Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ljubinko Rakonjac glasao

Ljubinko Rakonjac

Zeleni Srbije


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao