Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Akt je usaglašen sa standardima EU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku jesu u činjenici da se njime uvode izmene čiju je primenu potrebno obezbediti prilikom upisa studenata u
narednu godinu studija u školskoj 2016/2017. godini, pa se donošenjem ovog zakona po hitnom postupku obezbeđuju pravne pretpostavke za blagovremenu primenu utvrđenih rešenja i sprečavaju štetne posledice po studente, koje će nastupiti ukoliko se odgovarajuće izmene ne usvoje do početka navedene školske godine. Predložena rešenja neće negativno uticati na kvalitet visokog obrazovanja. Donošenje ovog zakona po hitnom postupku potrebno je i iz razloga što su samostalne visokoškolske ustanove u obavezi da usaglase svoja opšta akta sa ovim zakonom u roku od tri meseca od dana njegovog donošenja, tako da bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija.

Predlagač: Vlada

Čet
20.10.2016
Uto
18.10.2016
Uto
04.10.2016

Predlog akta

[doc] 

Uto
04.10.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. i 2013/2014. godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija.

Prema predloženom rešenju, studenti upisani na osnovne studije u navedenim školskim godinama, imaju pravo da završe započete studije najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine, odnosno do kraja školske 2018/2019. godine za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka.

U procesu usvajanja zakona usvojeni su i amandmani na predlog zakona koji se odnose na činjenicu da studentima koji su upisali magistarske studije dozvoljava pravo da završe studije najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine. Takođe, amandmanima je produžen i rok za završavanje doktorskih studija studentima koji su upisali doktorske studije, odnosno prijavili doktorsku disertaciju do 2017/2018. godine.

Vlada Republike Srbije predlaže i da studenti imaju pravo da se u narednoj godini finansiraju iz budžeta ako u školskoj 2014/2015, odnosno školskoj 2015/2016. godini ostvare najmanje 48 ESPB bodova i rangiraju se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta u skladu sa zakonom.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 71
Protiv: 86
71%
86%
0%

Ključne novine

DUŽI ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA

- Produžetak roka za „stare“ studente osnovnih studija (upisane od 2006. godine do 2013. godine) za završetak studija do akademske 2017/2018 godine;
- Produžetak roka za master i doktorske studente za završetak studija do akademske 2017/2018 godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 63
Protiv: 71
63%
71%
0%

FINANSIRANJE IZ BUDŽETA SE PRODUŽAVA

- „Stari“ studenti zadržavaju pravo na finansiranje iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnih studija;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 66
Protiv: 67
66%
67%
0%

Poslednji put ažurirano: 30.11.2020, 19:35