15. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

16.07.2018.

Sednica broj: 15

Predsedavajuci: Darko Laketić

Odbor: Odbor za zdravlje i porodicu

Članovi Odbora za zdravlje i porodicu razmotrili su, na sednici održanoj 16. jula, u načelu tri predloga zakona koji su na dnevnom redu Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama članovima Odbora obrazložio je predstavnik predlagača, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja prof. dr Berislav Vekić.

Predlogom zakona o ljudskim ćelijama i tkivima nastoji se da se ova oblast zasnuje na najvišim standardima medicine i u skladu sa savremenim dostignućima, naveo je Vekić. Istakao je da se na precizan način definiše koje zdravstvene ustanove mogu podneti zahtev za obavljanje poslova iz oblasti ljudskih ćelija i tkiva, kao i koje mogu biti banke ljudskih tkiva. Predloženim zakonom definiše se registar davalaca matičnih ćelija, utvrđuje se donošenje programa za presađivanje ljudskih organa, i vrši se usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije, naveo je Vekić.

Predlogom zakona o presađivanju ljudskih organa potpuno se sistemski uređuje ova oblast i vrši usklađivanje sa propisima Evropske unije, naveo je državni sekretar Vekić. On je istakao i da se predloženim zakonom pojednostavljuje procedura izdavanja odobrenja zdravstvenim ustanovama za obavljanje presađivanja ljudskih organa, kao i postupak davanja pristanka za presađivanje. Predviđa se i donošenje programa presađivanja ljudskih organa na teritoriji Srbije.

Nakon rasprave, članovi Odbora jednoglasno su usvojili dva navedena predloga zakona.

U nastavku sednice, dr Berislav Vekić obrazložio je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, navodeći da se time vrši usklađivanje sa zakonodavstvom EU. Predloženi zakon predviđa formiranje Centra za monitoring i zavisnost od droga, čime se stvaraju uslovi za praćenje i kontrolu psihoaktivnih supstanci u skladu sa evropskim propisima, naveo je Vekić. Nakon rasprave, članovi Odbor jednoglasno su usvojili predloženi zakon.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr sci. med. Darko Laketić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Muamer Bačevac, Radoslav Jović, Marjana Maraš, prim. dr Milovan Krivokapić, prof. dr Dušan Milisavljević, dr Svetlana Nikolić Pavlović, dr Danica Bukvić, dr Dragana Barišić, dr Desanka Repac, dr Dragan Vesović, dr Ljubica Mrdaković Todorović i dr Žarko Korać.

Prisutni članovi

...

Darko Laketić

Srpska napredna stranka
...

Muamer Bačevac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Radoslav Jović

Srpski pokret obnove Srpska napredna stranka
...

Marjana Maraš

Socijalistička partija Srbije
...

Milovan Krivokapić

Srpska napredna stranka
...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
...

Svetlana Nikolić Pavlović

Srpska napredna stranka
...

Danica Bukvić

Socijalistička partija Srbije
...

Dragana Barišić

Srpska napredna stranka
...

Desanka Repac

Srpska napredna stranka
...

Dragan Vesović

Srpski pokret Dveri
...

Ljubica Mrdaković Todorović

Srpska napredna stranka
...

Žarko Korać

Građanski savez Srbije Socijaldemokratska unija
Poslednji put ažurirano: 16.07.2018, 14:54