Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Sandra Božić

Sandra Božić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem, uvaženi predsedniče Narodne skupštine.

Poštovana gospođo ministar sa saradnikom, poštovani narodni poslanici i uvaženi građani Republike Srbije, kao izvestilac Odbora za kulturu i informisanje, ukratko ću vas upoznati sa razlozima zbog kojih je ovaj odbor predložio Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o muzejskoj delatnosti.

Na samom početku, izdvojila bih činjenicu da su članovi Odbora učestvovali upravo u izradi Nacrta zakona o muzejskoj delatnosti. Na raspravi održanoj 4. februara 2021. godine, u Narodnoj skupštini, članovi Odbora postavljali su pitanja članovima radne grupe i predstavnicima ministarstava i imali konkretne predloge vezane za ovaj zakon, kako bi se zakon i unapredio.

Zatim je Odbor na sednici održanoj 25. marta 2021. godine podržao usvajanje Predloga zakona, s obzirom na to da će se po prvi put, kao što je ministar i rekla, u Republici Srbiji stvoriti zakonski okviri za uređenje i delokrug rada muzeja, način njihove zaštite, korišćenje i obrade muzejske građe, kao i druga pitanja koja su od značaja za poboljšanje rada muzeja, kojih prema podacima Republičkog zavoda za statistiku i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka ima ukupno 149. Jasno će se definisati obaveza muzeja, kao i njihovih osnivača, uređenje stručnih zvanja i na kraju poboljšati uslovi za rad, kako bi mogli muzeji punim kapacitetom da se posvete zapravo zaštiti pokretnih kulturnih dobara.

Jedan od izuzetno važnih ciljeva koji će se postići donošenjem ovog zakona je i pooštravanje kaznene politike, koja će doprineti zaštiti i očuvanju muzejske građe, a o čemu je gospođa Gojković u svom dosadašnjem radu, kao ministar kulture i informisanja, insistirala.

Na kraju, želela bih da istaknem i činjenicu da je ova oblast dugo bila zapostavljena, o čemu govori podatak da je muzejsku delatnost uređivao Zakon o kulturnim dobrima, koji je usvojen davne 1994. godine.

Odbor za kulturu i informisanje je mišljenja da je usvajanje ovog zakona, neophodan uslov za nesmetano funkcionisanje i rad muzeja, čime će se zaokružiti pravna regulativa i obezbediti potpuna zaštita i očuvanje muzejske građe, na teritoriji Republike Srbije.

Što se tiče drugog zakona, takođe kao ovlašćeni izvestilac Odbora, ukratko ću vas upoznati i sa razlozima, zbog kojih je ovaj odbor i predložio, takođe Narodnoj skupštini Republike Srbije, da ovaj Predlog zakona o proglašenju stare i retke bibliotečke građe, za kulturno dobro od izuzetnog značaja, prihvati.

Takođe, vas obaveštavam da su predstavnici Ministarstva kulture i informisanja, na sednici održanoj 25. marta 2021. godine, obrazložili članovima odborima, ovaj predlog odluke, ističući činjenicu da je isti nastao, kao rezultat dugoročnih istraživanja i proučavanja pisanih i štampanih starih i retkih knjiga, koje su stručnjaci Narodne biblioteke Srbije, kao i drugih relevantnih naučnih i kulturnih institucija, otpočeli još 2015. godine. Imajući u vidu, njihov poseban značaj za nauku i kulturu, pokrenut je postupak da 720 starih i retkih knjiga, dobije najveću kategorizaciju u pogledu zaštite, a to su kulturna dobra od izuzetnog značaja.

Na osnovu svega što je izneto, pozivam kolege narodne poslanike, u danu za glasanje, ova dva predloga zakona podrže. Hvala vam.
Zahvaljujem, predsedniče Narodne skupštine.

Uvaženi gosti, uvaženi narodni poslanici i građani Republike Srbije, kao izvestilac Odbora za kulturu i informisanje ukratko ću vas upoznati sa procedurom koju je Odbor sproveo u vezi sa izborom Sanjom Unković za zamenika Poverenika.

Naime, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, gospodin Milan Marinović podneo je Narodnoj skupštini 2. marta 2021. godine Predlog odluke o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za oblast zaštite podataka o ličnost.

Na osnovu člana 33. Zakona o slobodnom pristupu i informacija od javnog značaja, a u vezi sa članom 73. stav 2. i 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenik je za svog zamenika za oblast zaštite podataka o ličnosti, kao što ste i čuli od samog predlagača, predložio Sanju Unković, diplomiranog pravnika iz Beograda.

Odbor za kulturu i informisanje, kao nadležni odbor Narodne skupštine, razmotrio je podneti predlog odluke i na osnovu dostavljene dokumentacije utvrdio da Sanja Unković ispunjava sve zakonske uslove da bude izabrana za zamenika Poverenika.

Dodatno, gospodin Marinović je kao predlagač odluke upoznao članove Odbora na sastanku, na sednici Odbora za kulturu i informisanje sa razlozima zbog koji je predložio gospođu Unković na ovu funkciju.

Imajući sve navedeno u vidu, Odbor za kulturu i informisanje je predložio Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i za zaštitu podataka o ličnosti, koji je podneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti.

Takođe, napomenula bih da je u nastavku sednice Odbor, shodno primenom člana 203. stav 3. Poslovnika, obavio javni razgovor sa predloženim kandidatom za zamenika Poverenika i u ovom delu sednice narodni poslanici su gospođi Unković postavljali pitanja, a ja ću nešto više o tome govoriti u narednom delu sednice, kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe.

Smatram da je ovo pravi izbor i nadam se da ćemo u danu za glasanje, odnosno danas, ovaj predlog i prihvatiti. Hvala vam.
Zahvaljujem uvažena potpredsednice.

Uvaženi gosti Narodne skupštine, dragi narodni poslanici, dame i gospodo, građani Republike Srbije, pravo je zadovoljstvo kada u Skupštini Republike Srbije imamo priliku da razgovaramo i na kraju krajeva i vršimo izbor prilikom rasprave u dve nezavisne institucije kakva je institucija Poverenika i naravno i druga tema o kojoj ćemo govoriti izbor sudija.

Podsetiću vas samo na moje izlaganje kao predstavnika Odbora što se tiče Poverenika za informacije od javnog značaja, odnosno i zaštitu podataka o ličnosti, odnosno zamenika za oblast za zaštitu podataka o ličnosti.

Ja ću odmah na početku i reći da je kao vaš predlog, predlog stigao na Odbor za kulturu i informisanje i onaj deo koji sam ostala dužna građanima Republike Srbije prilikom izlaganja u ime Odbora jeste da smo mi ispoštovali celokupnu proceduru koju predviđa izbor Poverenika i procedura Odbora, a to je da smo imali vrlo značajnu i konstruktivnu raspravu na samom sastanku Odbora i meni je zaista bilo zadovoljstvo. Razgovarali smo o različitim temama iz delokruga vašeg rada. Između ostalog, imali smo i razgovor sa vašim kandidatom, odnosno Sanjom Unković diplomiranim pravnikom koji inače potiče iz vaše institucije i opet napominjem, pravo je zadovoljstvo bilo razgovarati sa dva uvažena stručnjaka iz ove oblasti. Poslanici su bili zaista vrlo zainteresovani za odgovore na pitanja koja ste vi davali i to je nešto što bi možda u okviru vaših izveštaja naravno mogla, i jeste svakako praksa bila, vi ste relativno skoro stigli na funkciju.

Ono što je jako važno je što je vaša iskrenost u radu bila zaista presudna u tome da mi zaista takvu raspravu i započnemo u Odboru za kulturu i informisanje.

Koliko god je pandemija donela loših stvari toliko nas je naučila, tako da ste i vi baš u toj situaciji na žalost shvatili da ipak imati zamenika nije stvar slova zakona na papiru, već stvar još jednog para ruku i još jedne osobe koja može da vas zameni upravo u ovakvim situacijama kada mi možda nekad i pomislimo da nam ne treba zamena i da možda bolest neće na nas. Možda je to pouka i poruka koja može otići i sa ove sednice, iz ove rasprave, da je ipak korona ušla u sve pore ovog društva, ne samo našeg naravno, već celokupne zemaljske kugle, čitavog sveta i da zaista utiče na redovan život, na rad, utiče praktično na sve ono što smo do juče smatrali normalnim, danas moramo da se novonastalim situacijama prilagođavamo.

Mene je jako, da kažem, zaintrigiralo koliko je jedna mlada osoba u vašem timu sposobna da preuzme jednu ovako značajnu ulogu u okviru institucije na čijem ste čelu. Njena, ne samo njeno znanje stručno, već i menadžerske sposobnosti za koje smo se uverili da postoje, zaista je kvalifikuju za jednog kvalitetnog zamenika, a sasvim sigurno su vam ovlašćenja u tom slučaju gotovo ista. Toliko o Sanji Unković.

Naravno, mi smo već u ime Odbora i predložili da se ovaj predlog u plenumu danas u danu za glasanje prihvati. Nadam se da će tako biti.

Ono što, kažem, posebno je zadovoljstvo kada dođete kao predstavnik nezavisne institucije u dom Narodne skupštine, to je upravo nama ovde jedan dokaz u ovakvim raspravama o vašim izveštajima, da je demokratija u Srbiji na vrhuncu, odnosno da je u odnosu na sve ono što smo imali priliku u prethodnom periodu da vidimo upravo iz institucije iz koje vi dolazite, nije bio slučaj. Iako je ova funkcija Poverenika, ne mogu čak reći ni mnogo puta, nego gotovo oduvek bila zloupotrebljavana politički, zadovoljstvo je doći danas ovde, razgovarati sa vama, zadovoljstvo je učestvovati u radu i kontrolisati rad Poverenika zato što znamo da razgovaramo sa nezavisnim kandidatima, da razgovaramo sa nezavisnim institucijama, nezavisnim u radu, nezavisnim od političkog uticaja institucijama koje imaju svoj integritet zagarantovan zakonima i Ustavom.

To je ono što ovaj plenum i ovu skupštinsku većinu razlikuje od svih onih koji su u prethodnom periodu imali prilike da biraju, da sarađuju sa različitim institucijama, između ostalog i institucijom Poverenika koju vi predstavljate.

Ja ću vas podsetiti na nekoliko, jer ipak je čini mi se to podsećanje nama potrebno. Skloni smo tome da brzo zaboravimo zato što prosto dobili smo nešto što ovu funkciju Poverenika predstavlja na onaj način na koji zakon predviđa i samim tim kada pogledate i vaš rad koji je zaista neprikosnoveno profesionalan, mi dolazimo do toga da zaboravljamo kako je to nekada izgledalo. Zato ću vas podsetiti, s obzirom da je važno, a vratiću se nakon toga i na vaš predlog da se ovaj zakon u jednom domenu i proširi i da je zastareo. Naravno, da smo mi imali kontinuitet u radu Poverenika u prethodnom periodu, mi bismo verovatno ovaj zakon u nekom doglednom vremenu ranije i imali. Ali, naravno da to nije bilo moguće. Iz kojih razloga?

Iz razloga što ako krenemo od vašeg prethodnika, koji je bio politička institucija, čak ne mogu da kažem ni lično, s obzirom da je sedeo u tako osetljivoj instituciji kao što je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, govorim o Rodoljubu Šabiću, koji je otvoreno branio svoje političke ideale, svoje političke stavove, ali i pripadnost određenim političkim partijama dokazujući svakodnevno odanost upravo istima.

To je bilo gotovo svakodnevno i išlo je do te granice i mere, a podsetiću vas da je upravo Rodoljub Šabić i danas politički aktivan i dalje verovatno vraća dug onima u čijoj je vlasti bio, s obzirom da vidimo da je, doduše, sada, s obzirom da više nema javnu funkciju, aktivan na društvenoj mreži „tviter“ i tu bezočno, moram reći, pljuje SNS, jer taj rečnik nije uopšte primeren nekome ko je obavljao ovako odgovornu državnu funkciju.

Tako je napao našeg predsednika poslaničke grupe, dr Martinovića upravo za jednu stvar koja je bila njemu stavljena na teret u prethodnom periodu, koja je ovde, računajući da svaki poslanik ima pravo na svoj stav, na svoje mišljenje, na slobodu govora, što i sam Poverenik mora da zaštiti svakako, on je sa pozicije institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti došao u priliku da ga Republičko javno tužilaštvo, 2016. godine u julu, optuži, odnosno podnese tužbu Upravnom sudu u Beogradu protiv Poverenika, Rodoljuba Šabića zbog prekršenih nekoliko zakona.

S obzirom da su zakoni koji su prekršeni ovim putem zaista vrlo ozbiljni i da vas mogu dovesti ne samo u vezu sa time da ste možda nesmotreno, što sasvim sigurno nije slučaj, prekršili zakon, već vas može dovesti u vezu i sa drugim predstavnicima vlasti van Republike Srbije, da sad ovde ne koristim te izraze koje nam kasnije ovde, zbog slobode govora koju nam često zabranjuju, u Narodnoj skupštini kao poslanicima spočitavaju, neću izgovoriti, ali ćete vi vrlo jasno i građani Republike Srbije, nakon ovoga u šta vas budem uvela u par rečenica, zaključiti o kome, odnosno o kakvoj ličnosti se radi i kakve su, na kraju, mnogo bitnije, namere Poverenika bile.

Dakle, tužbu je potpisala zamenica Zagorke Dolovac, Snežana Marković, a podneta je radi poništenja Šabićevog rešenja iz marta 2016. godine, kojem je Ministarstvo odbrane naložilo da bez odlaganja dostavi Fondu za humanitarno pravu kopije dokumenata iz kojih se može saznati kada je Goran Jeftović imenovan na mesto štabskog oficira prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije tokom sukoba na Kosovu 1999. do kada se nalazio na tom mestu i koji je imao čin.

U tužbi se, između ostalog, navodi da bi stavljanje na uvid takvih podataka drugima imalo posledice na odbrambene sposobnosti Vojske Srbije, ugrozila bi se odbrana zemlje, nacionalna i javna bezbednost, kao i lična bezbednost oficira i podoficira. Davanje takvih podataka, smatra predlagač, u suprotnosti je interesima Republike Srbije, a interes zemlje je pretežniji od interesa drugoga za dobijanje informacija.

Takođe, smatra se da je pobijenim rešenjem izvršena povreda odredbi Zakona o odbrani, Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, Zakona o tajnosti podataka, Zakona o Vojsci Srbije, a posledica toga je nepravilno primenjen Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ovo su navodi iz tužbe protiv Rodoljuba Šabića, gde vam je vrlo jasno, iako vam ja sada ovde ne izgovorim, o kakvom čoveku se radi i da se radi o čoveku u čijem interesu nisu bili interesi Republike Srbije i da mi ovde možemo i danas da razmišljamo, na osnovu stavova koje on i dalje iznosi, kome on odgovara i, zapravo, kome je i tada, dok je vršio ovu odgovornu funkciju u, podsetiću vas, nezavisnoj instituciji, kakva je institucija Poverenika.

Dakle, to nije jedini slučaj kada se ova ili slična institucija, koja apsolutno mora biti nezavisna u svom radu, zloupotrebljava. Tako ću vas podsetiti da smo ovakvih slučajeva imali i na nivou pokrajinske Vlade, odnosno Pokrajine Vojvodine. S obzirom da je Skupština Vojvodine zadužena za izbor pokrajinskog Ombudsmana, Skupština Vojvodine je imenovala, dok je na čelu te skupštine bio Bojan Pajtić, Dejana Janču, predsednika Izvršnog veća Vojvodine, koji je u tom trenutku imao 82 godine, za novog pokrajinskog Ombudsmana u to vreme, 2009. godine, iako mu je radni odnos po sili zakona prestao sa navršenih 65 godina.

Dakle, novina nije ni da se radi ne samo protiv Ustava, kao što smo videli u ovom slučaju, protiv interesa Republike Srbije, protiv njene bezbednosti, nego se flagrantno kršio zakon onda kada je to politički pripadnicima bilo neophodno kako bi svoje političke poslušnike doveli na mesta koja, napominjem još jednom, su obavezna, prvo po svojoj nezavisnosti, integritetu, oslobođena od bilo kakvog političkog uticaja.

Ne znam da li je neophodno spomenuti i onaj slučaj koji je svima nama i te kako poznat, a tiče se jednog predsedničkog kandidata koji je na predsedničku, odnosno na tu funkciju budućeg kandidata za predsednika Republike Srbije upravo agitovao sa mesta Poverenika, Zaštitnika građana. Dakle, mislim da je to slučaj u koji je javnost svakako upoznata. Pored toga što je zloupotrebio svoju funkciju kako bi se kandidovao za predsednika, bilo je tu još nekakvih indicija koje su upućivale da je ovo lice bilo umešano i u najgora krivična dela, kakvo je ubistvo.

Dakle, to su bila lica koja su obeležila rad nezavisnih institucija u prethodnom periodu. Onda možete da razumete, mogu verovatno i građani Republike Srbije da razumeju, kada vi dođete ovde u Narodnu skupštinu, a osvrnuću se i na izbor sudija, dozvolićete mi to, sa kolikom radošću mi ovde razgovaramo sa vama o izmeni zakona, o svemu onome što će unaprediti rad Poverenika, a ne samo rad Poverenika i povećati vaša ovlašćenja, već, naravno, jer svi mi ovde, i vi, a i mi, služimo građanima Republike Srbije, što će njima osigurati veća prava i veće slobode.

Zaista jeste svaki put pravo zadovoljstvo razgovarati o tome. Verujte da, znajući zakon, znajući da ste u pravu kada kažete da u jednom delu jeste zastareo s obzirom i na nove tehnologije i da su vam potrebna veća ovlašćenja kako biste u skladu sa trenutnom, sadašnjom situacijom mogli da primenjujete delove i odredbe koje se tiču institucije Zaštitnika poverenika za informacije od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti, verujte da ćete u Skupštini Republike Srbije u Poslaničkoj grupi Srpske napredne stranke „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ uvek imati pouzdanog partnera, uvek imati saradnika i, na kraju krajeva, uvek imati podršku.

Upravo vaš rad u prethodnom periodu, kažem i napominjem, vrlo kratkom, ali ste za taj kratak period zaista doneli jedne izvanredne rezultate i moram napomenuti da se vaši rezultati nižu čak i u ovom periodu kada zaista svi trpimo i kada smo u opasnosti po živote građana Republike Srbije nekako sve drugo stavili po strani. Vi niste ostali praktično van tokova, vi ste tu, pogotovo sada radite svoj deo posla, i iz tog razloga zaista podržavamo predlog da gospođa Unković vrši funkciju zamenika Poverenika, smatrajući da iz ovih nadležnosti i ovlašćenja koje imate, zaista imati širok delokrug rada, da vam je u tom slučaju zaista neophodna i pomoć.

Što se tiče druge teme koja je na današnjem dnevnom redu, a tiče se izbora sudija, moram reći da je taj proces ovde, videli ste u nekih prethodnih par meseci, konstantan, da se sudije ovde biraju i da o tome raspravljamo i da govorimo o kandidatima i te kako. Ali, podsetiću vas, isto tako govoreći o nezavisnosti onih koji uđu u ovaj dom, kršeći flagrantno Ustav i zakone Republike Srbije i poverenje koje su u prethodnom periodu dobijali od građana Republike Srbije, moram, a ne mogu da ne spomenem, jer to pitanje zaista građani postavljaju gotovo svakodnevno, jer im u najvećoj meri nije jasno na koji način se zapravo svi oni koji su u prethodnom periodu bili na vlasti, a tu mislim na Dragana Đilasa, tu mislim na Borisa Tadića, tu mislim na Vuka Jeremića, Borka Stefanovića i ostale, na koji način su sve ovo vreme, iako postoje određeni dokazi koji ukazuju na lopovluk i kriminal, ostajali van domašaja zakona. Upravo ću to pokušati sada u par minuta, koliko mi je vremena ostalo, da objasnim.

Dakle, politizacija sudstva, kao i svih institucija koje smo imali priliku i danas da čujemo, praktično je predstavljala mogućnost za njihove produžene ruke kako bi ostali van domašaja zakona, a razmišljali su unapred jer su znali koliko su krali, van domašaja zakonika da se vlast promeni. Tako je njihova neuspela reforma pravosuđa iz 2009. godine, o kojoj se, podsećam ovde i poslanike, nedovoljno govori, a još uvek je, složićete se sa mnom, rak rana našeg pravosuđa.

Da podsetim građane, neuspela reforma pravosuđa je koštala Srbiju 2009. godine 44 miliona evra. Ova suma je isplaćena za plate, a podsetiću vas da je gotovo u jednom danu oko 1000 sudija promenjeno. Zašto? Zato što nisu odgovarali i nisu bili politički poslušnici režima Borisa Tadića i Dragana Đilasa, a računali su da moraju da imaju i tog saveznika, kako bi sve svoje koruptivne radnje pokrili na neki način.

Dakle, ova suma od 44 miliona evra isplaćena je za plate neizabranih 836 sudija, 75 zamenika tužilaca, koje su isplaćivali za gotovo dve godine, iako nisu radili. Posle 12 godina od reizbora sudija i tužilaca, državni organi nisu sabrali kompletnu štetu koju je budžet pretrpeo zbog odšteta isplata plata neizabranima, kao ni gubitke zbog problema i zastoja u radu sudova i tužilaštva. To najbolje vi znate kao predstavnici Saveta Visokog saveta sudstva, znate koliko nas je to koštalo.

Znate koliko je predmeta ostalo koji nisu obrađeni, koliko je zastarelih predmeta ostalo, znate koliko je svega bilo na čekanju, zato što je nekada neko pomislio da može da utiče na nezavisno sudstvo, da može da ga kontroliše i da može od nezavisnog sudstva, od grane vlasti da napravi svoj politički biro u kome će se donositi odluke koje odgovaraju pravdanju kriminala i krađi koju su vršili u vreme dok su bili vlast.

Da ja sada ovde ne ulazim, ovo je tema kojom bi trebalo svakodnevno da se bavimo. Ne kažem da ni danas ovaj deo grane vlasti treba da pretrpi još izvesne promene i izvesne reforme, ali samo one koje će ga dovesti sutra u još veću nezavisnost od političkog činioca. Jer to je suština, to je ono što želimo našim građanima, da im pružimo maksimum demokratije i da budemo odgovorni za vršenje vlasti, da budemo odgovorni za svaki korak u svim ovim godinama u kojima smo pokušavali građanima Republike Srbije da razdvojimo institucije od politike, one koje nisu u nadležnosti političara, tako mora da ostane i ta prava garantuju građanima Republike Srbije da oni žive u demokratskoj državi i to je nešto što ne sme nikada biti dovedeno u pitanje.

Dozvolićete mi još samo u ovih par minuta koja su mi danas ostala, moj kolega Aleksandar Marković je danas napomenuo, ne želim da ulazim zaista u ovu nekrofilsku politiku koja se vodi protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ovim navodima koji su sada preplavili ove đilasovske medije, a kojima pokušavaju da zatrpaju danima, neuspešno, aferu povezanu sa tajnim računima i milionima koje Dragan Đilas ima na Mauricijusu, Hong Kongu, Delaveru i Švajcarskoj i raznim drugim poreskim rajevima.

Još jedna afera je danas osvanula, u novinama, doduše, ali ja se iskreno nadam da tužilaštvo, znajući da radi svoj posao kada je u pitanju ispitivanje spornih računa i miliona koje Dragan Đilas drži u poreskim rajevima, da se pozabave i onim što se trenutno nalazi u papirima koje vode ove Đilasove firme, kakva je firma „Multikom“, koja je u svom završnom računu za 2019. godinu napravila još jedan marifetluk, još jednu finansijsku malverzaciju kojom je omogućila da 3.750.000 evra bukvalno Dragan Đilas pokloni Šolaku. S obzirom da znamo je to jedna velika srećna porodica, ne poklanja to Dragan Đilas Šolaku, već i dalje vrši na isti način kako je navikao utaju poreza i sakrivanje porekla novca kako bi smanjio onih 619 miliona koji mu se spočitavaju u javnosti, a to vrlo neuspešno, očigledno, radi.

S obzirom da se državni organi bave ovom temom, ja ću samo još jednom apelovati da se i ovi navodi novinara provere i samo da pojasnimo građanima Republike Srbije o čemu se radi. Dakle, Dragan Đilas je u izveštaju za 2019. godinu otpisao 440 miliona dinara na ime pripadajućih dividendi „Dajrekt medije“, kada je tada već u vlasništvu Šolokove „Junajted grupe“. Na ovaj način je umanjio kapitalnu vrednost, profit, i uspeo da dovede u zabludu još jednim finansijskim marifetlukom vrednost svoje kompanije i pokloni, kao što sam rekla, Draganu Šolaku još koji milion.

Dakle, danas u današnjoj raspravi ja vas molim narodni poslanici da podržite ovaj predlog za izbor zamenika Poverenika, s obzirom da mislim da će zaista prava osoba biti izabrana na pravo mesto i da nastavimo zajedno da se borimo za nezavisne institucije. Hvala vam.
Zahvaljujem, gospodine Dačiću.

Uvaženi ministre sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, moram da krenem od onoga što je moj poštovani kolega Mirković ispravno primetio, a to je da se danas niko iz redova bivše vlasti nije osvrnuo na današnji datum, jako bolan za naš narod, jako bolan za našu istoriju koja je i te kako bliska i te rane su još uvek žive i otvorene i te kako krvare. To govori o njima, a mi smo danas rekli o sebi upravo svako je sa ovog mesta, iz poslaničke klupe danas govorio o 24. martu 1999. godine, zato što je to naša obaveza prema pokoljenju. To je obaveza prema našoj deci, prema njihovoj budućnosti. To je obaveza koju imamo prema samima sebi.

Moram isto tako u svom današnjem izlaganju, ne mogu da se ne osvrnem i ne prisetim svih tih sirena koje su nas podsećale i uzbunjivale da nismo u redovnoj situaciji, koje su podsećale da moramo potražiti zaklon i koje su podsećale na to da je naša zemlja u opasnosti.

Danas je dosta bilo reči o tome na koji način smo bili bombardovani, kako je taj „Milosrdni anđeo“ izgledao, ali ja se moram, oprostićete mi osvrnuti na moje Pančevo. Pančevo je bilo posebna meta NATO avijacije, znajući da su tamo postavljeni i vojni objekti ali i te kako kalkulišući da se tamo nalazi ozbiljna hemijska i naftna industrija.

Tokom 78 dana bombardovanja, Pančevo je gađano 24 puta sa oko 60 projektila. Svakodnevno smo bili meta NATO napada posebno, rekla sam, zbog fabrike aviona „Utva“, vojne baze u okolini Kačareva, kasarne „Pet hiljada“ koje su bombardovane gotovo svakodnevno. U ranu zoru 4. aprila bombe su pale i to je ono što je u odnosu na sve ostale mete u Srbiji bilo specifično na pogon „Energana“ u Rafineriji nafte Pančevo. Tom prilikom poginuli su i radnici ove fabrike: Dejan Bojković, Dušan Bogosavljev i Mirko Dmitrović.

Sedam dana kasnije gađana su i skladišta postrojenja Rafinerije nafte Pančevo.

U jutarnjim satima 1. juna, u blizini Starčeva koje se nalazi odmah pored naftne industrije, poginuli su pripadnici oružanih snaga: general pukovnik Vojske Jugoslavije, pilot Ljubiša Veličković, pukovnik Božidar Pejčić i major Svetomir Trifunović.

Takođe, nažalost, u sećanju će ostati i noć između 15. i 16. aprila, kada su pogođene „Petrohemija“ i „Azotara“. U „Azotari" je pogođen rezervoar amonijaka, a vinilhlorid monomera u „Petrohemiji“. To je ono što su mogli i ostali građani Republike Srbije iz okolnih mesta iz Beograda, pa čak sam danas dobila jednu informaciju i poruku, iz Požarevca se video plamen koji je goreo nad Pančevom.

Pančevo je bilo pod gustim crnim dimom, vrlo specifičnim. Deset hiljada puta su više izmere sve materije koje nisu dozvoljene u vazduhu. Svi znamo da je taj oblak dima jedno 10 godina kasnije odneo prilično veliki broj života Pančevaca koji su preminuli, nažalost od karcinoma.

U bombardovanju SRJ koja je bez prekida trajala 78 dana teško su oštećenie infrastrukture, mostovi, putevi, fabrike.

Znamo svi za humanitarnu katastrofu koja se desila na Kosovu i Metohiji, koja je bila, praktično, izgovor za neuspeh pregovora o budućem statusu pokrajine, koji su vođeni u Rambujeu i u Parizu i koji je poslužio kao izgovor da građani Republike Srbije, da Srbija postane meta.

Ovaj zločin je prošao bez kazne, ali, kao što ste maločas rekli, goloruki smo bili složni u toj borbi i osećaju dužnosti da srcem branimo našu Srbiju.

Tako je branimo i danas. Nismo više goloruki. I te kako smo vojno-tehnički osposobljeni ne da napadamo, ali i te kako da vodimo računa o tome da naši interesi ne budu ugroženi i i te kako smo postali respektabilna sila u regionu koja ume i može da odgovori na sve rizike i pretnje koje dolaze.

Nadam se da ovu priliku koju smo imali pre 22 godine naša deca nikada više neće imati, a to je da čujemo sirene koje nas opominju da moramo sići u podrume, skloništa, da moramo skloniti našu decu, da moramo zaštiti naše domove.

Upravo politika SNS, politika predsednika Aleksandra Vučića govori u prilog tome da se ta vremena nikada više neće desiti. Upravo politika mira, razgovora, politika koja nas povezuje sa Istokom, Zapadom ali i Severom govori u prilog tome da je Srbija bezbedna zemlja, da je Srbija zemlja u koju, a vi ste ministre sasvim sigurno svedok koji svakodnevno obilazi našu zemlju u kojoj se gradi, u koju se ulaže, u kojoj se napredak nastavlja.

Međutim, vraćajući se na dnevni red i pripremajući se danas za dnevni red današnje sednice, shvatajući da su standardi upravo kada je u pitanju spremnost Republike Srbije da i dalje primenjuje najviše evropske standarde u oblasti civilnog vazduhoplovstva bitan, time što ćemo se pripremiti za sve ono što u okviru ove teme Evropa propisuje, ali i svet, ne samo u tom kontekstu razmišljajući i razmatrajući ekonomske standarde, već i standarde koje avijacija zahteva i u bezbednosti koja je ipak u ovom segmentu najvažnija.

Ja sam, prosto, razmišljajući o ovoj temi i razrađujući je, ipak nisam uspela, a da se ne prisetim nekog prethodnog vremena u kojem na one koji su vodili ovu zemlju nakon tog bombardovanja, koji su dobili poverenje građana i koji su ga prokockali na najmonstruozniji i najstrašniji način, da sasvim sam sigurna izmerimo štetu onoga što je NATO avijacija ostavila za sobom i onoga što su Dragan Đilas, Boris Tadić ostavili za sobom, prilično bi se vodila bitka oko toga koliko su nas ojadili i jedni i drugi.

Upravo, s obzirom da ih ništa nije sprečavalo da ruku zavuku u bilo čiji džep, uvek im je nekako JAT bila okolnost u koju su često i prečesto zalazili i pokušavali da izvuku ono sve što nisu mogli na drugim stranama, pa, tako sam došla do ugovora iz septembra 2007, tačnije zaključenog 26. septembra 2007. godine, podsetiću vas da je u tom periodu premijer Republike Srbije bio Koštunica, predsednik Boris Tadić, a Dragan Đilas, koji je neizbežan u svim kombinacijama, pa tako sasvim sigurno i u ovoj, pretpostavićemo, ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan.

Pretpostavljam da je tada trebalo razmišljati o tome da pista za Mauricijus mora biti napravljena, jer neće se sigurno novostečeni i novonapravljeni tajkun padobranom spuštati na Mauricijus, pretpostavljam da je bilo neophodno razmišljati unapred, pa se iz tog razloga ovaj ugovor koji se zaključuje sa nekakvom konsultantskom kućom, koja je, praktično, trebalo da napravi, odnosno izradi implementaciju strategije privatizacije za javno preduzeće "Jat Aiarways", dobili smo jednu vežbaonicu u kojoj je trebalo naučiti i izvežbati kako doći do prvog miliona, a ovde se konkretno radi i više od toga, radi se o ugovoru koji je vredan 1.200.000 evra, za konsultantske usluge koje će "Jat Aiarways" pripremiti za privatizaciju.

Nijedan jedini papri iz ovog ugovora koji bi na bilo koji način doprineo tome, a druga je sasvim priča privatizacija JAT doprineo tome da se tema ugovora sagleda, izgradi, da dođe do nekog rezultata između Vlade Republike Srbije i konsultantske kuće ne postoji.

Dakle, ovaj ugovor je, kao i mnogi drugi, možda, vi ministre, imate bliže informacije o ovoj temi, poslužio je samo da se 1.200.000 evra ispumpaju iz budžeta Republike Srbije, kako bi se tamo nahranio neki račun na Mauricijusu, Hong Kongu, Švajcarskoj, Delaveru i ko zna koliko će još, između onih 57, koliko se pretpostavlja da ih ima u preko 17 zemalja, doći do saznanja da je jedan od ovih koji je u tom trenutku harao Srbijom imao priliku da skloni državni novac otet od građana Republike Srbije.

Dakle, ovo je osnovna naslovna strana ugovora koji držim u ruci, a reći ću vam detalje. Zaposleni na ovom ugovoru na konsultantskim uslugama koji su prošli ovaj tender koji je fiktivno bio napravljen sa nula poena koji su kvalifikovani ovaj ugovor između više ponuđača, imali su, sasvim provereno, jer u ugovoru to i stoji, dnevnicu, dakle, primanja na nivou dana, u proseku 2.500 evra. Dakle, za vazduh, maglu za koju su angažovali, primili su ogroman novac za koji mi ne znamo gde je završio, kakva je uloga ovog konsultantskog ugovora bila, ali to je, naravno, samo jedna kap u moru oko Mauricijusa, okeanu, u kome su upravo Dragan Đilas, Boris Tadić, a kasnije se priključio i Vuk Jeremić, Borko Stefanović, a videli smo da im je i zvezda Marinika Tepić itekako uvežbala uzimanje ovog miliona i u pokrajinskoj vladi. Oni su vežbali za svoj prvi milion i toliko su se uvežbali da su došli do 619 miliona,

Upravo taj koji danas moralne pridike drži kaže da nas treba ućutkati, a pokušava to krivičnim prijavama da učini. Sve ono što se ovde iznosi i što je, naravno, istraživačko novinarstvo, do čega je došlo, što nije zabranjeno, složićete se, da postoje ogromni milioni, za sada otkriveno oko 10 miliona novca, za koje se smatra da je Dragan Đilas ili pokušao da ih skloni u taj porez ili na neki način da sakrije poreklo svog bogatstva, leže na nekim računima u nekim poreskim rajevima, ali on na to nema odgovor.

Ono što ima jeste napad na novinare, i to ne bilo kakav, nego posebno na žene. Podsetiću vas da je to izuzetno opasno kada dolazi do ove vrste predatora koji u istoriji svoje porodice ima i nasilje, jer znamo da je njegova žena lično izjavila da je on tukao tasta i taštu, e kada dolazi takva vrsta pretnje jednoj novinarki od strane ovakvog predatora, to se zaista smatra ozbiljnom pretnjom na koju je odreagovalo, podsetiću vas, jedno udruženje u Srbiji, samo jedno.

Dakle, da ne dužim, s obzirom da smo na koncu današnje rasprave. Obruč oko kriminala i beskompromisne borbe u borbi protiv kriminala, mafije i korupcije se sužava. Dragan Đilas, videli smo da je promenio imidž na poslednjoj konferenciji za novinare, sve više liči na nekog lika iz filma „Kum“, recimo, u nekim dugačkim kaputima. Ja se plašim kada se taj kaput negde razgrne, da nas neke dvocevke ne dočekaju u tom istom režimu.

Ja bih mu samo poručila da umesto, kao što je moja koleginica Vladanka Malović, inače napadana od strane Dragana Đilasa i njegovih produženih ruku u režimskim medijima, poručila da umesto svilenih tajkunskih odela, polako se navikava na ono odelo na pruge, jer dugo će gledati taj dizajn.

Ono što bih na kraju želela da kažem, ministre, s obzirom da napadi dolaze i na vas i na sve one koji u ovoj Srbiji pošteno rade, koji žele da doprinesu tome da Srbija nastavi da živi kao sav normalan svet, da unapredimo standard naših građana, predaja nije opcija. Hvala vam.
Jest džentlmen, evo ja ću da potvrdim odavde. Zahvaljujem se.

U pravu ste gospodine Milićeviću, upravo kada govorimo o ovom sektoru zaštite životne sredine moramo ipak bez obzira koliko ja zaista još jednom i sa ovog mesta moram da čestitam gospođi Vujović i njenom timu vezano za ovaj zakon koji, rekla sam i juče, vrlo kompleksan ali i te kako neophodan i prošle su godine dok ga nismo dobili, a ona je za vrlo kratko vreme učinila da ovom zakonu mi danas u plenumu možemo da razgovaramo, a sasvim sigurno da jeste svojim delima pokazala u prethodnom periodu koliko se ozbiljno uzela sa problemima životne sredine.

Takođe, rekla bih da o kriminalu i korupciji, kada govorimo sigurna sam da bi za sektor životne sredine u prethodnim godinama ostalo još više novca, još više sredstava, to je jedno od ministarstava kojem su zaista sredstva itekako potrebna, čini mi se kako bi sve projekte koji su neophodni za zaštitu životne sredine, za unapređenje životne sredine, za korišćenje obnovljivih izvora energije itd. neophodna kako bi naravno, sve ono što politika ministarstva čini i radi i prati politiku Vlade bila zapravo u korist građana.

Ali, govoriću o kriminalu i korupciji gospođo Vujović, oglasio se još jedan tajkun, lopov i kriminalac danas. Upravo, jedan od onih koji vas je napao gospođo Vujović, ne mereći vaše rezultate. Upravo jedan koji napada predsednika Srbije, svakodnevno, ne mareći takođe za rezultate koje Srbija upravo kada govorimo o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću niže svakoga dana.

E, upravo taj tajkun, lopov i kriminalac, a videli smo, ja sam ga prozvala prošli put, možda nije bilo zaista sa moje strane u redu, ali ne čujemo čoveka kada govori prosto su mu te konferencije za štampu nemušte, pa je negde valjda poslušao, malo je nešto pojeo, ali je toliko bio nesiguran u sebe da je čovek morao da čita ono što mu je napisano, valjda plašeći se da ako ga ti neki silni, verovatno menadžeri oko njega koji brinu o njegovoj političkoj reputaciji i svemu onome što iznosi u javnost, rekla bih da bi trebao da porazmisli da promeni njihovo angažovanje i da im nađe neke zamene, jer s obzirom da ono što Đilas i pročitano, nemušto ne može da izgovori i kaže nađe se onda njegovo glasilo direktno pa dopuni.

Tako između ostalog hoću da vam prenesem ono o čemu je bilo reči na konferenciji za novinare Dragana Đilasa koji nam se obratio povodom računa koje kako kaže ima ili nema više ni njemu, čini mi se nije jasno na koji način da sakrije ovu laž na Mauricijusu. Za Švajcarsku nam je priznao mada kaže, nema baš četiri, ima jedan, a za ona tri ili četiri se plaši da ćemo vrlo uskoro imati informaciju i o njima, pa je ostavio tu prostor da razmišljamo na koji način su te finansijske akrobacije sa Švajcarskom išle. Ali, ono svakako što nije uspeo da demantuje, a što se više puta u javnosti pojavilo ovih dana jeste, da ima račun na Mauricijusu, gde zajedno sa tim računom iz Švajcarske ima preko 6,4 miliona otetog novca građana Republike Srbije.

Ono što je sada najzanimljivije u svemu tome, bez obzira na svu njegovu nervozu, paniku, histeriju zato što jedan po jedna dolaze na red svi oni računi koje je Dragan Đilas u onih 619 i više miliona uspeo da sakrije od građana Republike Srbije kaže da, a to je vrlo zanimljivo, kažem, direktno je dopunio ono što Dragan Đilas nije uspeo da izgovori ili pročita, ali svakako vrlo zanimljiva jedna stvar, jer kaže u saopštenju Dragan Đilas koje je pročitao da Marinika Tepić nije uzela 200.000 i on tvrdi od narko-dilera. Onda direktno napiše, kaže, citirajući Dragana Đilasa, Dragan Đilas tvrdi da Marinika Tepić nije uzela pet miliona od Velje Nevolje, odnosno Belivuka.

Čekajte sad, 200.000, pet miliona, šest na Mauricijusu, 600.000 u Švajcarskoj. Ja mislim, a da ne pričamo o tome da su se danas navodi pojavili u medijima da na sasvim sigurno u novostima istraživačkim novinarstvom, gde ću posebno da se osvrnem na njegovo odnos prema novinarima, očekuje informacija da je Dragan Đilas imao, odnosno i ima verovatno još, videćemo sutra još informacija, račun i u Hongkongu.

Dakle, kula od karata lagano se raspada i pada. Sve ove tragikomične konferencije koje Dragan Đilas nemušto drži ne vrede više ničemu, osim što nam otkrivaju nove malverzacije ove kriminalne grupe. Dakle, Dragan Đilas se danas zapravo potvrdio da Marinika Tepić ne da nije uzela 200.000 nego je uzela pet miliona od Veljka Belivuka. Dakle, još jedna konferencija za novinare i ja mislim da tužilaštvo može da se nađe ispred vrata Stranke slobode i pravde u kojoj Dragan Đilas svoje konferencije održava i da već jednom krenemo sve ono što građani Srbije pitaju i što mi pitamo ovde – kako je uspeo da sakrije 619 miliona i pobegne od odgovornosti.

E, pa kraj je Dragane Đilasu. Kraj je zato što je odgovornost pred vratima, kuca. Ono što je bilo još nečuveno, imali smo napade tokom ovih nekoliko dana na našeg predsednika poslaničke grupe Aleksandra Martinovića, na Vladimira Orlića, vezano za neke navode koje su iznele protiv određenih novinara. Znate kako se odnosio Dragan Đilas prema novinarima na konferenciji za štampu? Tako što nije hteo da razgovara sa njima, tako što ih je vređao. Tako što nije hteo da odgovori ni na jedno jedino pitanje koje su novinari imali šansu prvi put da ga pitaju. Posle svega što je bilo navedeno, prvi put su novinari imali priliku da pitaju. Dragan Đilas je tu priliku svakome od novinara uskratio uz put ih zastrašujući, vređajući i nazivajući ih svakakvim imenima.

Dakle, imamo nekoliko aršina, novinari koji njemu odgovaraju i novinari koji njemu ne odgovaraju, ali svakako nikome ne želi da da odgovore i kaže poslednji put se obratio i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Pa, ti i ne treba da mu se obraćaš, on i nema nikakve veze sa kriminalcima, sa lopovima. Ti nisi njegov nivo niti njegov svet i zašto bi se obraćao. Obrati se ljudima. Obrati se građanima od kojih se pokrao 619 miliona evra, njima duguješ odgovor, njima duguješ da objasniš gde se nalazi sav novac koji se oteo od njih, na Mauricijusu, Švajcarskoj, Hongkongu, nastavite niz. Sve u svemu u narednim danima mi ćemo imati očigledno mnogo toga da naučimo zahvaljujući Draganu Đilasu upravo o geografiji. Hvala vam.
Zahvaljujem, uvaženi potpredsedniče Orliću.

Uvažena gospođo ministar sa saradnicima, danas je na dnevnom redu, a imali smo prilike iscrpno da i govorimo o ovoj temi – Predlog odluke o Programu zvanične statistike u periodu od 2021. do 2025.

Mnoge moje kolege su danas govorile o statistici kao vrlo kompleksnoj nauci, ali ono definitivno što bih ja volela da je moguće uvesti u statistički program i statističku nauku jeste praktično statistika koja bi obuhvatila i ove perače prozora na rajskim ostrvima, jer definitivno tu statistiku država Srbija, a Boga mi, ni svet, čuli smo danas, region nema bogatijeg opozicionog političara, ako uopšte može da se nazove opozicijom od Dragana Đilasa, svet nije video, čini mi se, tajkuna koji se bori u redovima opozicije i misli da ga narod i građani Republike Srbije shvate ozbiljno.

Dugo smo čekali nakon jučerašnjeg, takoreći, zemljotresa, a Boga mi se zatreslo sve do Mauricijusa, objavama do kojih su došli novinari „Novosti“ istraživačkim putem, jel tako, dozvoljeno i da neki drugi novinari se bave nekim određenim specifičnim istraživanjima, kao što su to učinili novinari „Novosti“. Došli smo do strahovitih saznanja, ništa, zapravo, što nas je iznenadilo, već nešto što smo i u prethodnom periodu sasvim sigurno znali, samo nismo zapravo znali koliko je Dragan Đilas vešt da te dokaze sakrije.

Boga mi smo se iznenadili da je tih 619 miliona, zapravo samo vrh ledenog brega i da on, zapravo, mnogo miliona i stotina, a ko zna koliko, nadam se da ćemo uspeti u narednom periodu da utvrdimo, odnosno da će to uspeti nadležne institucije, koliko je to novca Dragan Đilas perući prozore po Mauricijusu, drugim rajskim ostrvima i poreskim rajevima uspeo da skloni.

Nakon tog, kažem, zemljotresa, mnogo je vremena trebalo da nam se Dragan Đilas obrati. Zaista nakon nekog nesrećnog kokodakanja koje smo imali priliku da čujemo od nekih njegovih najbližih saradnika koji su nevešto sinoć istrčali sa nekim papirom da zapravo ti računi ne postoje. Imali smo priliku, gospodine Filipoviću, bili ste u sali, u isto vreme se obratio Dragan Đilas, naravno na jednoj od svojih televizija, prilično, rekla bih, devastiran i iscrpljen od onoga što se dešavalo, pretpostavljam u njihovim redovima prethodni, odnosno, današnji dan i prethodnu noć, a to je žestoka panika i histerija, na koji način opravdati sada nešto što je defakto i dejure istina.

Definitivno, ono što smo danas čuli od Dragana Đilasa, a što je Marinika Tepić sinoć objavila, da ne postoji, i dalje tvrdi da nema račun na Mauricijusu, već sinoć su uspeli novinari da demantuju i da kažu da ono što su predstavili građanima Republike Srbije, a to je da ovaj popularni perač prozora, jedan od najbogatijih, zapravo najbogatiji perač prozora na svetu, koji je uspeo da od osvedočenog lopova postane i osvedočeni lažov, rekavši da nema račun na Mauricijusu, a tu konferenciju za novinare smo imali priliku da slušamo kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, praktično, dao Draganu Đilasu priliku da kaže da ima račun, da taj račun, odnosno postojanje i sredstva na tom računu opravda, Dragan Đilas je izašao na konferenciju za novinare i rekao da taj račun ne postoji, da je sve izmišljotina i da je samo pre 20 godina išao na put na Mauricijus i da je to sve što on o tom rajskom ostrvu i poreskom raju zna, ali se ispostavilo da Dragan Đilas laže. Ko laže, taj i krade, očigledno.

Ono što smo imali prilike da vidimo iz ove dokumentacije jeste da Dragan Đilas, pored novca koji ima na švajcarskim računima, podsetiću vas da su u pitanju četiri računa po švajcarskim bankama, na računu na Mauricijusu ima preko 6 miliona evra. Što bi rekao moj kolega Jovanov, ako je zaboravio na tih 6 miliona, bogami, koliko je to onda ostatka od onoga što je uspeo da upiše u svoju memoriju?

Pretpostavljam da se sinoć bavio samo prikrivanjem svojih tragova i prisećanjem gde su to još u poreskim rajevima po čitavom svetu, a koliko sam razumela novinari imaju podatak za ukupno 17 računa, gde se to još kriju opljačkani novci građana Republike Srbije.

Uverena sam, čisto da ne bude neke nejasnoće, kažem da smo juče dobili dokaze da ti računi postoje i da je zapravo ovo još jedan pokušaj hiperprodukcije laži Marinike Tepić i Dragana Đilasa, kojim pokušavaju samo još novim lažima da ovu temu, a videli ste da su pokušali javnost da zatrpaju i nekim drugim temama o kojima, zaista, ne bih dala ovde ni jedan jedini komentar, kako bi afera Mauricijus postala tema broj dva, odnosno kako se više o tome u Srbiji ne bi govorilo.

Međutim, u Srbiji se zaista od juče samo o tome govori i nastaviće se i ovde, nastaviće se nadam se i u nadležnim organima razgovarati upravo o ovim računima. Ja u rukama držim dokaz da ovaj račun i te kako postoji, da je banka svoja vlasnička prava prenela na drugo privredno društvo i da je ova banka i te kako postojeća. Imamo čak i papir u kome piše da je upravo Dragan Đilas vlasnik ovog računa, da ima pravo da raspolaže sredstvima na ovom računu.

Isto tako, mogli ste čuti juče da je vlasnik i nekoliko računa, kao što sam rekla, i u Švajcarskoj gde je sa svojim bratom Gojkom Đilasom i još jednim poslovnim partnerom takođe nadležan za manipulisanje i na tom računu.

Takođe, juče informacija koja je jako važna, odnosi se i na finansijske akrobacije i fiktivne prodaje firmi koje je Dragan Đilas obavio sa bugarskim biznismenom, izbegavajući da plati porez.

Sasvim je sigurno da je sve ovo što imamo priliku da vidimo, pored toga što se sakrivao novac građana Srbije, Dragan Đilas mesec dana nakon što je prestao da bude predsednik Demokratske stranke 2014. godine, to je praktično mesec dana posle izlaska njegovog zvanično iz Demokratske stranke, on je otvorio ove račune kako bi… jer, rekla sam i juče upravo sa ovog mesta, njegov buđelar, slamarica je postala očigledno pretesna, pa je zaista negde morao da se premesti novac koji je pokrao od građana Republike Srbije.

Upravo je to učinio na ovoj lokaciji, na Mauricijusu. Koliko još lokacija ima, ostaje javnosti da saznaje u budućem periodu.

Ono što je sada najvažnije u ovom trenutku jeste da svi nadležni organi u Republici Srbiji, od tužilaštva, pa do Uprave za sprečavanje pranja novca, zaista dođu do svih relevantnih podataka i da Dragana Đilasa pozovu na odgovornost za sve finansijske malverzacije koje, ukoliko postoje, a čim se nešto sakriva, sasvim je sigurno da postoje, upravo vezanim za ove dostupne podatke.

Juče ste, a možda i danas… Ako se dovoljno skoncentrišete, za trenutak ću vas i zamoliti da se utišate i da oslušnete. Čujete li? Ja mislim da se savršeno čuje lupanje krilima Marinike Tepić koja se uvom momentu sprema da preleti u drugu stranku. To lupanje je toliko jako da, čini mi se, posle jučerašnjeg zemljotresa to je jedino što će se ćuti, jer Dragan Đilas najavljuje za sutra, kaže, vrlo specifično obraćanje građanima Republike Srbije. Ja samo molim da to obraćanje ne bude ono koje smo gledali u prethodnim vremenima - okupano suzama, kukanjem i pretnjama.

Sve što smo danas od Dragana Đilasa mogli da čujemo, a imao je vremena, postoji internet, znate, u današnje vreme, da obavestimo i Dragana Đilasa o tome, mogao je da zatraži da mu se dostavi papir u kome će se reći i potvrditi da Dragan Đilas nema račune na Mauricijusu, da je sve to do čega su novinari došli laž. Međutim, on je rekao - to ću uraditi za par dana. Zapravo, Dragan Đilas zna da to neće uraditi nikada, jer će upravo iz Mauricijusa iz ove banke stići jedan ovakav papir koji kaže da je Dragan Đilas vlasnik računa, ali i vlasnik 6 milion evra koje je od građana Republike Srbije pokrao i skladištio na Mauricijusu, nadajući se da se to nikada neće saznati.

Dakle, od njegovih pretnji nema ništa. Nas njegove pretnje ne zanimaju. Preti da će nas tužiti, preti, a njegovi drugi neki prete da će nas i šišati. Dakle, sve što radite, govori o vama.

Rekoh maločas, na početku izlaganja, osim što lažete i kradete, mi smo to u prethodnom periodu i građani Republike Srbije i te kako osetili. Dakle, mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao ovde, nepokolebljivo. Nastavićemo da iznosimo sve afere Dragana Đilasa, Marinike Tepić, ali nemojte zaboraviti i onoga koji se javio i pitao – zašto meni niste našli ništa, kako to Marinika i Dragan imaju kojekakve milione i hiljade evra na računima, a mene ste jadnog ostavili bez ništa? Govorim o Borku Prada Stefanoviću, kome, osim verovatno kolekcije „Prada“ cipela, ne možete naći ništa pametnije. Pretpostavljam da je čovek svu svoju imovinu, da li je ona stečena legalno ili ne, uložio u cipele, ali neka ostane na tome.

Svakako da ukoliko postoji nešto što bi i Borka Stefanovića, koji se samoprijavljuje za istragu, dovelo u vezu sa kriminalom, nije problem, nadamo se da ćemo u ovoj mreži kriminalaca, korupcije, mafije i mafijaških krugova otkriti i to, ali i jednu opasnu činjenicu – da li su upravo ovi kriminalci oličeni u režimu bivše vlasti, poput Marinike Tepić, Dragana Đilasa, ali nemojte zaboraviti i druge, Vuka Jeremića i ostalih, imali veze sa mafijaškim krugovima. Za neke se već i međunarodni sudovi interesuju, za ove naše ja se nadam uskoro, vrlo, vrlo uskoro domaći i dajte da više stanemo na kraj svemu onome što se zove kriminal, što se zove korupcija, a pre svega još jednom apelujemo odavde da tužilaštvo preispita ulogu upravo Marinike Tepić i Dragana Đilasa u aferi prisluškivanja i pokušaja atentata i državnog udara na predsednika Srbije i na Republiku Srbiju. Hvala.
Zahvaljujem, uvažena potpredsednice.

Poštovana gospođo ministara sa saradnicima, moram samo da se nadovežem na ovo poslednje izlaganje koje sam čula. Postoje neki u Srbiji koji zaista misle da mogu sve novcem, pa i da žive od toga što će ga jesti, a imaju ga toliko da bi se možda prehranili doživotno. Ipak, da se vratim na temu.

Uvažena ministarko, meni je izuzetno veliko zadovoljstvo što danas u plenumu možemo da čujemo Predlog zakona o klimatskim promenama. Vrlo sam svesna toga koliko je ovo jedan kompleksan zakon koji je zahtevao mnogo truda i mnogo rada ali vašim dolaskom na čelo ministarstva zaista poznavajući vas, znala sam da se nećete baviti samo malim problemima, već da ćete hrabro ući u koštac sa najvećim problemima ovako kompleksnog ministarstva na čijem ste čelu. Vi ste to u prethodnom periodu, kažem, vrlo kratkom, zapravo i dokazali, hvatajući se u koštac sa najvećim problemima životne sredine, praktično praveći strategiju uporedo za dalji razvoj životne sredine i svega onoga što jeste problem vezano za vaše ministarstvo u Republici Srbiji. Na tome vam čestitam i čestitam na ovako dobro urađenom zakonu, Predlogu zakona. Poslanici su danas ovde izložili zaista iscrpno kako oni koji su bili ovlašćeni tako i govornici, a vidim da je zapravo lista podugačka i da postoji izuzetno veliko interesovanje kako bi se ušlo u suštinu ovog zakona i kako bi se on predstavio građanima Republike Srbije.

Započeću sa temom koja se tiče svakako vaše nadležnosti i kada govorimo o gradu Pančevu, moj kolega uvaženi, Marko Mladenović je maločas spomenuo Pančevo. Vrlo dobro znamo da je Pančevo, barem što se tiče vašeg resora vrlo kompleksno, ali upravo zahvaljujući politici SNS i svega onoga što smo u prethodnom periodu uradili, zaista je Pančevo postalo jedno mesto za život sasvim drugačije od onog u kojem sam ja odrastala. Mogu reći da će moja deca rasti u zdravom Pančevu, a svi vrlo dobro znamo našta se misli kada se to kaže.

Međutim, javnost je sinoć uznemirila jedana druga činjenica i jedan događaj, zapravo, sinoć je u Pančevu u krugu bivše staklare došlo do požara. To možda ne bi bila vest, svakako ne ove vrste, da određeni pripadnici bivše vlasti nisu i ovaj događaj pokušali senzacionalistički da iskoriste, isključivo u političke svrhe, ali ću se kasnije vratiti na to.

Pokušaću zarad javnosti da samo kažem prosto o čemu se radi. Dakle, u krugu bivše staklare je goreo jedan magacin, jedan da kažem, prostor za skladištenje boja i izazvao je, naravno paniku kod građana Pančeva. Vi ste se po tom pitanju i izjasnili, odnosno javili u toku večeri, koliko sam razumela i gradonačelnik grada Pančeva je istog trenutka bio na terenu i vrlo jasno i vrlo brzo se obratio javnosti i rekao da ne postoji nikakva dalja opasnost od ovog požara, da je požar lokalizovan i da su građani Pančeva, što je najvažnije u tom trenutku bili, bezbedni.

Dakle, vi ste rekli da su inspektori zaštite životne sredine prilikom nedavne kontrole upravo ove lokacije, utvrdili da tu ne postoji đubrivo na bazi amonijum-nitrata sa visokim sadržajem azota i da građani nemaju razloga za brigu. Sigurnost je svakako na prvom mestu i nastavićemo, to ste vi rekli, da kontrolišete tu lokaciju i da utvrdite da li ima opasnih materija u veštačkom đubrivu.

Ja vam se zahvaljujem na tome i na tome što predano radite svoj posao i što ste i sinoć bili uključeni u celokupan događaj.

Međutim, ono što jeste dodatno uznemirilo javnost i pored ovakve vesti jeste, tvit Marinike Tepić koja se uvek nađe da iskomentariše nešto što, zapravo i nije na njoj, ali praktično služi u dnevnopolitički obračun sa predsednikom Srbije, sa Srpskom naprednom strankom, ali u ovom slučaju je poslužilo za obračun i sa građanima Pančeva, a kako, evo ja ću vam to ukratko izložiti.

Dakle, jedan vrlo uznemirujući tvit koji je, praktično tendenciozno napisan kako bi izazvao opštu paniku i opšti haos, jer znamo da upravo o Mariniki Tepić i onome ko je izmisli sve ono što Marinika Tepić danas radi i sprovodi u delo, Dragan Đilas, pokušavaju na sve moguće načine da svakodnevno destabilizuju Srbiju, ovde su videli još jednu šansu kako bi napravili određeni haos u kome jedino znaju i mogu da funkcionišu i kao što se iz svih snaga trude ovih dana da bilo kakav manevar iskoriste i naprave haos na ulicama, tako su se potrudili i sinoć da naprave jednu ozbiljnu zabunu i da unesu paniku među građane mog Pančeva.

Dakle, uznemirujuće je ono što je Marinika inspirisala svojim tvitom svoje sledbenike i ono što smo mi imali priliku da ispod tog tvita pročitamo, a oni su vrlo jasno i decidno rekli šta žele Pančevcima, kao i ujedno Marinika Tepić. Građani, rekla sam maločas, još jednom ću podvući su bili na vreme informisani o situaciji. Gradonačelnik je bio na terenu i vrlo brzo požar je lokalizovan i otklonjena je bilo koja vrsta opasnosti, a kamoli da nam je pretilo, ne znam kakva bezbednosna situacija u gradu Pančevu.

Međutim, ono što je ostavilo sumnju jesu, zapravo, današnji komentari i današnji navodi koji su se mogli čuti u gradu Pančevu da taj požar svakako nije bio slučajan.

Ja ne želim ovde da prejudiciram ništa. Nadležni organi će se svakako potruditi da uzrok požara identifikuju, ali ono što se našlo ispod vrlo tendencioznog uznemirujućeg tvita koji je trebalo da posluži samo da izazove opštu paniku među građanima Pančeva, jeste poslalo poruku šta Marinika Tepić sa svojim sledbenicima misli Pančevu i na koji način želi Pančevo da vidi u budućnosti, a i u tom trenutku. Pa smo onda zatekli ispod toga, na šta gospođa Marinika nije uopšte reagovala, a ovo su monstruozne stvari.

Dakle, čitam vam tvit i jednog od Marikinih sledbenika – Pančevu treba ozbiljan reset na fabrička podešavanja i da se nauče pameti da im je napredna sekta neprijatelj kao i celoj naciji, da pukne kao Bejrut.

Dakle, jedan od njenih sledbenika je poželeo da Pančevo ode u vazduh, kao što smo imali prilike da gledamo u prethodnim danima Bejrut.

Iza toga su se delili hvalospevi Mariniki Tepić, gde je jedan od komentara – i divno čudo, ko će da odgovara za ovo? Verovatno ne Marinika Tepić koja je očigledno celokupnu paniku izazvala. Za to će verovatno ostati nekažnjena.

Jedan od tvitova je glasio – dobro si ga naložila.

Dakle, Marinika Tepić je jasno pokazala šta misli građanima Pančeva. Marinika Tepić je poželela zajedno sa svojim sledbenicima sinoć da Pančevo ode u vazduh i da vidi još jedno krvoproliće, odnosno da vidi još jedan Bejrut, koji smo videli kakve je, nažalost, katastrofalne posledice ostavio po taj grad i koliko je žrtava odneo, ali svakako, još jednom naglašavam, sinoć nije bilo nikakve opasnosti za građane Pančeva i još jednom informaciju da potvrdimo koju su potvrdili mediji, vrlo brzo da Pančevci ni u jednom trenutku nisu bili u opasnosti, da je goreo samo pomoćni objekat i da se tu nisu nalazile opasne materije koje bi izazvale ovakav scenario, bez obzira koliko ih neko u svojim krvavim mislima, pokušajima, želi da izazove.

Ostaje nama da se pitamo da li je Marinika Tepić, zajedno sa svojim poslodavcem Draganom Đilasom tendenciozno, … porivom poslala poruku da zaista želi da Pančevo gori, a njeni sledbenici i kriminalci s kojima šuruje, s obzirom na navode koje sam rekla maločas, a koji su se pojavili u javnosti da požar nije bio slučajan, da su, praktično oni sa kojima šuruje tu njenu želju ispunili.

Nemalo, pre toga, imali ste priliku, gotovo, svakodnevno da vidite da ono što Đilas zamisli, Marinika na nekoj od uličnih konferencija nacrta, pa tako je crtala i metu na čelo predsedniku Aleksandru Vučiću, Andreju Vučiću, Danilu Vučiću, a onda se tamo nekako našao neki Belivuk koji je upucavao snajper i bio tu, na svu sreću na vreme sprečen da ovakvu želju Marinike Tepić i Dragana Đilasa i ispuni.

Čitava hajka Đilasovih medija u prethodnim danima je uperena, zapravo, pa i ova sa Pančevom, videćete, u ovom jednom hiper ratu, zatrpavanju lažnim informacijama, lažnim vestima u jednom vrlo specifičnom ratu koji se vodi protiv predsednika države, Aleksandra Vučića, vi ćete videti da je, zapravo, cilj samo jedno, a to je ovakvom hiperprodukcijom laži preusmeriti celokupnu temu sa teme Mauricijusa, jer to je ono što Dragana Đilasa danas i te kako boli. Iskreno rečeno, ovakvu paniku i ovakve nalete ludila, ja mogu slobodno reći ludila, s obzirom da vam je … poriv da zapalite grad Pančevo, nismo skoro videli.

Dakle, panika je na vrhuncu zato što je očigledna kula od karata laži koju su gradili u prethodnom periodu pred rušenjem, i Boga mi, tik tak, ostalo je još malo, jer sutra je sreda, dokazi će biti tu, i onda ćemo videti, kao što nam je Dragan Đilas priznao na nekoj nemuštoj konferenciji koju je održao, gde je jedva spojio tri minuta, a nakon toga, da bi se popravio, napravio još jednu, pa je i tu uspeo da napravi još gori fijasko, i da građanima Srbije, zapravo, samo objasni da on zaista ima račun u Švajcarskoj, da je na tom računu on korisnik, zajedno sa svojim bratom Gojkom Đilasom.

Podsetiću vas na naslove novina da su pre toga preko pet miliona evra upravo na taj račun preselili, a onda je pokušao nevešto da nam kaže - to nije moj lični račun, to je račun moje firme. Dakle, igrajući se, manipulišući time koja je njegova firma, prenosom vlasništva, pokušava da nam kaže da nije važno da li je račun na njegovo ime ili na račun firme.

Mislim da to, zaista, ne može da prođe. Građanima Srbije je odavno jasno da se kada se govori o Draganu Đilasu, o svim mrežama, laži koje je izgradio zajedno sa Marinikom Tepić koja je, očigledno stavila glavu gde Dragan Đilas nije smeo da stavi nogu i za to mu jedino služi, neće uspeti da prevari građane Republike Srbije. Sutra ćemo videti dokaze koji se tiču računa na Mauricijusu za koji je rekao da ga je samo turistički posetio.

Međutim, kolika je Đilas kukavica i na koji način funkcioniše celokupna njihova mreža, zajedno sa botovima koje očigledno plaćaju i koji jedini, u njegovoj glavi, verovatno samo, izvršavaju ono što bi on hteo, a to je ponovni dolazak na vlast. Uspeo je jedan crnogorski, da kažem, biznismen u pokušaju Daka… da, to je inače Đilasov veliki prijatelj, da mu prosto kaže jednu poruku i mislim da bi, ako je malo pametan morao da razmisli o tome - da to što imaš na tviteru pojačan broj pratilaca ne znači da ćeš imati glasove na izborima i vlast se ne osvaja na ulici i na tviteru, već na izborima.

Videli smo kada smo imali i poslednje izbore, a videli smo i na osnovu poslednjeg istraživanja koje smo imali, a vezano je za poverenje koje građani imaju u Aleksandra Vučića i SNS, da je ono, zapravo nikad veće.

Prema tome, Dragan Đilas da se dogovori sam sa sobom da li ima ili nema račune u Švajcarskoj, a mi znamo da ima, da li ima ili nema račune na Mauricijusu, a videćemo sutra da ima, i onda da vidimo koja hiperprodukcija laži Marinike Tepić, koja opet, kažem, izlizanim megafon Dragana Đilasa koji Mariniku stavi uvek tamo gde nikada ne bi stavio svoju nogu, a upravo stavi njenu glavu, pa smo tako imali jedan naslov u novinama, nakon te njegove famozne nemušte konferencije za novinare, mogao bi da pojede nešto pre nego što izađe na konferenciju za štampu, pošto ga apsolutno ništa ne čujemo i ne razumemo, ne znam odakle ta slabost, verovatno iz tog nekog silnog kukavičluka koji pokušava da sakrije, onda ne može da se dogovori ni sa svojim medijima.

Dakle, nakon konferencije za novinare on kaže: "Vučić je kukavica. Tužiću ga. Nemam račune u Švajcarskoj i na Mauricijusu." Ispod tog istog naslova, na direktno RS, koje je vlasništvo Dragana Đilasa, a on očigledno i urednik, i pisac, i novinar, i sve što treba, pošto očigledno niko ne želi ove laži da plasira osim njega lično, ne može da se dogovori, jer verovatno nije dovoljno sposoban da u isto vreme misli i piše, napiše jedan naslov, a u telu teksta kaže: "Kada je reč o Švajcarskoj, tamo postoji kompanija koju je osnovala moja kompanija i ona posluje legalno već sedam godina."

Dakle, imaš ili nemaš račun u Švajcarskoj? Imaš ili nemaš račun na Mauricijusu? Imaš ili nemaš desetina računa širom sveta, gde si opljačkane novce građana Republike Srbije sklonio kako bi prikrio svoje bogatstvo, kako bi izbegao da platiš porez i kako bi ostao najveći kriminalac i lopov u istoriji ove zemlje?

Druga stvar, izlizani megafon Marinika Tepić na priče i pitanja o Mauricijusu ćuti. Ja sam dama, neću reći koja životinja ćuti i na koju životinju to ćutanje podseća, iako ona nije dama. Imali smo priliku u prethodnom periodu i da vidimo da je to samo još jedan član organizovane kriminalne grupe, ali ćemo ostati dostojanstveni u ovom parlamentu i ja ću joj se ipak obratiti kao ženi, bez obzira što je u prethodnom periodu upravo ovom hiper produkcijom laži napravljena jedna strašna kampanja, kampanja protiv predsednika države, protiv članova njegove porodice, targetiranjem njihovih glava, napadi u isto vreme sa svih portala, sa svih mogućih novinskih članaka, njegovih medija, medija Dragana Đilasa.

Isto tako su napadnuti moje kolege Aleksandar Martinović, Vladimir Orlić, pa na kraju krajeva i vi, gospođo Vujović, bili ste tema i vest za jednu glupost, jer verovatno ni za šta drugo u vašem radu nisu bili sposobni da se zakače, jer mogu da broje samo rezultate i u to ime ja vam čestitam još jednom i želim da nastavite da ih demantujete svakoga dana. Ja sam sigurna da ćete to učiniti više puta čak u toku dana, jer rezultati koje pravite su nešto što će ostati iza vas i iza politike Srpske napredne stranke i iza politike Vlade Republike Srbije.

Dakle, upravo ova za koju rekoh da stavlja glavu iz nekog razloga, verovatno da je ta plata u „Multikomu“ mnogo visoka kada je spremna da rizikuje svoj ugled, čast i obraza, a ja bih rekla da to više i ne poseduje, pa da onda i nema šta da izgubi, za sve ono što su malverzacije Dragana Đilasa, njegovih 619 miliona, ali ja mislim da smo odavno tu priču od 619 miliona prevazišli, jer sasvim sigurno taj čovek, ukoliko je imao toliko veliki broj računa, po svetu je imao mnogo više da sakrije, a sutra ćemo nadam se svi čitati i šta je to i koliko je upravo na tom Mauricijusu novca građana Srbije leglo, a tek nadam se da će to biti samo jedan u nizu od nastavaka, da vidimo gde to u svetu Dragan Đilas još, kao i njegov brat Gojko Đilas, nemojte zaboraviti da se kriminal tu delio na dva, a možda i na Mariniku Tepić, jer nam i dalje nije jasno gde je 200 hiljada evra, koje je Marinika Tepić dobila na ruke od narko-dilera i gde su svi oni novci koje je Marinika Tepić kao pokrajinski ministar pokrala od građana Vojvodine, svi oni novci koje je pokrala od sportista Vojvodine i Srbije. Moralo je da bude da je taj veliki buđelar premašio, bio pretesan da bi mogao da taj sav novac zadrži, pa je moralo da se otvori i neki račun na kojekakvom Mauricijusu ili u nekom švajcarskom poreskom raju.

Dakle, danas Marinika Tepić, pokušavajući iz sve snage, pored gluposti o sinoćnom požaru, izazivanju panike kod građana Pančeva, pokušala je danas i još jednom u toj nameri uspela da nam dokaže da je upravo ona najaktivniji član kriminalne bande, da je ona saradnik Veljka Belivuka i ostalih mafijaških krugova, da je ona jedna od onih koja je na vezi i na sprezi sa svim ljudima iz MUP-a, koji su učestvovali u aferi prisluškivanja i pripreme atentata na predsednika Srbije.

Dakle, kao što je i prethodnih dana vrlo ekskluzivno najavila nekakvu dokumentaciju, internu dokumentaciju Ministarstva unutrašnjih poslova u kojoj se kaže i postoje delovi razgovora između predsednika Srbije i 1.572 razgovora u kojima je vršeno prisluškivanje, uspela je da se degradira dva puta. Prvi put nam je dokazala da sarađuje sa tim krugovima. Drugi put danas isto tako, ali ono što je uspela danas je prevazišlo zaista sve ono što su do sada radili. Dakle, ona je uspela da dokaže da predsednik Aleksandar Vučić, kao što je to i ranije rečeno i kao što je to ministar Vulin ispred nas ovde rekao, nije imao u svih 1.572 razgovora nijedan inkriminišući razgovor ni sa jednim od bilo kojih ljudi koji su osuđivani za bilo koju vrstu kriminala.

Dakle, Marinika Tepić je ovog puta nadmašila sebe. Pretpostavljam da će možda da bude zakinuta za sledeću platu u „Multikomu“. Pretpostavljam da će neka vrste degradacije morati da dođe od strane Dragana Đilasa za ovako, da kažem, neefikasno izvršavanje zadataka.

Dakle, dame i gospodo narodni poslanici, bez obzira na sve spinove koji se mogu čuti ovih dana na račun svih nas, posebno na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića, mi smo imali i napad na Vladanku Malović, šefa informativne službe, člana predsedništva Srpske napredne stranke, jedan monstruozan napad i jednu monstruoznu pretnju koju niko od njih nije, naravno, osudio, niti mi to očekujemo, ali sve ovo kao deo hibridnog rata koji se, kažem, vrlo specifično vodi protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, govorio samo u prilog tome da je panika zaista na najvišem mogućem nivou i da sat lagano otkucava.

Mi javno sa ove strane, ja govorim u ime cele poslaničke grupe, verujem da ćete mi dopustiti da to kažem, javno poručujemo da smo mi u ovoj borbi nepokolebljivi, da nas nećete nikakvim spinovima i glupostima uplašiti, da nećete nikada dovesti u pitanje našu borbu protiv kriminala, protiv mafije i protiv svih onih koji su pripadnici mafijaških klanova, krugova i svih onih koji su sarađivali sa takvima, da nas nećete pokolebati u našoj borbi da za građane Srbije obezbedimo bolju, sigurnu, ekonomski jaku i prosperitetnu zemlju u kojoj će gajiti svoju decu. Isto tako vam poručujemo da ćemo se svakim danom boriti upravo protiv takvih, protiv kriminalaca i lopova kakav je Dragan Đilas i kakva je Marinika Tepić.

Naša borba će ovde biti iskrena, jer znamo sasvim sigurno da je ono što su oni radili u prethodnom periodu za 200 godina robije. Nadam se da će pravosudni organi odreagovati.

Opet apelujem po ko zna koji put da se deo onoga što je ova grupa, ovaj dvojac, praktično da kažem, uradio u prethodnom periodu i na koji način je učestvovao, a sada već vidimo dokaze koji ih povezuju sa aferom prisluškivanje, da tužilaštvo odreaguje i da ispita odakle Mariniki Tepić ovi inkriminišući papiri, to su izjave, neke službene beleške, na koji način je povezana sa aferom prisluškivanje i na koji način je povezana sa mafijaškom grupom, sa narko-klanovima, a znamo u istoriji njihovih odnosa da gaje vrlo, vrlo prisne odnose sa kriminalcima, narko-dilerima i ubicama.

Hvala vam.
Zahvaljujem, predsedniče Narodne skupštine, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici i građani Republike Srbije, ja ću se danas zaista potruditi da kratko govorim, kako bih ostavila vreme govornicima iza mene, sigurna sam da imaju još šta da kažu na današnju temu, da se zahvalim svim govornicima danas i da mi je drago, mogu reći, što ste i vi, kao ministar pravde, danas u plenumu i što ste danas sa nama raspravljali kvalitetno o temama, ove dve koje su, zapravo, ona koja je vama bliža, to jeste izbor Veća Saveta agencije za sprečavanje korupcije koji je i te kako važan u nizu svega onoga što bismo u državi Srbiji hteli da sprečimo, a kreće, naravno, u redovima korupcije svuda, u državnoj upravi, pre svega, pa i ovde u Narodnoj skupštini među poslanicima.

Svakako da nam je namera da se sve te mere pooštre, da se pokušaj korupcije na bilo koji način, u bilo kom obliku na vreme prepozna i da država i sistem reaguje.

To jeste suština i jeste ono čime se i SNS vodi generalno, pa ovih dana tako imamo priliku da vidimo žestok obračun protiv mafije i kriminala, Vlade Republike Srbije, MUP i svih ostalih bezbednosnih službi.

Između ostalog videli smo da na sve ono što se dešavalo u prethodnom periodu dolazi odgovor. Dolazi odgovor od drvenih advokata, dolazi odgovor onih koji srčanije Veljka Belivuka i pripadnike njegove kriminalne grupe brane od, verovatno, advokata koji će ih sutra braniti ili im biti dodeljeni. A ko je to?

Evo, danas je moja koleginica Biljana Pantić Pilja, još jednom, rekla bih verovatno, opet bezuspešno, s obzirom da imamo posla sa političkim i drugim oblicima kukavica i različitim moralnim vertikalama, pozvala još jednom na duel, pa i na tajkunskim medijima, ako je gospođi Mariniki Tepić, Živku, ili kako već, zbuniću se oko prezimena, plašim se, ako je njoj zgodnije da to bude na medijima koje drži njen vlasnik Dragan Đilas. Nisam slučajno rekla vlasnik, odnosno poslodavac, jer ona radi za „Multikom“. Tu dobija platu. Vidim da su dobili podmladak, ali taj podmladak je morao pre toga da se izuči preletanju, da bi sigurno sleteo u Stranku slobode i pravde. Rekoh, neću da dužim, mogla bih o tome, verovatno do sutra bez prekida.

Danas je Biljana Pantić Pilja postavila vrlo značajna pitanja Mariniki Tepić, koja se tiču određenih veza Dragana Đilasa, Marinike Tepić sa narko klanovima i licima koja se sumnjiče za najteža krivična dela i između ostalog sa saradnjom i učestvovanjem u svim kriminalnim radnjama koje se vezuju i za zemunski klan.

Dakle, to su sve one fotografije, foto albumi koje smo imali priliku da vidimo u prethodnom periodu, na kojima se nalazi Marinika Tepić sa narko dilerom Novakom Filipovićem, Dragan Đilas koji se nalazi u društvu Vlade Japanca itd. To su razne rodbinske veze onih koji su heroin preprodavali našoj deci na ulici. Ima ih još dosta.

Opet kažem, malo mi je vremena danas kako bih ispričala koje su sve to korupcionaške, mafijaške, narko i sve ostale veze Dragana Đilasa i Marinike Tepić sa podzemljem Srbije. Videli smo danas, a uskoro će to biti vrlo jasno, a možda je tema i za sutrašnju raspravu, svakako regionom.

Marinika Tepić je, zapravo dokazala da su ona i Đilas direktno oni koji rade za one koji su bili nalogodavci prisluškivanja predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.

Dakle, u silnoj želji da odbrani Veljka Belivuka i kriminalne krugove kojima očigledno, ako ne pripada sama, onda je njihova heroina, jer ne znam šta bi drugo i kako bi drugačije njeno ponašanje moglo biti rastumačeno, ona je postala danas prvi potprarol organizovane kriminalne grupe tako što nam je saopštila, pre svega, da je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, bio u prošlosti prisluškivan, danas su i moje kolege Milenko Jovanov, Vladimir Đukanović, reagovali u tom smislu, i prosto je izjednačili jedinicom za glupost i zahvalili joj se što je potvrdila da je bivša vlast zloupotrebljavala službe bezbednosti tako što je prisluškivala političke protivnike, a ujedno, svi joj se ovde zahvaljujemo zajedno što je potvrdila da je na kontaktu sa do jučerašnjim strukturama MUP-a, koje su očigledno i evidentno učestvovali u prisluškivanju predsednika Srbije.

Da stvar bude još gora, Tepićeva je svakako bila na vezi sa nalogodavcem, a ja se iskreno nadam i ministarka, takođe, vi se nalazite u lancu odlučivanja onih koji će sutra sa svim dokazima izaći pred javnost Srbije i koji će pravdi privesti one koji su, zapravo nalogodavci prisluškivanja i oni koji su pripremali, ja bih rekla slobodno, i atentat na predsednika Srbije.

Marinika je zapravo imala određeni zadatak. Koji je njen zadatak danas bio? Ako nekome nije jasno, to je da se ovo prisluškivanje i pokušaj napada na predsednika i njegovu porodicu, sina Danila, brata Andreja, relativizuje, time što je rekla da nije prisluškivan predsednik Aleksandar Vučić, već da je prisluškivan bio Vacić, ekstremista, kako kažu srpski desničar, Miša Vacić koji je bio pod merama, pa je nekako razgovor Aleksandra Vučića upao u tih 1572 puta, koliko je prisluškivan.

Taj strašni Miša Vacić, desničar, i, kako ona kaže, čini mi se od svega što je uspela da spomene jeste da je imao nekakvo naoružanje koje nije imao pravo kod sebe da drži, što svakako jeste za osudu, ali ja ne ulazim dalje u to da li je Miša Vacić kriminalac ili nije, jer bih svakako rekla da su kriminalci oni koji su spaljivali Skupštinu, oni koji su nogom ulazili na vrata Skupštine, lomili, palili, koji su tražili da Srbija se označi kao genocidan narod, genocidna država. Kriminalci su svi oni koji su 619 miliona stavili u svoje džepove, kriminalci su svi oni koji su sarađivali i šurovali sa narko-klanovima.

Mariniku Tepić bih zapitala isto tako da li je i na koji način primila 200.000 evra, o kojima smo danas imali priliku da čujemo i u javnosti, od narko-dilera i narko-klanova u Srbiji i to skoro, ne tako daleko?

Uz to, ja bih je još pitala šta je tražila u Pančevu, ta narko lista dilera u Pančevu se poprilično proširila, i sa kim je to još Novak Filipović upoznao Mariniku Tepić u Pančevu i dao joj mogućnost da deluje pre izbora i da to, naravno, delovanje apsolutno i samo bude usmereno protiv SNS i protiv Aleksandra Vučića?

Sve ono što se dešavalo oko afere prisluškivanja došli su do zaključaka, i što je Milenko Jovanov u prethodnim danima i ovde primetio, a to je da predsednik Srbije nije bio uhvaćen u prisluškivanju ni sa kakvim kriminalcima, ni sa kakvim kriminalnim radnjama i naravno, za očekivati je da se onda iskonstruišu ovakve gluposti, a ovo jesu samo gluposti, jer Marinika Tepić u suprotnom ne može da nam objasni zašto nije pomenula da su slušani razgovori i Danila, sina predsednika i zašto su slušani razgovori predsednikovog brata Andreja. Eto, to nekako, kao onaj Morović, ne može da posloži u svojoj glavi i verovatno da imamo priliku da slušamo o još jednoj iskonstruisanoj aferi, jer očigledna je ljubav između određenih ljudi Belivukog klana, očigledne su njihove veze i očigledna je i saradnja.

Nadam se da će Marinika Tepić dati odgovor na ova pitanja. Ako ih ne da ovde, molim vas da, ukoliko postoje dokaz i opet molim nadležno tužilaštvo da se još jednom pozabavi vezama onih koji sebe zove opozicija, a nisu ništa od toga, jer ja tvrdim da u opoziciji ima i pristojnih ljudi, onih koji su iz režima bivše vlasti, konkretno reći ću ime i prezime – Dragan Đilas i Marinike Tepić u aferi „prisluškivanje“, u aferama koje su konstruisali protiv države Srbije tako što su pokušali da kriminalizuju i predsednika Srbije i njegovu porodicu tako što su pokušali da kriminalizuju bitne državne interese, kao što su državne kompanije kao što su „Telekom“, kao što je „Namenska industrija“, kao što je „Krušik“, itd.

Sasvim sam sigurna da onaj snajper koji je Belivuk upucavao jeste bio kroz onaj NIN-ov nišan, koji smo imali prilike da vidimo na naslovnim stranama u prethodnom periodu, bio namenjen za predsednika Srbije Aleksandra Vučića i to smo sad imali prilike da vidimo da se pokazalo kao tačno, a nalogodavci, pored Marinike Tepić i pored Dragana Đilasa, koji su očigledno učestvovali u celokupnoj šaradi, molim vas da se ispita na dalje ko je, a svakako da nećemo bežati od toga. Juče sam ja sa ovog mesta rekla da partijska knjižica ne treba i ne sme i ne može nikoga da zaštiti.

Još jednu stvar sam htela danas da napomenem, a tiče se svih onih koji su sinhronizovano u ovoj akciji danas sa maskotom Dragana Đilasa i megafonom Dragana Đilasa, Marinikom Tepić krenuli u odbranu mafijaških krugova i klana Belivuk, a to su svakako oni koji rade za još jednu plaćenu botovsku novinu kao što je KRIK, koju plaća Dragan Đilas. Oni su se danas iz petnih žila trudili da opravdaju Belivukove tvorevine i virtuoznost svog mafijaškog zlodela. Isto tako su pokušali, naravno, da napadnu, po ko zna koji put iskonstruišu različite afere kojima bi svakako naneli štetu i predsedniku Srbije.

37/2 GD/MT

Sad se ja onda i pitam, sve one slike Danila Vučića koje su se nalazile na naslovnicama KRIK-a, da li je ta veza između Marinike Tepić, Dragana Đilasa i ljudi koji rade u MUP-u bila zaslužna za to da se brzopotezno nameste, iskompromituju ovakve fotografije i da se dostave dalje u javnost? Dakle, vrlo je jasno kada se saberu jedan i jedan dokle se dolazi.

Takođe, ja bih volela da mi se objasni da li je KRIK i zašto se misli u javnosti, ovoj koja živi pod tajkunskom palicom Dragana Đilasa, da je zabranjeno bilo kome od nas ili bilo kom građaninu da pomisli da pita da li KRIK ima određenog udela, saradnju sa mafijaškim krugovima? Svakako ko ima treba da bude jednak pred zakonom. To se odnosi i na novinare. To je jedna stvar.

Druga stvar, malo lagana, ja ću se potruditi da završim, odnosi se na one koji spadaju u ovu hordu i ovu kliku, a imaju jedan vrlo zanimljiv naziv, zovu se Otvoreni parlament i ja ih, ja mislim, prvi put danas ovde pominjem, ali prosto moram, jer vidim da su danas vrlo bili marljivi u toj priči da se uključe u hajku na mog kolegu Vladimira Orlića. O tome je i moj prethodni kolega govorio, gospodin Atlagić, tako da bih zamolila samo one koji zloupotrebljavaju logo parlamenta Narodne skupštine Republike Srbije, a ovim molim i vas, predsedniče Skupštine, da preduzmete nešto po tom pitanju, s obzirom da Otvoreni parlament, prvo, zloupotrebljava ime Otvoreni parlament, jer oni nisu nikakav parlament, oni su samo produžena ruka Dragana Đilasa i Marinike Tepić, još jedan megafon plaćen u nizu.

Dakle, pre svega da se preispita upotreba logoa kojim svakodnevno dovode građane u zabludu da su bilo kakva vrsta parlamenta i da imaju bilo kakve veze sa Narodnom skupštinom Republike Srbije, a onda da se preispitaju ti njihovi navodi i odavde da im se poruči samo jedna stvar. S obzirom da ste danas napali mog kolegu Vladimira Orlića da je označio pojedine medije kao tajkunske i da ih je time targetirao, samo da vam kažemo jednu vrlo jasnu stvar. Nas 170 ovde, koliko nas ima iz poslaničke grupe SNS Aleksandar Vučić - Za našu decu, slobodno na te spiskove koje pravite i vi i Dragan Đilas i Marinika Tepić stavite 170 naših imena pored imena Vladimira Orlića. Hvala vam.
Zahvaljujem predsedniče Narodne skupštine.

Uvaženi ministre, kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, na koncu današnje rasprave i neki zaključci su se prosto sami nametnuli kada govorimo o ovim sporazumima, svakako da je i za jedan i za drugi najbitnije da je država stabilna i da u njoj ima mesta ovakvim sporazumima, odnosno da mi sa snažnom, jakom ekonomijom, sa stabilnom zemljom možemo da razgovaramo i budemo pouzdani partneri i u okruženju i svim zemljama sveta, a pokazali smo dovoljno jasno da prijatelje zaista imamo na svim meridijanima i na svim stranama sveta, što je vrlo važno u današnjem razvoju Republike Srbije, pogotovo u ekonomskom smislu, a onda naravno i kada govorimo i o bezbednosti, vojnoj saradnji.

Imali smo priliku danas da čujemo vrlo kvalitetnu raspravu i po ovom pitanju i ono što ostaje i nameće se zapravo kao jedan zaključak, a tiče se upravo ovog drugog sporazuma koji je vezan za pitanje bezbednosti, jeste da je podjednako važno da se pitanjima bezbednosti bavite i na unutrašnjem, ali i na spoljašnjem planu.

Jedno sa drugim prosto, jedno bez drugog ne ide i uzročno je posledično, a sasvim sigurno da je obračun koji je država krenula sa mafijom i sa kriminalom definitivno odlučujući za dalji razvoj naših dobrosusedskih odnosa, jer podsetiću vas da grupa koja je uhapšena, Belivukova grupa, organizovana mafijaška tvorevina je zapravo operisala, pretpostavljam da će se i ministar složiti sa mojom konstatacijom, na nivou našeg regiona.

Dakle, nisu bili ograničeni na teritoriju Republike Srbije i svakako izazovi, rizici i pretnje bezbednosti nikada to nisu i uvek su povezane apsolutno sa regionom, a samim tim zaključujući da posle svih navoda i svih dokaza koji su izvučeni nakon afere prisluškivanja predsednika Srbije, jasno je da je i strani faktor sasvim sigurno deo ove vrlo složene slagalice.

Ono što smo imali priliku u prethodnim danima da čujemo, jeste javnost ostavilo zaista bez teksta i bez reči i bilo je neophodno to uraditi iz mnogo razloga. I sam Savet, na čijem je čelu predsednik države, koji je u subotu uveče izneo određene podatke i određene video zapise, bili su zaista neophodni pre svega da bi se javnost uverila u sve ono što je u prethodnom periodu činjenično izneto, a to je da se ovde ne radi o navijačkim grupama, da se ovde radi o monstrumima, o ubicama, koljačima, kriminalcima najgore vrste i Srbija je zaista morala to da vidi i videla je samo deo. Ja mogu da pretpostavim samo po svemu što se zaista piše u medijima da je to samo jedan deo jednog ogromnog spektra zverstva koje su pripadnici ove grupe činili, da smo mi videli zapravo onaj deo koji se i mogao samo prikazati javnosti, a zaista je to bilo jezivo.

Druga stvar koja je rečena na tom sastanku, vrlo važnom za bezbednost naše države, jeste da je deo opozicije u aferi „prisluškivanje“ dolazio do podataka koji su praktično dolazili iz unutrašnjosti MUP.

To je ono što je recimo meni u ovom trenutku zaista nešto o čemu bih razgovarala i danas ovde. Mislim da se mediji nisu nekako ni osvrnuli na taj deo celokupne priče o praktično državnom udaru, jer ono što se desilo sa 1.572 snimana razgovora jeste pokušaj državnog udara i jeste pokušaj zaustavljanja predsednika Srbije, Aleksandra Vučića. Ovakav razvoj koji je Srbiji pružio upravo njen lider i rejting koji je zaista prosto neverovatno, ali uvek samo veći i danas se nalazi na preko 60% podrške.

Podsetiću vas, i to u vreme kada je jako teško održati rejting, kada se i ne bavite rejtingom jer rešavate neke tekuće probleme, rešavate egzistenciju, rešavate i trudite se da sačuvate svaki život u Srbiji, borite se sa korona krizom.

Dakle, zaista niko danas ne brine o rejtingu, niko danas se ne bori za svoj rejting i niko nije u predizbornoj kampanji, već se zaista u prethodnom periodu i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada su se trudili praktično da Srbija preživi, da Srbija bez obzira što se nalazi u vrlo teškoj situaciji kao i ostatak naravno sveta ipak postigne određene rezultate i u borbi pre svega sa korona virusom, ali i u našoj ekonomiji koja iako nama sada ne izgleda tako, ali po svemu što možemo čitati ovih dana, vezano je za finansije sveta nekih velikih zemalja, onih koje su uglavnom činioci i globalnih kriza, mislim da nam taj talas globalne krize tek predstoji i da mi zapravo nismo još uvek svesni koliko je ta ekonomska kriza zahvatila svet, kojom dubinom i kojom snagom. Srbija je ta koja će ipak i u toj krizi u sledećim godinama sasvim jasno beležiti i porast, sasvim jasno nositi nove pobede.

Videli ste da su neke od najvećih investicija upravo u vreme ove krize ušle u Srbiju, a poslednja je investicija „Kontinentala“ što dovoljno govori o tome da je Srbija stabilno tržište, da je Srbija stabilna zemlja i veliko poverenje postoji u rukovodstvo Srbije, u Vladu Republike Srbije koji su obezbedili svojom ispravno vođenom politikom ovakvu klimu i priliku da velike kompanije investiraju.

Podsetiću vas da nam se spočitavalo sve vreme da je Srbija samo mesto za otpadne industrije i za otpadnu ekonomiju, odnosno za neke velike sisteme koji, nažalost, eto ja se radujem zato što smo uspeli da ih demantujemo, jer upravo sa „Kontinentalom“ svaka ta priča mora da zaćuti. „Kontinental“ je jedna od najrazvijenijih fabrika automobilske industrije. Uz to ne smemo zaboraviti CTF, ni „Brose“ u Pančevu, koji su sada u nekoj naprednoj fazi izgradnje svoje proizvodnje.

Da se vratim na ovo što sam rekla da mi je vrlo zanimljivo, ali naravno kada počnete da pričate o ekonomiji Srbiji da vas sve ono što su rezultati ponese i da sasvim sigurno svako od nas ovde u ovoj sali može da priča jako dugo o uspesima Republike Srbije, merljivim rezultatima i svemu onome što mi zapravo danas živimo, a što nekada neko, kao što su moje kolege danas, čini mi se da je to bila Ana, ipak imao hrabrosti da sanja.

Dakle, koja je uloga bivše vlasti, bivšeg režima u rušenju predsednika Srbije Aleksandra Vučića? Ne mogu a da ne izvedem analogiju svega onoga što se dešavalo u prethodnom periodu. Sistematske kriminalizacije predsednika države, sistematsku kriminalizaciju njegove porodice, sina Danila, brata Andreja i sve ono što smo imali priliku da vidimo u konstrukciji afera onih koji sebe smatraju nekakvim naslednicima, da kažem, ne volim tu reč, vladajućeg režima. Videli smo, trajalo jedno godinu i po dana.

Godinu i po dana imali ste sistematskom, namensko rušenje „Telekoma“, „Krušika“, dakle naše namenske industrije. Sve to negde i nedostajao je taj neki zaključak. Za čiji račun to ovi ljudi rade? Zaista, sve ono što su rekli, svaki navod Marinike Tepić, Dragana Đilasa, Miroslava Aleksića, Borka Stefanovića, nije imao realno utemeljenje ni u jednoj jedinoj reči, a kamo li činjenici. Videli ste da je apsolutno sve demantovano. Ne moramo da ponavljamo da je za „Jovanjicu“ čak doneta pravosnažna presuda, na štetu Aleksića, koji mora da plati za to što je povredio nečiji ugled, u ovom slučaju brata predsednika Srbije Andriju Vučića.

Dakle, kakva je analogija i kakav je zaključak? To je ono što nam se nameće sa svim ovim što smo imali priliku da vidimo u prethodnom periodu da su pripadnici bivšeg režima pokušavali u Srbiji, dakle da oslabe sve snage koje Srbija ima na svojoj strani kada je u pitanju ekonomija. Kada dođete do saznanja da deo iz vladajućeg dela SNS, odnosno onih koji kreiraju politike i učestvuju u vlasti. Ipak ima dosluha sa Veljkom Belivukom, ima dosluha i sa određenim pripadnicima bivšeg režima. Ne ostaje da se ne zapitate na koji način je zapravo ova grupa bila organizovana, ko ih je organizovao i šta je bio cilj?

Ja sam prilično sigurna, a određeni navodi to i govore u nekoliko dana koji su iza nas, jedan od njih je sinoć. Moj kolega Marko Langura je uspeo to da vam prenese, a sigurna sam da ste imali priliku i putem sredstava javnog informisanja to i da čujete, na koji način izgleda razgovor između Veljka Belivuka i potpredsednika bivšeg „Partizana“ koji je tvrdio da se samo jednom čuo sa Belivukom, pa zatim da se čuo samo zbog fudbalskog folklora, odnosno organizacije navijača, kao da u tom „Partizanu“ ne postoji neko tehničko osoblje i osoblje koje je operativno u tom smislu da može da organizuje sa navijačima određene nastupe itd.

Da bismo na kraju došli do zaključka, koji možete sasvim sigurno i sami da izvučete iz prikazanog razgovora, da je to izjava jedne ljubavi, drugarske, prijateljske i da tu postoje određeni interesi koje je Veljko Belivuk imao obavezu, kako kaže, radi malera da ispoštuje prema bivšem potpredsedniku „Partizana“.

Dakle, sve to, a da ne kažem da je ova moralna vertikala od bivšeg potpredsednika kluba „Partizan“ neko ko u prethodnom periodu, posebno kako je počela celokupna afera oko hapšenja ove kriminalne grupe, neko ko nije silazio sa medija Dragana Đilasa i Dragana Šolaka.

Meni ne treba mnogo u toj formi da dođem do zaključka da kada govorimo o bivšoj vlasti i kada govorimo o njihovoj povezanosti sa narko kriminalnim grupama, ne mogu da se ne setim foto albuma koji Dragan Đilas i Marinika Tepić imaju sa kriminalcima, koji imaju sa pripadnicima i zemunskog klana, ne mogu da ne podvučem analogiju u delovanju ovog klana i zemunskog klana i da ne povučem neku paralelu. A isto tako činjenice govore u prilog tome da ovo što ja danas pokušavam ovde da zaključim, jeste da Đilas i njegov pajtos Šolak hoće i nastavljaju dalje da ruše Srbiju, ali danas to rade preko Vašingtona. Kako?

Junajted grupa i dve njene kompanije podnele su arbitražni zahtev Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova u Vašingtonu u kojem se tvrdi da je država Srbija prekršila nekoliko obaveza iz bilateralnog Sporazuma o investiranju sa Holandijom, saopšteno je danas iz Junajted grupe, koja tvrdi, takođe da su od 2014. godine na udaru brojnih neosnovanih diskriminatornih mera sprovedenih od strane srpskih vlasti i državnih institucija.

Naravno, kada je njihov interes u pitanju, ovde direktno znate šta je u pitanju, apsolutno je svima jasno da su to njihovi mediji, da je to SBB, da su to sve njihove podružne firme koje uredno neguju i verovatno godinama drže na milionima koje je Dragan Đilas opljačkao tokom vršenja vlasti u Srbiji.

Ovo je samo jedan od pokušaja da se nastavi urušavanje države Srbije tako što ćete tužakati za neravnopravan položaj, umesto da se borite na tržištu, umesto da svoje sadržaje obogaćujete, umesto da svoje privredne resurse na neki drugi način umnožavate. Kada naviknete da samo kradete i da otimate iz tuđih džepova, onda je naravno ovo jedini način i jedan od načina da se i na dalje nastavi napad na Republiku Srbiju, na predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.

No, ja sam sigurna da ćemo već sutra imati priliku da vidimo kontra ofanzivu na sve ovo što smo mi danas rekli, jer Marinika Tepić će sasvim sigurno imati naredbu od svog poslodavca. Znamo naravno svi da je Marinika Tepić zaposlena i da prima platu u "Multikomu", koja će pokušati sve ovo da ispinuje, koja će pokušati opet borbu protiv kriminala i korupcije da relativizuje, a znamo i čuli ste i bili smo svedoci i mi i građani Srbije, da kada je počelo hapšenje Belivukove grupe i borba protiv organizovanog kriminala, oni su bili prvi koji su bili advokati i kada, ja mislim, i sam Belivuk nije imao zvanično advokata, Marinika Tepić, Dragan Đilas i ostatak bivšeg režima su bili prvi koji su stali na stranu Veljka Belivuka kao ubogog navijača Partizana kojem treba njihova zaštita.

Kako bih vam opet dala još jedan dokaz da su moji zaključci zaista ispravni, evo imamo još jedan primer, jer se juče oglasio otac nestalog mladića, to može i ministar da potvrdi, koji kaže da ga je izvesni Veljko zvao, to je Nenad Marković, otac nestalog Strahinje Markovića iz Resnika, koji je u jednoj emisiji objasnio šta se sve događalo neposredno pre nestanka njegovog sina, ali je tada pomenuo i poziv misterioznog čoveka koji se predstavio kao Veljko predloživši mu da priču o nestanku svog sina podeli sa redakcijom istraživačkog medija "Krik".

Naravno da ovde ništa ne bi bilo tako čudno, nego što je čudno da baš poziv dođe od Veljka Belivuka direktno i da Veljko Belivuk upravo ovog oca koji je u svom verovatno očaju za svojim nestalim sinom, morao da sluša i ovakve stvari i upućivanje na upravo medije za koje smo imali prilike u prethodnom vremenu da čujemo salvu optužbi i pokušaj kriminalizacije i učestvovanje aktivno u kriminalizaciji predsednika Srbije, Aleksandra Vučića i dela Vlade Republike Srbije, porodice predsednika itd.

Dakle, to je isti onaj "Krik" koji je oduvek, a očigledno će i zauvek učestvovati u medijskom linču svega što je srpsko, u svim interesima Republike Srbije i onima koji aktivno učestvuju u profitiranju svega onoga što predstavlja Dragan Đilas.

Da ne dužim, za kraj, ja bih samo rekla još jednom, a obećala sam vam ministre da ću vas svaki put pohvaliti za sve napore koje ste uložili u prethodnom periodu u akciji hapšenja Belivukove grupe i organizovane mafijaške organizacije, da ću vam svaki put čestitati. To činim i ovog puta.

Molim vas samo jedno – da u ovoj borbi država Srbija istraje, jer znam da imamo snage, znam da imamo motiv, znam da imamo zbog čega, znam da imamo kako i da znamo zašto.

Molim vas da istrajete u toj borbi i da pohapsite i one koji pretenduju da naslede Veljka Belivuka, kao i čitavu njegovu mrežu i organizaciju, ali i sve one koji su u tome učestvovali, sve one koji su učestvovali u pokušaju atentata na predsednika Srbije, urušavanju državnog sistema. Molim vas da u tome budete dosledni i da partijska knjižica ne zaštiti nikoga. Hvala vam.
Zahvaljujem.

Ministarka, zaista nemam šta da dodam na ovaj vaš odgovor i srećna sam zbog toga što imamo zaista nekoga na čelu Ministarstva pravde ko je odlučan u nameri da čak i ovakvi slučajevi, pa ko god to bio, da li je to političar iz bivše vlasti, sadašnje opozicije, ili bilo ko drugi, da stanemo jednom i za svagda na kraj ovakvom načinu obraćanja, pogotovo ako su u pitanju političari, bivši političari koji se obračunavaju sa običnim građanima, jer zaista postoji opasnost da se taj vid nervnog rastrojstva, pošto ne vidim način kako bih drugačije opravdala ovakvo ponašanje, prelije i na ulicu. Mislim da takvi ljudi, zaista, verovatno predstavljaju i neku vrstu opšte opasnosti.

Složiću se, naravno, opet mi je moj kolega dragi, gospodin Mirković, dao zaista jednu odličnu priliku da u okviru ovog amandmana spomenemo i da utvrdimo da nam je zaista malo vremena ovo jedno zasedanje i da bi verovatno možda bili potrebni i dani, meseci i godine da razgovaramo o svim malverzacijama, kriminalnim marifetlucima koji podležu, verovatno će biti i možda tema ispitivanja Zakona o poreklu imovine, kako bismo došli do svih zaključaka i svih predmeta, kažem, onih koji se tiču spomenutih političara bivše vlasti, ali ima ih, svakako, još.

Ne završava se i ne počinje sve, nažalost, na imenu Dragana Đilasa, ali ništa manje nisu bili ažurni u ostalim kriminalnim radnjama, otimanju novca iz džepova građana Srbije, ni ostali političari koji danas stoje upravo pored istog Dragana Đilasa. Da li su od njega i tada učili, divili mu se i hteli jednog dana da postanu kao on, na nama je prosto da se zamislimo, i na građanima Republike Srbije, ali definitivno i de fakto, postoje neke stvari koje daju određene indicije da je takvih kriminalnih radnji bilo i u njihovim biografijama i to, naravno, za vreme vršenja političe vlasti.

Tako, nemojmo zaboraviti, molim vas, Mariniku Tepić, koja živi vrlo neskromno, rekla bih, za današnje uslove i možda neprimerenog bogatstva za jednog poslanika bivše vlasti. Svakako da je stan od 300.000, kada se zaradi jednim mukotrpnim radom, nešto što je za poštovanje, jel tako, ali s obzirom da mi ovde znamo da je ovo žena koja je vršila javnu funkciju, postavlja se pitanje odakle i kako je Marinika Tepić zaradila stan od 130 kvadrata, koji danas na najeksluzivnijoj lokaciji u Novom Sadu je u proceni od oko 300.000 evra? Zaista se postavlja jedan veliki znak pitanja.

