Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nada Kostić glasala

Nada Kostić

Demokratska strankausvojen

Nije prisustvovala