42. sednica Odbora za evropske integracije

17.07.2018.

Sednica broj: 42

Predsedavajuci: Elvira Kovač

Odbor: Odbor za evropske integracije

Odbor za evropske integracije je, na sednici održanoj 17. jula 2018. godine, razmotrio u načelu Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima predstavila je dr Vesna Rakonjac, v.d. direktora Uprave za biomedicinu, koja je istakla da je ovaj Predlog zakona jedan od zakona koji su obuhvaćeni Poglavljem 28 i u koji su ugrađene sve preporuke iz evropskih direktiva, koje se odnose na ovu specifičnu oblast. Ona je dodala da je ovo krovni zakon iz kog će proizaći podzakonska akta, koja će detaljnije razraditi direktive EU.

Postojeći zakon je bio samo delimično usklađen sa direktivama, tako da je ovaj Predlog zakona usklađen sa sedam evropskih direktiva, smernica i uredbi, navela je Rakonjac. Predlog zakona obuhvata direktivu iz 2004. godine, koja se odnosi na uređivanje i standardizaciju kvaliteta ćelija i tkiva namenjenih za presađivanje, zatim direktivu iz 2006. godine, koja se odnosi na doniranje, nabavku i testiranje ljudskih ćelija i tkiva, i još jednu direktivu iz 2006. godine, kojom se odgovara na zahteve sledljivosti i odgovaranje na neželjene pojave, događaje i reakciju prilikom procesa nabavke, čuvanja, distribucije itd. ćelija i tkiva, navela je Rakonjac. Ona je dodala i da Predlog zakona obuhvata i smernice u vezi poslova inspekcije, te će biti formiran inspektorat iz oblasti biomedicine, gde će raditi inspektori obučeni i licencirani za ovaj posao. Takođe, Predlogom zakona obuhvaćene su i dve direktive iz 2015. godine, koje se odnose na tehničke uslove za kodiranje ćelija i tkiva i na standard kvaliteta i standard uvezenih ćelija i tkiva.

Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su većinom glasova Predlog zakona, u načelu.

Dr Vesna Rakonjac, v.d. direktora Uprave za biomedicinu predstavila je i Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa koji je, kao i prethodni, obuhvaćen Poglavljem 28, a takođe je potpuno usklađen sa dve direktive EU iz ove oblasti. Direktiva iz 2010. godine odnosi se na standard kvaliteta ljudskih organa namenjenih ljudskoj transplantaciji i definiše otvaranje bolničkih banaka ili donor bolnica. Takođe, ova direktiva predviđa ispunjavanje principa samodovoljnosti za svoje građane, a nakon toga, omogućava da Srbija postane članica Eurotransplanta. Direktiva iz 2012. godine definiše procedure informisanja i za razmenu ljudskih organa među državama članicama Eurotransplanta.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su i ovaj Predlog zakona većinom glasova, u načelu.

Pomoćnica ministra zdravlja dr Dragana Vujičić obrazložila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama koji se takođe donosi radi implementacije EU propisa. Ona je navela da je pri izradi ovog Predloga zakona, Savet Evrope pružio konsultantsku pomoć svojih eksperata, a novine koje Predlog donosi odnose se, između ostalog, na uvođenje novih psihoaktivnih supstanci, definiše se pravni okvir za uspostavljanje sistema monitoring centra, čije sedište će biti u Ministarstvu zdravlja, uspostavlja se sistem ranog upozoravanja i sistem prenosa uzoraka zaplenjenih supstanci, kao i uzimanje uzoraka supstanci i njihovo čuvanje.

Članovi Odbora prihvatili su većinom glasova, u načelu, Predlog zakona.

Sednici je predsedavala zamenica predsednika Odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Olivera Pešić, Dušica Stojković, Zvonimir Đokić, Dragan Veljković, Vera Jovanović, Tanja Tomašević Damnjanović, Aleksandar Stevanović, Miljan Damjanović, Žarko Mićin i dr Muamer Bačevac.

Prisutni članovi

...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Dušica Stojković

Srpska napredna stranka
...

Zvonimir Đokić

Srpska napredna stranka
...

Dragan Veljković

Srpska napredna stranka
...

Vera Jovanović

Srpska napredna stranka
...

Tanja Tomašević Damnjanović

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Stevanović

Stranka moderne Srbije
...

Miljan Damjanović

Srpska radikalna stranka
...

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka
...

Muamer Bačevac

Socijaldemokratska partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 17.07.2018, 14:55