77. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

17.07.2018.

Sednica broj: 77

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održane 17. jula, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, koji je podnela Vlada i konstatovali da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Repubike Srbije.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa, koji je podnela Vlada i ocenio da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, koji je podnela Vlada i ocenili da je i ovaj Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Pod četvrtom tačkom dnevnog reda sednice, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola između Republike Srbije i Međunarodne agencije za atomsku energiju uz Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primeni garantija u vezi sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, koji je podnela Vlada i ocenili da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i predstavnici resornih ministarstava.

Prisutni članovi

...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
Poslednji put ažurirano: 17.07.2018, 07:58