Otvoreni Parlament | Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

Tip akta: Odluka

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf]  [docx] 

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Visoki savet sudstva

24%
12%
0%
Poslednji put ažurirano: 17.07.2019, 02:40