Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Marija Jevđić glasala

Marija Jevđić

Jedinstvena Srbijausvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala