Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ivana Dinić glasala

Ivana Dinić

Socijalistička partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala