbija u kojoj Ivica Dačić vodi najodgovorniju spoljnu politiku u istoriji Republike Srbije, gde se borimo za očuvanje Kosova, koje jedino naše i srpsko, gde se borimo sa stranim zemljama da povratimo ugled Srbije u svetu, to je Srbija kojoj građani Srbije veruju, kojoj su dali svoj legitimno pravo na izborima, gde se rađaju deca, gde se otvaraju škole i u kojoj su dela i rezultati u stvari ugled domaćinske Srbije.

Poslanička grupa Jedinstvene Srbije uvek će poštovati volju građana,. Glasaćemo za sve zakone i za sva, da kažem, programska načela koja su u interesu i prosperitetu građana Srbije. Zato i poručujemo građanima Republike Srbije da ne treba da brinu, da treba u što većem broju da izađu na izbore, da izlazak na izbore treba da bude i zakonska obaveza kako bi najbolje videli koga građani Srbije podržavaju. Verujem da će građani Srbije, kao i do sada, podržati svoje predstavnike koji su ovde u parlamentu, a ne na ulici.

Jedinstvena Srbija učestvovala je u svim dijalozima, naš predsednik, naši predstavnici koji su se do sada održavali. Dali smo svoje mišljenje da mi ne želimo Srbiju u kojoj će biti rata, u kojoj će biti revolucije. Želimo Srbiju u kojoj će biti mira, stabilnosti, poštovanja volje građana i očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije.

Poštujemo razgovore svakako sa Misijom OEBS, poštujemo posredovanje Evropskog parlamenta i svih posmatrača, kako domaćih tako i stranih posmatrača, ali ne možemo da poštujemo ne dolazak u Narodnu skupštinu i želju da se neredima dođe na vlast, oni koji glume velike patriote, a nisu bili u Skupštini kada smo donosili izuzetno važne zakone, kada smo donosili Tijanin zakon koji je u korist naše dece, kada smo razgovarali, kada je i predsednik bio, o odnosima Beograda i Prištine i očuvanju mira i stabilnosti građana Republike Srbije na teritoriji Kosova i kada smo donosili Zakone o izgradnji autoputeva i sve važne zakone u ovom mandatu, da ih sada ne imenujem.

Poslanička grupa Jedinstvene Srbije uvek je podržavala sve zakone. Podržaće svako i ovaj set zakona, jer mi zastupamo interese građana Republike Srbije u ovom parlamentu, a ne možemo nikako da prihvatimo onaj deo opozicije koja ne dolazi u Skupštinu, koja uredno prima plata i koja ne poštuje ni Skupštinu kao instituciju, ni građane koji su ih birali i čiji glas za apsolutno u svakom pogledu žele da diskredituju sve ono što radimo u Narodnoj skupštini i žele da omalovaže parlament Republike Srbije.

Ono što se desilo ovog vikenda svakako bio je jedan dvostruki napad i na Narodnu skupštinu kao instituciju, ali i na najveći simbol Republike Srbije, a to je zastava Republike Srbije. Dakle, desio se, da kažem, dvostruki napad. Mi poslanici JS svakako to želimo da osudimo, jer niko nema pravo da napada Republiku Srbiju i da skrnavi zastavu Republike Srbije i sve ono što je najveći simbol patriotizma Republike Srbije.

Meni kao srpkinji, kao narodnom poslaniku, a sigurna sam i svim građanima Republike Srbije, Narodna skupština i zastava Republike Srbije služi za ponos. Uz zastavu…
Samo da završim.

Hvala, i ostalima ste dali vreme.

Uz zastavu ponosno kličemo svim našim precima, poštujemo našu istoriju i pretke i budućnost svih naših potomaka.

Jedinstvena Srbija nikako neće da podrži da se crtaju mete na predsedniku Republike Srbije. Ne možemo da podržimo opoziciju koja upada u Narodnu skupštinu, bespravno u zgradu RTS, koja omalovažava žene, stavlja katance na zgradu ministarstva, tako da smo apsolutno za promenu izbornih uslova, ali legitimno i realno donešenih. Zahvaljujem.
Hvala, uvaženi potpredsedniče.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, uvaženi ministre gospodine Ružiću sa svojim saradnicima ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i uvaženi ministre za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, koji je upravo stigao jer je bio opravdano odsutan.

Treba pomenuti ovaj važan datum, zašto je ministar bio odsutan. Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i upravo je u Narodnoj skupštini održan jedan veliki skup podrške osoba sa invaliditetom pod parolom „Osobe sa invaliditetom koje su menjale svet“. Kao poslanik ispred poslaničke grupe JS Dragana Markovića Palme, socijalno odgovorne stranke, koja ima i dva svoja poslanika u Odboru za rad, daćemo punu podršku osobama sa invaliditetom, zajedno i sa svojim kolegama iz SPS i borićemo se svakako za poboljšanje njihovog položaja ovde u Narodnoj skupštini, kao i za bolji položaj prilikom zapošljavanja.

Poslanička grupa JS podržaće Predlog zakona koje je dalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, koji je danas na dnevnom redu, ali isto tako podržaćemo i svih 16 predloga u ovoj i prvoj i drugoj raspravi. Danas ćemo se fokusirati na ove zakone iz Ministarstva države uprave i lokalne samouprave koji su svakako jako bitni jer govore o materijalnoj i finansijskoj sigurnosti zaposlenih ljudi i uopšte građana Republike Srbije i platama zaposlenih u javnom sektoru, kao i platama zaposlenih u javnim agencijama koje su osnovane ili čiji je osnivač Republika Srbija, jedinica lokalne samouprave ili autonomne pokrajine.

S obzirom da su ovi zakoni jako bliski i uslovljeni sa budžetom Republike Srbije koji smo prošle nedelje izglasali za 2020. godinu, koji je Narodna skupština usvojila, svakako da budžet Republike Srbije, da plate zaposlenih u javnom sektoru, ali isto tako i plate svih zaposlenih, bez obzira da li u javnom ili u privatnom sektoru, govore ili garantuju bolji kvalitet života svakog građanina Srbije.

Svakako da sigurnost u povećanje plata, u povećanje penzija, a poslanici JS uvek će pre glasati svakako za povećanje penzija, s obzirom da je to kategorija stanovništva koja je pretrpela najteže reforme i koji su ostali dosledni i ovoj vlasti, koji su shvatili da je to i za svoju dobrobit i za dobrobit građana Republike Srbije i za budućnost naše dece, tako da ovo daje mogućnost otvaranja novih radnih mesta kada je u pitanju privatan sektor, dovođenja stranih investicija i stranih investitora.

Mi iz JS, na čelu sa Draganom Markovićem Palmom, kada su u pitanju strani investitori možemo da govorimo o značaju stranih investitora i stranih investicija koje su ušle u Republiku Srbiju, jer samo u Jagodini više od 16 stranih investitora otvorilo je svoje fabrike i dalo je mogućnost zapošljavanja ljudi koji su se nalazili na nacionalnim službama za zapošljavanje, tako da je sada u ovom gradu apsolutno velika zaposlenost, kao i u velikom delu Srbije, gde gotovo da ne postoji mesec a da neki strani investitor ne unese svoj kapital.

Ako govorimo o periodu do 2012. godine, došlo je do jednog totalnog uništenja i Fonda za penziono i invalidsko osiguranje, koji je gotovo ostao prazan, gde su postojali veliki i milionski dugovi, gde su ljudi gubili radna mesta i ostajali na ulicama.

Sada imamo sasvim jednu drugačiju sliku. Svakako da reforme nikako nisu mogle da dođu preko noći. Korak po korak, uslovljavale su da dođe do blagog povećanja i plata i penzija.

Međutim, svakako da, uvažavajući zaista i, evo i kao poslanik, prošle nedelje glasala sam za dva predloga poslanika iz opozicije, naravno, poslanika koji sede i dolaze u Narodnu skupštinu a ne poslanika koji ne dolaze u Narodnu skupštinu a primaju platu, tako da je i Vjerica Radeta zaista, koleginica iz SRS, dala jako dobre predloge kada su u pitanju i plate u javnom sektoru i kada su u pitanju agencije koje se bave posredovanjem prilikom zapošljavanja radnika na lokalnim nivoima, koji zaista postoje, a kada su u pitanju povremeni i privremeni poslovi.

Samo jednom tako odgovornom politikom, svakako, koju vodi Aleksandar Vučić, ali i svi ovde prisutni u Narodnoj skupštini, gde smo u tekućoj godini izglasali vrlo važne zakone, gde smo doneli budžet koji je jako dobar, koji je razvojni, možemo da nastavimo sa donošenjem zakona. Svakako da i zakone koje donosimo, ukoliko se kasnije pokaže da postoje određene šupljine, nedostaci, imamo uvek uslova da izmenama ispravimo, ali bitno je da se radi u kontinuitetu i da se radi u cilju napretka Republike Srbije, jer, sve govori u prilog da ne samo na unutrašnjem planu, već i na spoljnoj politici, Republika Srbija, njeni građani, uživaju sve veći i veći ugled i da je i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić dokazao da je 17. zemlja koja je povukla priznanje nezavisne države Kosovo, da se sve više povlače odluke koje su na dnevnom redu u međunarodnim institucijama, priznavanje nezavisne države Kosovo, tako da je to u stvari današnja slika Srbije.

Nikako ne trebamo da se osvrćemo nazad, nikako ne trebamo da se spotičemo, ni ovde u Narodnoj skupštini, ni predsednik Republike Srbije, na svaki bačeni kamen. Svakako da sve ovo što se dešava u zadnje vreme i što opozicija plasira i u novinama izaziva jednu nesigurnost građana Republike Srbije, ali svaka lažna vest može biti opovrgnuta i građani Srbije znaju da apsolutno Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, sve što predlaže, predlaže u korist građana Republike Srbije.

Kada govorimo o Predlogu zakona o platama zaposlenih u javnom sektoru, ovde se radi o regulisanju rokova. Vi ste, ministre, ovde to i činjenično dokazali, tako da svakako treba preći na implementaciju ovih novih rešenja i na nov sistem plata.

Kada govorimo o platnim razredima, sigurno da treba da se stvori jedan jedinstveni obrazac i formula. U praksi, tehnički, sada to postoji, ali na tome reformski još uvek treba raditi, tako da sve ove činjenice koje ste naveli, koje stoje u zakonu, nesporno pokazuju nama kao poslanicima Jedinstvene Srbije da ćemo dati punu podršku izmenama, implementaciji, izmenama i dopunama ovog zakona, odnosno da ćemo glasati za ovaj zakon.

Imamo i takse koje se povećane na Javni servis. U suštini, to nije neko veliko povećanje, ali je sasvim dovoljno da stvori i veću odgovornost Javnog servisa i svih zaposlenih u Javnom servisu, kako bi se povećala gledanost ljudi koji, u stvari, daju svoje poverenje Javnom servisu.

O platnim razredima smo već govorili, i naše kolege iz Socijalističke partije Srbije, da svakako treba rad, doprinos i angažovanje da se vrednuje. Rokovi koji su ovde dati preusmereni su na 2020. godinu, dakle, pomereni. Kada je u pitanju doprinos po osnovu nagrađivanja i rada, prenet je na 2021. godinu, prosto, kako bi se video učinak iz 2019. i 2020. godine.

Zatim imamo skidanje zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Jako je značajno i o tome smo govorili prilikom donošenja budžeta, jer je puno mladih ljudi, mladih pravnika, ekonomista, koji zaista treba da uče, koji treba da budu angažovani i da prekinemo raniju politiku, gde sada vidimo, još iz tog perioda, pre 2012. godine, da još ima mladih lica koja su nezaposlena, gde nacionalne službe zaista ne smeju biti samo tehnički sektor, već moraju da vode računa o svakom licu koje se nalazi na birou ili Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ne smemo da dozvolimo, ja imam primer iz svoje lokalne samouprave, gde osoba sa dve stručne škole, srednjom i fakultetom, 17 godina čeka na posao i gde iz Nacionalne službe daju predlog da se prekvalifikuje u neko mnogo niže razredno mesto. To ne smemo da dozvolimo.

Dakle, Nacionalna služba mora u saradnji sa ministarstvom da bude servis građana i da se što više mladih ljudi zapošljava, što će svakako skidanje zabrane zapošljavanja dati jednu značajnu i veliku mogućnost za budućnost Srbije. Nama je svako novo radno mesto jako bitno, ulaganje u kadrove i sprečavanje mladih ljudi i odliva iz naše zemlje u inostranstvo.

Zatim imamo izmene Zakona o platama službenika i nameštenika, u jedinicama lokalne samouprave. U ovom predlogu pred godišnje izmene imamo i član 38. koji se odnosi na nagrađivanje službenika i pomeranje rokova za 2021. godinu, agencijsko zapošljavanje. Svakako da je veliki broj ljudi, naročito sa nižom stručnom spremom koja čeka na nivou lokalnih samouprava, da kažem, na to projektno zapošljavanje ili zapošljavanje po povremenim i privrednim poslovima, često te konkurse daje i Nacionalna služba za zapošljavanje, ali je bitno da svi radnici u Republici Srbiji, bilo da su zaposleni za stalno ili da su angažovani na povremenim i privremenim poslovima, imaju svoje socijalo osiguranje, što je jako bitno kada govorimo o sprečavanju rada na crno, ne samo što radinici u jednom trenutku misle da će na taj način imati veću zaradu. Dešavaju se različite povrede u toku rada, s obzirom da su to najčešće teži poslovi, građevinski poslovi i njima slični i dolazi se u situaciju da ta osoba nema penzijsko i invalidsko osiguranje, mogućnost lečenja, nadoknade troškova i svega što time nosi tako da je tu puna podrška od strane JS i na ove činjenice koje ste naveli, kao i za povećanje plata u javnom sektoru.

Mi smo imali prošle godine povećanje plata u javnom sektoru od 7% do 12%. Uvaženi ministre ovde sada imamo povećanje plata od 15%, naravno ne svih kategorija. Vođeno je računa u zavisnosti od, da kažem, i stepena stručne spreme, i sektora gde se radi, najveće povećanje dato je u zdravstvu, medicinskim radnicima. Dakle, medicinskim sestrama i lekarima, što je takođe jakoj bitno. Imamo povećanje od 7/8% koje je dato javnim službama. Svakako da i ovo treba svakodnevno kontrolisati naročito kada je u pitanju zapošljavanje u javnom sektoru i jedinicama lokalne samouprave.

Vaše Ministarstvo, uvaženi ministre Ružiću, je dosta dobro uvelo kontrolu javne uprave i celokupne reforme koje ste u tom domenu sproveli, kao i različite obuke koje obavljate kada su u pitanju zaposleni u javnom sektoru. Sve je ovo značajno zato što će biti veći stimulans u radu. Nama su potrebna lica zaposlena u javnom sektoru, nebitno da li se radi od najnižeg stepena zaposlenih, pomoćnih radnika, sekretara, prosto svima je potreban taj stimulans i povećanje plata kako bi dali veći doprinos i veći učinak. Samim tim biće veći učinak i na nivou lokalnih samouprava i na nivou Republike.

Takođe, imamo i povećanje plata kada su u pitanju vaspitači, socijalne kategorije stanovnika, zatim imamo povećanja plata kada su u pitanju vojna lica. Takođe, jako značajna izmena koju ovaj zakon donosi jeste kada su u pitanju vojna lica, da u slučaju smrti, bez obzira da li je prošao protok od tri godine života sa bračnim ili vanbračnim supružnikom, njegova porodica moći će da nasledi penziju ili da dobije njegovu penziju.

Pitanje koje je, takođe, jako značajno kada govorimo o platama u javnom sektoru – da li će to dovesti i do povišica kod privatnika? Svakako da je privatni sektor jako značajan i na njega se baca veliki akcenat. Svakako treba baciti veliki akcenat, jer mi imamo u javnom sektoru više od 600.000 zaposlenih, ali različitim sredstvima koje je ova vlast omogućila i, da kažem, stimulisanju otvaranja manjih i srednjih privatnih preduzeća, samim tim omogućavanjem da u jednom roku mogu unapred da im daju podstrek i da doprinesu da se u tim preduzećima otvore ta neka nova radna mesta.

Smatram da svakako ovo povećanje u javnom sektoru neće negativno uticati na privatni sektor, tako da može samo uticati da se na adekvatan način odredi postupak uvoza i izvoza, što je jako bitno.

Kada govorimo o prosečnoj plati u javnom sektoru, u junu ove godine bila je oko 59.000. Generalno, kada govorimo, to je za nas jako bitno povećanje, ali svakako da Srbiji treba još veće povećanje, s obzirom na potrošačku korpu, s obzirom na zemlje u okruženju i izjednačavanje cena.

Tako da, moramo raditi i na tome da se plate i penzije neprestano povećavaju kako bi Republika Srbija i njeni građani bili zadovoljni i zadovoljeni, jer jedino materijalnim statusom možemo da se borimo protiv svih ostalih nedaća u ovom društvu i protiv bele kuge i svega, jer jedino sigurna porodica i sigurnost u finansijskom smislu može da doprinese i stvaranju nekih drugih planova i planiranju porodice i napretku i budućnosti Republike Srbije.

Iz svega gore navedenog, iz svega što bi još moglo, s obzirom da se radi o jako važnim predlozima i o dva jako važna ministarstva, možemo govoriti puno o ovoj temi, ali činjenice govore da je zakon zaista ispravan i održiv i da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije podržati svih 16 predloga, odnosno izmena i dopuna zakona. Zahvaljujem.
Hvala, predsedavajući.

Poštovane kolege poslanici, samo da obrazložim, pomenuta sam od strane koleginice iz SRS Vjerice Radete, naravno ne u negativnom kontekstu.

U jednom se samo nećemo složiti zato što je moje pominjanje nje bilo u domenu agencija za zapošljavanje, a i neslaganje postoji zato što je pomenut javni servis. Svakako da je to zakon iz, da kažem, pravog načelnog pretresa, tako da, s obzirom da nismo imali dovoljno vremena, svih 16 zakona objedinila sam u ovu raspravu.

Svakako da, kada su u pitanju agencije, kao pravnici i sve činjenice koje smo naveli, vrlo su složne i koleginice Radete i mene kao narodnog poslanika. Hvala.
Hvala predsednice, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas poslaničko pitanje, a kao poslanik ispred poslaničke grupe JS posvetiću deci sa teškoćama u razvoju.

S obzirom da smo i koleginica Marija i članovi Odbora za rad, socijalna pitanja jako dobro znamo sa kojim problemima, i na to nam ukazuju roditelji sa decom sa teškoćama u razvoju suočavaju, ali i njihovi roditelji.

Poslaničko pitanje uputiću Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno prosvete, a tiče se pedagoških asistenata. Danas se često govori o deci sa teškoćama u razvoju i njihovoj uključenosti u vaspitno-obrazovni sistem. Svakako da je inkluzivni proces postao je sastavni deo osnovnih i srednjih škola, ali sve više i vrtića. Dakle, inkluzija počinje priznavanjem i poštovanjem individualnih razlika koje postoje među decom. Broj dece sa teškoćama u razvoju koji je uključen u vrtić je još uvek jako mali, a razlozi su mnogobrojni.

Pre svega, postojeći zakon predstavlja trenutno kao zakonsku obavezu da ova deca moraju biti uključena u vrtić. Postoje i drugi razlozi, a najčešći razlozi jesu i što većina porodica ne ispunjava uslove za uključivanje dece u vrtić zato što, obično neko od roditelja, majka ili otac su posvećeni dodatnoj nezi dece, ali i postoji naravno i ona druga strana, a to je da pedagoški radnici ili vaspitači ne mogu sami sa velikim brojem dece, uključujući i decu sa teškoćama u razvoju, da se posebno njima posvete.

Dete sa teškoćama u razvoju, bilo da su u pitanju fizičke ili mentalne teškoće treba da ispunjava sve uslove za kvalitetan život i socijalizaciju, tako da kada govorimo o vrtićima to je izborna stvar, ali osnovno obrazovanje je postalo obavezno za decu sa teškoćama u razvoju.

U ime svih roditelja koji su uputili zahtev poslaničkoj grupi JS i u ime svih svojih kolega, postaviću pitanje Ministarstvu prosvete, a tiče se pedagoških asistenata, dece sa teškoćama u razvoju kojima je pored osnovne nastave i svog učitelja potreban i dodatni pedagoški asistent.

Dakle, interesorna komisija u brojnim slučajevima predlaže pedagoške asistent kao vid dodatne podrške u školama, na koje deca mogu da računaju, ali pedagoški asistenti zakonski postoje, veoma često samo na papiru. S obzirom da pedagoški asistenti tj. usluga jeste iz oblasti obrazovanja. Za nju je zaduženo Ministarstvo prosvete, a često biva zamenjena i to samo u slučajevima ukoliko lokalne samouprave imaju predviđena sredstva budžetom u zamenu za ličnog asistenta, ta usluga pripada oblasti socijalne zaštite i obezbeđuje lokalna samouprava.

Pitanje koje postavljam odnosi se na Ministarstvo prosvete. Kada će biti izrada novog pravilnika o pedagoškoj asistenciji kojima će se precizno regulisati uslovi i kriterijumi za angažovanje pedagoških asistenata, zato što i pored škola koje daju, da kažem, saglasnost pedagoškim asistentom, pored inter resornih komisija koje daju saglasnost da je neophodan pedagoški asistent, bilo da je u pitanju jedan asistent u okviru škole na više dece, ili individualno asistent pedagoški na jedno dete. U praksi to nije za sada postojećim zakonom izvodljivo. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, potpredsedniče.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, po amandmanu. Kada je u pitanju budžet Republike Srbije, nedvosmisleno da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije podržati ovaj budžet koji je i te kako razvojni, koji nije izborni budžet i koji govori u stvari o pitanju opstanka i ostanka građana Srbije u Republici Srbiji.

Kada govorimo o budžetu za 2020. godinu, treba samo napomenuti o svim važnim projektima koji su prethodili ovom budžetu i gde imamo nastavak ulaganja u infrastrukturu, u opremu, ali, isto tako, nadam se da će u budućem periodu i te kako biti bačen akcenat i ulaganja na kadrove.

Za mene koja dolazim iz jugozapadne Srbije jako je bitno, kao što je koleginica Dragana Barišić juče pomenula, izgradnja Moravskog koridora, jer postoje opštine koje su nekada u ovom delu jugozapadne Srbije bili industrijski centri, do 2012. godine došlo je, kada je u pitanju industrija, do totalnog raspada tih industrijskih centara i ovo je nada za ovaj deo Srbije i Trstenika, Aleksandrovca, Kruševca, pa da kažem i Kraljeva do Čačka, ne samo kada je u pitanju auto-put, što je svakako jako bitno i tranzitno, već i kada je u pitanju podizanje industrije u ovom delu Srbije.

Međutim, za nas iz Jedinstvene Srbije ono što je jako značajno jeste izdvajanje iz budžeta u borbi protiv bele kuge, kada je u pitanju natalitet i rađanje i izdvajanje većih sredstava finansijske podrške porodica sa decom. To je zaista jako značajno jer svaka nova beba, svako novo dete u Srbiji predstavlja budućnost Srbije i svi gradovi treba da se ugledaju na centre kao što je Jagodina, koja je prošle godine podigla kamen temeljac za izgradnju još jednog vrtića, što znači da su ovi gradovi gradovi u kojima se rađaju deca. I zaista, pun respekt za takve gradove, gde se ulaže i gde i lokalne samouprave a ne samo država izdvajaju kada je u pitanju natalitet i kada je u pitanju rađanje.

Takođe, jako značajno, jer dolazim iz poljoprivrednog područja, jeste veće izdvajanje, a nadam se da će Ministarstvo poljoprivrede nekim novim zakonima još više obratiti pažnju kada je u pitanju poljoprivreda i naročito sela koja su u tim planinskim poljoprivrednim područjima kao što je u pitanju podkopaonički kraj, gde zadnjih dve ili tri godine zaista je došlo do velikih prirodnih nepogoda, gde sami poljoprivrednici ne mogu da vode borbu sa prirodom, tako da je potrebna zaista veća podrška i države i lokalne samouprave poljoprivredi i poljoprivrednicima i uopšte građanima koji žive u seoskim područjima od strane resornih ministarstava.

Svakako da će Jedinstvena Srbija podržati ovaj budžet koji je razvojni, koji je dobar, domaćinski.

Ministarstvo prosvete, vidim da su i tu povećana sredstva i dosta se ulaže u obrazovanje, u digitalne učionice, digitalnu nastavu. Svakako da je obrazovanje stub Republike Srbije i da ovaj budžet trebamo podržati.

Takođe, poslanici Jedinstvene Srbije podržavaju i vaš rad, gospodine Mali i svakako da političke odluke koje su se dešavale prethodnog meseca i prethodne nedelje nikako ne možemo da prihvatimo i da stavimo ispred vaše profesionalnosti i struke i mislim da građani Srbije to znaju i da jednom treba da prestane svaka polemika po pitanju političkih odluka, gde je jedan deo javnosti već unapred doneo odluku i presudio, tako da vam dajemo podršku u daljem vašem radu, dajemo podršku Ministarstvu finansija, budžetu Republike Srbije, poslanička grupa Jedinstvene Srbije na čelu sa Draganom Markovićem Palmom. Zahvaljujem.
Zahvaljujem uvažena predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predstavnici iz MUP, uvaženi ministre gospodine Stefanoviću, poštovani građani Srbije, slava i nezaborav našim hrabrim borcima i precima, junacima Prvog svetskog rata.

Na samom početku, a s velikim zadovoljstvom, reći ću da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije podržati rad MUP, na čelu sa ministrom Nebojšom Stefanovićem, i da će sve predložene zakone koji su na dnevnom redu skupštinskog odlučivanja podržati, da će poslanička grupa JS glasati kako za izmenu i dopunu tj. Predlog zakona izmene i dopune Zakona o putnim ispravama, tako i svih sporazuma i memoranduma koji su na dnevnom redu.

Zbog građana Srbije koji prate današnju sednicu skupštinskog zasedanja napomenuću i pojedinačno koji su to predlozi i svaki od tih predloga obrazložiću.

Zašto mi iz JS smatramo važnim donošenje, pre svega, zakona i hitno donošenje Zakona o putnim ispravama kao i predložene sporazume i da su svi ovi predloženi zakoni, sporazumi i memorandum u interesu pre svega građana Republike Srbije? Kada govorimo o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, radi se o materiji koja je promenljiva, koja je živa materija, koja se često menja prema potrebama i usaglašavanjem kako sa drugim državama, tako i usaglašavanjem sa pravnim sistemom Republike Srbije, a uvek je u skladu sa državnim i nacionalnim interesima naše zemlje i naših građana, upravo zato što je naša politika, politika otvorenosti prema svetu.

U prilog tome ide Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama. Srbija je pre deset godina donela odluku, odnosno Zakon o uvođenju biometrijskih pasoša, tako da svaki građanin Republike Srbije koji podnese zahtev, njegov postojeći pasoš ili ukoliko nije imao pasoš zamenjen je novim biometrijskim pasošem.

Kao što je poznato da je u prethodnom periodu Republika Srbija zaključila i veći broj sporazuma o relaksaciji viznog režima sa državama širom sveta i da prema portalu „Pasport indeksa“ Republika Srbija zauzima 28 mesto u svetu što je jako značajno kada gledamo po rangiranju ostalih i mnogo većih država koje su potpisale i koje, da kažem, uvode ovaj bezvizni sistem, tako da se nadamo da će u prethodnom periodu Republika Srbija sa još većim brojem zemalja zaključiti sporazum da građani Republike Srbije i ovih zemalja mogu da putuju bez podnošenja zahteva za vizu.

Što se tiče Zakona o putnim ispravama, kada govorimo o razlozima za njegovim donošenjem, pre svega treba napomenuti činjenicu da je Zakon o putnim ispravama donet 2007. godine, a da poslednje izmene koje je pretrpeo bile su 2014. godine.

Prosto, postoji protok vremenskog roka i materija koja mora da se usaglasi i da se promeni sa postojećim i novodonešenim zakonima, ali sa druge strane postoje i problemi koji su i u praktičnom i u finansijskom smislu, kao i u tehničkom smislu uočeni i gde treba prilagoditi ovu materiju i ove norme postojećem sistemu u Republici Srbiji.

Takođe, ovde imamo i okvirne zakonske rokove koji su sada dobri, gde se definiše i propisuje da je to rok od tri do šest meseci, odnosno šest meseci, ali s obzirom da postoje zemlje koje vode računa o isteku roka pasoša, data je i druga mogućnost da u slučaju, ili izuzetak od pravila, da u slučaju opravdanih razloga sa posebnim obrazloženjem građanin Republike Srbije može da podnese zahteve i da u jednom dužem roku od roka od šest meseci zameni postojeći pasoš.

Takođe, izmenama i dopunama ovog zakona, što je možda i jako bitno i što posebno želim da naglasim da je dobro u ovom zakonu, jeste izdavanje pasoša i posebno vođenje računa kada su u pitanju deca. Data je mogućnost da i jedan roditelj može u opravdanim uslovima ili odobrenjem nadležnog organa da podnese zahtev za izdavanje pasoša deci ukoliko je to opravdano.

Sa druge strane, vodi se računa i o bezbednosti dece, što smo imali u iks slučajeva situaciju gde jedan od roditelja iskoristi situaciju i nezakonito odvede decu preko granice Republike Srbije.

Sa druge strane, Zakonom o putnim ispravama ograničiće se mogućnost za podnošenje zahteva za nove pasoše, bez preke potrebe, pre ovog roka, samim tim će se rasteretiti gde u jedinicama lokalnih samouprava u sektorima Ministarstva unutrašnjih poslova, bespotrebne gužve.

Takođe, građani Republike Srbije koji pre ovog roka podnesu zahtev, moraće da nadoknade i veće finansijske troškove sa obrazloženjem prevremenog roka podnošenja zahteva i zamene i dobijanja pasoša.

Takođe, u finansijskom smislu postoji još jedno rasterećenje, a to je da kada se pasoš, do sada pasoš koji se oglašavao nevažećim, padao je na teret finansijski građana Republike Srbije, jer je postojala obaveza da mora biti oglašen u „Službenom glasniku“ Republike Srbije. Ovde sada imamo još jednu izmenu da više građani ne plaćaju ovaj trošak i da oglašavanje nevažećeg pasoša jeste na internet stranici MUP.

Što se tiče Zakona o putnim ispravama, rekla sam da je 2017. godine pretrpeo značajne izmene, a mi smo ovde u Narodnoj skupštini 2018. godine doneli Zakon o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, kojima se na sistemski način uređuje, da kažem, pitanje evidencije, obrade podataka i njihove razmene na nacionalnom i međudržavnom nivou. To je jako značajno jer sada podnosioci zahteva takođe su morali da do sada pribavljaju dokumenta samostalno, da li su to izvodi iz MKR, venčanih, ili zavisi šta je potrebno za pasoš ili za ličnu kartu, sada to po službenoj dužnosti rade pripadnici MUP i ne samo kada su u pitanju podaci u unutrašnjosti, već i podaci koji mogu da se pribave iz inostranstva. Znači, putem tih elektronskih mreža i elektronskog povezivanja podataka.

U tom smislu, kontinuirano se radi na tome da se iz posebnih zakona izostave odredbe koje uređuju ovu materiju, što je učinjeno i ovim izmenama. Tako da će poslanička grupa JS kada je u pitanju izmena i dopuna Zakona o putnim ispravama dati punu podršku. Dakle, svi poslanici JS, na čelu sa našim predsednikom Draganom Markovićem Palmom, podržaće Zakon o putnim ispravama.

Sa druge strane, imamo i sporazume i memorandum. Ono što posebno želim da istaknem jeste ugled i važnost Republike Srbije, ali i nesmetano putovanje svih građana Republike Srbije, kako običnim tako i diplomatskim pasošem.

Delegacija JS, predvođena gospodinom Draganom Markovićem Palmom, predsednikom JS, samo je u zadnjih godinu dana proputovala Evropu i svet i na važnim državnim sastancima gde su bili prisutni u delegaciji, da kažem, kako političkim tako i privrednim sastancima, svugde smo dočekani na visokom nivou, što se ogleda i prijateljstvo drugih zemalja prema Republici Srbiji, ali sa svih tih sastanaka zaista doneli smo korist za građane Republike Srbije ili što bi se narodski reklo – svaki sastanak je urodio plodom.

Takođe, kada strani državljani, naročito diplomatski predstavnici, dolaze u Srbiju, sasvim je jedna drugačija slika Srbije koju predstavljamo i oni budu, kao što je delegacija Turske prošle nedelje u Narodnoj skupštini, čiji je domaćin bio Dragan Marković Palma, primljena je i od strane predsednice Narodne skupštine Maje Gojković, na visokom nivou, i sve su to vrlo bitni međudržavni odnosi.

Jedan od pokazatelja jeste i kontinuirani rad kada je u pitanju ta spoljna politika, što je jako važno da je država odnosno Gana povukla priznanje Kosova, to je 16. zemlja koja je povukla priznanje u poslednje dve godine. Pre Gane priznanje je pre nepuna dva meseca povukla država Togo, tako da je to jedan kontinuirani rad predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, predsednika spoljnih poslova, ministra Ivice Dačića, zatim svih nas u Narodnoj skupštini, na čelu sa predsednicom Narodne skupštine, gde zaista u tom radu svi doprinosimo da što bolju sliku ostavimo svim gostima, diplomatskim predstavnicima i na odborima koji nam dolaze, većina poslanika, tj. svi poslanici su članovi određenih poslaničkih grupa prijateljstva sa nekim od država i smatramo da će Gana, da je ovaj rad na povlačenju priznanja nezavisne države Kosovo, u prethodnih godinu i po dana se na njemu radilo, ali je jako značajno da će ona uticati na druge zemlje, s obzirom da je najmnogoljudnija zemlja u ovom delu sveta jer ima oko 29 miliona stanovnika. Najavljeno je povlačenje od još jedne države, koja će do kraja godine povući priznanje Kosova.

