Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA)

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA)

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Predlagač: Vlada

Pet
26.05.2017
Pet
26.05.2017
Uto
25.10.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Uto
25.10.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona predlaže se potvrđivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih Nacija (UN) o slanju medinckog osoblja u misiju UN-a u Centralnoafričkoj Republici (CAR). Svrha memoranduma jeste da se uspostave administrativni, logistički i finansijski uslovi kojima će biti regulisati doprinos u vidu osoblja, opreme i usluga koje Vlada Republike Srbije obezbeđuje kao podršku misiji UN-a u CAR-u. Ujedno Memorandumom se definišu standardi UN-a o ponašanju za osoblje.
Memorandumom je predviđeno slanje 68 vojnih lica u jedinicu bolnice 2. nivoa i 6 vojnih lica za medicinksu evakuaciju vazdušnim putem. Bolnica 2. nivoa prema klasifikaciji UN-a ima sposobnosti, između ostalog, za hitne hirurške zahvate, mere za sprečavanje komplikacija tokom hirurških zahvata, postoperativne usluge i poluintenzivnu negu, intenzivnu negu i oživljavanje. UN nadoknađuju troškove Vladi Republike Srbije za upotrebu ljudstva i osoblja, kao i za svu glavnu opremu za funkcionisanje kontigenta obezbeđuje UN. Za realizaciju Memoranduma u 2016. godini potrebna finansijska sredstva iznose 482.289.000,00 dinara (svi troškovi koje ne pokriva UN) i obezbeđena su budžetom Republike Srbije

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 100
Protiv: 109
100%
109%
0%

Ključne novine

MEĐUNARODNA MISIJA

Potvrđivanje memoranduma kojim se predviđa slanje ukupno 74 vojna lica u bolnicu za potrebe međunarodne misije Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 107
Protiv: 110
107%
110%
0%

Poslednji put ažurirano: 07.09.2021, 13:28