Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ružica Nikolić glasala

Ružica Nikolić

Srpska radikalna stranka

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala