Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Violeta Lutovac Đurđević glasala