Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ivana Dinić glasala

Ivana Dinić

Socijalistička partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala