Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

1. Uredba 1920/2006 Evropskog parlamenta i Saveta, od 12. decembra
2006.godine, o Evropskom centru za praćenje droga i zavisnosti od droga
(preinačena). Celex 32006R1920.
2. Odluka Saveta 2005/387/JHA, od 10. maja 2005.godine, o razmeni
informacija, proceni rizika i kontroli novih psihoaktivnih supstanci.
Celex 32005D0387.
3. Direktiva (EU) 2017/2103 Evropskog parlamenta i Saveta od 15.
novembra 2017. godine o izmenama Odluke Saveta 2004/757/JHA kako bi
se nove psihoaktivne supstance obuhvatile definicijom „droge“ i o
stavljanju van snage Odluke Saveta 2005/387/JHA
4. Odluka Saveta 2001/419/JNA, od 28. maja 2001. godine, o prenosu
uzoraka kontrolisane supstance. Celex 32001D0419.
5. Preporuka Saveta 2004/C 86/04, od 30. marta 2004. godine, u vezi sa
smernicama za uzimanje uzoraka od zaplenjene droge. Celex
32004H0406(01).

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Vlada

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 163
Protiv: 158
163%
158%
0%
Poslednji put ažurirano: 17.04.2024, 03:37

Whoops, looks like something went wrong.