Kada je u pitanju Sporazum o razmatranju Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe, svakako da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije podržati i ovaj Sporazum.

Sporazum je prvi put potpisan 1998. godine, ali je Srbija pristupila 2016. godine i tada je ministar unutrašnjih poslova gospodin Nebojša Stefanović potpisao dopunski protokol, tako da ćemo svakako podržati ovaj sporazum koji će urediti odnos Srbije u pružanju pomoći u vanrednim i hitnim situacijama.

Imamo i razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunisa kada su u pitanju vozačke dozvole, gde naši državljani mogu da zamene vozačku dozvolu u Tunisu, kao i njihovi državljani u Srbiji. Za Vladu Republike Srbije ovlašćeno je Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok je za Vladu Republike Tunisa tehnička Agencija za drumski saobraćaj, tako da je ovo jako važno. Ovaj Sporazum važi pet godina po našem potvrđivanju, sa mogućnošću ponovnog potpisivanja ovog Sporazuma.

Takođe, imamo i potpisivanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije, takođe jako važan sporazum. On je potpisan u maju 2017. godine i ovde imamo, kada se govori o interesu naše zemlje, u pristupu informacija interesa predpristupa EU, trgovina na osnovu povlašćenih informacija i manipulacija finansijskim tržištem, tako da je ova Evropska kancelarija unutrašnjih poslova jedna od značajnih kancelarija, a i na međunarodnom planu vrlo je značajna saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i ostalih zemalja članica EU.

Imamo Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Bugarske u oblasti saradnje od zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa. Svakako da je jako važno podržati ovaj zakon, s obzirom da se radi o državi koja je u okruženju, gde vrlo često Republika Srbija ili Bugarska ne mogu da reaguju u prirodnim nepogodama ili katastrofama koje su izazvane nekada i ljudskom rukom ili ljudskim delom, tako da im se na ovaj način omogućava mogućnost da bez nekog dodatnog roka mogu da reaguju i na taj način da se spreče katastrofalne posledice.

Imamo Memorandum koji se potpisuje sa SAD o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva za unutrašnju bezbednost SAD o unapređenju saradnje u cilju sprečavanja putovanja terorista i borbe protiv nezakonitih migracija. Mislim da je svima ovaj zakon sasvim jasan, zašto ga potpisujemo, s obzirom na povećani broj migranata.

Ali, ono što je za nas iz Jedinstvene Srbije značajno, a posebno se odnosi na Ministarstvo unutrašnjih poslova, jeste da mi nešto što je dobro i vaš rad, uvaženi ministre, kao i cele vaše ekipe u Ministarstvu unutrašnjih poslova, zaista želimo posebno da pohvalimo i želimo da podržimo vaš rad. Podržali smo sve dosadašnje zakone, podržaćemo svakako bez sumnje i ove sporazume, kao i Memorandum, ali je posebno pohvalno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova u prethodnom periodu zaista opravdalo celokupno poverenje, kao i vi, naravno, na čelu, koje vam je dato.

Treba govoriti o velikoj tehničkoj opremljenosti i velikom ulaganju u sektor unutrašnjih poslova. Vi ste samo na teritoriji Rasinskog, Raškog okruga, odakle sam ja poslanik i odakle dolazim u prethodnih godinu dana, bukvalno obnovili, renovirali, čak neke iznova, da kažem, vaše ministarstvo je to finansiralo, veliki broj policijskih stanica ili policijskih uprava, zatim, jako značajno osposobljavanje policijskih kadrova i, ono što je jako bitno, drugačiji pristup policijskih službenika prema građanima, jer građani nijednog trenutka ne treba da se plaše, da li je to saobraćajni policajac, znači, drugačiji je sasvim pristup, miroljubiviji, da su oni zaista tu u interesu i u smislu bezbednosti građana.

Tako da, Republika Srbija je sada sigurnija zemlja za život građana, bezbednija zemlja za život građana i stabilna zemlja za život građana. Ali, ono što je najbitnije jeste da ste puno uradili kada je u pitanju bezbednost naše dece, kada je u pitanju sajber kriminal, da se radi puno na suzbijanju kriminala, otmica dece, što smo imali situaciju u prethodnih deset dana, gde kao roditelj zaista ne mogu da ostanem nema na situaciji otmice i nestanka dece, vaše hitno reagovanje, tako i čuvanje naše dece od dilera, da kažem, dilera droge i ostalog kriminala.

To je možda što bih ja izdvojila i najznačajnije u domenu MUP, što ste radili u samo prethodnih ovih godinu dana, a sve u cilju interesa građana.

Tako da, još jednom ću napomenuti da će poslanička grupa JS Dragana Markovića Palme i svi poslanici JS podržati sve predložene zakone. Zahvaljujem.