Kada znamo da je Marinika realizovala projekat „Zlatni most – seks za početnike“ kada je bila pokrajinski ministar za sport i omladinu, Marinika Tepić je dok obavljala tu funkciju pokrajinskog sekretara, sa 6,7 miliona finansirala upravo ovaj projekat. To je projekata nevladine organizacije, ko ne zna. Naziv nevladine organizacije je „Skas“ i ništa tu ne bi bilo sporno da se na tom čelu nevladine organizacije nije nalazio visoki pokrajinski funkcioner, njen tada stranački kolega Dušan Jakovljev.

Podsetiću, ko je zaboravio, verujem da vam je jako teško da se setite, da prebrojite stranke iz kojih je i gde preletela Marinika Tepić, to je jedna evolucija koju je zaista teško ispratiti, ona je tada bila član Lige socijaldemokrata Vojvodine.

U tri tranše je nevladina organizacija Jakovljeva, tadašnjeg potpredsednika Pokrajinske skupštine, prebačeno 6,7 miliona dinara, a po tvrdnjama pojedinih političara u Skupštini Srbije, tim parama Jakovljev je kupio stan upravo u komšiluku Marinike Tepić, kod Banovine. Ja bih rekla onda da su im ukusi očigledno dosta slični.

Nije to jedina malverzacija Marinike Tepić dok je bila pokrajinski ministar, ima ih dosta. Razgovaraćemo sasvim sigurno i o njima.

Ja opet ovim putem molim tužilaštvo da još jednom sve ono što mi narodni poslanici sa ovog mesta govorimo i iznosimo zaista neko iz tužilaštva pogleda i sagleda, jer zaista bi bilo preterano da sve to što smo mi ovde izneli, a masa je dokaza, ne postoji nijedan osnov kako bi se pokrenuo najzad određeni postupak za sve kriminalne radnje Marinike Tepić, a videli smo da su i njoj i Draganu Đilasu te kriminalne radnje vrlo bliske, s obzirom da su očigledno učili od nekih koji su u tim krugovima bogami najcenjeniji, kao što je Vlada Japanac, sa kojim su se slikali, kao što su Filipović i Đukanović iz Pančeva. Dakle, ja vam nabrajam narko-dilere, ubice i pripadnike zemunskog klana, koji su zaista, rekla bih, prvi krug prijatelja ovog dvojca.

Ne stajemo tu. Što se tiče ostalih koji su, takođe, pripadnici bivše vlasti, a poznati su po tome što im je parola bila – desna ruka, levi džep, tokom 2013. godine na inicijativu još jednog od bivših poslanika i pripadnika bivše vlasti Miroslava Aleksića, SO Trstenik, a podsetiću vas da je upravo vezano i za ovu opštinu i za sve ono što smo, takođe, sa ovog mesta iznosili kao narodni poslanici, za vreme mandata Miroslava Aleksića i kao direktora javnog preduzeća i kao predsednika opštine je nanizano baš dosta optužbi za kriminalne radnje, korupciju i ostale malverzacije.

To nije neproverljivo i to nije baš da nije ostalo neprimećeno, s obzirom da je DRI i pokrenula određene postupke. Moj kolega je u utorak, čini mi se, i postavio jedno dobro pitanje, koje se odnosi upravo na situaciju vezano za Aleksića dok je bio predsednik opštine. Pitanje je glasilo – dokle se zaista stiglo u tim postupcima, da li je pokrenuta krivična prijava, s obzirom da znamo da je DRI na stotinak strana, možda i više, 300-ak strana, iznela sve ono što je bilo sporno dok je Miroslav Aleksić bio predsednik opštine Trstenik, a odnosi se na mnogobrojne malverzacije, između ostalog, malverzacije koje se tiču i uvlače u sve to i nepotizam, koji je u jednoj nameri, sa svojim tastom, koga je postavio za direktora Nacionalne službe za zapošljavanje i preko kojeg je i izvlačio pare, preko nevladine organizacije gde su zajedno bili vlasnici? Tu su milionski iznosi. O tome smo svi govorili više puta.

Recimo, ovo je jedna stvar o kojoj nismo govorili. Dobro je što imamo građane kojima korupcija, kriminal i sve ono što je bivša vlast činila i dobro smo zapamtili i mi, a i građani Republike Srbije vrlo, vrlo, vrlo dobro, s obzirom da 400.000 ljudi dobro pamti kako je ostalo bez posla, na ulici i ukradene budućnosti. Ti ljudi se i danas javljaju i pitaju zašto niko od ovih političara iz bivše vlasti nije odgovarao. I sami prijavljuju oblike korupcije na koje su dolazili kada su pojedini iz bivše vlasti imali i vršili odgovornost za istu.

Tako je, kao što sam maločas krenula, tokom 2013. godine, na Aleksićevu inicijativu, SO Trstenik donela odluku o dodeli lokacije građevinskog gradskog zemljišta u ulici Cara Lazara u Trsteniku građevinskom preduzeću „Tehno gradnja“ iz Kruševca za izgradnju petospratne stambene zgrade, e, sad, ovo je najzanimljiviji deo, a tiče se, naravno, cene, cena je bila prava sitnica. Cena je bila 10.000 evra. Odluku za tako nisku cenu gradskog građevinskog zemljišta Aleksić je pravdao tvrdnjom da je reč o podsticajnoj meri za pokretanje stanogradnje u Trsteniku.

Nakon, ovo je još zanimljiviji deo, izgradnje pomenute zgrade, Aleksić je krajem 2016. godine na raspolaganje dobio stambeni prostor na poslednjem spratu gde je tokom leta 2017. godine, kako kažu zabrinuti građani koji su mi dostavili ove podatke, viđena Aleksićeva supruga koja je najavljivala useljenje u novi stan za kraj te godine. Ovaj stan je, za informaciju i narodnim poslanicima i ministarki pravde, nadam se da će neko iz Tužilaštva ispratiti ovaj moj govor i ove činjenice, pa se pozabaviti, veličine 146 metara kvadratnih, a vrednosti oko 80 hiljada evra. Ovaj stan, koliko je poznato, Aleksić nije isplatio u celosti, već preduzeću „Tehnogradnja“ iz Kruševca duguje još dvadesetak hiljada evra i još uvek ga nije uknjižio na sebe, tako da se stan i dalje vodi na pomenuto preduzeće, s obzirom da su imali zajedničke poslove i da je ovo bio najzgodniji način da Aleksić zapravo sakrije svoju imovinu.

Sve ovo je vrlo povezano sa novim zakonom zato što, želim da kažem, će jako teško biti organima, koji budu sprovodili ovaj zakon, da utvrde zaista gde se nalazi imovina svih bivših političara. Upravo iz ovog razloga, zato što su bili prisutni različiti marifetluci koji su prikrivali svaki njihov trag. Tu su bili različiti poslovni partneri koji su za svoje usluge plaćali kojekakvoj rodbini, Miroslav Aleksić je možda najbolji primer te vrste nepotizma, ili su bili sa nekim vrlo bliskim prijateljima u kombinaciji oko nekih kuća koje su se bavile, recimo, reklamnim prostorom, koje su se bavile nekim advertajzingom, davanjem saveta itd, kojima su davali određene fiktivne iznose koji su se njima vraćali u kešu i na ruke.

To će biti izuzetno teško ispratiti i dokazati. Najveći deo para zapravo i jeste, barem u slučaju Miroslava Aleksića… Po ovome što imamo i koliko podataka imamo, izjave ljudi koji su na ovakve stvari skrenuli pažnju, biće jako teško dokazivo.

Kada govorimo o Draganu Đilasu, apsolutnom šampionu u malverzacijama, kriminalnim aktivnostima i krađi građana, kako Beograda, tako i Srbije, mislim da je, i u pravu ste, još jednom, gospodine Mirković, velika nervoza u tajkunskim krugovima, a upravo zbog ovog zakona, upravo zbog neprikosnovene i nepokolebljive borbe Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije protiv kriminala i korupcije u Srbiji.

Podsetiću vas da ako pogledate odredbe zakona i ne bila velika panika. U slučaju da se otkrije i dokaže, naravno, da Dragan Đilas mora da vrati deo svoje imovine, računajte koliko je 75% od 35 stanova, računajte koliko je 75% od 619 i mnogo, mnogo više miliona.

S obzirom da je Dragan Đilas, koliko smo mogli da razumemo, u romansiranom pranju biografije u izvesnim emisijama najbolji i najefikasniji perač prozora na svetu i verovatno da je „Multikom“ trening centar upravo za najbolje i najvrsnije perače prozora. Sigurna sam da Dragan Đilas ne brine da će ostati bez dela svoje imovine, s obzirom da je pranjem prozora uspeo da zaradi ovakvu imperiju, ovakvo carstvo i ovakve milione. Predočiću vam da za njega nema zime. Vidite, građani, sigurna sam da su mnogi od vas ovakva stakla na kolima makar, ako ne na nekim drugim stvarima gde možete naći takvo staklo, videli širom grada, tako da posla za perače prozora ima. Poručujem Draganu Đilasu da nema zime i da se ne brine, s obzirom da neće ostati sasvim sigurno gladan, za njega će posla uvek biti. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, potpredsedniče Skupštine gospodine Orliću.

Sasvim ću se složiti i sa prethodnim govornikom, mojim dragim kolegom gospodinom Mirkovićem, takođe i sa vama gospodine Vulin, jer ono što građani žele, ono što građani misle, oni to svakako i jesu rekli, ne samo što se tiče podrške SNS, podrške razvoju i napretku Srbije.

Spomenuli ste i Novi Sad, spomenuli ste i gradonačelnika gospodina Vučevića. Treći mandat na mestu gradonačelnika je zaista, ako ništa drugo, pokazatelj toga da Novi Sad ide u pravom smeru, da se razvija nikada brže i da upravo na čelu sa gospodinom Vučevićem Novi Sad ima apsolutno drugačiju perspektivu nego što je imao u prošlosti.

Znamo i nije potrebno mnogo da se prisetimo na koji način je pokrajinu vodio gospodin Pajtić, ako mogu i da ga nazovem gospodinom, s obzirom da mi ovde često čujemo različite prideve upravo kada su u pitanju pripadnici bivšeg režima. Onda nas novinari neretko napadnu da smo možda malo u svom rečniku i govoru direktniji. Ali ja ne znam kako drugačije da nazovem nekoga ko je ojadio, ko je pokrao, ko je unazadio građane Republike Srbije, direktno stavivši ruku u njihove džepove. Kako drugačije da ga nazovem no lopovom? Zaista ne znam koji je to drugi izraz, niti želim da ga upotrebim, niti želim da budem politički korektna u ovom slučaju, zato što su za mene lopovi to što jesu – lopovi. I lopovi su oni koji kradu na trafici, a možda su čak manje zaslužili da ih tako nazovem od onih koji su od Srbije i od njenih građana oteli, od budućnosti njihove dece. Ne samo da pričamo o 619 miliona, pričamo o mnogo, mnogo, mnogo većim ciframa koje, sigurna sam, nećemo uspeti, nažalost, i našu i građana Srbije, nikada do kraja da saberemo.

U pravu ste, ministre, kada kažete da je Srbija jasno rekla da ne želi da je vode oni koji su palili ovo zdanje. Imali smo priliku da čujemo volju i da vidimo volju građana Republike Srbije, a svakako da nam poslednje istraživanje govori apsolutno u prilog tome da je podrška predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i SNS nikada veća.

Što se tiče gospodina Mirkovića i onoga što je, a ja se izvinjavam, vratiću se na temu, predsedavajući, molim vas, samo kratko, s obzirom na to da moram da se nadovežem na ovu diskusiju prethodnih govornika. Srbija je vrlo jasno i rekla da ne želi one koji su, oprostićete mi na rečniku, j* majku Srbiji. Eto, potrudiću se, pa prosto građani će razumeti, ipak ovo prenosi RTS i ja ću se potruditi da svoj rečnik, bez obzira što ću preneti samo reči pojedinih bivših lidera i političara, ali to govori o njima, ne govori ni o meni, ne govori ni o ovoj Skupštini, niti o poslanicima pristojnim, mladim ljudima koji sede ovde i koji svakodnevno samo govore istinu.

Ta istina je ružna. Kada je nešto ružno, koristite reči koje su adekvatne. U ovom slučaju – secikese i lopovi je, čini mi se, čak i nedovoljno reći za sve one za čije ime se taj pridev prikači i na koje se odnosi.

Ja pozdravljam, što ste primetili, ovu raspravu na Tviteru. Vuk Jeremić nam nije bitan u tom smislu, apsolutno, ni najmanje, bitno je na koji način se jedan čovek koji sebe naziva političarem, ja se neću složiti da je on političar, on je kriminalac i lopov, zapravo odnosi prema glasačima. Jer, znate, na Tviteru, podržavam i ovu inicijativu da moramo imati svoj identitet zato što bi stvari izgledale sasvim drugačije, mu se obraćaju ljudi, koji ljudi, neki ljudi, pišu srpskim jezikom, vidimo da su im negde lokacije po Instagramu definisane iz gradova Republike Srbije, dakle, imaju 18 godina a na Tviteru su, to su glasači, njemu bi najmanje trebalo da bude jasno da bi prema tim ljudima trebao adekvatno da se odnosi, da odgovara na njihova pitanja, a ja sam vrlo precizno prelistala celu Tviter diskusiju i videla da se tu nalaze zaista neka bitna pitanja za Republiku Srbiju. Pitanja koja se tiču građana Republike Srbije.

Vi ste suviše bili pristojni, gospodine Mirkoviću, i u potpunosti vas razumem i podržavam u tome, ali ja neću biti. Neću biti, zato što smatram da je gospodinu Jeremiću cilj bio verovatno da se to ovde pročita ili da se možda prenese na RTS-u, jer pretpostavljam da takve reči ne bi u svojim skupim cipelama i odelu mogao da izgovori na RTS-u jer to ne bi bilo primereno, jel tako, ali, evo ja ću, zaista, nauštrb toga da me sutra opet neko prozove svakakvim imenom a to uglavnom bude na ovim Đilasovim medijima, vrlo tendenciozno, ja ću rizikovati toliko pa ću zaista, zarad istine, građanima Srbije preneti onako kako se jeste gospodin Jeremić obračunavao na Tviteru sa glasačima i građanima Republike Srbije koji su od njega zahtevali neke odgovore, pa na kraju krajeva i ideje koje promoviše kroz svoju političku partiju. Ali, s obzirom da je on bezidejan u potpunosti, takve su mu i prozivke i apsolutno beznađe na Tviteru koje je pokazao, jer to nervno rastrojstvo, ja ne mogu drugačije ovo da nazovem, mislim da pored policije tu treba još neko da se uključi, zaista, trebalo bi da se razmotri na koji način se ovaj čovek obračunava sa običnim ljudima.

Ministre, da li možemo da očekujemo da će on sutra kada izađe na ulicu, po nekoj psihološkoj proceni, možda početi na taj način, u tom nervnom rastrojstvu, da se obračunava i sa građanima, sa slobodnim prolaznicima, pitanje je.

Dakle, hajmo da krenemo ovako. Ono što ste propustili, jer ste bili pristojni, gospodine Mirkoviću, jeste da se sa jednom izvesnom Milicom, zapravo tvit ide ovako, da ne bih parafrazirala – Milice, jadnice, nesposobna da za život zarađuješ drugačije nego moralnom prostitucijom – dakle, toliko o tome da ćemo se ženama obraćati onako kako su rodno-senzitivno zaslužile – ti mladi koji za razliku od tvojih vlasnika ne kupuju diplome i koji razmišljaju svojom glavom, oni će biti graditelji Srbije nakon što vas pošaljem tamo gde pripadate, u kanalizaciju. Proći će i ovo zlo kao i svako pre njega, a onda će vas snaći ono što ste zaslužili. Nećete vi biti kažnjeni iz osvete, već zato da se zlo nikada ne bi ponovilo.

Ima jedan koji je vrlo diskutabilan, opet, evo, tražim da mi se oprosti što ću ovo pročitati, ali opet kažem, ovo govori o onome ko je autor ovog tvita a to je Vuk Jeremić. On odgovara izvesnoj „Suzi Ovci“, to je neki „nik“ odnosno nadimak na Tviteru. Kaže toj „Suzi Ovci“, odnosno „Mali Đoka 1“, ako ćemo zvanično – ovce sa malim đokama koji žive kao paraziti, Vučić ih plaća od para koje besomučno pozajmljuje u inostranstvu a koje će jednog dana morati da vraćaju naša deca, zato ćemo vas brutalno pokažnjavati.

Dakle, ovo je rečnik čoveka koji pretenduje da sutra vodi Srbiju i pretenduje da vodi građane Republike Srbije. On priča, ako ćemo dublje da zađemo u temu, o nekakvim parama koje se besomučno pozajmljuju u inostranstvu. On od svih je našao da priča o novcu, čovek koji je dokazano deo međunarodne kriminalne grupe Patrika Hoa i ko je po kojekakvim ambasadama primao određene novce za ko zna. Njegovi saveti su se plaćali u hiljadama i hiljadama evra.

Ne moramo dalje da govorimo o tome o kakvoj moralnoj karikaturi je ovde reč, jer mislim da ću svaki sledeći put upotrebiti izraz koji je mnogo više adekvatniji od ovog kojim sam ga trenutno nazvala.

Da se vratimo na temu. Gospodine ministre, smatram da sporazumi koji su ratifikovani u domu Narodne skupštine i ovi koji su na dnevnom redu danas, a i oni koji su samo za ovaj saziv koji relativno kratko traje prošli kroz ratifikaciju u Skupštini, dokaz su zapravo da je Srbija prijatelj i pouzdan partner na svim meridijanima i da je diplomatski kapacitet Srbije sve veći, a interes je sveta da sa Srbijom sarađuje, što slučaj nije bio u prethodnom periodu, kada je o međunarodnom ugledu i diplomatiji brinuo Vuk Jeremić, ovaj ovakav, koji bi da j… majku Srbiji i Crnoj Gori, kada je o međunarodnom ugledu brinuo Dragan Đilas, Borko Stefanović u svojim „Prada“ cipelama, verujem da on posebno ne bi trebalo da se, mogu reći posle svega onoga što smo čuli i od Borka ili Borislava Stefanovića, jedini koji ne bi trebao zaista da se oglasi po pitanju međunarodnog ugleda diplomatije, pogotovo Kosova i Metohije.

Dakle, oni ni danas ne brinu o interesu građana. Naravno, fokusirani su isključivo i samo na interes svog džepa. I tu ništa nije novo. Ne obraćaju se oni kao predstavnici građana, ne obraćaju se oni nama kao predstavnici stranaka koji imaju određene ideologije, koji bi da od Srbije naprave još bolje mesto za život, ali pored onoga što predsednik Srbije Aleksandar Vučić radi za državu Srbiju i za građane Republike Srbije, mislim da bi doživotno samo mogli da sede, da posmatraju i da uče.

Nervoza u njihovim redovima, pogotovo danas, je velika. To pokazuje i nastavak borbe protiv kriminala, korupcije i mafije koju je predsednik Srbije pokrenuo, koji ste vi, ministre, munjevitim akcijama sproveli u delo i zaista vam na tome još jednom čestitam i svaki put kada vas vidim ovde zaista ću vam uputiti čestitke, jer ste odradili nešto što mnogi pre vas možda nisu.

Kao što znamo, u Narodnoj skupštini juče smo raspravljali, a sutra ćemo nadam se i usvojiti, kao što ćemo usvojiti i ove sporazume, i Zakon o poreklu imovine, te je odatle verovatno ta nervoza tajkunska izuzetno velika, zato što Đilas nije siguran, ne da nije siguran nego zna da ni na jedan mogući način, pa ni magijom, ne može da dokaže poreklo svoje imovine. Mogli bi da razmislimo i o tome i o naslovima koje smo mogli da vidimo u medijima, pre izvesnog vremena, da je sa svojim bratom Gojkom određeni milionski iznos izneo iz zemlje. Verovatno da su ćupovi koje-kude postali puni, pa je moralo da se nešto malo premakne i na drugu stranu, da ne bismo bili baš toliko očigledni.

Pitanje je i na koji način sakriti 35 stanova, a sigurna sam da nakon toga što institucije pokucaju na vrata tih 35 stanova, a koliko smo mogli da vidimo u informacijama ovih dana i danas, NBS poslala je određenu inspekciju, verovatno imajući, ne verovatno nego sasvim sigurno imajući dobrog razloga za to, upravo u „Multikom“.

Iz tog razloga je i ječanje i plakanje Dragana Đilasa i danas kojekakvim saopštenjima, zatrpavanje kojekakvim lažnim aferama Marinike Tepić koja je i danas pokušala da na svom uličnom performansu iskonstruiše još jednu aferu.

Sve je manje nešto razumemo šta je zapravo htela da kaže. Mislim da javnost više gotovo i ne interesuje šta je htela da kaže, a od svega mislim da je zaista najbitnije da nam Marinika Tepić objasni u kom svojstvu se ona pojavljuje na svim tim konferencijama za medije. Konstruiše, naravno afere, znamo za čiji račun, ali bi mogli da se pozabavimo time da li se Marinika Tepić pojavljuje kao „pi-ar“ „Multikoma“, hobotnice u kojoj Dragan Đilas verovatno sakuplja sve savršene i najbolje perače prozora, a on među njima jeste, koliko smo mogli da vidimo, jedan od najsposobnijih i najboljih perača prozora koji postoje na planeti. Ja ne znam da ijedan drugi perač prozora, a neko drugi ako zna, neka me ispravi, je zaradio 619 miliona iliti tih njegovih početnih, a imali smo priliku u nekim emisijama koje je servirao na svojim televizijama da vidimo da je pokušao da romansira tu svoju biografiju, pa da pokaže kako je on bio pošten, vredan i radan, pa je zaradio svoj prvi milion.

Usput je rekao mnogo istine, više nego što je imao nameru da kaže, pa između ostalog i to da je svoje prvo bogatstvo, svoj prvi novac stekao upravo u onom trenutku kada je bio na vlasti, a to je 2005. godine, kako je on rekao. Prve pare, ozbiljne pare, koje je kao kapital i resurs za buduću hobotnicu koju je napravio u „Multikomu“, upravo zaradio 2005. godine, a podsetićemo, Dragan Đilasa od 2004. godine je na vlasti.

Tako da je mnogo istine rečeno u svemu onome što je Dragan Đilas nespretno rekao svojoj sagovornici u emisiji, a Marinika Tepić da nam objasni da li je ona, s obzirom da je zaposlena u „Multikomu“, kod Dragana Đilasa, svaki put kada se pojavi, kada napadne „Telekom“, kada napadne državne institucije, da li je ona PR „Telekoma“? Znamo da je plaćenik Dragana Đilasa, da je tajkunka Dragana Đilasa. Znamo da se koristi mafijaškim metodama, znamo da se druži sa mafijašima. Znamo da imaju foto-album sa svim mafijaškim glavama iz prošlosti, i ona i Dragan Đilas, i onda samo da nam kaže u kom svojstvu se pojavljuje, jer sasvim sigurno ni ona, ni Dragan Đilas ne zastupaju ničiji interes, osim samo i isključivo svoj. Hvala.
Zahvaljujem uvaženi predsedniče Narodne skupštine, gospodine Dačiću.

Uvaženi narodni poslanici, poštovane dame i gospodo, građani i građanke, ja ću se unapred izviniti što ću svoje današnje izlaganje u najkraćoj mogućoj meri posvetiti današnjoj temi dnevnog reda, jer, dozvolićete mi, određene dnevno- političke situacije koje se dešavaju izvan ove sale ipak zaslužuju da budu deo i tema o kojima ćemo mi govoriti, na koje ćemo u javnosti skrenuti pažnju jer smatram da zaista to jeste uloga narodnih poslanika.

Što se tiče autentičnog tumačenja, apsolutno nemam ništa što bih dodala, a što već moj uvaženi kolega predsednik poslaničke grupe Aleksandar Martinović već nije rekao i zaista posle tako vrsnog pravnika, poznavaoca ove teme mislim da je svaka reč izlišna, osim toga da ću naravno u dana za glasanje, koji je danas, podržati apsolutno svaki predlog poslaničke grupe. Naravno, gospodin Martinović je u najboljoj meri objasnio iz kog razloga su ova autentična tumačenja i zatražena.

Što se tiče ovih ostalih dnevno-političkih tema o kojima bih zaista danas želela da govorim upravo zato što na ovom mestu nekada treba reći i dosta. Zašto je dosta? Dosta je zbog mnogo stvari. Jedna posebna koja se opet danas desila, tiče se upravo ovoga, što je moj uvaženi kolega, i pre mene govorio Vladimir Marinković, borba protiv kriminala, korupcije i mafijaških krugova.

Još jednom pohvala zaista svim našim bezbednosnim strukturama koje su ušle u koštac, a videli smo da su zapravo dotakli osinje gnezdo, jer nakon intervencije, nakon hapšenja Belivuka i kriminalne strukture kojom je on rukovodio, videli smo da su se prvi digli zapravo oni koji su očigledno, kada su im se iza rešetaka našli jataci i saradnici, našli da budu prvi advokati upravo tih koji su zverski mučili, ubijali i krali po Srbiji.

Ko su oni? Oni su upravo svi oni iz bivšeg režima koji, sasvim sigurno sada bez imalo sumnje možemo da tvrdimo, a sigurna sam da će uskoro o tome stići i dokaz, sarađuju ili su sarađivali makar u najvećoj meri sa svim strukturama mafijaškim i to ne samo onim koje su bile možda stvorene u nekom proteklom periodu od desetak godina, nego setite se samo svega onoga što nam se desilo i 2003. godine i način kako se stvarao zemunski klan i po istom receptu ovaj koji je pokušan upravo ovde na teritoriji naše države u Beogradu u Pančevu.

Dakle, obračun sa ovim mafijaškim strukturama, sa mafijaškom grupom koju je vodio Belivuk svakako jeste samo početak jedne akcije, a to je obračun sa kriminalom, korupcijom na svakom nivou i u svakom njegovom obliku, s tim što sam sasvim sigurna da će se neki određeni nalogodavci koji su se prepoznali očigledno, ali i vrlo perfidno javljaju sa različitih konferencija za novinare, ja sam sigurna da ćemo tek o tome čuti u narednom periodu, a sasvim sigurno rekla sam i ponoviću, opravdana je sumnja da su Dragan Đilas, Marinika Tepić, Jeremić, Aleksić, a videli smo danas i Boško Obradović, kao prvi koji su skočili da odbrane ove kriminalne strukture, upravo ti koji su upleteni sasvim sigurno u sve korupcionaške i mafijaške afere o kojima ćemo pričati i u narednim danima.

Jedan od njih upravo je iskoristio da to što je potpuno nemoćan u tome da se odbrani od svega onoga zašto smo ga i danas ovde prozvali, moj uvaženi kolega Martinović je govorio o tome, šta se i u ovom domu u prethodnom periodu o Bošku Obradoviću govorilo i šta su sve narodni poslanici iznosili, a nije se reagovalo.

Nije reagovalo ni tužilaštvo koje i dan danas račune u najvećoj meri polaže Draganu Đilasu, a svesni smo toga kada ne mogu da se obračunaju sa činjenicama, a činjenice očigledno ukazuju na to i njihova nervoza i panika koja je i više nego očigledna, ukazuje na to da su upravo ovi pomenuti apsolutno imali veze sa svim krimogenim strukturama koje su ikada vladale u Srbiji za njihovo vreme, a bogami videli smo sada, nije nam na čast ovo i za naše vreme.

Dakle, umesto da se kada se država obračunava sa mafijom stanimo svi na jednu stranu, budimo svi na strani istine, budimo svi na strani toga da naša država bude zdrava od korena pa do vrha, da naša država ne strahuje od toga da jedna majka se zapita kada joj dete zakasni ili kada ne vidi svoje dete, ili ne daj Bože kada ga sahrani. Ko je prodao drogu koja je došla u njegove ruke, uglavnom maloletne?

Dakle, umesto da svi stanemo na tu jednu istu stranu, da zaštitimo budućnost naše dece, da zaštitimo sve ono za šta se svi programski u našim strankama i političkim opcijama zalažemo, danas imate konferenciju za novinare Boška Obradovića koji se ne obračunava sa državom, ne obračunava se ni sa Aleksandrom Vučićem, ne obračunava se ni sa mafijom sa kojom moralno on mora da stane i da se obračuna kao ništa drugo, on se obračunava sa decom Aleksandra Vučića. On se opet obračunava sa Danilom Vučićem.

Jedan od razloga jeste upravo taj što danas na njegovu konferenciju za novinare nije došao niko, niko od novinara. Dakle, šta možete od toga da zaključite?

Boško Obradović ne interesuje javnost u Srbiji. Posle svih fašističkih ispada, posle svih laži, lopovluka koje smo imali priliku da čujemo i vidimo od Boška Obradovića i njegovih pripadnika, javnost se umorila. Javnost više ne zanima šta ima Boško Obradović da kaže.

E, iz tog beza, iz te nemoći, kada saznate da ste nebitni umesto da se obračunavate sami sa sobom u okviru svoje političke opcije, jer u njoj nije ostao niko vredan pomena, vi se obračunavate sa decom Aleksandra Vučića i ništa drugačiji nisu ni ostali iz iste družine. Boško Obradović se verovatno samo preporučuje za ono što bi hteo ili voleo da dobije od Dragana Đilasa i od njegovih 619 miliona.

Isto tako, nervoza je prisutna i kod Marinike Tepić, koja je proglasila pokušaj ubistva kokoškom. To je valjda jedini pokušaj ubistva u istoriji ikada upisan. Telima su branili njen život. Mariniku Tepić je samo napala njena fašistička politika, koju je zajedno sa Draganom Đilasom, Vukom Jeremićem, Boškom Obradovićem, Miroslavom Aleksićem, vodila sve ove godine. To je ono za šta bi trebalo svi oni da stanu u red i da se zapitaju, a ne da se kao duplikat sličice razmenjuju, pa evo tebi, meni ne treba više Miroslav Aleksić, meni ne treba Marinika Tepić, neka ide kod tebe itd.

Čak nisu dovoljno zanimljive sličice, jer one koje su zanimljive, znate, nekada možete i da razmenite međusobno. Ove što vam nisu zanimljive, samo prosleđujete dalje. Upravo su to na političkoj sceni i Boško Obradović i Marinika Tepić i Miroslav Aleksić.

Prestanite da se obračunavate sa decom. Stanite u zaštitu sve dece Srbije. Stanite u zaštitu svih onih koji su naša budućnost, moralnu obavezu imate. To koliko ste upleteni i da je ovo samo način na koji ćete sebe da zaštite ili pokušate da zaštitite od onoga što se zove zakon i što se zove pravna država, nećete uspeti tako što ćete napadati decu zato što će država odraditi svoj posao do kraja i zato što će država do kraja istražiti da li iko, pa bila to ili Marinika Tepić, bio to Dragan Đilas, bio to Boško Obradović, istražiti da li i na jedan jedini mogući način neko od vas ima veze sa mafijaškim strukturama koje su uhapšene, koje će biti uhapšene, a sasvim sam sigurna da će država u tome istrajati.

Nije sporno, to smo već rekli i na početku, neko iz državnih struktura jeste sasvim sigurno upleten. Taj neko ko god da se zove, imenom i prezimenom, kojoj god političkoj opciji pripadao, biće izveden pred lice pravde zato što je ovo pravna država, zato što je ovo sigurna država i zato što ovu državu vodi neko ko je dostojan Srbije u kojoj ćemo mi sutra gajiti našu decu, a to je Aleksandar Vučić. Hvala vam.
Zahvaljujem uvažena potpredsednice.

Poštovana ministarko Kisić Tepavčević sa saradnicima, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pre svega želim da zahvalim ministarstvu koje je predlagač ovog zakona na zaista dugo čekanom zakonu koji je stigao u Skupštinu kao zaista gotovo završen predlog, bez obzira što će kao i svaki zakon u nekom trenutku verovatno u skladu sa vremenom koji praktično pojede svaki zakon do kraja trpeti određene izmene, ali ovakav kakav jeste zaista, dugo očekivan, predstavlja jedan veliki korak i hvala vam na sveobuhvatnom predstavljanju zakona. Potakli ste jednu jasnu diskusiju upravo ovde u parlamentu među poslanicima i ja se nadam da će zaista našim građanima, pogotovo korisnicima socijalne pomoći danas biti jasnije šta podrazumeva uvođenje ovog zakona.

Dakle, pravednija raspodela svakako je jedan od benefita koji će biti praktično dobijen i proizaći iz primene ovog zakona jer socijalna pravda u jednoj uređenoj državni nije nešto što ne možemo da dostignemo. Svakako da je ovo prvi korak i da je SNS ovde u poslaničkog klubu zaista prepoznala i po ovoj kvalitetnoj raspravi i vidimo da je ovo jedan od dragocenih koraka upravo u borbi protiv siromaštva.

Iako predstavlja jedan zapravo tehnički zakon koji će napraviti praktično jedan elektronski registar i omogućiti i vama u ministarstvu da sagledate praktično potrebe svakog pojedinca on ipak predstavlja jednu ozbiljnost, kažem, posle toliko vremena jer to je rečenica koja se ovde danas zaista mnogo puta čula da posle gotovo desetina godina dobijamo ovakav zakon koji je dugo bio u najavi i sasvim je sigurno da odgovorna država Srbija na čelu sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, Vlada Republike Srbije, grade sistem u kojem će biti prepoznata potreba svakog pojedinca.

Zapravo da zaista vrednujemo apsolutno i bitna nam je svaka potreba pojedinca pokazali smo mnogo puta u prethodnom periodu, vrlo kratkom periodu. Ne zadirući dalje u sve ono što je Vlada učinila i predsednik Republike mogu samo da se osvrnem na poslednja dešavanja koja se tiču borbe protiv epidemije korona virusa gde smo zaista pobrojali sve aplauze praktično sveta, gde smo ne samo uspeli da pokažemo da možemo da budemo najbolji u organizaciji, već smo najbolji i u onome što je zapravo sada ključno i najbitnije u ovoj borbi a to je nabavka vakcina, gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao što je moj kolega Jovanov maločas i rekao, zaista svojim autoritetom koji je izgradio međunarodnim ugledom uspeo da prosto nabavi, i prvi smo i jedini u svetu apsolutno po tome, tri vakcine i naši građani zaista mogu da izaberu vakcinu po svom nahođenju i po svojoj volji.

Takođe mislim da je jako važno spomenuti da smo i po broj vakcinisanih drugi u Evropi i to mesto svakako da čvrsto držimo i da smo u visini te liste i kada se radi i o svetu, a da svakako nećemo na tome stati, da nećemo posustati nego da ćemo apsolutno taj progres nastaviti i u budućnosti i pokušati da u što kraćem roku imunizujemo najveći deo našeg stanovništva pokazuje upravo i vest koja je danas stigla od predsednika Republike, a to je da sledećih 500 hiljada doza kineske vakcine stiže sutra. Dakle, ni u jednom trenutku s obzirom da smo sada u revakcinaciji naše stanovništvo neće ostati bez ijedne mogućnosti da se ponovo prijavi, ponovo vakciniše, odnosno kroz ovaj sistem koji je praktično pohvaljen kao najbolji na svetu mi ćemo uspeti za vrlo kratak period da dostignemo kolektivan imunitet kojem zapravo teže svi u ovoj nevolji.

Takođe da smo u nameri ozbiljni da izgradimo jedan sistem u kojem će pojedinac biti i zaštićen ne samo zdravstveno, već i na svaki drugi način, a posebno kada je u pitanju bezbednost građana, to smo pokazali vrlo jasno u prethodnim danima kada smo se snažno, precizno obračunali sa mafijaškim grupama koje su pretile bezbednosti Srbije. Ono što je u ovom trenutku zaista nešto što je i predmet istrage, pretili i životu i bezbednosti predsednika Aleksandru Vučiću.

Međutim, iako kažem ovo je jedna borba koja je sasvim sigurno operacija koja je dugo planirana, ona do kraja mora biti sveobuhvatna. Na šta mislim? Hoću zaista decidno to ovde da razložim.

Mislim upravo na one koji su zapravo doveli do toga da napad na bezbednost predsednika republike, ko god bio, u ovom slučaju jeste Aleksandar Vučić, ali i na članove njegove porodice, konstantnom kriminalizacijom, znači to nije nešto što traje mesec, dva, to traje godinama unazad i plasirano je od strane bivšeg režima. Konkretno Dragana Đilasa, kao idejnog tvorca svake od izmišljenih afera kriminalizacije predsednika, njegovog brata Andreja Vučića i Danila Vučića, do onoga ko je glasnogovornik i ko je dovoljno, ne mogu da kažem da je to hrabrost, to je po meni ludost, neko ko može da iznese gomilu neistina i da svoj gotovo već nepostojeći obraz ukalja ako je to moguće još više, to je Marinika Tepić koja je konstantno zajedno sa još određenim predstavnicima opozicije uspevala da na dnevnoj bazi izmišlja afere i da na taj način zaista predstavi predsednika Srbije, kažem i članove njegove porodice kao legitimne mete koje u ovakvim okolnostima, zaista ne smem ni da pomislim šta smo mogli da očekujemo kada smo kod jednog od kriminalaca, odnosno kod kriminalne grupe u pretresu pronašli snajpersko oružje.

Ne samo to, videli smo i snimke kako su imali i vršili vežbe kako bi naravno što bolje i efikasnije iskoristili to oružje, pa su čak našli i izvršioca. Ostaje samo da se pitamo, a ne treba nam mnogo da se pitamo, jer odgovor zaista cela Srbija zna, a znamo i mi ovde, kome je taj snajper zapravo bio namenjen. I tu leži sva opasnost.

Mislim da su upravo oni koji su te kriminalce prvi krenuli da brane kada su uhapšeni, znači, vi imate jednu organizovanu mafijašku grupu koja je pretnja svim građanima Republike Srbije, gde god se nađe, videli smo da su tu u pitanju zverska mučenja, zverska ubistva, pljačke i raznorazne druge krimogene radnje, imate naravno pohvalu svakog normalnog čoveka. Ne, vi samo u Draganu Đilasu i Mariniki Tepić imate nekoga ko se našao da prvi ustane i da glumi advokata svakom od pripadnika ove kriminalne grupe.

Pitamo se zašto, pitamo se, a možda sada postaje jasnije kada odgovor na to pitanje možemo upravo da uputimo javnosti Srbije da sada možda postaje potpuno jasnije čemu afera „Jovanjica“, čemu još milion izmišljenih afera koje su se nizale gotovo svakodnevno? Jesu li one bile nekakva distrakcija kako mi ne bismo znali šta se zapravo smera, a videli smo da ni Draganu Đilasu, ni Mariniki Tepić društvo krimogeno nije ništa novo.

Podsetiću vas, vrlo ću vas rado podsetiti obzirom da mislim da ovo u javnosti ipak nije dovoljno puta ni pokazano, ni dovoljno puta govoreno na ovu temu. Zašto i kako je moguće da su Dragan Đilas i Marinika Tepić napravili gotovo porodičan album sa svim najvećim kriminalcima u Srbiji? Čekajte, nemoguće je da su se slikali ovako. Volela bih da mogu sve ove slike odjednom da vam pokažem, ali ne mogu, pa ću jednu po jednu.

Da li je realno da Dragan Đilas u svakom momentu naiđe baš na ulici na kriminalca? Razumem da ga pošten svet zaobilazi, razumem da će svaki pošten čovek da mu uzvikne – lopove i da ode, da mu kaže isfrustriran šta misli o njegovoj politici i njemu, ali kako baš uvek da traži baš eto, slučajno kako on kaže, neke od kriminalaca. Ovo mu je inače i deo, koliko sam razumela rodbine bio. Kako to da se on uvek nađe u njihovom društvu? Sigurna sam da tu postoje neki zajednički poslovi. Zajednički poslovi koji sada dolaze u fokus kada se hapsi ova kriminalna grupa i kada se čuje iz javnog informisanja da pojedini od njih, konkretno Marinika Tepić možda ima i određene veze sa određenim članovima ove mafijaške grupe? Dakle, kako to da se Dragan Đilas nađe u društvu Milutina Bakića koji je uhapšen sa 66 kilograma marihuane?

Ovo je čovek koji je predsednik opštinskog odbora Kuršumlija. Kako je moguće da je baš na njega Đilas slučajno naleteo? Ili je to možda u nekoj njihovoj poslovnoj kombinaciji izračunao da bi bilo dobro već kada mu vodi poslove, da mu vodi i stranku.

Ili recimo, ovaj slučaj kako Đilas kaže – susret sa Vladom Japancem. Na šta vas ova slika asocira? Ovo je pripadnik Zemunskog klana. Pripadnik Zemunskog klana koji Dragana Đilasa sa ovim osmehom na licu, prijateljskim, jer ovde se očigledno ne radi o slučajnim prolaznicima i ljudima koji se ne poznaju, smešta upravo u kontekst 2003. godine, kada su ovi ljudi, a vi sada birajte na slici koji od ovo dvoje, ubili sopstvenog premijera.

Kako to Dragan Đilas uvek nađe sebi mesto da se slika pored nekog kriminalca? Ali bilo kako, ja ću vam samo jednu stvar reći. Ispitati ovu vrstu veza Dragana Đilasa i Marinike Tepić je ključno, ne samo zarad ove situacije u kojoj danas imamo uhapšenu kriminalnu grupu koja je pokušala da očigledno ovim snajperom izvrši atentat na neko bitno lice, već u kontekstu onoga da ovi ljudi pretenduju da opet nasilno preuzmu vlast, preteći upravo danom D posle izbora koji bi značio otimanje legitimno izabrane volje naroda, a to je ono što Dragan Đilas obećava dan posle izbora, kada god oni budu bili i to je već vrlo otvoreno i jasno. Ja se pitam da li će možda ovi ljudi biti deo tog scenarija?

Da li ćemo iste scenarije dozvoliti i gledati kao što smo gledali letos, kada smo pod izgovorom nekakvih demonstracija protiv mera koje je Vlada Republike Srbije donela i Krizni štab, kako bi zaštitila zdravlje i živote građana Republike Srbije, imamo huntu Đilasovih poslušnika, a i Marinike Tepić, jer kasnije ću se dragi narodni poslanici, dragi građani Srbije osvrnuti i na lik i delo Marinike Tepić i njenu povezanost sa kriminalnim krugovima.

Jel ovo ta slika koja nas čeka dan posle izbora? Jel ovo slika koju Dragan Đilas obećava već danas? Jel ovo slika koju će pokazati evroparlamentarcima i pokušati da objasni da ovo nije njegovih ruku delo? Mislim da neće u tome uspeti, ali videćemo.

Dakle, molim nadležne organe da ova borba zaista bude dosledna i sveobuhvatna kako bismo zaista sprečili da u budućnosti možemo da od predsednika države pravimo legitimnu metu, kao što pravi Marinika Tepić svakog dana i kao što je i danas pokušala dolaskom u Pančevo da napravi jednu uličnu predstavu, jednu uličnu konferenciju za novinare, jer više ne znam na šta to liči, ali to je jedna od onih koja kuka kako je prinudno iseljena iz Pančeva, jer joj je bila ugrožena bezbednost.

Drage moje kolege, dragi građani Republike Srbije, ja sam Pančevka. Za razliku od nekih, ja sam rođena u tom Pančevu i vrlo dobro poznajem svoj grad i Marinika Tepić kada kaže – Pančevo je moj rodni grad, laže vas, jer Marinika Tepić nije rođena u Pančevu, ali svejedno. Mi smo banatsko mesto, vrlo smo gostoljubivi, druželjubivi i ko god kaže da je iz Pančeva i da je Pančevo njegovo, što bi rekao Mika Antić – Pančevo je kad se vratiš, dobrodošao je.

Ali, ono što ovu ne mogu da kažem ni političarku, ne znam da dam naziv bavljenja politikom na ovaj način, niti želim, kad god Marinika Tepić ima nameru da dođe u Pančevo, a iz Pančeva nije otišla zato što joj je bezbednost bila ugrožena, već zato što je, dva su razloga, našla mnogo bolji i komforniji način za život, a jedan od razloga jeste jedan luksuzan stan koji je kupila u Novom Sadu, gotovo veličine jednog ara, koji se nalazi u samom centru Novog Sada, gde je odlučila da je vreme da živi u skladu sa onim koliko zarađuje.

Možete misliti na koji način i to je odlično pitanje, kako je Marinika Tepić zaradila stan od preko 100 kvadrata u Novom Sadu. Dakle, otišla je zbog komfornijeg i luksuznijeg života, da se odmah razumemo. To kakve ona neprijatnosti doživljava na ulici od stanovnika i građana Pančeva, to je nešto drugo. Ja kada prođem svojim gradom uvek se pozdravim sa svojim komšilukom, popričam sa starijim sugrađanima kojima je uvek potrebna pomoć, pa ako ne pomoć, onda samo razgovor.

Mi smo danas upravo imali na delu, videli na koji način Mariniku Tepić dočekuju, kako ona kaže u svom rodnom gradu. Ovo je jedna od slika njene poslednje posete Beloj Crkvi. Tada je dočekana sa povicima – lopužo, lopovo. Danas su je građani Pančeva koji su se okupili, jer je konferencija održana u samom centru grada dočekali uzvicima – tajkunko, lopužo, a sve ono drugo što su usput rekli, zaista nije mesto u ovom domu, niti lepo, niti kulturno izgovoriti, ali svakako da jeste nešto što odražava sliku Marinike Tepić i predstavlja pravi razlog zašto Marinika Tepić ne može da živi u Pančevu. Zato što je vrlo dobro poznajemo, zato što nam je jasno na koji način je pokrala pokrajinski budžet, dok je predstavljala i nas građane Pančeva u pokrajinskoj Vladi kao ministar zadužen za sport i omladinu.

Pomislila sam da će Marinika Tepić ako je i malo obraza ostalo, danas u Pančevo da dođe, pošto je došla ispred sedišta SNS, najmanje da se izvini predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije, ali i vama gospođo ministarka, jer vi ste član Kriznog štaba i bili ste zaista na čelu u borbi protiv ove epidemije i ovim putem vam se na toj borbi i na svemu što ste uspeli da istrpite u vrlo kratkom javnom pojavljivanju izdržali. Na tome vam hvala. Zahvaljujem vam se u ime svih građana Republike Srbije i ohrabrujemo vas i imate punu našu podršku da nastavite tu borbu podjednako hrabro kao i do sada.

Dakle, ja sam zaista mislila da će se Marinika Tepić danas izviniti, da će se najmanje u ime Dragana Đilasa izviniti, koji kako smo videli juče jeste stajao u redu kako bi primio rusku vakcinu. Isti Dragan Đilas koji je pisao EU kako bi se žalio na Republiku Srbiju da ne može da nabavi vakcine, kako smo mi nesposobni, kako nam niko dati vakcine neće, kako zbog politike koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pa onda predsednik nabavio kontigente vakcina koje niko na svetu nije uspeo da nabavi, pa bivamo pohvaljeni od čitavog sveta, pa nas pohvali Angela Merkel, pa u svakom bitnom svetskom časopisu mala Srbija se pohvali sa rezultatima, mnogim rezultatima. Jedan od njih jeste imunizacija, drugi ne manje važan jeste rast BDP i napredak ekonomije.

Jedna Srbija bude pohvaljena, a Dragan Đilas posle svega što je rekao stane u red da se u istoj toj Srbiji gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije, Krizni štab koji je tom prilikom kritikovao, organizovao upravo ovu vakcinaciju i u tom redu, naravno komentar posle toga je bio vrlo brzo, efikasno dobio svoju vakcinu. Ja na ovaj način želim da kažem i svim ostalim građanima – dođite, primite vakcinu. Naravno budite zdravi, nama jeste cilj da vodimo računa o bezbednosti i zdravlju svakog stanovnika bez obzira šta oni mislili, šta oni radili, vakcina jeste civilizacijski tekovina.

Ja sam očekivala da će se Marinika Tepić pored toga danas izviniti možda i za sve one neosnovane i šizofrene propagande kriminalizacije koje je širila o predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću i njegovom bratu Andreju Vučiću, Danilu Vučiću sinu, pa čak i trogodišnjem Vukanu kog su vrlo često spominjali bez imalo srama. Da će se izviniti za svaki pokušaj državnog udara koji je planirala sa svojim gazdom za kojeg inače radi. Zaista sam zahvalna koleginici Biljani Pantić Pilji koja je direktno pitala gospođu Tepić za koga radi. Jer, to je, ne tako nevažno pitanje, možda nekome, ali za građane Republike Srbije je jako važno gde Marinika Tepić radi. Marinika Tepić radi u „Dajrekt mediji“ za Dragana Đilasa. Radi u njegovoj kompaniji. Dakle, Marinika Tepić je praktično neko ko izvršava za platu naloge Dragana Đilasa.

Pomislila sam da će se možda izviniti za povezanost sa narkodilerima, da će se svakoj majci koja je svoje dete nažalost izgubila zbog konzumiranja narkotika, jer je ona upravo ta koja je u javnom prostoru i te kako prisutna, bila viđena, slikana, ali ne samo to, već godinama sarađivala sa različitim narkobosovima. Jedan od njih, za kog su danas pitali građani Pančeva, jeste Novak Filipović. Nažalost, građani nisu dobili od Marinike Tepić odgovor. Upravo onaj isti Novak Filipović koji je pronađen sa 6,6 kilograma marihuane, sa nedozvoljenom municijom. Isti Novak Filipović od koga je Marinika Tepić, kao od svog prvog saradnika, tražila da iseli novinara Miću Milakova iz Pančeva.

Pomislila sam još da će možda se usuditi pa izviniti upravo za ono što sam napomenula na samom početku, a što građane Pančeva zaista dovodi do tog revolta koji je osetan svaki put kada se licem u lice susretnu sa Marinikom Tepić, a to jeste krađa pokrajinskog budžeta. Da će se izviniti u ime svog novca koji je na sumnjive načine dolazio, tražio put do Marinikinih prvih saradnika. Da će se izviniti za banatske šore kojim je opljačkala pokrajinski budžet. Da će se izviniti za projekat koji je nakaradno nazvan – „Seks za početnike“, a koji je ona vodila i na osnovu koga su se milioni slili, godinama slivali u džepove njenih partijskih prijatelja, njenih partijskih kolega.

Znamo gotovo sasvim sigurno da je novcem od ovog projekta, u iznosu od 6,7 miliona, renovirana kuća njenog tadašnjeg partijskog kolege, nemojte me pitati kog, jer defakto je najteže snaći se u tome kada je, u kojoj godini Marinika bila u kojoj stranci, ali njegovo ime je Dušan Jakovljević.

Da li će se izviniti možda zbog toga što je dodelila novac beton klubovima u nekim „š“ ligama? Da li će se izviniti zato što je dodelila milion dinara upravo ovom Novaku Filipoviću za nepostojanu teretanu i fitnes klub iz pokrajinskog budžeta, iz džepova građana Pančeva i AP Vojvodina?

Da li će se izviniti zbog toga što je iselila Nacionalni savet Roma iz prostorija koje su im sa pravom dodeljene u Pančevu? Da li će se izviniti zato što je bezbroj i milion puta slagala građane Pančeva, pokušala da izmisli afere kojima bi kriminizovala predsednika Republike Srbije, kojima bi dovela u zabludu građane Republike Srbije kojima je praktično na čelo predsednika Srbije stavila metu zajedno sa Draganom Đilasom, zajedno sa njihovim medijima?

Mislim da to izvinjenje koje ja možda očekujem do nas neće nikada stići, ali ne treba nama Marinika Tepić da se izvinjava, ona treba da se pre svega sa svoje delovanje, za svoju politiku izvini građanima Republike Srbije koji su odavno shvatili svu vrednost njene politike, shvatili su sve ono što je, gledali su na kraju krajeva na delu sve ono što je Marinika Tepić radila u toku svoje političke karijere preletanja od jedne do druge stranke.

Stoga, mislim da to izvinjenje nećemo nikada dobiti, ali sasvim sigurno ono što hoćemo jeste sud koji je najpreči, a to je sud građana na izborima i iskreno ja sam sigurna da kao i ovoga puta kada su se krili iza reči – bojkot, sasvim sigurno sledeći put, odnosno na sledećim izborima stvari će izaći na čistac i biće jako i vrlo jasno na koji način koje mišljenje građani Republike Srbije imaju i o Mariniki Tepić i o Draganu Đilasu, ali i o svim aferama koje se vezuju za njihova imena, a na kraju krajeva i o ovom porodičnom albumu sa narkodilerima. Hvala vam.
Zahvaljujem predsedniče Narodne skupštine.

Poštovani narodni poslanici, u ime Odbora za kulturu i informisanje ću vas ukratko upoznati sa postupkom predlaganja kandidata za izbor članova Saveta REM-a, koji je Odbor za kulturu i informisanje sproveo u prethodnom periodu.

Pre svega bih vas upoznala sa činjenicom da je Odbor za kulturu i informisanje 27. oktobra 2020. godine primio obaveštenje REM da je Oliveri Zekić, članu Saveta regulatora, prestao mandat 24. jula 2020, kao i da Aleksandri Janković, članu Saveta regulatora, mandat ističe 3. marta 2021. godine. Postupajući u skladu sa članom 10. stav 1. Zakona o elektronskim medijima kojim je propisano da nadležna služba Narodne skupštine objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za člana Saveta, Odbor je na sednici održanoj 4. novembra 2020. godine, doneo odluku o pokretanju postupka predlaganja kandidata za izbor članova Saveta REM.

Odbor je takođe utvrdio da pravo na predlaganje kandidata imaju ovlašćeni predlagači, u ovom slučaju nadležni odbor Narodne skupštine i crkve i verske zajednice zajedničkim dogovorom. Ističem da smo postupajući na osnovu tačke 5. ove odluke u skladu sa članom 10. stav 1. ovog zakona, javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova REM, objavili 6. novembra 2020. godine u „Slžbenom Glasniku RS“, na internet stranici Narodne skupštine i u dnevnom listu „Politika“. Takođe, javni poziv je istog dana uručen i pismenim putem svim poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini, odnosno samostalnim narodnim poslanicima.

Na osnovu člana 10. stav 2. zakona, poslaničke grupe u Narodnoj skupštini, odnosno samostalni poslanici zajedno, kao i crkve i verske zajednice imale su rok od 15. dana, odnosno do 21. novembra da Odboru dostave obrazložene predloge dva kandidata za člana Saveta REM.

Pravo da predlože dva kandidata za člana Saveta REM koji se bira na predlog nadležnog odbora iskoristila je jedino poslanička grupa Aleksandar Vučić - Za našu decu, koja je Odboru 18. novembra 2020. predložila imena dva kandidata Oliveru Zekić i Miloša Gajovića. Takođe, pravo da predlože dva kandidata za člana Saveta REM koje se bira na predlog crkve i verskih zajednica, iskoristile su SPS, Islamska zajednica Srbije, Beogradska Nadbiskupija, Jevrejska verska zajednica, Evangelistička hrišćanska crkva, Slovačka evangelistička crkva, koje su Odboru 20. novembra 2020. godine takođe dostavile imena dva kandidata, to su Aleksandra Janković i Snežana Miljković.

Odbor je na sednici 24. novembra razmotrio ove dve podnete kandidature, kao i dokaze koji su uz ove predloge priloženi i zaključio da su svi kandidati organizacije koje su podnele prijave to učinili na osnovu uslova koji su ispunjeni i koji su propisani Zakonom o elektronskim medijima.

Takođe, ova lista objavljena je na internet stranici Narodne skupštine, i za sam kraj napominjem da je Odbor na sednici održanoj 26. novembra obavio razgovore sa svim predloženim kandidatima. Na ovoj sednici kandidati su imali prilike da se predstave, dok su svi članovi Odbora, kao i drugi zainteresovani, na kraju krajeva, narodni poslanici i mediji, imali mogućnost da kandidatima postave pitanja iz delokruga njihovog eventualnog budućeg rada i njihovog profesionalnog iskustva.

U tom smislu ispred vas će se na današnjoj raspravi naći imena četiri kandidata, jedan u ime Odbora Narodne skupštine, drugi u ime verskih zajednica, s obzirom da je REM, pogotovo Savet REM, nezavistan i samostalan organ, molim vas da na osnovu njihovog profesionalnog iskustva, i svega onoga što su uspeli da za svoj profesionalni život urade u domenu medija i informisanja, ispravno i po savesti odaberete kandidate za Savet REM. Zahvaljujem.

Zahvaljujem, predsedniče Narodne skupštine, gospodine Dačić.

Moje današnje poslaničko pitanje se odnosi na Regulatorno telo za elektronske medije, odnosno REM.

Dosta je mojih kolega i u prethodnim raspravama ovde u plenumu postavljalo pitanja REM-u i čini mi se da je to sve negde ostalo u ovoj sali, a da nigde van ove sale, odnosno tamo gde je trebalo da dobijemo odgovore, te odgovore nismo čuli.

Moje današnje vreme je prilično ograničeno, ali ja ću se potruditi s obzirom da je ovo vrlo ozbiljna tema koja zahteva od REM-a zaista vrlo precizne odgovore, pokušaću da budem što kraća i da nekako obuhvatim sve ono što sam imala u planu danas.

Dakle, smatrajući pre svega da je uloga REM-a, da u okviru svoje nadležnosti, svoje zakonske nadležnosti štiti zakone Republike Srbije u domenu elektronskih medija i kao drugo i kao prevashodno interes građana Republike Srbije, postavljam pitanja koja su zaista od ključnog značaja za naš dalji odnos prema ovom telu ovde u plenumu i našoj raspravi koja će svakako biti i u toku ove sednice posvećena REM-u.

Pre svega, postavila bih pitanje, da li N1, Sport klub i Nova S imaju dozvole REM-a i da li plaćaju nadoknadu regulatoru?

Da li se N1, Sport klub i Nova S emituju u inostranstvu i gde? Da li je to Luksemburg ili Slovenija? Ako se emituju, da li se ti isti nepromenjeni sadržaji reemituju u kablovskim mrežama u Srbiji ili se u Srbiji naknadno prekrajaju i razlikuju od svog izvornog emitovanja?

Da li je REM do sada tražio od operatora SBB-a, nad kojim po zakonu svakako vrši nadzor, da sankcioniše i iz mreže isključi one kanale koji zakone Republike Srbije krše?

Da li su ove tvrdnje u izveštaju REM-a o tome gde i odakle se emituju ove tri televizije, gde im je master i da li na njima ima srpskih reklama, što je jako važno, na osnovu ličnog uvida nadležnih REM-a ili je to utvrđeno tako što „Junajted grupa“ samo predala svoj izveštaj?

Takođe tražim da REM saopšti precizne podatke koliko je država oštećena zbog toga što dvadesetak kanala „Junajted grupe“ od 2014. godine po našim saznanjima ne plaća pretplatu.

Ovo su ključna pitanja na osnovu kojih mi zaista želimo ovde u plenumu Republike Srbije da razmotrimo i kao kontrolno telo da li REM radi ono što po zakonu mu pripada i da li vrši kontrolu na način na koji zakon nalaže.

Međutim, s obzirom da smo i pre ovoga imali jednu vrlo, da kažem, ključnu tačku koja se tiče izborne kampanje, a vezuje se za emitovane spotove na televiziji N1 i Nova S, s obzirom da je prilično dosta vremena prošlo od tada, ja bih postavila još jedno pitanje koje se upravo tiče emitovanja tih spotova.

S obzirom da ih je REM zabranio, podsetiću vas da su spotovi glasili, odnosno poruka koju su nosili – jedini način da ne glasaš za Vučića je da ne glasaš. Četiristo dva puta su oni emitovani na kanalima N1 i Nova S. Ovde možete videti tačno jedan pregled koji je izuzetno u grafikonima prikazan i razumljiv. Dakle, bojkot spot je emitovan 402 puta, dok je SNS svoje spotove emitovala na ovoj televiziji samo 28, ostatak UDS, Šapić 20 i 15.

Ono što je takođe zanimljivo, čime bi trebalo da se pozabavi Agencija za sprečavanje korupcije je na koji način su ovi spotovi plaćeni i kako, s obzirom da znamo da nisu plaćeni od strane političke stranke, već da ih je platilo pravno lice, odnosno privatna kompanija, ali da su kasnije ipak spotovi i posle zabrane i skidanja iz programa, da su ipak završili na „jutjub kanalu“ Stranke sloboda i pravda i da je svakako Agencija naložila upravo ovoj stranci da ove spotove mora prijaviti u okviru svojih redovnih i predizbornih aktivnosti, odnosno izbornih aktivnosti.

Pitanje za REM, s obzirom da su samo zabranili spot, šta je drugo što su preduzeli? Da li su određene radnje uputili ovim televizijama? Na koji način su ih i da li su ih sankcionisali? Svakako da je jako bitno da li je još bilo ovakvih skrivenih političkih poruka političkih partija u sred izborne kampanje na ovim televizijama? Do tih saznanja, niti bilo čega drugog od REM-a nismo imali ni jednu vrstu odgovora.

Takođe, pored ove cene koja je velika u razlici u plaćanju od strane političkih partija, da bismo sagledali razmere ove jasne malverzacije i lopovluka, takođe molim da nam se ovaj strahovito visok, milionski broj sasvim sigurno u evrima neplaćenog poreza ovih televizija za koje evidentno znamo da, s obzirom da se vode kao prekogranični kanali, ne plaćaju porez Srbiji, da nam se jasno kaže koliko je to neplaćenog poreza Srbiji i za koliko je to, kažem, visok milionski iznos mogao da obezbedi bolnica, respiratora, vakcina i zaštitne opreme koju su upravo na ovaj način oteti od građana Republike Srbije i dokle će REM dozvoljavati da ove dve televizije posluju u de fakto sivoj zoni?

Još jednu stvar, biću vrlo kratka. S obzirom da se pojedini članovi REM-a pojavljuju nesmetano na ovim televizijama i na taj način i de fakto priznaju, zapravo, legalno postojanje i proizvodnju programa ove dve televizije N1 i Nova S, s obzirom da je jedna od njih Judita Popović koja je ovde, upravo u ovoj sali, od strane većine SNS izabrana, a koja je taj isti saziv nazvala Maped šoom, meni je jako drago što sam čula takve reči, bez obzira što su one uvredljive izuzetno za poslanike Narodne skupštine i ne odgovaraju uopšte nekome ko se bavi na ovaj način javnim poslom. Izuzetno mi je drago što sam to čula, jer na ovaj način, zapravo, te reči Judite Popović dokazuju da, bez obzira što se članovi REM-a biraju u plenumu u Narodnoj skupštini, REM je nezavisno političko telo koje deluje sasvim, sasvim po zakonu, ali je vrlo važno da li je, s obzirom da nije zavisno od vlasti, sasvim evidentno i postavlja se pitanje da li je ipak zavisno od opozicije? Hvala.